Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка5/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2016 року

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття


Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1 377 093

687 540

Повернення податків і зборів

3005

800
у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування

3010

1 170

128

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011Надходження авансів від покупців і замовників

3015

675

50 382

Надходження від повернення авансів

3020
62

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

12

37

Надходження від операційної оренди

3040

571

480

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045Надходження від страхових премій

3050Надходження фінансових установ від повернення позик

3055Інші надходження

3095

1 920

3 344

Витрачання на оплату:


Товарів (робіт, послуг)

3100

( 447 644 )

( 284 885 )

Праці

3105

( 45 973 )

( 44 435 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 12 132 )

( 18 913 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 427 987 )

( 53 981 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 293 909 )

( 3 739 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 101 041 )

( 22 582 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 33 037 )

( 27 660 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 402 )

( 794 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140Витрачання на оплату цільових внесків

3145Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150Витрачання фінансових установ на надання позик

3155Інші витрачання

3190

( 3 277 )

( 2 291 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

444 826

336 674

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200необоротних активів

3205Надходження від отриманих:


відсотків

3215дивідендів

3220Надходження від деривативів

3225Надходження від погашення позик

3230Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235Інші надходження

3250Витрачання на придбання:


фінансових інвестицій

3255необоротних активів

3260

( 201 959 )

( 286 888 )

Виплати за деривативами

3270Витрачання на надання позик

3275Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280Інші платежі

3290Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-201 959

-286 888

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300Отримання позик

3305

8 742

6 497

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310Інші надходження

3340

12 931

2 124

Витрачання на:


Викуп власних акцій

3345Погашення позик

3350

( 278 964 )

( 158 089 )

Сплату дивідендів

3355Витрачання на сплату відсотків

3360Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375Інші платежі

3390Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-257 291

-149 468

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-14 424

-99 682

Залишок коштів на початок року

3405

325 909

151 430

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

4 997

16 740

Залишок коштів на кінець року

3415

316 482

68 488

Керівник Сирота Iгор Григорович


Головний бухгалтер Храпова Свiтлана Михайлiвна

КОДИ

Дата

01.04.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"

за ЄДРПОУ

20588716
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка