Медичні знання та прийняття рішень в медициніСторінка4/12
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
проведення дослідження передбачає


A.

проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

і лікареві, і хворому відомо, яким препаратом здійснюється лікування


D.

лише хворий не інформований про препарат, а лікар знає, які ліки приймає його пацієнт


E. *

дослідження, коли ні лікар, ні хворий не знають, який препарат приймає пацієнт згідно рандомізації


141.

Ціль рандомізації (англ. random - випадково, навмання):


A.

отримати науково обґрунтовані результати досліджень, що використовують засади експериментальної медицини


B.

провести медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C. *

уникнути селекції хворих і створити умови за допомогою випадкового поділу для порівняння ефекту лікарського препарату з плацебо або іншим лікарським препаратом


D.

провести незалежний від бажання лікаря-дослідника і хворого поділ пацієнтів на експериментальну і контрольну групи


E.

провести строгий добір хворих за критеріями “включення / не включення” відповідно до протоколу дослідження


142.

Рандомізація (англ. random - випадково, навмання) - це


A.

науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини


B.

медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

випадкові клінічні випробовування


D. *

випадковий, тобто незалежний від бажання лікаря-дослідника і хворого поділ пацієнтів на експериментальну і контрольну групи


E.

строгий добір хворих за критеріями “включення / не включення” відповідно до протоколу дослідження


143.

Контрольоване дослідження передбачає


A.

науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини


B.

медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

рандомізовані контрольовані клінічні випробовування


D.

науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням кінцевих “точок” - смерті, розвитку ускладнень


E. *

строгий добір хворих за критеріями “включення / не включення” відповідно до протоколу дослідження


144.

Стандартом якості наукових досліджень по ефективності лікування є


A.

науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини


B.

медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C. *

рандомізовані контрольовані клінічні випробовування


D.

науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням кінцевих “точок” - смерті, розвитку ускладнень


E.

клінічний практичний досвід


145.

Системні дослідження в доказовій медицині - це


A.

науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини


B.

медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

науково обґрунтовані дослідження, що використовують принципи телемедицини


D. *

науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням кінцевих “точок” - смерті, розвитку ускладнень


E.

клінічний практичний досвід


146.

Що є методологічною основою доказової медицини?


A.

засади експериментальної медицини


B.

інтуїція та індивідуальна здатність лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

уміння лікаря довести свою правоту


D. *

системні дослідження


E.

клінічний практичний досвід


147.

В доказовій медицині лікарі використовують


A.

засади експериментальної медицини

B.

інтуїцію та індивідуальну здатність лікаря до передбачень наслідків надання медичної допомоги


C. *

як індивідуальний клінічний практичний досвід, так і найкращі доступні клінічні докази


D.

лише найкращі доступні клінічні докази


E.

лише індивідуальний клінічний практичний досвід


148.

Найкращі незалежні клінічні докази - це


A.

оцінка адекватності прогностичних маркерів, а також ефективності та безпечності терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних заходів


B. *

використання даних клінічно релевантних досліджень, часто в фундаментальних галузях медицини, які виконано із збереженням валідності та надійності діагностичних тестів (включаючи клінічні обстеження пацієнтів)


C.

професіоналізм і судження, котрі були отримані окремим клініцистом засобами його клінічної практики


D.

об’єднання індивідуального клінічного практичного досвіду з найкращими доступними незалежними клінічними доказами, отриманими при систематизованих дослідженнях


E.

надання медичної допомоги, що базується на доказах


149.

Індивідуальний клінічний практичний досвід - це


A.

оцінка адекватності прогностичних маркерів, а також ефективності та безпечності терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних заходів


B.

використання даних клінічно релевантних досліджень, часто в фундаментальних галузях медицини, які виконано із збереженням валідності та надійності діагностичних тестів (включаючи клінічні обстеження пацієнтів)


C. *

професіоналізм і судження, котрі були отримані окремим клініцистом засобами його клінічної практики


D.

об’єднання індивідуального клінічного практичного досвіду з найкращими доступними незалежними клінічними доказами, отриманими при систематизованих дослідженнях


E.

надання медичної допомоги, що базується на доказах, що передбачають пошук, порівняння, узагальнення та розповсюдження отриманих доказів для використання в інтересах хворих


150.

Доказова медицина - це


A.

представлення доказів про необхідність медичної допомоги


B.

надання медичної допомоги на відстані


C.

наука, яка вивчає принципи доказовості у медицині


D.

розділ медичної інформатики, що передбачає пошук, порівняння, узагальнення зберігання та передачу інформації


E. *

розділ медицини, який базується на доказах, що передбачають пошук, порівняння, узагальнення та розповсюдження отриманих доказів для використання в інтересах хворих


151.

Доказова медицина базується


A. *

на доказах


B.

на діагнозах


C.

на суперечках


D.

на виявлених симптомах


E.

на припущеннях


152.

Найменша одиниця інформації в комп’ютері (біт) може набувати такі значення


A.

послідовність з восьми двійок


B.

послідовність з восьми байт


C. *

0 або 1


D.

будь-яка комбінація з восьми 0 та 1


E.

210 або 102


153.

Логічні оператори виконують дії над

A.

десятковими числами


B. *

логічними змінними


C.

бітами та байтами


D.

двійковими значеннями


E.

числовими змінними


154.

При аналітичному способі подання логічна функція зпредставляється


A.

словами


B.

текстовим документом


C.

малюнком


D. *

у вигляді рівняння


E.

таблицею істинності


155.

При табличному способі подання логічна функція задається


A.

словами


B.

текстовим документом


C.

малюнком


D.

у вигляді рівняння


E. *

таблицею істинності


156.

При словесному способі подання логічна функція позначається


A. *

словами


B.

текстовим документом


C.

малюнком


D.

у вигляді рівняння


E.

таблицею істинності


157.

Якими способами можна задати логічну функцію?


A.

правильним і неправильним


B. *

словесним, табличним та аналітичним


C.

логічним і нелогічним


D.

реальним та віртуальним


E.

усним і письмовим


158.

До групи бінарних логічних операцій не входить


A.

логічне заперечення


B.

імплікація


C. *

слідування


D.

логічне множення


E.

логічне додавання


159.

Групу унарних логічних операцій утворює


A.

слідування


B.

імплікація


C. *

логічне заперечення


D.

логічне множення


E.

логічне додавання


160.

Операція “логічна імплікація” виконується:


A.

лише над нелогічними змінними


B.

над нескінченною множиною логічних змінних


C.

над трьома і більше логічними змінними


D. *

над двома логічними змінними

E.

над одною логічною змінною


161.

Операція “логічне множення” виконується


A.

лише над нелогічними змінними


B.

над нескінченною множиною логічних змінних


C.

над трьома і більше логічними змінними


D. *

над двома логічними змінними


E.

над одною логічною змінною


162.

Операція “логічне додавання” виконується


A.

лише над нелогічними змінними


B.

над нескінченною множиною логічних змінних


C.

над трьома і більше логічними змінними


D. *

над двома логічними змінними


E.

над одною логічною змінною


163.

Операція “логічне заперечення” виконується


A.

лише над нелогічними змінними


B.

над нескінченною множиною логічних змінних


C.

над трьома і більше логічними змінними


D.

над двома логічними змінними


E. *

над одною логічною змінною


164.

Унарні логічні оператори використовують


A.

лише нелогічні змінні


B.

безліч логічних змінних


C.

три і більше логічних змінних


D.

дві логічні змінні


E. *

одну логічну змінну


165.

Бінарні логічні оператори використовують


A.

лише нелогічні змінні


B.

безліч логічних змінних


C.

три і більше логічних змінних


D. *

дві логічні змінні


E.

одну логічну змінну


166.

На які групи поділяють множину логічних операторів?


A.

оператор касових апаратів та оператор ПК


B.

фізичні та такі, що моделюються


C.

множинні та одиничні


D.

логічні та нелогічні


E. *

бінарні та унарні


167.

Математичні предметні моделі


A.

служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування


B.

це фізичні системи або пристрої


C.

це різні пристрої, найчастіше електронні, за допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі


D. *

це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу


E.

служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики

168.

Кібернетичні предметні моделі


A.

служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування


B.

це фізичні системи або пристрої, з поведінкою, аналогічною до поведінки об’єкта, що моделюється


C. *

це різні пристрої, найчастіше електронні, за допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі


D.

це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу


E.

служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики


169.

Фізичні (аналогові) предметні моделі


A.

служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування


B. *

це фізичні системи або пристрої, з поведінкою, аналогічною до поведінки об’єкта, що моделюється


C.

це різні пристрої, найчастіше електронні, за допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі


D.

це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу


E.

служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики


170.

Біологічні предметні моделі


A. *

служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування


B.

це фізичні системи або пристрої, з поведінкою, аналогічною до поведінки об’єкта, що моделюється


C.

це різні пристрої, найчастіше електронні, за допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі


D.

це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу


E.

служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики


171.

Моделі, що використовуються у медицині і біології, поділяють на такі види


A.

медичні, біологічні,


B.

стаціонарні, прості, комбіновані, нетрадиційні


C. *

біологічні, фізичні, кібернетичні, математичні


D.

терапевтичні, хірургічні,


E.

статичні, динамічні,


172.

Модель - це


A.

сукупність даних, які дають можливість представити об’єкт


B.

математичний запис об’єкта будь-якої природи


C.

усереднена властивість, що характеризує групу об’єктів


D.

приклад для наслідування


E. *

штучно створений людиною об’єкт будь-якої природи, що заміщає або відтворює досліджуваний об’єкт так, що вивчення моделі здатне подавати нову інформацію про об’єкт


173.

За типом втручання експертні системи поділяються на


A. *

пасивні, напівактивні та активні


B.

експериментальні системи та системи, що базуються на досвіді

C.

динамічні системи та статичні системи


D.

системи, що дозволяють підвищити якість лікування та системи, що дозволяють зменшити термін лікування


E.

системи, що поліпшують діагностику та системи, що пропонують кращу стратегію


174.

За типом підтримки рішення експертні системи розділяють на такі класи


A.

інтелектуальні системи


B.

експериментальні системи


C.

динамічні системи


D.

системи, що дозволяють підвищити якість лікування


E. *

системи, що поліпшують діагностику та системи, що пропонують кращу стратегію


175.

У експертних системах


A.

пошук результату задачі проводиться на основі статичних та динамічних методів відображення


B.

розв’язання задачі відбувається на основі визначення певного набору вхідних даних


C.

вирішення задачі здійснюється шляхом аналізу великої кількості цифрової інформації


D. *

реалізується логіка ухвалення діагностичного рішення досвідченим лікарем


E.

вирішення задачі здійснюється шляхом реалізації одного з методів розпізнавання образів


176.

У ймовірнісних системах діагностики


A.

пошук результату задачі проводиться на основі статичних та динамічних методів відображення


B.

розв’язання задачі відбувається на основі визначення певного набору вхідних даних


C.

вирішення задачі здійснюється шляхом аналізу великої кількості логічної інформації та вибору найбільш оптимального рішення


D.

реалізується логіка ухвалення діагностичного рішення досвідченим лікарем


E. *

вирішення задачі здійснюється шляхом реалізації одного з методів розпізнавання образів або статистичних методів прийняття рішень


177.

За способом вирішення задачі діагностики поділяють на


A.

візуальні та віртуальні системи


B.

системи для розв’язання задач з визначеним набором вхідних даних, та системи, здатні розв’язати задачу з нечітко заданими вхідними умовами


C.

логічні та статистичні системи


D.

доказові та експериментальні системи


E. *

ймовірнісні та експертні системи


178.

Експертні системи виникли


A.

як результат новітніх технологій в галузі практичної біофізики


B.

як результат сучасних розробок в області теоретичної біофізики


C.

як значний статистичний результат у застосуванні і розвитку методів штучного інтелекту


D. *

як значний практичний результат у застосуванні і розвитку методів штучного інтелекту


E.

як значний теоретичний результат у вивченні і розвитку методів штучного інтелекту


179.

Які функції виконує експертна система?


A.

ведення електронної історії хвороби та амбулаторної картки пацієнта


B.

експертиза на наявність алкоголю в організмі пацієнта


C.

медична експертиза, оцінка вартості лікування


D.

оцінка майна


E. *

експертиза проектів, оцінка кваліфікації фахівців, постановка діагнозу, оцінка ефективності лікування, призначення схеми лікування


180.

Цикл - це


A.

перевірка певного твердження

B. *

форма організації дій, при якій та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконається деяка умова


C.

одноразове повторення деякої послідовності дій


D.

будь-яке твердження або запитання, що допускає лише дві можливі відповіді “так” (істинне твердження) або “ні” (твердження хибне)


E.

форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій


181.

Умова - це


A.

перевірка певного твердження


B.

форма організації дій, при якій та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконається деяка умова


C.

багаторазове повторення деякої послідовності дій


D. *

будь-яке твердження або запитання, що допускає лише дві можливі відповіді “так” (істинне твердження) або “ні” (твердження хибне)


E.

форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій


182.

Розгалуження - це


A.

перевірка певного твердження


B.

форма організації дій, при якій та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконається деяка умова


C.

багаторазове повторення деякої послідовності дій


D.

будь-яке твердження або запитання, що допускає лише дві можливі відповіді “так” (істинне твердження) або “ні” (твердження хибне)


E. *

форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій


183.

Циклічним називається алгоритм


A.

який реалізовано за допомогою певної системи розробки


B.

який реалізовано за допомогою певної мови програмування


C. *

в якому передбачене багаторазове повторення деякої послідовності дій


D.

в якому передбачається перевірка певного твердження


E.

який містить лише вказівки про безумовне виконання деякої послідовності дій, без повторень або розгалужень


184.

Розгалуженим називається алгоритм


A.

в якому дії виконуються у певній послідовності


B.

який реалізовано за допомогою певної мови програмування


C.

в якому передбачене багаторазове повторення деякої послідовності дій


D. *

в якому передбачається перевірка певного твердження


E.

який містить лише вказівки про безумовне виконання деякої послідовності дій, без повторень або розгалужень


185.

Лінійним називається алгоритм


A.

в якому дії виконуються у певній лінійній послідовності


B.

який реалізовано за допомогою певної мови програмування


C.

в якому передбачене багаторазове повторення деякої послідовності дій


D.

в якому передбачається перевірка певного твердження


E. *

який містить лише вказівки про безумовне виконання деякої послідовності дій, без повторень або розгалужень


186.

Які типи алгоритмів Ви знаєте?


A.

прості, складні, розгалужені

B.

одиничні, множинні, комбіновані


C.

локальні, мережеві, глобальні


D. *

лінійні, розгалужені, циклічні


E.

прямі, непрямі, комбіновані


187.

Будь-який алгоритм повинен мати


A.

задачі, які може розв’язати та програми, за допомогою яких може бути реалізований


B.

обґрунтування та приклади


C.

вступ і висновки


D.

внутрішню і зовнішню частини


E. *

початок і кінець


188.

При поданні задачі графічним способом застосовують такі основні види блоків


A.

прямокутний, зрізаний, непрямий


B.

трапецевидний, пірамідальний, овальний


C.

трикутний, 5-кутник, у вигляді зірочки


D.

пряма лінія, крива лінія, тонка та груба лінії


E. *

прямокутний, овальний, у вигляді ромба, сполучне коло


189.

При якому способі подання запис алгоритму є громіздким і можуть виникати суперечливі тлумачення алгоритму?


A.

символічному


B.

графічному


C. *

словесному


D.

програмному


E.

табличному


190.

Який спосіб подання алгоритмів робить запис алгоритму дуже стислим, і не наочним?


A. *

символічний


B.

графічний


C.

словесний


D.

програмний


E.

табличний


191.

Який спосіб подання алгоритмів є найбільш зручним і наочним?


A.

символічний


B. *

графічний


C.

словесний


D.

програмний


E.

табличний


192.

Графічний спосіб подання алгоритмів полягає


A.

переводі тексту програми у двійкові коди


B.

записі послідовності дій за допомогою команд певної мови програмування


C. *

зображення алгоритму у вигляді структурної схеми, котра складається з окремих блоків


D.

в записі алгоритму за допомогою умовних символів


E.

в описі алгоритму в термінах української мови


193.

Символічний спосіб подання алгоритмів полягає


A.

переводі тексту програми у двійкові коди


B.

записі послідовності дій за допомогою команд певної мови програмування


C.

в записі алгоритму за допомогою умовних символів, позначень


D. *

зображення алгоритму у вигляді структурної схеми, котра складається з окремих блоків

E.

в описі алгоритму в термінах української мови


194.

Словесний спосіб подання алгоритмів полягає


A.

переводі тексту програми у двійкові коди


B.

записі послідовності дій за допомогою команд певної мови програмування


C.

зображення алгоритму у вигляді структурної схеми


D.

в записі алгоритму за допомогою умовних символів


E. *

в описі алгоритму в термінах української мови


195.

Які є способи подання алгоритмів?


A. *

словесний, символічний, графічний


B.

електронний, командний


C.

простий


D.

текстовий, табличний, графічний


E.

усний, письмовий


196.

Результативність алгоритму означає


A.

можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм


B. *

при точному виконанні всіх вказівок алгоритму процес прийняття рішення (отримання результату) повинен закінчитися через скінчену кількість кроків і при цьому має бути отримана відповідь на поставлені в задачі питання


C.

процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій


D.

алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу


E.

при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму


197.

Дискретність алгоритму означає


A.

можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм


B.

при точному виконанні всіх вказівок алгоритму процес прийняття рішення (отримання результату) повинен закінчитися через скінчену кількість кроків і при цьому має бути отримана відповідь на поставлені в задачі питання


C. *

процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій


D.

алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу


E.

при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму


198.

Масовість алгоритму означає


A.

можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм


B.

при точному виконанні всіх вказівок алгоритму процес прийняття рішення (отримання результату) повинен закінчитися через скінчену кількість кроків


C.

процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій


D. *

алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу


E.

при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму


199.

Визначеність алгоритму означає


A.

можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм


B.

при точному виконанні всіх вказівок алгоритму.


C.

процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій


D.

алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу

E. *

при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму


200.

Будь-який алгоритм повинен мати такі основні властивості


A.

багатокроковість, багатозадачність, масовість


B.

сумісність, практичність, здатність знаходити розв’язок будь-якої задачі


C.

доступність, практичність, адекватність


D. *

визначеність, масовість, дискретність, результативність


E.

програмованість, адаптованість, паралелізм


201.

Наука надає можливість отримувати алгоритми


A.

шляхом вибору випадкового набору правил


B.

шляхом описання дій з розв’язування різних задач


C. *

з її теоретичних положень і встановлених фактів


D.

шляхом комбінації та модифікації вже наявних алгоритмів


E.

шляхом створення нових мов програмування та систем розробки


202.

Практика надає можливість отримувати алгоритми


A.

шляхом вибору випадкового набору правил


B. *

шляхом описання дій з розв’язування різних задач


C.

з її теоретичних положень і встановлених фактів


D.

шляхом комбінації та модифікації вже наявних алгоритмів


E.

шляхом створення нових мов програмування та систем розробки


203.

Джерелами виникнення алгоритмів є


A. *

практика, наука, різні комбінації таі модифікації вже наявних алгоритмів


B.

вибір випадкового набору правил


C.

узагальнення практичного досвіду


D.

поява нових правил для розв’язання задач


E.

створення нових мов програмування та систем розробки


204.

Алгоритм - це


A.

вибір випадкового набору правил


B. *

впорядкований скінчений набір чітко визначених правил для розв’язання задач за скінчену кількість кроків


C.

сукупність правил різного виду


D.

невпорядкований нескінчений набір нечітко визначених правил для розв’язання задач за нескінчену кількість кроків


E.

впорядкований скінчений набір чітко визначених правил для розв’язання задач за нескінчену кількість кроків


205.

Алгоритмом називають


A.

сукупність правил написання програм


B.

програму, написану на мові програмування Алгол


C. *

послідовність вказівок користувачу для виконання певних дій


D.

сукупність правил виконання логічних операцій


E.

сукупність правил виконання арифметичних дій


206.

Розробка алгоритму розв’язання задачі - це


A.

друкування алгоритму розв’язання


B.

формальний запис математичної моделі


C.

розробка алгоритму розв’язання


D. *

вибір методу розв’язання та опис послідовності дій


E.

визначення її змісту та вихідних даних

207.

Постановка задачі - це


A.

представлення алгоритму розв’язання


B.

формальний запис математичної моделі


C.

розробка алгоритму розв’язання


D.

вибір методу розв’язання та опис послідовності дій


E. *

визначення її змісту та вихідних даних


208.

Процес підготовки задачі передбачає


A.

представлення алгоритму розв’язання


B.

формальний запис математичної моделі


C.

розробку алгоритму розв’язання


D.

постановку задачі


E. *

постановку задачі, розробку алгоритму розв’язання, представлення алгоритму розв’язання


209.

Кроком алгоритму називають


A.

один з етапів побудови математичної моделі задачі


B.

формальний запис математичної моделі задачі


C.

відхилення від початкових умов задачі при побудові математичної моделі


D. *

одну дію алгоритмічного процесу


E.

тестування на знання алгоритмів


210.

Алгоритмічний процес - це


A.

формальний запис математичної моделі задачі


B.

побудова математичної моделі задачі


C. *

послідовність дій, в результаті виконання яких знаходимо розв’язок задачі


D.

спрощення запису умови задачі


E.

побудова програми для отримання розв’язку задачі


211.

Алгоритм - це


A.

формальний запис математичної задачі


B.

математична модель задачі


C. *

послідовність вказівок користувачу для виконання певної дії


D.

спрощений запис умови задачі


E.

програма для отримання розв’язку задачі


212.

Під алгоритмізацією розуміють


A.

пошук розв’язку задачі


B.

проведення аналогій з іншими задачами


C.

спрощення запису умови задачі


D. *

метод опису систем або процесів шляхом створення алгоритмів їх функціонування


E.

створення програм для отримання розв’язку задачі


213.

Формалізована медико-біологічна задача повинна бути


A.

простою


B.

розв’язаною


C.

адаптованою


D.

проаналізованою


E. *

алгоритмізованою


214.

Використання засобів і властивостей формальної моделі допомагає:


A.

спростити запис умови задачі


B.

спростити формальне представлення даних


C.

в проведенні аналогій з іншими задачами

D. *

в побудові розв’язку задачі


E.

у визначенні структури, що використовується для аналізу даних


215.

Формальна модель - це:


A.

визначена структура, що використовується для обробки даних таблиць


B.

визначена структура, що використовується для отримання даних з принтера


C. *

визначена структура, що використовується для подання даних


D.

визначена структура, що використовується для інтерпритації даних з текстових документів


E.

визначена структура, що використовується для аналізування


216.

В результаті аналізу задачі:


A.

отримують її формальний розв’язок


B. *

визначається специфіка даних, вводиться система умовних позначень, встановлюється приналежність її до одного з класів задач


C.

визначають, чи можна її розв’язати


D.

вирішують, чи є потреба її розв’язувати


E.

визначають, чи існують методи й алгоритми розв’язання поставленої задачі


217.

Формалізація -


A. *

процес подання інформації про об’єкт у вигляді алгоритму


B.

форми представлення інформації про об’єкт


C.

абстрактне представлення предметів та явищ


D.

представлення об’єктів у вигляді конкретних форм


E.

формальне представлення предметів та явищ


218.

Які результати прогнозу дає “регресія до середнього”


A.

вказує на напрям стохастичного зв’язкуКаталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 11 семестр, 6 курс мед
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед-Семестровий контроль
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Мед Укр Спеціальна патологічна морфологія
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед. Модуль 2 Се
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3 курс, афо органів І систем у дітей, (ситуаційні задачі)
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Крок. Патологічна фізіологія. Модуль 2
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Месестринська практика, (задачі)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка