Мельник В. С., Горзов Л. Ф. Гра як елемент гігієнічної мотивації дошкільнят двнз «Ужгородський національний університет»Скачати 144.52 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір144.52 Kb.
УДК: 616.314-084-053.4

Мельник В.С., Горзов Л.Ф.

ГРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ГІГІЄНІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ДОШКІЛЬНЯТ


ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород
Актуальність дослідження. Дитинство - це період посиленого розвитку, який характеризується ростом організму, формуванням вищих психічних функцій, має біологічну основу й опосередкований соціально-культурними факторами, вихованням і навчанням. Знання та навички, які дитина отримує в період дитинства, залишаються з нею на все життя. Тому є дуже важливим правильне гігієнічне виховання дітей з раннього віку [2].

Дошкільним віком вважається період від 4 до 6-7 років. Основними особливостями цього віку є те, що складається нова соціальна ситуація розвитку, провідною діяльністю стає гра, під час якої дошкільники пізнають життя, самих себе, інших людей, розвиваються фізично, морально, інтелектуально, формують якості, необхідні для майбутньої діяльності. За допомогою ігор діти значно краще сприймають інформацію. Дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально засвоює матеріал. Дитячі ігри розвивають творчі та організаційні здібності, властивості особистості. До основних особливостей молодшого дошкільника слід віднести його схильність до наслідування і легку сугестивність. У зв'язку з цим наша робота проводилася індивідуально з кожною дитиною. Педагоги розглядають гру як цінний прояв дитячої активності. Дитина краще запам'ятовує те, що для неї представляє найбільший інтерес, дає найкращі враження. Виходячи з цього, ми ввели елементи гри в процес гігієнічного навчання дітей [2,4].

Багато психологів велику роль у розвитку дитини відводять впливу батьків. Дехто з батьків не приділяє достатньо уваги гігієнічному догляду за молочними зубами дитини, помилково міркуючи: «Навіщо потрібна вся ця метушня навколо молочних зубів, якщо вони все одно випадуть?». Це помилкова точка зору, тому що молочні зуби потрібні не тільки для жування, але і для правильного росту та розвитку щелеп, для утворення мовлення, дикції та для формування постійного прикусу та гармонійного розвитку обличчя у старшому віці. Ми вирішили оцінити, наскільки великий взаємозв'язок між поінформованістю батьків у питаннях стоматологічного виховання і знаннями та здоров'ям зубів їхніх дітей [5].

Необхідність подальшого поліпшення процесів гігієнічного виховання дітей як і раніше актуальна, оскільки, незважаючи на розвиток дитячої стоматології та профілактики стоматологічних захворювань, карієс тимчасових зубів залишається поширеною патологією у дітей дошкільного віку. Так, за даними Клітинської О.В. (2015), у дошкільнят м.Ужгорода уражено карієсом від 2,22 ± 0,07 зубів у трирічному віці до 5,60 ± 0,10 зубів у шестирічному[3,6].Мета нашого дослідження - оцінити ефективність гри в процесі навчання дошкільнят, а також ступінь засвоєння знань щодо збереження стоматологічного здоров'я дітьми.

Матеріали і методи. У нашому дослідженні брали участь 56 вихованців, дитячого садка № 6 м. Ужгорода, віком від 4-6 років. Всі діти є учасниками стоматологічних профілактичних проектів, реалізованих в даному навчальному закладі протягом багатьох років. У процес навчання ми ввели елементн гри, яка є потужним фактором розвитку повноцінної особистості.

На першому етапі работи нами були розроблені спеціальні тести, за допомогою яких ми оцінювали вихідний рівень знань дітей. Тести містили 20 питань, що відображають знання по гігієнічному догляду за порожниною рота, корисних і шкідливих для зубів продуктах харчування та інші. Оскільки діти ще не вміють читати, можливі варіанти відповідей на запитання були представлені у вигляді піктограм, що зображують емоцію. Були використані прийняті в інформатиці у форматі Юнікод Basic Multilingual Plane усміхені і сумні смайли, що позначають відповідно позитивну і негативну відповідь. У процесі тестування діти обирали відповідний варіант відповіді. Якщо дитина відповідала неправильно, ми акцентували її увагу на конкретному питанні, пояснювали, чому друга відповідь є правильною, тобто тестування носило ще й навчальний характер.

З урахуванням значної ролі батьків у процесі виховання, в тому числі і гігієнічного догляду за ротовою порожниною, на другому етапі були розроблені анкети для батьків, що дозволяють оцінити їх ступінь інформованості з питань гігієни та харчування їхніх дітей. Анкета містила 16 питань. Одночасно з тестуванням дітей та анкетуванням їх батьків проводився моніторинг стоматологічного здоров'я дошкільнят. Щомісяця в даному закладі проводяться уроки гігієни співробітниками кафедри дитячої стоматології спільно зі студентами старших курсів. Крім того, в квітні в рамках «Місяця здорової посмішки» в дитячому саду проходили заняття, на яких обговорювали питання гігієни порожнини рота, розмовляли з дітьми про раціональне харчування. За результатами тестування були виявлені групи питань, в яких діти частіше помилялися. Вихователям були дані рекомендації, на що звертати увагу дітей.

На заключному етапі діти «здавали екзамен». Всі учасники умовно були поділені на дві рівні групи (кожна по 28 чоловік) за результатами тестування. Першу групу склали діти з меншим відсотком правильних відповідей на запитання вихідного тесту (73,4 %), а другу - з найбільшим відсотком (87, 6%). При формуванні груп ми керувалися метою визначити взаємозв'язок між рівнем стоматологічних знань і стоматологічним статусом.Отримані результати. При аналізі вихідного рівня знань дітей виявлено, що більшість дітей знають про необхідність чистити зуби, однак не всі розуміють важливість чищення зубів після вживання їжі (рис.1).
Рис. 1. Рівень знань дошкільнят стосовно чищення зубів.


Важливим моментом в раціональному харчуванні є правильне розуміння того, що деякі продукти є шкідливими для зубів. Наскільки точно діти розуміють сутність даного питання, відображено в табл. 1, 2.
Табл.1 Рівень знань дошкільнят з питань правильного вживання соку.


Вживання соку через трубочку

Вживання соку без трубочки

Початковий рівень знань

Результати екзамену

Початковий рівень знань

Результати екзамену

правильно

помилково

правильно

помилково

правильно

помилково

правильно

помилково

79 %

21 %

89 %

11 %

51 %

49 %

65 %

35 %

Табл.2 Рівень знань дошкільнят з питань правильного вживання солодощів.
Вживання булочок

Тістечка, торти

Цукерки, шоколад

Початковий рівень знань

Результати екзамену

Початковий рівень

знань


Результати екзамену

Початковий рівень

знань


Результати екзамену

Вірно


помил

ково


вірно

помилково

вірно

помилково

вірно

помилково

вірно

помилково

вірно

помилково

20 %

80 %

66 %

34 %

64 %

36 %

77 %

23%

81%

19%

92%

8%

Учасники 1-ої групи правильно відповіли на 73,4% питань вихідного тесту, а другої групи - 87,6%. На «екзамені» виявлена ​​тенденція до покращення рівня знань: 1-а група дітей правильно відповіла на 84,4% питань, 2-а група - 91,3% (рис.2). Отже, можна сказати, що гра сприяє кращому засвоєнню дошкільнятами навчального матеріалу, прагненню отримати більш високу оцінку на «екзамені».

Рис. 2. Динаміка рівня знань дошкільників у процесі ігрового навчання.

 

Результати дослідження показали, що більш високий рівень знань відповідає кращому стоматологічному і гігієнічному статусу дітей. Так, якщо в 1-ій групі значення індексу інтенсивності карієсу (кпв) склало 3,92 ± 0,89, а гігієнічного індексу (ГІ) - 0,39 ± 0,05, то у 2-ій групі значення індексів було відповідно 2,00 ± 0,8 і 0,24 ± 0,05.Результати анкетування батьків показали, що дорослі недостатньо обізнані у питаннях збереження стоматологічного здоров'я їхніх дітей. Так, гігієнічний догляд за порожниною рота дитини з моменту прорізування зубів здійснювали лише 30% опитаних, в середньому чистити зуби дітям починали з 1,5 років ± 0,05 з регулярністю 1-2 рази на день. Аналіз частоти та мети відвідання стоматолога дітьми показав, що лише 60% батьків звертаються для профілактичних оглядів (рис.3). Тільки 56,8 % батьків знають про необхідність заміни щітки через 3-4 місяці. Молочні продукти, фрукти та овочі присутні в щоденному раціоні харчування кожної дитини. Частота вживання солодощів представлена ​​на рис.4, при цьому лише 5% дітей після виживання солодкого чистять зуби.

Рис.3. Регулярність відвідування стоматолога дітьми 4-6 років.Рис. 4. Частота вживання солодощів дошкільнятами.


Оцінка взаємозв'язку між інформованістю батьків і знаннями і здоров'ям зубів їхніх дітей показала, що все не так однозначно в трактуванні отриманих результатів. За нашими данними, батьки, які зіткнулися з проблемою раннього дитячого карієсу, більш мотивовані в питаннях лікування та профілактики стоматологічних захворювань, ніж ті, хто уникнув подібної патології у своїх дітей. Але «змусили» батьків займатися профілактикою та гігієною порожнини рота зуби уражені карієсом! Так не повинно бути! Профілактика повинна бути первинною.

Висновки 1. Ефективність гри в процесі навчання дошкільнят дуже висока. Дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально засвоює матеріал. Діти краще запам'ятовують те, що для них представляє найбільший інтерес, дає найкращі враження.

2. Виявлена ​​позитивна тенденція в рівні знань: якщо в 1-ій групі початковий рівень знань дітей склав 73,4% правильних відповідей, то на «eкзамені» діти тієї ж групи правильно відповіли вже на 84,4% питань, в 2-ій групі – правильними були 87,6% і 91,3 % відповідей відповідно.

3. Виявлена ​​пряма залежність стоматологічного здоров'я дітей від їх знань з питань гігієни та правильного харчування.

4. Знань батьків недостатньо для збереження стоматологічного здоров'я їхніх дітей. Існує необхідність в подальшому збільшенні ступеня інформованості і мотивації дорослого населення в питаннях гігієнічного виховання та збереження стоматологічного здоров'я їхніх дітей.

5. Результати проведеного нами дослідження вказують на необхідність розробки нових санітарно-просвітницьких форм работи з батьками.

Таким чином, ефективність гри як елемента мотивації в процесі навчання дошкільнят дуже висока. Дитина краще засвоює навчальний матеріал через гру. Ігрова форма навчання сприяє появі корисних гігієнічних звичок і навиків.


Література:

  1. Біденко Н. В. Ранній карієс у Україні та у світі / Н. В. Біденко // Современная стоматология.- 2007. – №1. – С. 66–72.

  2. Кисельникова Л.П. Современные возможности профилактики кариеса зубов у детей раннего возраста / Л.П. Кисельникова, Н.В. Вагеманс // Педиатрия. – 2010. –Т. 89, № 5. – С. 130–136.

  3. Клітинська О. В. Клінічна оцінка карієспрофілактичної дії основних засобів і методів профілактики серед школярів міста Ужгород, віком 6-7 років [Текст] / О. В. Клітинська, Я. О. Мухіна, А. А. Васько // Молодий вчений. — 2015. — №2.

  4. Ковач І.В. Захворювання карієсу зубів у дітей і рівень гігієни ротової порожнини у дітей дошкільного віку в Дніпропетровську / І.В. Ковач, А.В. Штомпель // Вісник стоматології. – 2010. – № 3. – С. 75–78.

  5. Якубова І. І. Oбґрунтування схеми профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей перших років життя / І. І. Якубова // Современная стоматология . - 2013. - № 4. - С. 89-94.

  6. Loe H. Oral hygiene in the prevention of caries and periodontal disease./ H. Loe.//Int. Dent. J. – 2000. – 50(3). – Ð. 129-139.


Резюме: ефективність гри як елемента мотивації в процесі навчання дошкільнят дуже висока. Дитина краще засвоює навчальний матеріал через гру. Ігрова форма навчання сприяє появі корисних гігієнічних звичок і навиків.

Ключові слова: гра, гігієна, дитина.
Резюме: эффективность игры как элемента мотивации в процессе обучения дошкольников очень высока. Ребенок лучше усваивает учебный материал через игру. Игровая форма обучения способствует появлению полезных гигиенических привычек и навыков.

Ключевые слова: игра, гигиена, ребенок.
Melnyk V.S., Horzov L.F.

PLAY AS AN ELEMENT OF HYGIENE MOTIVATION PRESCHOOLERS

The aim of our research was evaluate the effectiveness of play in learning preschoolers, and the degree of learning to preserve dental health of children.

Materials and methods. In our research took part 56 pupils, kindergarten № 6, aged 4-6 years. In the first phase of works we have developed special tests, in which we evaluated initial level of children knowledge. Tests contained 20 questions that reflecting knowledge of hygienic oral care, and about food that is useful and harmful to teeth. In the second stage developed a questionnaire for parents to assess their degree of awareness on hygiene and nutrition of their children. The questionnaire included 16 questions. At the same time with testing children and questioning their parents we monitored the dental health of preschoolers. At the final stage children "passed the exam". All participants were divided conditionally into two groups (28 people each) by test results. The first group consisted of children with a lower percentage of correct answers output (73.4%), and the second - with the highest percentage (87.6%). When forming groups we followed to determine the relationship between the level of dental knowledge and dental status.

Results of the study. In analyzing the initial level of knowledge of children found that most children know about the need to brush their teeth, but not all understand the importance of brushing teeth after eating. Participants of the first group correctly answered 73.4% on initial test, and the second group - 87.6%. The "examination" showed a trend to improve the level of knowledge of the first group, they correctly answered the questions - 84.4%, the second group - 91.3%. So, we can say that the game promotes better assimilation of preschoolers learning material, the desire to get more appreciation for "examination". The results showed that a higher level of knowledge corresponds better hygiene and dental status of children. Thus, in the first group, the index of intensity of caries was 3.92 ± 0.89, and the hygienic index (GI) – 0.39 ± 0.05, then the second group indices were respectively 2.0 ± 0.8 and 0.24 ± 0.05.

Results of the questionnaire showed that adults are not sufficiently aware of the conservation of dental health of their children. Hygienic oral care from the moment of the child dentition performed only 30% of respondents, on average, children began to to brush their teeth from 1.5 years ± 0.05 with regularity 1-2 times a day. Analysis of the frequency and purpose of visiting dentist showed that only 60% of parents are turning to preventive examinations. Only 56.8% of parents know about necessity of replacement brush in 3-4 months. Milk products, fruits and vegetables are present in daily diet of each child.Conclusions. 1. Efficiency of play in learning preschool children is very high. At first child mastered the material emotionally and intellectually. Children remember something that gives great interest and best impression better.

2. The positive trend in the level of knowledge: in the first group of initial knowledge of children was 73.4% correct, then the "exam" children of the same group are correctly answered questions by 84.4% in the second group - correct were 87.6% and 91.3% of the responses respectively.

3. The direct dependence was founded of children dental health and their knowledge on hygiene and nutrition.

4. At parents not enough knowledge to preserve dental health of their children. There is a need to further increase awareness and motivation of the adult population in matters of hygiene education and preserving dental health of their children.5. The results of our study indicate the need for new forms of education works with parents.

Key words: game, hygiene, child.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка