Людмила Доценко к психол н., доцент, м. КиївДата конвертації04.11.2016
Розмір18.4 Kb.
Людмила Доценко

к. психол. н., доцент, м. Київ
Використання творчих завдань у процесі оцінювання знань студентів
У сучасній педагогіці вищої школи спостерігаються різні підходи до визначення критеріїв оцінювання результатів пізнавальної діяльності студентів. Переважна більшість з них орієнтовані на домінування логічних процедур: аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації, індукції, дедукції, які передбачають пошук правильного алгоритму розв’язання задач, жорстко детермінують дії студента і гарантують, у разі їх точного виконання, досягнення успіху у вирішенні відповідного типу задач. Такі задачі належать до числа конвергентних, тобто умова задачі припускає існування лише однієї, єдино правильної відповіді. Ця особливість, здебільшого, виступає причиною зменшення валідності оцінювання знань. Подолання даної проблеми, вбачаємо у активному застосуванні у навчальному процесі ВНЗ творчих (дивергентних) завдань.

Творчі завдання – це завдання, що передбачають варіативність шляхів розв’язання проблеми та можуть призводити до неочікуваних висновків та результатів. У творчих завданнях кінцевий розумовий продукт (відповідь) не виводиться прямо з умови. Умови такої задачі мають основну та варіативну частину. Основна частина формулюється викладачем і може бути однаковою для всіх студентів. Варіативна частина містить особистий внесок студента у формування кінцевого розумового продукту, тому характеризує глибину, самостійність та надійність отриманих знань.Процес розв’язання творчих завдань вимагає від студента пошуку різних підходів, мобілізації й об’єднання вже отриманих знань, інтуїції та прояснення (інсайту) та формує такі вміння:

  • моделювати проблемні ситуації;

  • генерувати альтернативні гіпотези розв’язання проблемної ситуації;

  • гнучко переходити від аналізу однієї гіпотези до іншої;

  • вміння розв’язувати протиріччя;

  • порівнювати ефективність різних стратегій розв’язання завдань.

Таким чином, розв’язання творчих завдань студентами передбачає самостійність їх пізнавального процесу, сприяє підвищенню мотивації навчально-пізнавальної діяльності, забезпечує продуктивне засвоєння знань і способів дій у нетипових ситуаціях, спонукає до розвитку своїх нахилів та здібностей, зумовлює перебудову сприйняття, пам’яті, мислення.

Отже, використання творчих завдань у процесі оцінювання знань студентів дає можливість педагогу перевірити рівень розуміння та перетворення набутого суб’єктивного досвіду кожного студента, а також його узгодження з науковим змістом здобутих знань, умінь та навичок.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка