Медичні знання та прийняття рішень в медициніСторінка7/12
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

E.

символами алфавіту і десятковими числами


279.

Дуже великі обсяги інформації вимірюють у


A. *

гігабайтах та терабайтах


B.

гігабайтах мегебайтах


C.

кілобайтах та гігабайтах


D.

байтах і кілобайтах


E.

бітах і байтах


280.

Який з вказаних процесів не належить до інформаційного процесу?

A.

написання реферату


B.

обчислення за допомогою калькулятора


C. *

приведення до порядку одягу


D.

пошук телепрограм


E.

розв’язування математичної задачі


281.

За допомогою якої міжнародної системи зв’язку можна одержати текстове і графічне повідомлення з будь-якої точки нашої планети?


A.

за допомогою супутникового зв’язку


B. *

за допомогою Інтернету


C.

за допомогою відеозв’язку


D.

за допомогою телебачення


E.

за допомогою радіо


282.

Повідомлення може бути подане


A.

демонстрацією одягу


B.

демонстрацією скульптур


C.

використанням технічних пристроїв


D.

демонстрацією картин


E. *

засобами відповідного алфавіту


283.

Повідомлення (текстове) містить стільки байтів, скільки є


A.

слів і пропусків між ними


B.

десяткових розрядів


C. *

символів, включаючи знаки пропуску


D.

символів без знаків пропуску


E.

слів у повідомленні


284.

Інформація нагромаджується в процесі


A.

створення та передачі повідомлень електронною поштою


B.

використання новітніх технологій та Інтернет


C.

виконання музичних творів


D.

передачі повідомлень по радіо


E. *

вивчення нових предметів та явищ


285.

Носій інформації - це


A.

тільки комп’ютер


B.

навколишнє середовище


C.

тільки книги


D.

тільки картини


E. *

середовище, в якому інформація зафіксована


286.

Виконуючи арифметичні дії з числами, ми


A.

передаємо інформацію


B.

запам’ятовуємо інформацію


C.

кодуємо інформацію


D.

класифікуємо інформацію


E. *

перетворюємо інформацію, виконуємо обчислення


287.

Розв’язуючи математичну задачу, ми


A.

синтезуємо інформацію


B.

пересилаємо інформацію


C. *

перетворюємо інформацію

D.

форматуємо інформацію


E.

аналізуємо інформацію


288.

Фундаментальні дослідження проводяться для


A.

деполяризації клітин


B.

аналізу нейрона


C. *

більш глибокого дослідження


D.

контролю за протезуванням ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула


E.

аналізу EMG або ЕЕГ, ЕКГ, фонокардіограми, спірограми


289.

Функціональний аналіз проводиться


A.

для проведення більш глибокого аналізу ушкодження


B. *

у діагностичних комплексах


C.

у ситуаціях, в яких за пацієнтом спостерігають у палатах інтенсивного догляд


D.

при необхідності проконтролювати за протезування ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула


E.

у ситуаціях, в яких пацієнт знаходиться на амбулаторному лікуванні


290.

Функціональний аналіз використовується для


A.

деполяризації клітин


B.

аналізу нейрона


C.

більш глибокого дослідження


D.

контролю за протезуванням ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула


E. *

аналізу EMG або ЕЕГ, ЕКГ, фонокардіограми, спірограми


291.

Стохастичні сигнали називають ще


A.

аналогові


B.

швидкоплинними


C.

періодичними


D. *

статистичними


E.

статичними


292.

Детерміновані сигнали можуть бути


A.

очікуваними або неочікуваними


B.

стохастичними або стаціонарними


C. *

періодичними, квазіперіодичними, неперіодичними, або просто швидкоплинними


D.

статичними або динамічними


E.

повторюванимиь або неповторюваними


293.

Детермінованими називаються сигнали


A.

які передаються певними приладами


B.

які передаються у певному вигляді


C.

які передаються на визначені відстані


D.

які не повторюються


E. *

які повторюються


294.

З яких стадій складається обробка біосигналів?


A.

отримання, збереження та передача сигналів на великі відстані


B.

фільтрація сигналів та зменшення надмірного потіку даних до кількох, але доречних параметрів


C.

отримання, накопичення, зберігання та передача сигналів


D. *

вимірювання або спостереження (виявлення) сигналів, перетворення і зменшення сигналів, обчислення сигнальних діагностично істотніх параметрів, інтерпретація або класифікація сигналів


E.

реєстрація та візуалізація зображень

295.

Головна мета обробки біосигналів


A.

отримати найбільшу кількість сигналів


B. *

відфільтрувати сигнали що нас цікавлять від фону і зменшити надмірний потік даних до кількох, але доречних параметрів


C.

отримати однакову кількість сигналів та “шумів”


D.

об’єднати сигнали з "шумом"


E.

відфільтрувати “шум” від сигналів


296.

Схема роботи установок для ультразвукової діагностики


A.

пацієнт Þ джерело випромінювання Þ детектор випромінювання Þ блок перетворення Þ синтезатор зображення Þ комп’ютер


B. *

досліджуваний орган Þ імпульси на екрані осцилографа Þ обробна система (комп’ютер) Þ екран УЗД-апарата з об’ємним (реальним) зображенням органа


C.

зображення Þ пацієнт Þ синтезатор зображення Þ блок перетворення Þ детектор випромінювання Þ джерело випромінювання


D.

джерело випромінювання Þ тканини Þ блок перетворення Þ синтезатор зображення Þ перетворювач Þ зображення


E.

м’яка тканина Þ медичний апарат Þ детектор випромінювання Þ блок живлення Þ синтезатор зображення Þ зображення


297.

Головними проблемами, які розв’язує наліз медичних зображень, є


A. *

реєстрація та візуалізація зображень


B.

передача медичної інформації на великі відстані


C.

збереження великої кількості медичної інформації


D.

інтерпретація медичних зображень


E.

отримання, накопичення, зберігання та передача медичної інформації


298.

Перерахуйте основні етапи обробки та аналізу медичних зображень


A.

отримання, накопичення, зберігання та передача


B.

отримання, попередня обробка, зміна контрасності зображення


C.

прийом візуальної інформації, її обробка, передача та накопичення результатів обробки


D. *

попередня обробка, зміна контрасності зображення, сегментація, розрахунок параметрів, інтерпретація зображення


E.

прийом візуальної інформації, її обробка, інтерпретація результатів та ухвалення діагностичного рішення


299.

Обробка й аналіз медичних зображень - це


A.

покрокова процедура, що залежить від симптомів захворювання


B. *

покрокова процедура, що залежить від результатів попереднього етапу, а також знань і досвіду оператора


C.

консультація хворих за допомогою телекомунікаційних засобів


D.

покрокова процедура, що залежить від стану пацієнта


E.

прийом візуальної інформації, її обробка, передача та накопичення результатів обробки


300.

В чому полягає діяльність лікаря-діагноста?


A.

пошук медичної інформації за допомогою інформаційно-довідкових систем


B.

запис пацієнтів на прийом


C.

консультація хворих за допомогою телекомунікаційних засобів


D.

виконання хірургічних втручань


E. *

прийом візуальної інформації, її обробка, інтерпретація результатів та ухвалення діагностичного рішення


301.

Хто планує і виконує променеві дослідження?


A. *

лікар-діагност

B.

лікар-хірург


C.

допоміжний медичний персонал


D.

сімейний лікар


E.

лікуючий лікар


302.

Для створення зображення досліджуваного обєкта - органа, частини тіла, всієї людини - використовується


A.

зображення


B.

блок перетворення та передачі сигналу


C. *

синтезатор зображення


D.

детектор випромінювання


E.

джерело випромінювання


303.

Для отримання електромагнітного випромінювання або пружних коливань і перетворення їх у діагностичну інформацію використовується


A.

зображенняКаталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 11 семестр, 6 курс мед
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед-Семестровий контроль
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Мед Укр Спеціальна патологічна морфологія
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед. Модуль 2 Се
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3 курс, афо органів І систем у дітей, (ситуаційні задачі)
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Крок. Патологічна фізіологія. Модуль 2
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Месестринська практика, (задачі)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка