М. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділСторінка1/5
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3   4   5
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень
нових надходжень літератури
у жовтні 2011 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв'язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису.Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об'ємних форм69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. 84 Художня література.

8 Літературознавство

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам'ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0 — Загальний відділ


0

Б59


Бібліотека української діаспори (1991-1997 рр.) : Каталог / Уклала

В. Карпенко; За ред. О. Рибалка. – К. : Пам'ятки України, 2006. –

272 c. – (Пам'ятки України). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

В31


Вергунов, В. А.

Наукова діяльність бібліотек: чи може вона зашкодити інформатизації та культурі України? (Нотатки до урядового законопроекту 3077)) /

В. А. Вергунов. – К., 2009. – 60 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

Г68


Гордеева, Татьяна Владимировна

"Листки экслибриса" : Сборник статей / Т. В. Гордеева ; Отв. ред.

А. В. Зюзин. – Саратов : Изд-во "Науч. книга", 2008. – 40 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Д20


Дарчі написи в бібліотеці Івана Микитенка : Каталог / Уклад.

О. Микитенко; Ін-т іст. України НАН України. – К., 2007. – 210 c. – (Джерела до культорогічних студій. Вип. 2)Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Д36


Державна історична бібліотека України 1939-2009. : Путівник до

70-річчя / Мін-во культури і туризму України. – К. : ВАРТО, 2009. –

5 c. – 1CD-ROM. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

Д54


Дніпропетровщина - регіон ідей. Молоді вчені - науковий потенціал Дніпропетровщини : Інформ. зб. наук.-інновац. ідей розвитку Дніпропетр. обл. № 1, 2010 / Уклад.: Г. Б. Мегега, А. Л. Демура,

О. І. Демчик та ін.; Відп. за вип. С. Ф. Власов. – Д., 2010. – 83 c. : ілюстр. – 170 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Д54


Дніпропетровщина - регіон ідей. Науковий потенціал Дніпропетровщини : Інформ. зб. наук.-інновац. ідей розвитку Дніпропетр. обл. № 2, 2010 / Уклад.: Г. Б. Мегега, А. Л. Демура,

О. І. Демчик та ін.; Відп. за вип. С. Ф. Власов. – Д., 2010. – 62 c. : ілюстр. – 101 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

І-74


Інформаційно-психологічна безпека людини, суспільства, держави: стан, проблеми та шляхи їх розв'язання : Міжнар. круглий стіл,

27-28 вересня 2010 р. / Ін-т соц. та політ. психол. НАПН України та ін. – К., 2010. – 152 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л68


Лобузіна, Катерина Вілентіївна

Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : Монографія / К. В. Лобузіна ; Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. НАН України. – К., 2010. – 132 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0(075.8)

П26


Пергаменты не утоляют жажды: Фаустина как предчуствие большой науки : Учеб. пособ. / Сост. Т. В. Гордеева, А. Г. Роках. – Саратов :

Изд. "Центр Наука", 2009. – 32 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р32


Регечі, Девід

Європейські дослідницькі мережі / Д. Регечі, М. Фьодінгер ; Європейський Союз. – К., 2011. – 117 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р41


Репертуар української книги 1798 - 1916. : Матеріали до бібліографії. Т. 9. 1914-1916 / Відп. ред. Л. І. Крушельницька. – Л. : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 2005. – 342 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р82


Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Розділ "Ж" Техніка і технічні науки у цілому / К. О. Артюшенко,

А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька І. А. Зарічняк (відп. за вип.);

Гол. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім.

В. І. Вернадського. – К., 2010. – 239 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 2)

0

С17


Саминский, Евгений Матвеевич

Каталог старопечатных изданий : Аннот. каталог книг из собрания Науч. б-ки ДНУ им. О. Гончара. Ч. 5. Книги на латинском языке, напечатанных с 1549-1800 гг. / Е. М. Саминский. – Д. : Изд-во ДНУ, 2011. – 152 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, ЧзГ. – 1, ВРК. – 3, ДБВ. – 1)

0

С20


Саратовские издания периода Великой Отечественной войны : Каталог / Сост. Н. А. Попкова, А. В. Зюзин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2000. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ч-58


Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова? : Хто ставить це запитання і як на нього відповідають: Зб. матер. / О. В. Мельников, М. А. Низовий, С. А. Сокуров-Величко та ін. – К. : УДУЕФ, 2010. –

48 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера


004(075.8)

А72


Антоненко, Анатолій Михайлович

Навчальний посібник із курсу "Інформаційні системи і технології" : Для слухачів Центру післядип. освіти ДНУ / А. М. Антоненко,

В. П. Клюєв, В. Г. Мартиненко ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 5, Чз8. – 5)


004(063)

И74


Информационные технологии в управлении сложными системами : Сб. док. науч. конф. , 24 июня 2011, г. Днепропетровск, Украина / Под ред. В. В. Пилипенко. – Д. : Свидлер А. Л., 2011. – 406 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004

К49


Клименко, Світлана Володимирівна

Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в задачах психометричного тестування : Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 /

С. В. Клименко. – Д., 2010. – 163 c. + Автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)


004(076)

К71


Косолап, Алла Іванівна

Лабораторний практикум до курсу "Програмне забезпечення" : Для студ. ф-ту приклад. мат. ДНУ / А. І. Косолап ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 80 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 2, КПМ. – 8)

004.65

М54


Методичні вказівки для самостійної роботи над розділом "Застосування СУБД ACCESS" : Для студ. 1 курсу напрям. "Фінанси і кредит", "Маркетинг" екон. ф-ту ДНУ / Уклад. Ю. А. Басс; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 44 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б4. – 10, УБП. – 7)

004(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник : Зб. наук. праць. № 694. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / Відп. ред. Ю. М. Рашкевич. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. – 435 c. – 54 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1 — Філософія. Психологія

1(075.8)

Б32


Бачинін, Владислав Аркадійович

Філософія права : Підруч. для студ. юрид. спец. / В. А. Бачинін ;

В. С. Журавський, М. І. Панов. – К. : Вид. дім "Ін Юре", 2003. – 472 c. – Затв. МОНУ для студ. ВНЗ. – 20 грн., 37 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 5, УБГ. – 25)


1

Б36


Бевз, Григорій Петрович

Про любов / Г. П. Бевз. – Х. : Основа, 2011. – 127 c. – Автограф. –

7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

В25


Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ : Матер. Міжнар. наук.- теорет. конф. 21-22 квітня 2011 року / Гол. редкол. М. А. Лепський; Нац. акад. пед. наук та ін. – К.; Запоріжжя : КСК- Альянс, 2011. – 200 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Г20


Гарин, Игорь Иванович

Пророки и поэты. Т. 1. О Платоне, А. Августине, Фоме Аквинском,

Д. Беркли, Д. Юме, Ф. В. Й. Шеллинге, А. Шопенгауэре, Ф. Вийоне,

Ф. Рабле, У. Блейке и др. / И. И. Гарин. – М. : ТЕРРА, 1992. – 751 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Г20


Гарин, Игорь Иванович

Пророки и поэты. Т. 2. От Бертрана до Малларме, Джойс, Пруст, Музиль, Кафка / И. И. Гарин. – М. : ТЕРРА, 1992. – 688 c. : ил. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

К90


Культурні традиції української нації : Матер. наук.-практ. конф.

(м. Дніпропетровськ, 23 бер. 2011 р.) / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Каф. філос. – Д. : ДДУВС, 2011. – 76 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

1

Н35


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка.

№ 1 (28) / 2010 / Гол. ред. кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2010. – 256 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка.

№ 2 (29) / 2010 / Гол. ред. кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2010. – 214 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Н35


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Вісник : Філософія. Психологія. Педагогіка.

№ 3 (30) / 2010 / Гол. ред. кол.: Б. В. Новіков. – К. : Політехніка, 2010. – 222 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р73


Рорти, Ричард

Философия и зеркало природы / Р. Рорти ; Науч. ред. В. В. Целищев ; Пер.с англ. В. В. Целищева. – Новосибирск : Новосиб. ун-т, 1997. –

320 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1(01)

С69


Соціологія підприємництва : Частково анотований бібліогр. покажч.

л-ри за 1982-2010 роки / Уклад.: В. В. Ніколенко, І. С. Дворніченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2011. – 50 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 1, УБГ. – 8, ДБВ. – 1)

1

С72


Спиркин, Александр Георгиевич

Философия : Учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 1999. – 816 c. – 27 грн.Кільк. прим.: 2 (УБГ. – 2)
159.9 - Психологія

15

А43


Актуальні проблеми сучасної психології : Зб. наук. праць. Вип. 3 / Дніпропетр. гуманіст. ун-т. – Д. : "Інновація", 2010. – 236 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15(03)

А89


Аршава, Ірина Федорівна

Словник-довідник із дисципліни "Юридична психологія" : Для студ. ДНУ спец. "Психологія", "Правознавство" / І. Ф. Аршава, О. Г. Рєпіна,

І. О. Аршава ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 96 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 10, Б5. – 7)


15

М82


Москвичев, Святослав Георгиевич

Мотивация, деятельность и управление : Монография /

С. Г. Москвичев. – К.; Сан-Франциско, 2003. – 492 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15(075.8)

М82


Москвичев, Святослав Георгиевич

Введение в психологию управления : Учебник / С. Г. Москвичев. – К.; Сан-Франциско, 2005. – 296 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)2 - Релігія. Теологія

2

Б61


Білокінь, Сергій

О. Анатолій Жураковський і київські йосифляни : Документальне дослідження / С. Білокінь ; Ін-т іст. України НАН України. – К., 2008. – 117 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Г56


Гностики, или "о лжеименном знании" : Антология мировых проблем / Отв. ред. С. И. Ермеев. – К. : УЦИММ-ПРЕСС, 1996. – 386 c. – 16 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Т78


Труди Київської Духовної Академії. №14 / Відп. ред. В. Савельєв; Київська духовна академія і семінарія. – К. : Вид. від. Української Православної Церкви, 2011. – 346 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Щ98


Щуцкий, Юлиан Константинович

Китайская классическая "Книга Перемен" / Ю. К. Щуцкий ; Сост. и прил. Н. Н. Сажнева. – Ростов-на-Дону : "Феникс", 1998. – 544 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія
32 – Політика

32(075.8)

Г38


Герман, Юлія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Політична іміджологія" : Для самостійного опрацювання матеріалу студ. ДНУ / Ю. О. Герман ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 15 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

327

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник : Серія міжнародні відносини. Вип. 27 / Гол. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2010. – 417 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

Л89


Львівський національний університет ім.. Івана Франка. Вісник : Серія міжнародні відносини. Вип. 26 / Гол. ред. М. Мальський. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2009. – 324 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

О-48


Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. Вып. 7, 2010 / Науч. ред. и сост. А. А. Фисун; ХНУ им. В. Н. Каразина и др. – Х., 2010. – 255 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(075.8)

П27


Перфільєва, Анастасія Олександрівна

Посібник до вивчення курсу "Геоекономіка і геостратегія" : Для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Політологія", "Міжнар. відносини" /

А. О. Перфільєва ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 20 c. –

2 грн.


Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

32

С83


Стратегічні пріоритети : Наук.- аналіт. щокв. зб. № 1 (18), 2011 /

Гол. ред. А. В. Єрмолаєв; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 168 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33 - Економіка. Економічні науки

33

Б33


Башнянин, Григорій Іванович

Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Л. : Новий Світ - 2000, 2010. – 240 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Г67


Горбулін, В. П.

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2011. –

288 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33(075.8)

Г82


Гривківська, Оксана Василівна

Збірник задач та тестів з дисципліни "Фінанси підприємств" : Навч. посіб. для ВНЗ / О. В. Гривківська. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. –

97 c. – 3 грн. 90 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


33

Є51


Єлісєєва, Оксана Костянтинівна

Моделювання управління соціально-економічними системами : Дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.11 / О. К. Єлісєєва. – Д., 2011. – 461 c. + Автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

33с6

К65


Контролінг : Навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко,

О. Г. Дерев'янко та ін. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 264 c. – Реком. МОНУ. – 70 грн. 10 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336(075.8)

К84


Крупка, Михайло Іванович

Банківські операції : Підручник / М. І. Крупка ; Є. М. Андрущак,

Н. Г. Пайтра. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 312 c. – Затв. МОНУ. –

31 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М54


Методичні рекомендації до розв'язання задач із курсу "Економічна теорія" : Для студ. екон. ф-ту ДНУ / Уклад.: Н. І. Дучинська, І. М. Лакей, Л. П. Ульянова, В. Б. Щеньова; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б4. – 17)

33

М74


Модернізація України - наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України Верховній Раді України. – К. : НІСД, 2011. –

432 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34


Наукові праці НДФІ : Наук. зб. Вип. 1 (54) / Гол. ред. Т. І. Єфіменко; Акад. фін. упр.. Наук.-досл. фін. ін-т. – К. : НДФІ, 2010. – 163 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Н35


Національний університет "Львівська політехніка" Вісник : Зб. наук. праць. №691. Менеджмент та придприємництво в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку / Відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Л. :

Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 415 c. – 57 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет "Львівська політехніка" Вісник : Зб. наук. праць. №692. Філософські науки / Відп. ред. В. Л. Петрушенко. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 128 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П78


Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України : Аналіт. доп. / За заг. ред.

А. Ю. Сменковського; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. –

48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

С56


Современные проблемы финансов и учета : Матер. науч.-практ. конф. (21-23 марта 2011 г.) / Ред. кол. Ю. Н. Воробьев, И. М. Пожарицкая,

Е. И. Воробьева; Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симф. : ДИАЙПИ, 2011. – 138 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С83


Стратегії розвитку регіонів: шляхи забезпечення дієвості. Аналіт. доповідь : Зб. Матер. "круглого столу" / За ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т33


Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 26 / За заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – К. : ВПЦ «Київ. Нац. ун-т», 2011. – 335 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т33


Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 24 / За заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – К. : ВПЦ "Київ. нац. ун-т", 2011. – 388 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(477)

Т33


Теоретичні та прикладні питання економіки : Зб. наук. праць. Вип. 25 / За заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – К. : ВПЦ "Київ. нац. ун-т", 2011. – 324 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка