Львівський національний медичний університет імені данила галицькогоСторінка8/14
Дата конвертації11.05.2016
Розмір3.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Тема заняття №19: СИСТЕМА НАВЧАННЯ ТА ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.
    1. Актуальність теми: За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4 - 6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотків. За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік. В Україні зареєстровано більш, ніж 2,5 відсотка чисельності населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує у 3 - 4 рази. Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до п'яти років, які потребують лікування препаратами інсуліну. Відповідно до світової статистики, кожні 13-15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні. Ефективність лікування цукрового діабету залежить від сумісних дій лікаря і хворого. Лікар-ендокринолог залишається безпорадним, якщо його рекомендації і призначення не будуть виконуватися хворим, оскільки більшу частину життя хворий знаходиться один на один зі своєю хворобою. У зв'язку з цим основне значення надається навчанню хворого, яке можна поділити на два етапи. На першому етапі хворий повинен мати чітку уяву про щоденний режим і проведення різноманітних маніпуляцій. Хворий повинен знати, що дієта вже сама по собі є лікуванням, вміти розраховувати необхідну дозу інсуліну, як попередити і лікувати гіпоглікемію. На другому етапі навчання хворому розповідають як про сам діабет, так і його лікування і про ускладнення. Необхідно навчати хворого методам догляду за стопами та комплексу ЛФК тощо.
    1. Мета заняття: (у відповідності рівнів засвоєння 1, 2, 3, 4)

До уваги

Засвоєння теоретичного навчального матеріалу = 1

Формування вмінь = 2

Вироблення навичок = 3

Проведення науково-дослідної роботи з теми = 4

  1. навчальна - удосконалити теоретичні і практичні знання лікарів-слухачів ФПДО з дисципліни передатестаційний цикл зі спеціальності дитяча ендокринологія питань особливостей системи навчання та диспансеризації дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.

  2. професійно орієнтована - знати особливості системи навчання та диспансеризації дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.

  3. виховна – сформувати почуття відповідальності за своєчасність навчання та диспансеризації дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.
 1. Обладнання: схеми, таблиці, прозірки, фолії, результати радіоімунологічних, імуноферментних досліджень, результатів ГТТ, інших діагностичних тестів, рентгенографій, КТ-, МРТ-обстежень та інших.
 1. План і організаційна структура заняття:

тривалість заняття – 2 навчальних години, з них:

  1. Підготовчий етап (організація заняття, учбові завдання, визначення вхідного рівня знань) - 25 хв.

  2. Основний етап (формування професійних знань, вмінь та навичок) - 45 хв.

  3. Заключний етап (контроль і корекція професійних знань, вмінь та навичок, контроль вихідного рівня знань, проведення підсумків заняття, домашнє завдання) - 20 хв.
 1. Зміст теми заняття (виклад основних теоретичних положень):

  1. Навчальні питання:

   1. Ознайомитись із сучасними державними нормативами надання медичної допомоги дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет, в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.

   2. Виробити навички призначення амбулаторно-поліклінічних реабілітаційних заходів дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет після виписки із стаціонару.

   3. Виробити навички призначення плану диспансерного спостереження за дітьми і підлітками, що страждають на цукровий діабет.

   4. Ознайомитись із програмою профілактики приєднання і прогресування діабетичної нейропатії в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

   5. Ознайомитись із програмою профілактики приєднання і прогресування діабетичної нефропатії в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

   6. Ознайомитись із програмою профілактики приєднання і прогресування діабетичної ретинопатії в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

   7. Ознайомитись із програмою «Міцна сім»я в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

   8. Ознайомитись із програмою «Профілактика шкідливих звичок в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет».

   9. Санаторно-реабілітаційне лікування дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

Контрольні питання: • Сучасні державні нормативні надання медичної допомоги дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет, в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.

 • Амбулаторно-поліклінічні реабілітаційні заходи дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет після виписки із стаціонару.

 • План диспансерного спостереження за дітьми і підлітками, що страждають на цукровий діабет

 • Програма профілактики приєднання і прогресування діабетичної нейропатії в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

 • Програма профілактики приєднання і прогресування діабетичної нефропатії в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

 • Програма профілактики приєднання і прогресування діабетичної ретинопатії в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

 • Програма «Міцна сім»я в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

 • Програма «Профілактика шкідливих звичок в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет».

 • Санаторно-реабілітаційне лікування дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.
  1. Практичні навички та вміння:

   1. Вміти кваліфіковано працювати згідно із сучасними державними нормативами надання медичної допомоги дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет, в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.

   2. Вміти кваліфіковано використовувати амбулаторно-поліклінічні реабілітаційні заходи дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет після виписки із стаціонару.

   3. Вміти кваліфіковано використовувати положення «Програми профілактики приєднання і прогресування діабетичної нейро-, нефро-, ретинопатії в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет.

   4. Вміти кваліфіковано використовувати положення програм «Міцна сім»я і «Профілактика шкідливих звичок в дітей і підлітків, що страждають на цукровий діабет».
  1. Контроль засвоєння матеріалу:

   1. Усне опитування (контрольні питання).

   2. Письмове / комп’ютерне опитування (тестовий контроль).

   3. Клінічний розбір хворих – перевірка практичних навичок.

   4. Аналіз історій хвороб.

   5. Розв’язування ситуаційних задач.
  1. Висновки.

   1. У лікарів-дитячих ендокринологів формується державне мислення щодо нормативних актів надання медичної допомоги дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет, в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів.

   2. У лікарів-дитячих ендокринологів формуються навички щодо практичного використання положень Програм профілактики приєднання і прогресування діабетичної нейро-, нефро-, ретинопатії тощо.

До уваги

Всі перелічені компоненти змісту розподіляються між етапами роботи на занятті відповідно до планованих затрат часу. Підсумок щодо виконаної роботи згідно з рівнями засвоєння знань () та з використанням адекватного поточного контролю (контроль за теоретичним компонентом – контрольні завдання 1 рівня, за формуванням вмінь – 2 рівня, за виробленням навичок – 3 рівня тощо).
 1. Література (навчальна, наукова, методична).

Навчальна:

 1. Болезни органов эндокринной системы (Руководство по внутренним болезням) / Под ред. И.И. Дедова. – М.: Медицина, 2000. – 565 с.

 2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология. – М.: Медицина, 2000. – 632 с.

 3. Внутрішні хвороби: посібник у 10 ч. Упоряд. О.О. Абрагамович; За наук. ред. О.О. Абрагамовича, Л.В.Глушака, А.С. Свінціцького. – Ч. 4 – 10. Львів: ВАТ «Львівська книжкова фабрика»Атлас», 2004. – 726 с.

 4. Ендокринологія: Підручник / За ред. А.С. Єфімова. – К.: Вища шк., 2004. – 494 с.: іл.

 5. Ендокринологія: навч. посібник / за ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с.

 6. Епономіми симптомів, синдромів і хвороб внутрішніх органів / За заг. редакцією О.О.Абрагамовича. – Львів: ПП „Кварт”, 2005. – 126 с. (серед авторів – Сергієнко О.О.).

 7. Клиническая фармакология / Под.ред. В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР МЕД, 2004. – 944 с.

 8. Лекарственные пробы в эндокринологии / А.П. Викторов, В.В. Корпачев, А.В. Щербак. – К.: РИА «Триумф», 2000. 128с.

 9. Сергієнко О.О. Основи захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи – Львів: Видавництво «Атлас». Друк ПП «Кварт», 2002. - 116 с.

 10. Сімейна медицина: Енциклопедія: У 5 т. Т.1. Внутрішні хвороби: у 2 кн. Кн.1. Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи / За ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. – К.: Здоров’я, 2005. – 768 с..

 11. Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / за ред. М.Д. Тронька // Довідник „VADEMECUM” Доктор Ендокринолог. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: ТОВ „Доктор – Медіа”, 2007. – 352 с.

 12. Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб (навчальний посібник). За заг. редакцією О.О. Абрагамовича. – Львів: ПП «Кварт», 2005. – 322 с.

 13. Эндокринология: Учебник для медицинских вузов / Я.В.Благосклонная [и др.] – СПб.: Спецлит, 2004. – 398 с.: ил.

 14. Эндокринология: пер. с англ. / Под. ред. Н. Лавина. – И.: Практика, 1999. – 1128 с.

 15. Turner H., Wass J. Oxford handbook of endocrinology and diabetes. Oxford: Department of Endocrinology, Radciffe Infirmary, 2002. – 512 p

Методична

 1. Загальна психологія / За ред. акад. АПМ України С.Д. Максименка. К. Форум, 2000. - 543 с.

Наукова

Методична розробка практичного заняття для лікарів-слухачів ФПДО з дисципліни передатестаційний цикл зі спеціальності “Дитяча ендокринологія


       1. Тема заняття №20: ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.
       1. Актуальність теми: Рішення про інвалідність в залежності від тяжкості захворювання приймається на підставі медико-соціальної експертизи. Інвалідність дається при функціональних порушеннях, які призводять до обмеження життєдіяльності. Інвалідність першої групи дають тяжкохворим, тим, хто має органічні стадії діабетичної ретинопатії, нейропатію (стійку атаксию або параліч), діабетичну енцефалопатію з яскравими порушеннями психіки, серцеву недостатність 3 стадії, важку ангіопатії нижніх кінцівок (гангрену, діабетичну стопу), термінальну стадію ХНН, часті коми. Такі хворі потребують постійної допомоги сторонніх, оскільки не мають можливості обслужити себе і самостійно пересуватися. Інвалідність другої групи при діабеті дається тим, хто не завжди вимагають догляду близьких. Порушення функцій уражених органів виражені, але меншою мірою, ніж у претендентів на першу групу. Вони мають ретинопатію 2-3 стадії, термінальну стадію ХНН з адекватним діалізом, нейропатію 2 ступеня, енцефалопатію зі стійкими змінами психіки. Інвалідність третин групи визначають з легкою та середньою тяжкістю захворювання і помірних порушеннях функцій, які призводять до обмеження пересування, трудової діяльності. Тобто в будь-якому випадку порушення виражені. Дітям із захворюванням 1 типу (ті, хто залежить від інсуліну) дається інвалідність без групи. Актуальність теми вимагає у лікарів-слухачів ФПДО з дисципліни передатестаційний цикл зі спеціальності “Дитяча ендокринологія формування системи знань щодо основних положень, пов»язаними із лікарсько-трудова експертизою у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.
 1. Мета заняття: (у відповідності рівнів засвоєння 1, 2, 3, 4)

До уваги

Засвоєння теоретичного навчального матеріалу = 1

Формування вмінь = 2

Вироблення навичок = 3

Проведення науково-дослідної роботи з теми = 4

  1. навчальна - удосконалити теоретичні і практичні знання лікарів-слухачів ФПДО з дисципліни передатестаційний цикл зі спеціальності Дитяча ендокринологія основних положень, пов»язаних із лікарсько-трудовою експертизою у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.

  2. професійно орієнтована - знати основні положення, пов»язані із лікарсько-трудовою експертизою у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.

  3. виховна – сформувати почуття відповідальності за кваліфіковане вирішення питань, пов»язаних із лікарсько-трудовою експертизою у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.
 1. Обладнання: нормативні документи.
 1. План і організаційна структура заняття:

тривалість заняття – 2 навчальних години, з них:

  1. Підготовчий етап (організація заняття, учбові завдання, визначення вхідного рівня знань) - 25 хв.

  2. Основний етап (формування професійних знань, вмінь та навичок) - 45 хв.

  3. Заключний етап (контроль і корекція професійних знань, вмінь та навичок, контроль вихідного рівня знань, проведення підсумків заняття, домашнє завдання) - 20 хв.

 1. Зміст теми заняття (виклад основних теоретичних положень):

  1. Навчальні питання:

   1. Ознайомитись із сучасними державними нормативами, щодо лікарсько-трудової експертизи у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.

   2. Особливості оформлення лікарсько-трудової експертизи у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.


Контрольні питання:

 • Сучасні державні нормативи щодо лікарсько-трудової експертизи у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.

 • Оформлення лікарсько-трудової експертизи у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.
  1. Практичні навички та вміння:

   1. Вміти кваліфіковано працювати згідно із сучасними державними нормативами щодо лікарсько-трудової експертизи у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.

   2. Вміти кваліфіковано використовувати амбулаторно-поліклінічні реабілітаційні заходи дітям і підліткам, що страждають на цукровий діабет після виписки із стаціонару.

   3. Вміти кваліфіковано проводити оформлення лікарсько-трудової експертизи у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.
  1. Контроль засвоєння матеріалу:

   1. Усне опитування (контрольні питання).

   2. Письмове / комп’ютерне опитування (тестовий контроль).

   3. Клінічний розбір хворих – перевірка практичних навичок.

   4. Аналіз історій хвороб.

   5. Розв’язування ситуаційних задач.
  1. Висновки.

   1. У лікарів-дитячих ендокринологів формується державне мислення щодо лікарсько-трудової експертизи дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет.
До уваги

Всі перелічені компоненти змісту розподіляються між етапами роботи на занятті відповідно до планованих затрат часу. Підсумок щодо виконаної роботи згідно з рівнями засвоєння знань () та з використанням адекватного поточного контролю (контроль за теоретичним компонентом – контрольні завдання 1 рівня, за формуванням вмінь – 2 рівня, за виробленням навичок – 3 рівня тощо).
 1. Література (навчальна, наукова, методична).

Навчальна:

 1. Болезни органов эндокринной системы (Руководство по внутренним болезням) / Под ред. И.И. Дедова. – М.: Медицина, 2000. – 565 с.

 2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология. – М.: Медицина, 2000. – 632 с.

 3. Внутрішні хвороби: посібник у 10 ч. Упоряд. О.О. Абрагамович; За наук. ред. О.О. Абрагамовича, Л.В.Глушака, А.С. Свінціцького. – Ч. 4 – 10. Львів: ВАТ «Львівська книжкова фабрика»Атлас», 2004. – 726 с.

 4. Ендокринологія: Підручник / За ред. А.С. Єфімова. – К.: Вища шк., 2004. – 494 с.: іл.

 5. Ендокринологія: навч. посібник / за ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с.

 6. Епономіми симптомів, синдромів і хвороб внутрішніх органів / За заг. редакцією О.О.Абрагамовича. – Львів: ПП „Кварт”, 2005. – 126 с. (серед авторів – Сергієнко О.О.).

 7. Клиническая фармакология / Под.ред. В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР МЕД, 2004. – 944 с.

 8. Лекарственные пробы в эндокринологии / А.П. Викторов, В.В. Корпачев, А.В. Щербак. – К.: РИА «Триумф», 2000. 128с.

 9. Сергієнко О.О. Основи захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи – Львів: Видавництво «Атлас». Друк ПП «Кварт», 2002. - 116 с.

 10. Сімейна медицина: Енциклопедія: У 5 т. Т.1. Внутрішні хвороби: у 2 кн. Кн.1. Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи / За ред. В.Г. Передерія, Є.Х. Заремби. – К.: Здоров’я, 2005. – 768 с..

 11. Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань / за ред. М.Д. Тронька // Довідник „VADEMECUM” Доктор Ендокринолог. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: ТОВ „Доктор – Медіа”, 2007. – 352 с.

 12. Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб (навчальний посібник). За заг. редакцією О.О. Абрагамовича. – Львів: ПП «Кварт», 2005. – 322 с.

 13. Эндокринология: Учебник для медицинских вузов / Я.В.Благосклонная [и др.] – СПб.: Спецлит, 2004. – 398 с.: ил.

 14. Эндокринология: пер. с англ. / Под. ред. Н. Лавина. – И.: Практика, 1999. – 1128 с.

 15. Turner H., Wass J. Oxford handbook of endocrinology and diabetes. Oxford: Department of Endocrinology, Radciffe Infirmary, 2002. – 512 p.


Методична

 1. Загальна психологія / За ред. акад. АПМ України С.Д. Максименка. К. Форум, 2000. - 543 с.


Наукова

 1. Oxford textbook of endocrinology and diabetes / Edited by J.Wass, S. Shalet. – Oxford – Manchester: Endocrine Unit, Radcliffe infirmary & Department of Metabolism and Endocrinology, Christie Hospital, 2002. – 504 p.


Методична розробка практичного заняття для лікарів-слухачів

передатестаційного циклу „Дитяча ендокринологія” (для ендокринологів)


 1. Тема заняття №21: діагностичний алгоритм при збільшеній щитоподібній залозі в дитячому віці
 1. Актуальність теми. Високий рівень поширеності різних форм зоба, особливо серед населення йододефіцитних регіонів, вимагає у лікарів-слухачів формування системи знань щодо раціональної діагностики у випадку збільшеної щитоподібної залози (ЩЗ). Хоча переважна більшість пацієнтів молодого віку страждає на простий зоб (ендемічний чи спорадичний), все ж трапляються й інші патології, наприклад тиреоїдити або пухлини.
 1. Мета заняття: (у відповідності рівнів засвоєння 1, 2, 3, 4)

  До уваги

  Засвоєння теоретичного навчального матеріалу = 1

  Формування вмінь = 2

  Вироблення навичок = 3

  Проведення науково-дослідної роботи з теми = 4

  1. навчальнаудосконалити теоретичні і практичні знання слухачів-ендокринологів з питань клінічного огляду хворих та оцінки результатів обстежень при різних формах зоба в дітей.

  2. професійно орієнтована – вміти здійснювати диференціальну діагностику у випадку збільшеної ЩЗ.

  3. виховна – сформувати почуття відповідальності за своєчасність та обгрунтованість клінічного діагнозу в конкретного пацієнта.
 1. Обладнання: схеми, таблиці, мультимедійна презентація, історії хвороб та амбулаторні карти тематичних хворих.
 1. План і організаційна структура заняття:

тривалість заняття – 2 навчальних години, з них:

  1. Підготовчий етап (організація заняття, навчальні завдання, визначення вхідного рівня знань) – 25 хв.

  2. Основний етап (формування професійних знань, вмінь та навичок) – 45 хв.

  3. Заключний етап (контроль і корекція професійних знань, вмінь та навичок, контроль вихідного рівня знань, проведення підсумків заняття, домашнє завдання) – 20 хв.
 1. Зміст теми заняття (виклад основних теоретичних положень):

  1. Навчальні питання:

   1. Особливості збору анамнезу та клінічного огляду дітей зі збільшеною ЩЗ.

Лікар повинен знати особливості анамнезу, зокрема родинну схильність до захворювань ЩЗ. Оглядаючи хворого, фахівець повинен розрізняти локальні симптоми, спричинені зобом, та загальні, спричинені дисфункцією ЩЗ.

   1. Інструментальні методи оцінки стану ЩЗ.

Для оцінки розмірів ЩЗ, структури її тканини, наявності вогнищевих уражень у дитячому та підлітковому віці достатню інформацію надає ультразвукове обстеження з обов’язковою волюмометрією та детальним описом виявлених змін. У виняткових випадках необхідні сцинтиграфія (зазвичай з препаратами Тс99), рентгенографія шиї/ОГК, КТ або МРТ.

   1. Лабораторна діагностика.

Скринінговим функціональним тестом є визначення базального рівня ТТГ високочутливим методом. За необхідності досліджують вміст інших гормонів, автоантитіл, пухлинних маркерів.

   1. Морфологічна діагностика.

За показаннями, головним чином при вузлових формах зоба, хворому показана тонкоголкова черезшкірна біопсія з наступним цитологічним дослідженням пунктату.
Контрольні питання:

 • Особливості збору анамнезу в дітей із зобом.

 • Основні акценти клінічного огляду хворих із зобом.

 • Можливості та обмеження УЗД ЩЗ.

 • Оцінка лабораторних тестів у хворих з еутиреоїдним зобом.

 • Показання до тонкоголкової черезшкірної біопсії в дитячому та підлітковому віці.

 • Можливості та обмеження цитологічного дослідження.

 • Комплексна оцінка стану ЩЗ на основі клінічних, інструментальних та лабораторних показників.

 • Раціональний діагностичний алгоритм при вузловому зобі в дітей.
  1. Практичні навички та вміння:

   1. Знати особливості збору анамнезу та клінічного огляду дітей із збільшеною ЩЗ.

   2. Засвоїти УЗ-критерії різних форм зоба.

   3. Обґрунтувати необхідність застосування інших методів обстежень.

   4. Вміти здійснити комплексну оцінку стану ЩЗ на основі клінічних, інструментальних та лабораторних показників
  1. Контроль засвоєння матеріалу:

   1. Усне опитування (контрольні питання)

   2. Письмове / комп’ютерне опитування (тестовий контроль)

   3. Клінічний розбір хворих – перевірка практичних навичок.

   4. Аналіз історій хвороб, амбулаторних карт.

   5. Розв’язування ситуаційних задач.
  1. Висновки.

   1. У лікарів формується вміння збору анамнезу та клінічного огляду хворого із збільшеною ЩЗ.

   2. Удосконалюється систематизація основних інструментальних, морфологічних та лабораторних методів обстеження ЩЗ.

   3. Утверджується базове вміння лікарів-ендокринологів щодо раннього виявлення різних форм зоба в дитячому та підлітковому віці.
До уваги

Всі перелічені компоненти змісту розподіляються між етапами роботи на занятті відповідно до планованих затрат часу. Підсумок щодо виконаної роботи згідно з рівнями засвоєння знань () та з використанням адекватного поточного контролю (контроль за теоретичним компонентом – контрольні завдання 1 рівня, за формуванням вмінь – 2 рівня, за виробленням навичок – 3 рівня тощо).
 1. Література (навчальна, наукова, методична).


Навчальна

 1. Гарднер Д., Шобек Д. Базисная и клиническая эндокринология. Книга 2 / Пер. с англ. – М.: Бином, 2011. – 696 с.

 2. Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков / Под ред. Н.П.Шабалова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 544 с.

 3. Ендокринологія: підручник / За ред. А.С. Єфімова. – К.: Вища шк., 2004. – 494 с.

 4. Ендокринологія. Підручник для студентів вищих мед. навч. закладів / За ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 464 с.


Методична:

 1. Ендокринологія: навч. посібник для студ. ВМНЗ / за ред. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с.

 2. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». Наказ № 254 від 27.04.2006. – МОЗ України: Київ, 2006.


Наукова:

 1. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фундаментальная и клиническая тироидология: руководство. – М.: Медицина, 2007. – 816 с.

 2. Дедов И.И., Петеркова В.А. Руководство по детской эндокринологии. – М.: Универсум Паблишинг, 2006. – 600 с.

 3. Паньків В.І. Практична тиреоїдологія. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2011. – 224 с.

 4. Тиреоїдна хірургія / За ред. С.Й. Рибакова, В.О. Шідловського, І.В. Комісаренка, М.П. Павловського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – 424 с.


Методична розробка практичного заняття для лікарів-слухачів

передатестаційного циклу „Дитяча ендокринологія” (для ендокринологів)


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка