Медичні знання та прийняття рішень в медицині



Сторінка8/12
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.37 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
B.

блок перетворення та передачі сигналу


C.

синтезатор зображення


D. *

детектор випромінювання


E.

передавач


304.

Для підвищення інформаційної ємності сигналу, усунення перешкоди («шуму»), перетворення його в зручний для подальшої передачі вид використовується


A.

зображення


B.

синтезатор зображення


C. *

блок перетворення та передачі сигналу


D.

детектор випромінювання


E.

джерело випромінювання


305.

Для статистичної обробки даних використовують:


A.

MS Word


B.

MS PowerPoint


C.

Блокнот


D. *

MS Excel


E.

Paint


306.

Призначення блоку перетворення, передачі і підвищення якості сигналу:


A.

передати інформаційні сигнали з блоку перетворення у синтезатор зображення


B.

передати інформаційні сигнали з детектора у блок перетворення


C.

вловити електромагнітне випромінювання або пружні коливання і перетворити їх у діагностичну інформацію


D.

створити зображення досліджуваного об’єкта - органа, частини тіла, всієї людини


E. *

підвищити інформаційну ємність сигналу, усунути перешкоди («шум»), перетворити його в зручний для подальшої передачі вид


307.

Призначення детектора випромінювання


A.

передати інформаційні сигнали з блоку перетворення у синтезатор зображення


B.

передати інформаційні сигнали з детектора у блок перетворення


C. *

вловити електромагнітне випромінювання або пружні коливання і перетворити їх у діагностичну інформацію


D.

створити зображення досліджуваного об’єкта


E.

підвищити інформаційну ємність сигналу


308.

Термографія - це





A.

метод оцінки всіх життжвих показників організму


B.

метод оцінки тканин кістки


C.

метод оцінки м’яких тканин організму


D. *

метод оцінки теплового поля людини


E.

метод оцінки функції органа


309.

При сцинтиграфії


A. *

в організм вводиться радіоактивна мітка, що має тропізм до певного виду тканини


B.

використовуються рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп’ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках


C.

використовується іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів


D.

з використанням іонізуючої радіації, отримуються зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин


E.

без використання іонізуючої радіації, отримуються зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин


310.

Схема системи отримання медичного зображення (для радіологічних методик)


A.

зображення Þ пацієнт Þ синтезатор зображення Þ блок перетворення Þ детектор випромінювання Þ джерело випромінювання


B.

пацієнт Þ джерело випромінювання Þ детектор випромінювання Þ блок перетворення Þ синтезатор зображення Þ комп’ютер


C. *

джерело випромінювання Þ пацієнт Þ детектор випромінювання Þ блок перетворення Þ синтезатор зображення Þ зображення


D.

джерело випромінювання Þ тканини Þ блок перетворення Þ синтезатор зображення Þ перетворювач Þ зображення


E.

джерело випромінювання Þ медичний апарат Þ детектор випромінювання Þ блок живлення Þ синтезатор зображення Þ зображення


311.

Ядерно-магнітний резонанс


A.

використовує непружні коливання низької частоти


B.

використовує рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп’ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках


C.

використовує іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів


D.

використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин


E. *

не використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин


312.

Комп’ютерна томографія


A.

звукові (пружні) коливання високої частоти


B. *

рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп’ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках


C.

іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів


D.

комп’ютер, що відновлює зображення від отриманих радіосигналів, інтенсивність і тривалість яких залежить від біологічних характеристик тканини


E.

не використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин


313.

Методами й джерелами отримання тривимірних зображень є


A.

необ’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта


B.

візуальне обстеження


C.

цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, 2D-ультразвук





D.

комп’ютерна обробка медичних зображень


E. *

послідовність радіологічних зображень або томографічне зображення динамічного об’єкта, об’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта


314.

Методами й джерелами отримання тривимірних зображень є


A.

необ’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта


B.

візуальне обстеження


C.

цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, 2D-ультразвук


D.

комп’ютерна обробка медичних зображень


E. *

послідовність радіологічних зображень або томографічне зображення динамічного об’єкта, об’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта


315.

Рентгенологія використовує


A.

звукові (пружні) коливання високої частоти


B.

рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп'ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках


C. *

іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів


D.

комп’ютер, що відновлює зображення від отриманих радіосигналів, інтенсивність і тривалість яких залежить від біологічних характеристик тканини


E.

не використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин


316.

Методами отримання одно або двовимірних медичних зображень є


A.

електромагнітне випромінювання, ультразвук


B.

візуальне обстеження


C. *

цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, 2D-ультразвук


D.

комп’ютерна обробка медичних зображень


E.

відеозйомка


317.

Для отримання одно або двовимірних медичних зображень можна використовувати


A. *

електромагнітне випромінювання, ультразвук


B.

візуальне обстеження


C.

цифрову обробку


D.

комп’ютер, відеокамеру


E.

фотоапарат


318.

До медичних зображень в променевій діагностиці, що зберігаються у нефіксованому вигляді, належать


A.

зображення, отримані за допомогою мережевих технологій


B.

зображення, заархівовані на жорсткому диску


C.

медичні записи на твердому папері


D. *

медичні зображення на екрані дисплея або рентгенодіагностичного апарата


E.

рентгенограми, відбитки на папері, фотопапері; на магнітних носіях - стрічках, дисках


319.

Усі медичні зображення в променевій діагностиці можуть існувати у вигляді


A.

збереженому або незбереженому


B.

видимому або невидимому


C.

твердих або м’яких копій


D. *

твердих копій або у нефіксованому вигляді


E.

кольоровому чи чорнобілому


320.

Матричне медичне зображення формується


A.

шляхом сканування лазерним променем


B. *

шляхом сканування електронним променем по рядках





C.

шляхом запису електронним променем


D.

шляхом сканування електронним променем по стовбцях


E.

шляхом зчитування з дискети


321.

Аналогові сигнали - це:


A. *

неперервні сигнали, у яких міститься багато зайвої інформації


B.

поодиникі дискретні чи неперервні сигнали


C.

дискретні сигнали, у яких міститься багато зайвої інформації


D.

неперервні сигнали, у яких немає зайвої інформації


E.

дискретні сигнали, у яких немає зайвої інформації


322.

Аналоговими медичними зображеннями є


A.

образи, отримані при ЕОМ-сцинтиграфії з комп’ютерною обробкою інформації


B.

образи, отримані при МР-томографії, ультразвуковому скануванні


C. *

рентгенограми, сцінтиграми, термограми


D.

образи, отримані при комп’ютерній томографії


E.

образи, отримані при цифровій рентгенографії


323.

Матричними медичними зображеннями є


A.

медичні слайди


B.

відеозаписи хірургічних операцій


C.

рентгенограми, сцінтиграми, термограми


D. *

образи, отримані при комп’ютерній томографії, цифровій рентгенографії, МР-томографії, ЕОМ-сцинтиграфії з комп’ютерною обробкою інформації, ультразвуковому скануванні


E.

фотографії


324.

До цифрових медичних зображень відносяться


A.

ті, що відображають інформацію будь-якого характеру


B. *

такі, що отримуються за допомогою цифрових технологій


C.

ті, що не сприймаються безпосередньо зором


D.

ті, що сприймаються безпосередньо зором


E.

ті, що відображають інформацію неперервного характеру


325.

До аналогових медичних зображень відносяться


A.

ті, що відображають інформацію дискретного характеру


B.

такі, що отримуються за допомогою комп’ютера


C.

ті, що не сприймаються безпосередньо зором


D.

ті, що сприймаються безпосередньо зором

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 11 семестр, 6 курс мед
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед-Семестровий контроль
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Мед Укр Спеціальна патологічна морфологія
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед. Модуль 2 Се
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3 курс, афо органів І систем у дітей, (ситуаційні задачі)
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Крок. Патологічна фізіологія. Модуль 2
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Месестринська практика, (задачі)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка