Львівський апеляційний адміністративний судСторінка1/4
Дата конвертації07.05.2016
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4

Львівський апеляційний адміністративний суд

Аналіз


за підсумками діяльності

Львівського окружного адміністративного суду

у 2013 році


проведено відповідно до розпорядження

Голови Львівського апеляційного адміністративного суду

2-р від 09.01.2014 року


Львів


2014


Зміст

Вступ 3

І. Судова статистика Львівського окружного адміністративного суду 5

ІІ. Аналіз причин скасування та зміни судових рішень Львівського окружного адміністративного суду 15

2.1 Приклади скасування судових рішень з причин порушення правил предметної підсудності. 15

2.2 Приклади скасування судових рішень з причин порушення норм матеріального права в контексті правових позицій, викладених у інформаційних листах Вищого адміністративного суду України та судових рішеннях Верховного Суду України. 25

2.3 Приклади скасування судових рішень з причин порушення норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи. 55

ІІІ. Приклади адміністративних справ, на які поширюються скорочені строки розгляду, що були розглянуті відповідним окружним адміністративним судом з порушенням встановлених законом строків розгляду. 70Вступ


Узагальнення проведено відповідно до розпорядження Голови Львівського апеляційного адміністративного суду №2-р від 09.01.2014 року.

Метою зазначеного узагальнення є виявлення тенденцій та характерних особливостей діяльності Львівського окружного адміністративного суду, вивчення найбільш поширених помилок при застосуванні норм матеріального та процесуального права, що допускаються суддями при ухваленні судових рішень в адміністративних справах, аналіз причин скасування та зміни судових рішень протягом 2013 року, виявлення складних та спірних питань у судовій практиці й законодавстві, підготовка пропозицій для забезпечення правильного та однакового застосування суддями норм права у правозастосовній діяльності суду.

Мета узагальнення зумовлює розв’язання таких завдань:


  1. провести аналіз причин скасування та зміни судових рішень Львівського адміністративного окружного суду;

  2. виокремити приклади скасування судових рішень з причин:

  • порушення правил предметної підсудності;

  • порушення норм матеріального права в контексті правових позицій, викладених у інформаційних листах Вищого адміністративного суду України та судових рішеннях Верховного Суду України;

  • порушення норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи;

  1. виокремити приклади адміністративних справ, на які поширюються скорочені строки розгляду, що були розглянуті відповідним окружним адміністративним судом з порушенням встановлених законом строків розгляду (ст.ст. 181, 182, 183, 183-2, 183-3, 183-4, 183-5 КАС України).

Узагальнення проведено на підставі офіційних статистичних даних Львівського апеляційного адміністративного суду та Львівського окружного адміністративного суду, а також судових рішень вказаних судів, інформаційних листів та практики Вищого адміністративного суду України та Верховного суду України.

І. Судова статистика Львівського окружного адміністративного суду


У 2013 році у відсотковому відношенні скасовано постанов Львівського окружного адміністративного суду – 17,1% (486 скасованих з 2841 переглянутих). Для прикладу, серед рішень Волинського окружного адміністративного суду скасовано 18% (174 скасовані постанови з 969 переглянутих), Івано-Франківського окружного адміністративного суду – 19,8% (скасовано 205 постанов з 1035 переглянутих).

Необхідно відмітити, що поряд із найвищою якістю переглянутих постанов, наявна тенденція до зменшення відсотка скасованих постанов вищезазначених окружних адміністративних судів у порівнюваних періодах, що наглядно демонструють дані таблиці 5. На ці результати мають безпосередній вплив заходи, вжиті Львівським апеляційним адміністративним судом у вигляді проведення нарад з підведення підсумків роботи окружних адміністративних судів за участю визначених суддів апеляційної інстанції, семінарів з участю суддів окружних адміністративних судів щодо формування єдиної практики вирішення адміністративних спорів та обміну досвідом роботи, систематичного надання методичної допомоги з проблемних питань застосування чинного законодавства суддям окружних адміністративних судів, здійснення узагальнення причин скасування та зміни судових рішень окружних адміністративних судів з наступним обговоренням цих причин на нарадах суддів окружних адміністративних судів.Разом з тим, найбільший відсоток (31,4%) скасованих із переглянутих постанов Чернівецького окружного адміністративного суду (59 скасованих постанов з 156 переглянутих), Тернопільського окружного адміністративного суду – 24,8% (скасовано 193 постанови з 779 переглянутих), 23,5% скасовано переглянутих постанов Хмельницького окружного адміністративного суду (127 з 541 переглянутої). При цьому наявна тенденція до зростання показника скасованих постанов у зазначених окружних адміністративних судах.
Таблиця 5

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів скасовано

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість скасованих постанов

Питома вага скасованих постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

А

1

2

3

4

5

6

7

8

ВОЛИНСЬКА

636

969

12,6%

12,6%

129

174

20,3%

18%

ЗАКАРПАТСЬКА

494

682

9,8%

8,9%

120

156

24,3%

22,9%

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

612

1035

12,2%

13,5%

134

205

21,9%

19,8%

ЛЬВІВСЬКА

1882

2841

37,4%

37%

359

486

19,1%

17,1%

РІВНЕНСЬКА

426

653

8,5%

8,5%

87

138

20,4%

21,1%

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

430

779

8,6%

10,1%

91

193

21,2%

24,8%

ХМЕЛЬНИЦЬКА

393

541

7,8%

7%

76

127

19,3%

23,5%

ЧЕРНІВЕЦЬКА

156

188

3,1%

2,4%

46

59

29,5%

31,4%

ВСЬОГО

5029

7688

100%

100%

1042

1538

20,7%

20%

Серед окружних адміністративних судів найбільший відсоток скасування постанов відповідно до п.4 ч.1 ст. 202 КАС України у Рівненського окружного адміністративного суду – 94.9% (131 постанова з 132 скасованих), Хмельницького – 93,7% (119 з 123 скасованих), Івано-Франківського – 93,2% (191 з 196 скасованих) та Волинського – 90,8% (158 з 162 скасованих) окружних адміністративних судів, а загалом у всіх окружних адміністративних судів, постанови яких скасовані Львівським апеляційним адміністративним судом, питома вага скасованих постанов відповідно до п.4 ч.1 ст.202 КАС України становить більше 85%.

Загальною тенденцією апеляційного розгляду адміністративних справ є зменшення кількості скасованих постанов із закриттям провадження у справі на підставі неправильного застосування судами першої інстанції правил предметної підсудності. У звітному періоді необхідно звернути увагу лише Львівському окружному адміністративному суду на збільшення скасованих постанов з цієї підстави (з 9 або 2,5% з 359 скасованих цьому суду постанов у 2012 році до 20 або 4,1% з 486 скасованих постанов у 2013 році).


У 2013 році найменше у відсотковому відношенні змінено постанов Волинського та Рівненського окружних адміністративних судів - по 0,8% (8 змінених постанов з 636 переглянутих та 5 змінених постанов з 426 переглянутих відповідно), про що свідчать дані таблиці 7.

Найбільший відсоток (3,1%) змінених із переглянутих постанов Закарпатського окружного адміністративного суду (21 змінена постанова з 494 переглянутих), Хмельницького окружного адміністративного суду – 2% (змінено 11 постанов з 393 переглянутих).Таблиця 7

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів змінено

Область

Кількість переглянутих постанов

Питома вага від усіх переглянутих постанов регіону

Кількість змінених постанов

Питома вага змінених постанов (гр.5-6 до гр. 1-2)

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

А

1

2

3

4

5

6

7

8

ВОЛИНСЬКА

636

969

12,6%

12,6%

4

8

0,6%

0,8%

ЗАКАРПАТСЬКА

494

682

9,8%

8,9%

4

21

0,8%

3,1%

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

612

1035

12,2%

13,5%

5

11

0,8%

1,1%

ЛЬВІВСЬКА

1882

2841

37,4%

37,0%

30

37

1,6%

1,3%

РІВНЕНСЬКА

426

653

8,5%

8,5%

1

5

0,2%

0,8%

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

430

779

8,6%

10,1%

2

9

0,5%

1,2%

ХМЕЛЬНИЦЬКА

393

541

7,8%

7,0%

5

11

1,3%

2,0%

ЧЕРНІВЕЦЬКА

156

188

3,10%

2,4%

1

2

0,6%

1,1%

ВСЬОГО

5029

7688

100%

100%

52

104

1,0%

1,4%

За підсумками результатів перегляду (скасування та зміни) апеляційною інстанцією постанов окружних адміністративних судів у 2013 році найвища якість розгляду справ у Львівського (18,4%) та Волинського (18,8%) окружних адміністративних судів, найнижча – у Чернівецького окружного адміністративного суду (32,4%), Закарпатського окружного адміністративного суду (26%) та Тернопільського окружного адміністративного суду (25,9%).


Якщо проаналізувати питому вагу переглянутих постанов судів першої інстанції, у яких задоволено апеляційну скаргу повністю або частково (скасованих та змінених), по відношенню до постановлених окружними адміністративними судами першої інстанції ЛАА округу, то найвища частка таких задоволених апеляційних скарг спостерігається у звітному періоді у Волинського та Тернопільського окружних адміністративних судів – по 7,8%. Найкраща якість по зазначеному показнику ухвалених постанов Закарпатського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів – по 6,6%. У Львівського окружного адміністративного суду такий показник становить 7%.

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови окружних адміністративних судів скасовано та змінено

Область

Кількість прийнятих постанов судом І інстанції по формі 2а

Кількість задоволених апеляційних скарг повністю або частково

Якість ухвалених рішень (гр.3-4 до гр.1-2)

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

А

1

2

3

4

5

6

ВОЛИНСЬКА

3466

2327

133

182

3,8%

7,8%

ЗАКАРПАТСЬКА

2727

2689

124

177

4,5%

6,6%

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

3073

3287

139

216

4,5%

6,6%

ЛЬВІВСЬКА

8051

7424

389

523

4,8%

7%

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

3774

2590

93

202

2,5%

7,8%

ВСЬОГО

21091

18317

878

1300

4,2%

7,1%

Серед окружних адміністративних судів регіону у звітному періоді змінено по 1 ухвалі, винесеній суддями Закарпатського, Чернівецького окружних адміністративних судів; по 2 ухвали – Волинського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів, а також змінено 6 ухвал Львівського окружного адміністративного суду, в той час як у 2012 році змінено по 1 ухвалі, винесеній суддями Волинського, Закарпатського, Тернопільського та Хмельницького окружних адміністративних судів.

Найбільш суттєві показники, пов’язані з апеляційним переглядом ухвал окружних адміністративних судів регіону у звітному періоді відображено в таблиці 10.

Серед окружних адміністративних судів регіону найбільший відсоток скасованих ухвал до переглянутих спостерігається у Закарпатського окружного адміністративного суду (63,4% або 156 ухвал з 246 переглянутих) [58,3% або 105 ухвал з 180 переглянутих], а також у Хмельницького окружного адміністративного суду (62,2% або 23 ухвали з 37 переглянутих) [44,6% або 29 ухвал з 65 переглянутих] та у Рівненського окружного адміністративного суду (58,4% або 45 ухвал з 77 переглянутих) [46,2% або 30 ухвал з 65 переглянутих]. Львівський окружний адміністративний суд – 44,8% (або 366 з 817) проти 41,7% (або 270 з 648) у 2012 році.

Необхідно детально проаналізувати причини скасування ухвал окружних адміністративних судів, оскільки, як свідчать дані таблиці 10, показники скасованих ухвал серед переглянутих у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли з 605 у 2012 році до 872 у звітному періоді або на 44,1% (267 ухвал).

Таблиця 10

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де ухвалу окружного адміністративного суду скасовано

Область

Кількість переглянутих ухвал

Питома вага від усіх переглянутих ухвал регіону

Кількість скасованих ухвал

Питома вага скасованих ухвал (гр.5-6 до гр. 1-2)


2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рікА

1

2

3

4

5

6

7

8


ВОЛИНСЬКА

188

298

13,2%

15,5%

54

79

28,7%

26,5%


ЗАКАРПАТСЬКА

180

246

12,6%

12,8%

105

156

58,3%

63,4%


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

209

279

14,7%

14,6%

86

128

41,1%

45,9%


ЛЬВІВСЬКА

648

817

45,4%

42,6%

270

366

41,7%

44,8%


РІВНЕНСЬКА

65

77

4,6%

4,0%

30

45

46,2%

58,4%


ТЕРНОПІЛЬСЬКА

71

127

5,0%

6,6%

31

56

43,7%

44,1%


ХМЕЛЬНИЦЬКА

65

37

4,6%

1,9%

29

23

44,6%

62,2%


ЧЕРНІВЕЦЬКА

 

36

0,0%

1,9%

 

19

 

52,8%


ВСЬОГО

1426

1917

100%

100%

605

872

42,4%

45,5%


Найкращі показники у Волинського окружного адміністративного суду (26,5% або 79 ухвал з 298 переглянутих) [28,7% або 54 ухвали з 188 переглянутих].

Якщо проаналізувати питому вагу переглянутих ухвал судів першої інстанції, у яких задоволено апеляційну скаргу повністю або частково (скасованих та змінених), по відношенню до ухвалених окружними адміністративними судами першої інстанції ЛАА округу, то найвища частка таких задоволених апеляційних скарг спостерігається у звітному періоді у Івано-Франківського (15,7%), Львівського (13,2%) та Тернопільського (13,1%) окружних адміністративних судів. Найкраща якість по зазначеному показнику прийнятих ухвал Закарпатського (7,3%) та Тернопільського (7,8%) окружних адміністративних судів.
Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де ухвали окружних адміністративних судів скасовано та змінено

Область

Кількість прийнятих ухвал судом І інстанції по формі 2а

Кількість задоволених апеляційних скарг повністю або частково

Якість ухвалених рішень (гр.3-4 до гр.1-2)

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

А

1

2

3

4

5

6

ВОЛИНСЬКА

901

616

55

81

6,1%

13,1%

ЗАКАРПАТСЬКА

1611

2139

106

157

6,6%

7,3%

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

965

826

86

130

8,9%

15,7%

ЛЬВІВСЬКА

3450

2827

270

372

7,8%

13,2%

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

783

717

32

56

4,1%

7,8%

ВСЬОГО

7710

7125

549

796

7,1%

11,2%


Якщо проаналізувати питому вагу переглянутих рішень (постанов та ухвал) судів першої інстанції, у яких задоволено апеляційну скаргу повністю або частково (скасованих та змінених), по відношенню до ухвалених окружними адміністративними судами першої інстанції ЛАА округу, то найвища частка таких задоволених апеляційних скарг спостерігається у звітному періоді у Волинського (8,9%) та Львівського (8,7%) окружних адміністративних судів. Найкраща якість по зазначеному показнику прийнятих ухвал Закарпатського (6,9%) та Тернопільського (7,8%) окружних адміністративних судів.

Результати перегляду апеляційним адміністративним судом справ за апеляційними скаргами, де постанови та ухвали окружних адміністративних судів скасовано та змінено

Область

Кількість прийнятих рішень судом І інстанції по формі 2а

Кількість задоволених апеляційних скарг повністю або частково

Якість ухвалених рішень (гр.3-4 до гр.1-2)

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

2012 рік

2013 рік

А

1

2

3

4

5

6

ВОЛИНСЬКА

4367

2943

188

263

4,3%

8,9%

ЗАКАРПАТСЬКА

4338

4828

230

334

5,3%

6,9%

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

4038

4113

225

346

5,6%

8,4%

ЛЬВІВСЬКА

11501

10251

659

895

5,7%

8,7%

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

4557

3307

125

258

2,7%

7,8%

ВСЬОГО

28801

25442

1427

2096

5%

8,2%


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка