Література до книжкової виставки «Апостол духовності»Скачати 95.56 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір95.56 Kb.
Література до книжкової виставки «Апостол духовності»


 1. Бандура Т.Й. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара / Т.Й. Бандура // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.127-133

 2. Бобро Д. Міфологеми водної стихії в романі «Циклон» Олеся Гончара / Д. Бобро, Н. Заверталюк // Філологічні науки: зб. матер. підсумкової наук. конф. студ. та викладачів / упор. О.І. Панченко; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С.28-31

 3. Бронзенко Т. Піднятися на вершину духовності (за романом О. Гончара «Людина і зброя») / Т.Бронзенко // Українська мова і література в школі. – 2006. - № 4. – С.31-37

 4. Вінок пам’яті Олеся Гончара: Спогади. Хроніка / упор. В.Д. Гончар, В.Я. П’янов. – Київ: Укр. письменник, 1997. – 453с.: іл.

 5. Возна М. Захист історичних пам’яток України, як одна зі складових духовного захисту нації у щоденниках та публіцистиці Олеся Гончара / М. Возна // Пам’ять століть. – 2007. - №1. – С.97-106

 6. Возна М. Олесь Гончар про українську мову як пам’ять, честь і гідністьукраїнського народу / М. Возна // Вісник Київського національного ун-ту Т. Шевченка. Журналістика. – Київ, 2007. - №15. – С.9-13

 7. Возна М.П. Щоденники Олеся Гончара як чернетки і заготовки для трилогії «Прапороносці» / М.П. Возна // Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. Вісник №766: Сер. Філологія / відп. ред Ю.М. Безхутрий. – Харків, 20007. – Вип.51. – С.183-186

 8. Галацька В.Л. Емоційно-експресивні засоби вираження естетичної категорії драматичного в повісті О.Гончара «Бригантина» / В.Л. Галацька // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – Вип.8. – С.206-214

 9. Галацька В.Л. Специфіка метафоричного освоєння дійсності у романі Олеся Гончара «Берег любові» / В.Л. Галацька // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.182-186

 10. Галич О. Олесь Гончар і західнослов’янські літератури: щоденникова рецепція / О. Галич // Київська старовина. – 2011. - №3. – С.154-159

 11. Галич О.А. Олесь Гончар у вимірах Non Fiction: монографія / О.А. Галич. – Луганськ: Книжковий світ, 2011. – 260с.: іл.

 12. Ганжа С.А. Словник фразеологізмів епістолярної спадщини Олеся Гончара / С.А. Ганжа, М.П. Войтенко, І.В. Донюш. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 71с.

 13. Гончар В.Д. «Я повен любові...» (Спомини про Олеся Гончара) / В.Д. Гончар. – Київ: Сакцент Плюс, 2008. – 448с.

 14. Олесь Гончар і Придніпров’я / упор. С.М. Мартинова. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2008. – 58с.: іл.

 15. Гончар О.Т. «Берегти світло в душі...»: про віру та сім’ю із щоденникових записів / О.Т. Гончар; упор. Л.О. Гончар. – Київ: Веселка, 2011. – 223с.: іл.

 16. Гончар О.Т. Листи / упор. В.Д. Гончар, Я.Г. Оксюта; передм. В.О. Яворівського; вст. слово Я.Г. Оксюти; післям. Р.М. Лубківського. – Київ: Укр. письменник, 2008. – 431с.

 17. Гончар О.Т. Людина і зброя: роман / О.Т. Гончар; передм. О. Кундзіча. – Київ: Укр. письменнник, 1994. – 287с.: портр. – (Шк. б-ка)

 18. Олесь Гончар: «Прагніть задумів глибоких» / упор. В.Г. Абліцов. – Київ: КИТ, 2007. – 248с.: іл.

 19. Гончар О.т. Собор: роман / О.Т. Гончар; передм. І.С. Бокого. – Київ: Веселка, 1993. – 286с.: іл. – (Шк. б-ка)

 20. Гончар О.Т. Спогад про океан: новели / О.Т. Гончар; упор. В.Д. Гончар; передм. Я.П. Гояна. – Київ: Веселка, 1995. – 398с.

 21. Гончар О.Т. Твоя зоря: роман / О.Т. Гончар. – Київ: Дніпро, 1982. – 374с.

 22. Гончар О.Т. Щоденники: у 3-х т. / О.Т. Гончар; упор. В.Д. Гончар. – Київ: Веселка, 2008. – Т.1 (1943 - 1967). – 455с.: іл.

 23. Гончар О.Т. Щоденники: у 3-х т. / О.Т. Гончар; упор. В.Д. Гончар. – Київ: Веселка, 2008. – Т.2 (1968 - 1983). – 607с.: іл.

 24. Гончар О.Т. Щоденники: у 3-х т. / О.Т. Гончар; упор. В.Д. Гончар. – Київ: Веселка, 2008. – Т.3 (1984 - 1995). – 646с.: іл.

 25. Гонюк О.В. Його ім’ям названо наш університет... (Олесь Терентійовисч Гончар. 1918-1995) / О.В. Гонюк. – Дніпропетровськ, 2008. – 12с.

 26. Горіславець В. Останній романтик, або Олесь Гончар у контексті сучасного літературного процесу / В. Горіславець // Київ. – 2008. - №4. – С.164-170

 27. Гуменний М., Гусєва О. Ремарк і Гончар: типологія антивоєннного роману / М. Гуменний, О. Гусєва // Українська мова і література в школі. – 2000. - №5. – С.46-49

 28. Гуменний М. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект: монографія / М.Х. Гуменний. – Київ: Євшан-зілля, 2009. – 320с.

 29. Дашко Н.С. Хронотоп дороги у творах О. Гончара «Твоя зоря» й В. Дрозда «Листя землі» / Н.С. Дашко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – Вип.8. – С.150-159

 30. Довженко О.В. Національний характер у романі Олеся Гончара «Прапороносці» / О.В. Довженко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – Вип.8. – С.35-43

 31. Драч І.Ф. Олесь Гончар зблизька і на відстані / І.Ф. Драч // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.15-18

 32. Дрозд Л.М. Система символів у публіцистиці Олеся Гончара / Л.М. Дрозд // Дніпропетровський національний ун-т. Вісник №1: Сер. Літературознавство. Журналістика. Вип.9 / відп. ред. В.Д. Демченко. – Дніпропетровськ: вид-во ДНУ, 2007. – С.133-136.

 33. Дроздова А.В. Авторське редагування заголовків малих жанрових форм у творчій майстерні О. Гончара / А.В. Дроздова // Держава та регіони: Серія: Соціальні комунікації. – 2010. - №3. – С.127-130

 34. Дяченко С. До проблеми вивчення творчості Олеся Гончара у загальноосвітніх навчальних закладах / С. Дяченко // Українська мова і література в школі. – 2009. - №2. – С.18-21

 35. Жарко С.Ю. Словотвірні особливості індивідуально-авторських номінацій у творах О. Гончара / С.Ю. Жарко // Дніпропетровський національний ун-т ім. О. Гончара. Вісник №12. Том 21. Серія: Соціальні комунікації / відп. ред. В.Д. Демченко. – Дніпропетровськ: Ліра, 2013. – Вип.13. – С.51-55

 36. Жила С. «Меч – то лиш сила, а пісня – невмирущість» (Вивчення новели Олеся Гончара «Фантазія місячної ночі») / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. - №11. – С.21-24

 37. Жулинський М. Духовний провідник України, або чим трепетав дух Олеся Гончара? / М. Жулинський // Слово і час. – 2008. - №5. – С.78-80

 38. Заверталюк Н.І. «... Всього 700 правок» (останнє авторське відредагування «Собору») / Н.І. Заверталюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Ліра, 2014. – Вип.17. – С.73-83

 39. Заверталюк Н.І. У протистоянні «тоталітарному накипу» та цензорським втручанням: (історія редагування роману О. Гончара «Прапороносці») / Н. І. Заверталюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип.8. – С.44-52

 40. Загарук О. Храм і соціум у романі О. Гончара «Собор» та П. Загребельного «Диво» / О. Загарук // Українська мова і література в школі. – 2006. - №4. – С.25-30

 41. Зарецький О. Тема «Собору» Олеся Гончара в офіційному та альтернативному дискурсах 1960-1970 років / О. Зарецький // Українська мова. – 2008. - №3. – С.84-89

 42. Зобенко М. Провидіння: (художньо-біографічний нарис про ранній період життя і творчості Олеся Гончара) / М. Зобенко // Вітчизна. – 2006. - №1-2. – С.130-142

 43. Ігнатьєва С. Оцінні стратегії в молитовному дискурсі (на матеріалах щоденникових записів Олеся Гончара) / С. Ігнатьєва // Рідний край. – 2011. - №2(25). – С.99-104

 44. Коваль В.К. «Собор» і навколо собору / В.К. Коваль. – Київ: Молодь, 1989. – 272с.

 45. Ковальчук О.Г. Образ війни у прозі Олеся Гончара. Роман «Людина і зброя» / О.Г. Ковальчук // Дивослово. – 2003. - №5. – С.46-47

 46. Кобилко Н.В. Образ дороги як просторова реалія і як символ у романі Олеся Гончара «Твоя зоря» / Н.В. Кобилко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.197-202

 47. Кондратенко С.І. Суфіксальні фітокольоративи у прозі Олеся Гончара / С.І. Кондратенко // Українськийй смисл: науковопопулярний лінгвокультурологічний щоквартальник. – 2009. - №1. – С.20-44

 48. Корнілова К.О. Специфіка художнього зображення світу війни у творчості Олеся Гончара й П. Загребельного / К.О. Корнілова // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.97-102

 49. Лебідь Н., Сологуб Л. Автобіографізм роману Олеся Гончара «Людина і зброя» / Н. Лебідь, Л. Сологуб // Рідний край. – 2010. - №2(23). – С.215-218

 50. Лесик В. Естетичне кредо Олеся Гончара / В. Лесик // Українське літературознавство: міжвідом. наук. зб. / відп. ред. Т.Ю. Салига; Львів. нац. ун-т ім. І. Франко. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип.67. – С.247-255

 51. Мазоха Г. З листування Олеся Гончара / Г. Мазоха // Київська старовина. – 2006. - №3. – С.153-160

 52. Марко В.П. Новели Олеся Гончара «Модри камень» та «За мить щастя»: концептуальні коди / В.П. Марко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип.8. – С.66-75

 53. Мартинова С.М. Олесь Гончар у діалозі поколінь (за матеріалами літературного Придніпрв’я) / С.М. Мартинова // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.87-91

 54. Ментальний України дух: поетичне слово про Олеся Гончара: науково-публіцистичне видання / упор. В.П. Біляцька, Н.П Олійник. – Дніпропетровськ: СЕРЕДНЯК, 2013. – 68с.

 55. Мисливець Н..М. Цілісність естетичної ситеми творів Олеся Гончара / Н.М. Мисливець // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип.8. – С.75-84

 56. МірошніченкоЛ.В. Художня деталь у новелі О. Гончара «Чорний Яр» / Л.В. Мірошніченко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.133-139

 57. Наєнко М.К. Краса вірності. У творчому світі Олеся Гончара / М.К. Наєнко. – Київ: Дніпро, 1981. – 216с.

 58. Наєнко М. «Модри Камень» і «Собор»: постмодерні сходження / М.К. Наєнко // Рідний край. – 2008. - №2(19). – С.71-74

 59. Ніколашина Т.І. Функційно-семантичне поле порівняння в романі «Берег любові» Олеся Гончара / Т.І. Ніколашина, Л.О. Сологуб // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.186-193

 60. Олійник Н.П. Своєрідність хронотопічної організації повісті «Бригантина» Олеся Гончара / Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.152-158

 61. Олійник Н.П. Своєрідність художнього створення образу світла в романі О. Гончара «Циклон» / Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип.8. – С.246-252

 62. Прадід Ю.Ф. Способы перевода фразеологизмов в русском издании романа О. Гончара «Собор» / Ю.Ф. Прадід // У царині лінгвістики і права. – Симферополь: Ельіньо, 2006. – С.70-75

 63. Привалова С., Бобик М. Художня мова як засіб розкриття ідейного змісту роману «Собор» Олеся Гончара / С. Привалова, М. Бобик // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. - №7-8. – С.27-30

 64. Полякова С.В. Проблеми екології душі в прозі О. Гончара та Б. Харчука / С.В. Полякова // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип.8. – С.185-192

 65. Радько Г.І. Олесь Гончар і його творчість на тлі 60-х років XX століття / Г.І. Радько // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16.- С.55-62

 66. Ромащенко Л.І. Художня модель образу антигероя у творчості Олеся Гончара / Л.І. Ромащенко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип.8. – С.253-268

 67. Рудницька-Шрай К. Будівники та руйначі. Теоретичні аспекти вивчення «Собору» Олеся Гончара // Слово і час. – 2006. - №12. – С.44-54

 68. Сироїд І. Формування світогляду Олеся Гончара / І. Сироїд // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Історія. – 2007. – Вип.89-90. – С.101-104

 69. Слижук О. Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара «Собор») / О. Слижук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. - №6. – С.15-21

 70. Слово про Олеся Гончара: нариси, статті, листи, есе, дослідження / упор. В.К. Коваль. – Київ: Рад. письменник, 1988. – 647с.

 71. Сологуб Н.М. Мовний світ Олеся Гончара / Н.М. Сологуб. – Київ: Наукова думка, 1991. – 140с.

 72. Степаненко М. Галактика людства в щоденниковій сповіді Олеся Гончара / М. Степаненко // Рідний край. – 2011. - №2(25). – С.171-180

 73. Степаненко М. «Живописець правди». Григір Тютюник у щоденниковій версії Олеся Гончара / М. Степаненко // Рідний край. – 2009. - №1(20). – С.159-178

 74. Степаненко М.І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) / М.І. Степаненко. – Полтава: АСМІ, 2008. – 396с.

 75. Степаненко М.І. Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / М.І. Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2012. – 284с.

 76. Сторінки історії: Олесь Гончар / упор. І.С. Попова, Н.П. Олійник, А.І. Рудинська. – Дніпропетровськ: пороги, 2003. – 198с.: іл.

 77. Тараненко А.В. Типи особистості дитини в повісті Олеся Гончара «Бригантина» / А.В. Тараненко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16.- С.170-176

 78. Татевосян Р.М. Мовна експресія на синтаксичному рівні у творчості Олеся Гончара / Р.М. Татевосян, Т.В. Шевченко // Український смисл: науково-популярнийлінгвокультурологічний щоквартальник / ред і упор. І.П. Мамчич. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2012. – С.71-79.

 79. Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-х рр.XX ст. / упор. Т.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – Київ: Рідний край, 1999. – 304с.

 80. Чередник Л.А. Проблема «батьків і дітей» у повісті Олеся Гончара «Бригантина» / Л.А. Чередник // // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Вип.16. – С.158-163

 81. Яременко Н.В. Поетика повтору в романах О. Гончара «Людина і зброя», «Тронка» / Н.В. Яременко // Актуальні проблеми літературознавства: зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ: Навч. книга, 2002. – Т.12. – С.110-116

 82. Яровий О.С. Фронтова поезія Олеся Гончара: мотиви і домінанти / О.С. Яровий // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): зб. наук. пр. / наук. ред. Н.І. Заверталюк; ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип.8. – С.132-140


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка