Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка15/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Інші витрати

Інші витрати складаються із:

І квартал

2016
І квартал

2015

(в тисячах гривень)

Збитки від неопераційних курсових різниць
233 875
741 957

Собівартість списаних необоротних активів
2
6 781

Інші неопераційні витрати
83
6
Всього
233 960
748 744

Збитки від неопераційних курсових різниць, які відображено в згорнутому виді, на загальну суму 233 875 тисяч гривень (1 квартал 2015 року: 741 957 тисяч гривень) (Примітка 16) виникли внаслідок перерахунку:

- довгострокової заборгованості по позикам в іноземній валюті по курсу НБУ на звітну дату на суму 186 059 тисяч гривень (1 квартал 2015 року: 573 170 тисяч гривень);

- короткострокової заборгованості по позикам в іноземній валюті по курсу НБУ на звітну дату на суму 43 808 тисяч гривень (1 квартал 2015 року: 151 754 тисяч гривень);

- заборгованості перед іноземними постачальниками в іноземній валюті по курсу НБУ на звітну дату на суму 4 008 тисяч гривень (1 квартал 2015 року: 16 757 тисяч гривень);

- інших довгострокових зобов'язань в іноземній валюті по курсу НБУ на звітну дату на суму 0 тисяч гривень (1 квартал 2015 року: 276 тисяч гривень) .

Збитки від неопераційних курсових різниць розраховані наступним чином:

- втрати від неопераційних курсових різниць на суму 306 321 тисяч гривень (1 квартал 2015 року: 1 190 382 тисяч гривень);

- дохід від неопераційної курсової різниці на суму 72 446 тисяч гривень (1 квартал 2015 року: 448 425 тисяч гривень).Пов’язані особи

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна із сторін має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати істотний влив на іншу сторону при прийнятті фінансових або операційних рішень.

Пов’язані сторони можуть вступати в операції, які не завжди є доступними для непов’язаних сторін, і умови та суми операцій між пов’язаними сторонами можуть не відповідати аналогічним умовам та сумам операцій, які відбуваються між непов’язаними сторонами.

Товариства та фізичні особи, які вважаються пов’язаними сторонами Товариства: • Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг;

 • Провідний управлінський персонал Товариства:

 • Генеральний директор;

 • Перший заступник генерального директора - голова науково-технічної Ради товариства;

 • Заступник генерального директора з економіки та інвестицій;

 • Заступник генерального директора з фінансів;

 • Заступник генерального директора з загальних питань та матеріально-технічного забезпечення;

 • Заступник генерального директора з перспективного розвитку;

 • Заступник генерального директора з питань безпеки та режиму;

 • Заступник генерального директора з капітального будівництва;

 • Головний інженер;

 • Головний бухгалтер;

 • Директори філій;

 • Члени ревізійної комісії.

Кредиторська заборгованість по взаєморозрахунках з пов’язаними особами станом на 31 березня 2016 та 31 грудня 2015 року були представлена таким чином:31 березня
31 грудня


2016
2015
(в тисячах гривень)
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
1 162 456
1 199 956
Загальна сума взаєморозрахунків представляє собою кошти, отримані на поворотній основі зі строком погашення в термін до 2023 року. Грошові кошти є цільовими та спрямовуються на реалізацію проекту соціально-економічного розвитку «Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів».

Інші положення

Політичне та економічне середовище

Політична та соціальна нестабільність в поєднанні зі зростанням регіональної напруженості поглибило економічну кризу і призвело до розширення дефіциту державного бюджету та виснаженню валютних резервів Національного банку України і, як наслідок, подальше зниження кредитного рейтингу України.

Керівництво вважає, що Товариством вживаються всі необхідні заходи для підтримки життєздатності Товариства, виконання інвестиційної програми та подальшого економічного розвитку у поточному політичному і економічного середовищі.

Податок на прибуток

Законом України від 28.12.2014 року №71-VIII «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо податкової реформи» виключено пункт 154.8, яким передбачалося звільнення від оподаткування прибутку підприємств паливно-енергетичного комплексу, тобто, починаючи з 2015 року підприємство не має пільг зі сплати податку на прибуток.

З 01.01.2015 року змінилися правила обрахунку бази оподаткування для податку на прибуток. Відповідно до Податкового кодексу в чинній редакції податок на прибуток визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного в Звіті про сукупні доходи. Фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню на різниці, які пов’язані з обліком і амортизацією необоротних активів, із створенням резервів (забезпечень), з витратами по фінансових операціях.

Єдиний соціальний внесок

З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII внесені зміни до Закону України «Про  збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI .

Зазначені зміни впровадили новий порядок нарахування єдиного соціального внеску. З 01.01.2016 року встановлено єдину ставку єдиного соціального внеску у розмірі 22%. До 1 січня поточного року ставка єдиного соціального внеску залежала від класу професійного ризику виробництва і становила для Товариства 37,06%.

Нарахування та виплата дивідендів

Відповідно до вимог Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління об’єктами державної власності» рішення про виплату дивідендів приймається акціонером. Базова ставка для розрахунку суми дивідендів, що сплачуються до бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановю Кабінету Міністрів України від 23.03.16 р. № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» встановлено базовий норматив для ПАТ «Укргідроенерго» в розмірі 30 відсотків чистого прибутку.

Станом на 25.04.2016 року рішення про нарахування та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргідроенерго» у 2015 році акціонером - Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, не прийнято.Керівник Сирота Iгор Григорович
Головний бухгалтер Храпова Свiтлана Михайлiвна
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка