Медичні знання та прийняття рішень в медициніСторінка3/12
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
C. *

Масовість


D.

Результативність


E.

Дискретність


53.

Алгоритм повинен призводити до результату через кінцеву, можливо, дуже велику кількість кроків-це


A.

Визначеність


B.

Кінцевість


C.

Масовість


D. *

Результативність


E.

Дискретність


54.

Кожна команда алгоритму повинна однозначно розумітися користувачем і виключати непевність виконання-це


A.

Дискретність


B.

Масовість


C.

Результативність


D.

Кінцевість


E. *

Визначеність


55.

Процес вирішення завдання розбивається на окремі завдання, алгоритм подає послідовність вказівок, команд, які визначають виконання кроків процесу-це


A. *

Дискретність


B.

Визначеність


C.

Результативність


D.

Масовість


E.

Кінцевість


56.

Алгоритм-це


A.

Спосіб виконання завдання автоматизованими методами


B.

Метод вирішення завдання записаний за правилами , які

забезпечують його виконання
C.

Механічне виконання завдання


D.

Метод вирішення завдання


E. *

Метод вирішення завдання записаний за визначеними правилами, які забезпечують однозначність його розуміння і механічне виконання за всіх значень вихідних даних

57.

Що не являється правилом для опису методу при більш складнішому другому етапі


A.

Зазначити ознаку закінчення процесу вирішення завдання


B.

Зазначити порядок виконання етапів


C.

Розробити процес вирішення завдання на такі етапи, які відомі виконавцю і які він може виконати однозначно без пояснень


D.

Виділити величини, які є вихідними для завдання


E. *

Зазначити результат поставленої задачі


58.

Найбільшу складність для першого етапу математичного моделювання (вибір способу) становить


A.

Зазначення результату вирішення задачі


B.

Опис методу


C.

Зазначення порядку виконання етапів


D.

Відповідність кількості витраченого часу


E. *

Із декількох методів вибрати той, який найбільшою мірою відповідав би деяким вимогам


59.

Що починає відбуватися з популяцією мікроорганізмів в поживному середовищі після первинного інфікування


A. *

швидко розмножується


B.

постійно зберігається


C.

поділяється за ознаками


D.

швидко скорочується


E.

вона повільно змінюється


60.

Який чинник необхідно включити до математичної моделі, яка описує розвиток запальних процесів


A.

розвиток мікроорганізмів


B. *

розвиток популяції патогенних мікроорганізмів


C.

розмноженням патогенних мікроорганізмів


D.

деградація популяції патогенних організмів


E.

популяції патогенних організмів


61.

Заміна кількості живих організмів у зв'язку з народжуваністю і смертністю-це


A.

загальні процеси


B.

дані кількості популяції


C.

статистика чисельності популяції


D. *

динаміка чисельності популяції


E.

чисельність популяції


62.

Кінцевою метою 3-го етапу дослідження математичної моделі є


A.

групуванні фізичних даних


B.

узагальнені математичних моделей


C.

створенні бази даних


D. *

одержанні нової інформації


E.

створенні системи рівнянь


63.

В чому полягає 2-ий етап математичного моделювання


A.

у складанні рівняння


B.

в обробці фізичних даних


C.

у визначені результатів


D.

у визначені моделі


E. *

у перевірці і корегуванні моделі


64.

В чому полягає 1-ий етап математичного моделювання

A.

у створенні задач


B. *

у створенні основи математичної моделі


C.

у створенні інформаційних процесів


D.

у створенні системи рівнянь


E.

у створенні математичної бази


65.

При яких умовах можливе математичне моделювання


A.

при вивчені його фізичних процесів


B.

при вивчені похідних


C.

при обрахуванні біологічних даних


D.

при дослідженні його фізичних закономірностей


E. *

при вивчені його фізичних та біологічних закономірностей


66.

За допомогою кібернетичної моделі моделюються


A.

інформація з баз даних


B.

інформаційні процеси в навколишньому середовищі


C.

біоенергетичні обміни


D.

біохімічні процеси в живому організмі


E. *

інформаційні процеси в живому організмі


67.

В якому вигляді може бути реалізована фізична (аналогова) модель


A. *

у вигляді деякого механічного устрою або у вигляді електричного ланцюга


B.

у вигляді складних систем


C.

у вигляді реальних фізичних явищ


D.

у вигляді математичного моделювання


E.

у вигляді експертних систем


68.

Маркер заповнення використовується в програмі:


A.

Borland Delphi


B.

MS PowerPoint


C. *

MS Excel


D.

Notepad


E.

MS Word


69.

Чим визначається вибір моделі


A.

метою дослідження


B. *

цілями дослідження


C.

попередніми даними


D.

методом дослідження


E.

засобом дослідження


70.

Об'єктами дослідження в біології і медицині є


A.

інформації про об'єкт


B.

досліджувані об'єкти


C.

реальні об'єкти


D.

нескладні системи


E. *

живий організм в цілому або його частини


71.

Що відображає модель


A.

конкретні дані про об'єкт


B.

інформаційні дані про об'єкт


C.

характерні дані об'єкту


D.

усі риси реального об'єкту

E. *

деякі риси реального об'єкту


72.

Штучно створений людиною об'єкт будь-якої природи, який заміщає або відтворює досліджуваний об'єкт так, що вивчення моделі здатне давати


A.

інформацію про модель


B.

старі дані про об'єкт


C. *

нову інформацію про об'єкт


D.

встановлену інформацію про об'єкт


E.

базу даних


73.

Для яких цілей призначені коди у номенклатурі (специфікації)


A.

для хімічних реакцій


B.

для діагностики


C.

для біологічних досліджень


D.

для економічних обрахунків


E. *

для медичних понять


74.

Тезаурус стимулює використання


A. *

стандартизованої термінології


B.

неважливих термінів


C.

кожного терміну


D.

конкретної термінології


E.

загальних термінів


75.

Список даних для лабораторних досліджень або діагностичних умов - це


A.

дослідження


B.

приклади


C. *

реєстраційні дані


D.

тезаурус


E.

задачі


76.

Тезаурус - це список умов, використовуваних для таких галузей


A.

визначеної області


B.

діагностичних умов і сфер


C.

лабораторних досліджень


D.

невизначеної прикладної області


E. *

визначеної прикладної області чи сфери


77.

Впорядкування різних аспектів шляхом класифікації за певною ознакою називають


A.

косою


B.

кривою


C.

діаграмою


D.

прямою


E. *

віссю


78.

Які з перелічених варіантів не відповідають вимогам для класифікації


A. *

невизначені критерії


B.

однорідний порядок


C.

відповідність поставленій меті


D.

непересічність класів


E.

сформованість області


79.

Родові зв'язки типу "АВ"- це


A.

зв'язки типу "С з роду С"

B.

зв'язки типу "В з роду В"


C. *

зв'язки типу "А з роду В"


D.

зв'язки типу "С з роду А"


E.

зв'язки типу "В з роду С"


80.

Як впорядковують поняття при класифікації


A.

за діагнозом


B.

за історією хвороби пацієнта


C.

за статистичними даними


D.

за відхиленнями


E. *

за родовими зв'язками


81.

Впорядкована у межах певної області система понять з явними або неявними принципами впорядкування це


A. *

класифікація


B.

розмежовування


C.

впорядкування


D.

систематизація


E.

кодування


82.

Яка програма не відноситься до прикладних програм?


A.

Microsoft Power Point


B.

Microsoft Access


C.

Microsoft Word


D. *

MS DOS


E.

Microsoft Excel


83.

при класифікації медичних втручань не використовується таке визначення


A.

втручання, ефективність або шкода яких малоймовірні


B. *

втручання, ефективність або шкода яких не впливають на здоров’я пацієнта


C.

втручання, ефективність або шкода яких не встановлені


D.

втручання, ефективність або шкода яких очікуються


E.

втручання, ефективність або шкода яких доведені


84.

Довідник “Доказова медицина” - це


A.

регулярно оновлювана база даних про досягнення сімейної медицини


B.

база даних про пацієнтів, які часто хворіють


C. *

регулярно оновлювана база даних про методи лікування, які широко застосовуються при поширених захворюваннях


D.

регулярно оновлювана база даних про нетрадиційні методи лікування


E.

регулярно оновлювана база даних про експериментальні методи лікування


85.

Кокранівський підхід є основою розвитку ідей


A.

телемедицини


B.

медицини невідкладний станів


C.

сімейної медицини


D. *

доказової медицини


E.

експериментальної медицини


86.

Яка з наведених нижче функцій не входить до основних задач плану розвитку Кокранівського Співробітництва?


A.

розробка ефективної та чіткої структури Кокранівського Співробітництва та системи його управління


B.

досягнення стабільного фінансування

C. *

врахування пріоритетів та ресурсів всієї системи охорони здоров’я


D.

забезпечення максимально широкого доступу до систематичних оглядів, що стосуються широкого спектру медичних питань


E.

створення високоякісних систематичних оглядів, що стосуються широкого спектру медичних питань


87.

Що дає змогу більш точно встановити причину захворювання?


A. *

співробітництво лікаря та пацієнта, досвід кожного з них


B.

співставлення результатів систематичних оглядів з досвідом пацієнта


C.

врахування пріоритетів та ресурсів всієї системи охорони здоров’я


D.

співставлення результатів систематичних оглядів з навичками та досвідом роботи лікаря


E.

врахування потреб лікаря та можливостей пацієнта


88.

Для забезпечення гідного рівня медичної допомоги


A.

слід враховувати пріоритети системи охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги у кожному конкретному випадку


B.

необхідно враховувати як потреби хворих, так і можливості лікарів


C.

слід враховувати пріоритети та ресурси тільки системи охорони здоров’я


D.

необхідно враховувати лише пріоритети хворих


E. *

слід враховувати як потреби хворих, так і пріоритети та ресурси всієї системи охорони здоров’я


89.

У яких випадках не слід використовувати методи лікування, ефективність яких точно не встановлено?


A.

у всіх, окрім випадку отримання згоди пацієнта


B.

у всіх, окрім випадку, коли лікарю необхідно встановити їх ефективність


C. *

у всіх, окрім випадку застосування в дослідницьких цілях


D.

у всіх, окрім випадку необхідності здешевлення надання медичної допомоги


E.

можна застосовувати у всіх випадках, якщо не доведена їх шкідливість чи неефективність


90.

У яких випадках слід використовувати методи лікування, ефективність яких точно не встановлено?


A.

за згодою пацієнта


B.

у випадках, коли лікарю необхідно встановити їх ефективність


C. *

тільки в дослідницьких цілях, поки до кінця не з’ясується їхня цінність


D.

для здешевлення надання медичної допомоги


E.

у всіх випадках, якщо не доведена їх шкідливість чи неефективність


91.

Оптимальні рішення в охороні здоров’я повинні призводити до:


A. *

підвищення якості надання медичної допомоги


B.

монополізації надання медичної допомоги


C.

зменшення часу лікування пацієнтів


D.

здешевлення надання медичної допомоги


E.

комп’ютеризації надання медичної допомоги


92.

Прийняття оптимальних рішень в охороні здоров’я


A.

базується виключно на побудові математичних моделей перебігу захворювання


B. *

не може базуватися виключно на результатах ретельно складених оглядів Кокранівського Співробітництва


C.

базується виключно на практичному досвіді


D.

базується виключно на систематичному вивченні всіх журналів та інших періодичних видань у всьому світі


E.

базується виключно на результатах ретельно складених оглядів Кокранівська Співробітництво


93.

Яким способом розповсюджується інформація з Кокранівської бібліотеки?


A.

за допомогою телефонних ліній

B. *

на дискетах, компакт-дисках та через Інтернет


C.

друкуються у медичних періодичних виданнях


D.

через пошту


E.

через засоби телебачення


94.

Яким способом розповсюджується формація з Кокранівської бібліотеки?


A.

за допомогою телефонних ліній


B. *

на дискетах, компакт-дисках та через Інтернет


C.

через Інтернет та журнали


D.

на аудіо- та відеодисках


E.

через телеканали


95.

Яким способом не можливе розповсюдження інформації з Кокранівської бібліотеки?


A. *

на відеокасетах


B.

на дискетах, компакт-дисках та через Інтернет


C.

через Інтернет


D.

на компакт-дисках


E.

на дискетах


96.

Які переваги електронного формату Кокранівської бібліотеки?


A.

можливість спілкування в режимі of-line


B.

можливість перегляду в режимі on-line


C.

можливість особисто познайомитись з автором публікації


D.

можливість отримання розсилки через електронну пошту


E. *

простота та швидкість пошуку та розповсюдження інформації, її поповнення, оновлення ті виправлення помилок


97.

Яка частина не входить у склад огляду, розміщеного в Кокранівській базі даних?


A.

зведені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження та оцінкою якості їх методології


B.

зведені таблиці з результатами огляду, включаючи результати мета-аналізу (коли це можливо і доречно)


C. *

повний перелік публікацій автора


D.

повний бібліографічний список включених в огляд досліджень і тих робіт, які були виключені (з вказаною причиною)


E.

висновки про значення для практичної медицини та подальших досліджень


98.

Яка частина не входить у склад огляду, розміщеного в Кокранівській базі даних?


A.

зведені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження та оцінкою якості їх методології


B. *

характеристика автора


C.

структурований текст огляду


D.

повний бібліографічний список включених в огляд досліджень і тих робіт, які були виключені (з вказаною причиною)


E.

висновки про значення для практичної медицини та подальших досліджень


99.

Яка частина не входить у склад огляду, розміщеного в Кокранівській базі даних?A. *

анотація


B.

обговорення результатів аналізу


C.

титульний лист


D.

структурований текст огляду


E.

реферат


100.

Кокранівська база даних з методології оглядів

A.

методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва


B.

містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються


C. *

є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень


D.

містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів


E.

є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань;101.

Реферативна база даних оглядів з ефективності медичних втручань


A.

містить навчальні посібники з методології складання систематичних оглядів, словник методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва


B.

містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються


C.

є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень


D. *

містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів


E.

є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань;102.

Кокранівський реєстр контрольованих випробувань


A.

містить навчальні посібники з методології складання систематичних оглядів, словник методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва


B.

є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень


C.

містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів


D.

містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються


E. *

є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань


103.

Кокранівська база даних систематичних оглядів:


A.

містить навчальні посібники з методології складання систематичних оглядів, словник методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва


B.

є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень


C.

є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань


D.

містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів


E. *

містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються


104.

З яких частин складається Кокранівська електронна бібліотека?


A. *

з чотирьох окремих баз даних


B.

з чотирьох взаємопов’язаних мереж


C.

з двох нейронних мереж


D.

з двох окремих банків даних


E.

з трьох окремих баз знань


105.

Яка основна властивість, притаманна головній базі даних Кокранівського Співробітництва?


A.

основана на конкретному досвіді


B. *

неперервне оновлення

C.

можливість доступу до неї лише для членів Кокранівського Співробітництва


D.

можливість доступу до неї в будь-який час, з будь-якого місця


E.

доступ через мережу Інтернет


106.

Кокранівські огляди та інформація про діяльність Кокранівської Асоціації для публікації в Кокранівській електронній бібліотеці відбираються з


A.

з банку даних групи


B.

із спеціального програмного забезпечення


C.

головної бази знань світу


D. *

з головної бази даних Кокранівського Співробітництва


E.

мережі Інтернет


107.

Спеціальне програмне забезпечення Кокранівської мережі не використовується


A.

дозволяє редакційні команді проблемної групи готувати інформаційні блоки, куди входять закінченні огляди та протоколи оглядів, складені учасниками цієї групи


B.

забезпечує дотримання єдиної методологічної основи та єдиного електронного формату Кокранівських оглядів


C. *

при укладанні та оновленні договорів купівлі-продажу


D.

при оновленні оглядів


E.

при укладанні оглядів


108.

Яким чином забезпечується дотримання єдиної методологічної основи та єдиного електронного формату Кокранівських оглядів?


A.

за допомогою реєстрації всіх звертань до системи


B.

переведенням всіх електронних документів в один формат


C.

за допомогою технології обміну даними OLE


D. *

за допомогою спеціального програмного забезпечення


E.

за допомогою антивірусних програм та архіваторів


109.

Для чого розроблено спеціальне програмне забезпечення у Кокранівській мережі споживачів?


A.

для реєстрації всіх звертань до системи


B.

для того, щоб всі електронні документи переводити в один формат


C.

для підтримки технології обміну даними OLE


D.

для створення нового програмного забезпечення


E. *

для забезпечення єдиної методологічної основи та єдиного електронного формату Кокранівських оглядів


110.

Членство у Кокранівській мережі споживачів


A. *

добровільне та безкоштовне


B.

обов’язкове для всіх медичних працівників


C.

довічне


D.

виборне, зі сплатою членських внесків


E.

можливе лише за умови позитивних результатів таємного голосування всіх членів Кокранівського Співробітництва


111.

Що не є завданням Кокранівської мережі споживачів є?


A.

залучення споживачів медичних послуг до всіх видів діяльності організації


B. *

координувати роботу всіх медичних клінік


C.

нагляд за діяльністю Співробітництва


D.

використання результатів роботи Кокранівського Співробітництва


E.

залучення нових споживачів до участі в Кокранівському Співробітництві та використовувати результати його роботи


112.

Що не є завданням Кокранівської мережі споживачів є?


A. *

допомага малозабезпеченим верствам населення

B.

укріплення зв’язків між групами споживачів у різних країнах


C.

залучення споживачів медичних послуг до всіх видів діяльності організації


D.

забезпечення обміну інформацією між споживачами медичних послуг, які беруть участь у роботі Кокранівського Співробітництва


E.

нагляд за діяльністю Співробітництва


113.

де представлені інтереси споживачів Кокранівського Співробітництва?


A.

у вимогах до правил користування локальними та глобальними мережами


B.

у мережі Інтернет


C.

у Конституції Кокранівського Співробітництва


D. *

в Кокранівській мережі споживачів


E.

у Конституції України


114.

Які задачі входять до компетенції проблемних груп Кокранівського Співробітництва?


A.

складанням та оновленням систематичних оглядів, формування та підтримка реєстрів вже підготовлених та запланованих систематичних оглядів


B.

допомага малозабезпеченим верствам населення


C.

допомага в організації та проведенні семінарів та інших заходів, які сприяють ефективному співробітництву


D.

допомага проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру


E. *

організація конференцій, семінарів та колоквіумів з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва


115.

Які задачі не входять до компетенції проблемних груп Кокранівського Співробітництва?


A.

підтримка реєстрів запланованих систематичних оглядів


B.

підтримка реєстрів вже підготовлених систематичних оглядів


C. *

організацією конференцій, семінарів та колоквіумів з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва


D.

складання систематичних оглядів


E.

оновлення систематичних оглядів


116.

Кокранівські центри безпосередньо не займаються


A.

наданням допомоги у формуванні проблемних груп зі складання систематичних оглядів


B.

наданням опомоги проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру


C.

організацією конференцій, семінарів та колоквіумів з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва


D.

розповсюдженням інформації серед населення, в медичних організаціях і серед споживачів їхніх послуг, політиків, представників преси проте, як можна використовувати Кокранівські огляди


E. *

складанням графіків чергування лікарів


117.

Що не входить у функції центрів Кокранівського співробітництва?


A. *

координувати роботу всіх медичних клінік


B.

допомагати проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру


C.

організовувати конференції, семінари та колоквіуми з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва


D.

розповсюджувати інформацію серед населення, в медичних організаціях і серед споживачів їхніх послуг, політиків, представників преси про те, як можна використовувати Кокранівські огляди


E.

допомагати систематизувати матеріали, полегшуючи підготовку та оновлення систематичних оглядів, розповсюджуючи Кокранівські рекомендації та програмне забезпечення

118.

Що не входить у функції центрів Кокранівського співробітництва?


A.

координувати роботу Співпраці зі складання та поповненню міжнародного реєстру закінчених РКВ та тих, що тривають, тим самим полегшуючи авторам збір первинної інформації


B.

допомагати проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру


C. *

допомагати малозабезпеченим верствам населення


D.

координувати у своєму регіоні діяльність учасників, які здійснюють ручний пошук публікацій у загально-медичних та спеціальних виданнях


E.

допомагати організовувати та проводити семінари та інші заходи, які сприяють ефективному співробітництву


119.

Що не входить у функції центрів Кокранівського співробітництва?


A.

брати участь в обговоренні та організаційних нарадах


B. *

проводити медичне обслуговування населення


C.

налагоджувати міжнародні контакти за спеціалізаціями


D.

надавати допомогу у формуванні проблемних груп зі складання систематичних оглядів


E.

вести облік учасників організації, що містить інформацію про розподіл обов’язків та професійних інтересів


120.

За допомогою якої прикладної програми проводять статистичний аналіз результатів медичних досліджень


A.

Microsoft Office Access


B.

Microsoft Office PowerPoint


C. *

Microsoft Office Excel


D.

Microsoft Office Word


E.

експертної системи


121.

“Золотий стандарт” при проведенні медичних досліджень - це:


A.

необхідність масштабних централізованих капіталовкладень


B.

вдалий виклад в оригінальних повідомленнях


C.

отримання беззаперечних фактів


D.

наявності декількох схожих досліджень


E. *

добре проведене клінічне дослідження, що має адекватний дизайн та розмір обробки


122.

Які проблеми не виникають при проведенні мета-аналізу в медичних дослідженнях?


A. *

необхідність масштабних централізованих капіталовкладень


B.

невдалий виклад в оригінальних повідомленнях


C.

невдалі критерії відбору джерел


D.

незакінченість інформаційного пошуку


E.

зсув оцінки


123.

Індивідуальний мета-аналіз це...


A.

вивчення основних захворювань, лікування яких вимагає масштабних централізованих капіталовкладень


B. *

базується на вивченні результатів лікування окремих хворих


C.

спроба розробки мета-аналізу досліджень


D.

дозволяє побудувати кругову діаграму


E.

ведення індивідуальних баз даних


124.

Проспективний мета-аналіз


A.

вивчення основних захворювань, лікування яких вимагає масштабних централізованих капіталовкладень


B.

базується на вивченні результатів лікування окремих хворих


C. *

спроба розробки мета-аналізу досліджень, що плануються

D.

дозволяє побудувати кумулятивну криву накопичення оцінок при отриманні нових даних


E.

ведення індивідуальних баз даних


125.

Кумулятивний мета-аналіз


A.

вивчення основних захворювань, лікування яких вимагає масштабних централізованих капіталовкладень


B.

базується на вивченні результатів лікування окремих хворих


C.

спроба розробки мета-аналізу досліджень, що плануються


D. *

дозволяє побудувати кумулятивну криву накопичення оцінок при отриманні нових даних


E.

ведення індивідуальних баз даних


126.

Які є види мета-аналізу?


A.

словесний, табличний, аналітичний


B.

ретроспективний, акумулятивний


C.

кон’юнктивний, диз’юнктивний, імплікативний


D.

перспективний та неперспективний


E. *

кумулятивний, проспективний, мета-аналіз індивідуальних даних


127.

Ціль проведення мета-аналізу


A. *

узагальнити існуючу інформацію і розповсюдити її в зрозумілому для читачів вигляді


B.

провести традиційний описовий аналіз


C.

отримати сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування;


D.

здійснити огляд , що включає відповідне статистичне узагальнення фактів


E.

здійснити традиційні описові огляди


128.

Мета-аналіз включає


A. *

визначення основної цілі аналізу, вибір способів оцінки результатів, систематизований пошук інформації, узагальнення кількісної інформації, аналіз її за допомогою статистичних методів, інтерпретація результатів


B.

традиційний описовий аналіз


C.

сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування


D.

огляди, що включають відповідне статистичне узагальнення фактів


E.

традиційні описові огляди


129.

Мета-аналіз - це


A. *

систематизований аналіз із статистичним узагальненням даних


B.

традиційний описовий аналіз


C.

сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування


D.

огляди, що включають відповідне статистичне узагальнення фактів


E.

традиційні описові огляди, які часто містять зсунені оцінки кінцевих результатів через неможливість прийняття наукового підходу


130.

Журнал - це


A.

основне джерело первинної наукової інформації, відображає сучасні тенденції в науці та практиці, але має часто вузькоспеціалізовану тематику


B. *

одне з основних джерел інформації, але швидко застаріває і не надає інформації про повноцінні обґрунтовані дії


C.

сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування


D.

огляди, що включають відповідне статистичне узагальнення фактів

E.

традиційні описові огляди, які часто містять зсунені оцінки кінцевих результатів через неможливість прийняття наукового підходу


131.

Монографія - це


A.

основне джерело первинної наукової інформації, відображає сучасні тенденції в науці та практиці, але має часто вузькоспеціалізовану тематику


B. *

одне з основних джерел інформації, але швидко застаріває і не надає інформації про повноцінні обґрунтовані дії


C.

сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування


D.

огляди, що включають відповідне статистичне узагальнення фактів


E.

традиційні описові огляди, які часто містять зсунені оцінки кінцевих результатів через неможливість прийняття наукового підходу


132.

Який з аспектів не притаманний доказовій медицині?


A.

освітній


B.

економічний


C. *

військовий


D.

медичний та етичний


E.

юридичний


133.

З яких основних етапів складається робота в доказовій медицині?


A. *

формулювання чіткої клінічної проблеми, виходячи зі специфіки пацієнта; пошук літератури з поставленої проблеми; оцінка (критичний підхід) досліджень на предмет валідності та корисності; застосування корисних знахідок у клінічній практиці


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги; лікування хворих відповідно з єдиними найбільш ефективними підходами


C.

всебічне використання стандартів доказової медицини; ефективне та професійне навчання медичних кадрів; вчасне підвищення їх кваліфікації


D.

використання стандартів надання максимально адекватних медичних послуг; проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини


E.

призначення лише діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта; підбір найбільш ефективного лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування; інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування


134.

В чому полягає освітній аспект доказової медицини?


A.

оплата медичних послуг може здійснюватися з різних джерел


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C. *

всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію


D.

використання стандартів надання максимально адекватних медичних послуг


E.

призначення лише тих діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта


135.

В чому полягає юридичний аспект доказової медицини?


A.

оплата медичних послуг може здійснюватися з різних джерел


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію


D. *

використання стандартів надання максимально адекватних медичних послуг


E.

призначення лише тих діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта і дозволяють підібрати найбільш ефективне лікування;


136.

В чому полягає економічний аспект доказової медицини?

A. *

оплата медичних послуг може здійснюватися з різних джерел


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію


D.

використання стандартів надання максимально адекватних медичних послуг


E.

призначення лише тих діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта і дозволяють підібрати найбільш ефективне лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування, інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування


137.

В чому полягає медичний та етичний аспект доказової медицини?


A.

проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію


D.

використання стандартів надання максимально адекватних медичних послуг


E. *

призначення лише тих діагностичних процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта і дозволяють підібрати найбільш ефективне лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування, інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування


138.

Відкрите дослідження передбачає


A.

проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C. *

і лікареві, і хворому відомо, яким препаратом здійснюється лікування


D.

лише хворий не інформований про препарат, а лікар знає, які ліки приймає його пацієнт


E.

дослідження, коли ні лікар, ні хворий не знають, який препарат приймає пацієнт згідно рандомізації


139.

Простий (одиничний) метод проведення дослідження передбачає


A.

проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини


B.

проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги


C.

і лікареві, і хворому відомо, яким препаратом здійснюється лікування


D. *

лише хворий не інформований про препарат, а лікар знає, які ліки приймає його пацієнт


E.

дослідження, коли ні лікар, ні хворий не знають, який препарат приймає пацієнт згідно рандомізації


140.

Подвійний сліпий метод

Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> %D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 11 семестр, 6 курс мед
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед-Семестровий контроль
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Мед Укр Спеціальна патологічна морфологія
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3к мед. Модуль 2 Се
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> 3 курс, афо органів І систем у дітей, (ситуаційні задачі)
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Крок. Патологічна фізіологія. Модуль 2
3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Месестринська практика, (задачі)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка