Кваліфікація – 050100 бакалавр економічної теоріїСкачати 114.83 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір114.83 Kb.
Економіка

Спеціальність: економічна теорія

Major Field 0501 Economics and Entrepreneurship

Кваліфікація – 6.050100 бакалавр економічної теорії


Qualification – 6.050100 Bachelor of Economic Theory

Кваліфікація - 8.050101 магістр економічної теорії


Qualification – 8.050101 Master of Economic Theory
Кваліфікація – 7.050101 спеціаліст економічної теорії

Qualification - 7.050101 Specialist of Economic Theory


Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін


Бухгалтерський облік

Accounting

Введення в маркетинг

Introduction to Marketing

Вища математика.

Higher Mathematics.

Господарче право

Commercial Law

Гроші та банківська справа

Money and Banking

Гроші та кредит

Money and Credit

Дослідження операцій

Operations Research

Дослідження операцій в економіці (математичне програмування).

Operational Researches in Economy (mathematical modeling).

Економетрика

Econometrics

Економіка

Economics

Економіка перехідного періоду

Economics of Transition

Економіка України

Economy of Ukraine

Економіка України перехідного періоду

Economy of Transition in Ukraine

Економіка України(розміщення продуктивних сил).

Economy of Ukraine (accommodation of productive power).

Економіка фірми

Economics of Firm

Економіка фірми (підприємств)

Economics of Firm (Enterprise)

Економічна історія.

Economic History.

Економічна теорія – 1

Economic Theory I

Економічна теорія – 2

Economic Theory II

Економічна теорія підприємництва

Economic Theory of Entrepreneurship

Економічна теорія підприємництва(аналіз ринкової повендінки).

Economic Theory of Entrepreneurship (analyse of market behaviour).

Економічний аналіз

Economic Analysis

Інвестування.

Investing.

Інформатика

Computer Science

Інформатика-1

Computer Science-1

Інформатика-2

Computer Science-2.

Історія економічних вчень

History of Economic Thought

Конкурентноздатність в глобальній економіці

Competitiveness in Global Economics

Курсова робота.

Term Paper.

Макро- та мікроекономічне моделювання

Macro- and Microeconomic Simulation

Макро- та мікроекономічне моделювання (економічні системи).

Macro- and Microeconomic Modeling (economic systems).

Макроекономіка

Macroeconomics

Макроекономічна політика

Macroeconomic Policy

Макроекономічна політика(державне регулювання економіки).

Macroeconomic Policy (state regulation of economy).

Макроекономічний аналіз

Macroeconomic Analysis

Макроекономічний аналіз та моделювання

Macroeconomic Analysis and Simulation

Маркетинг

Marketing

Математика

Mathematics

Математика-2 (мат. аналіз)

Mathematics II (Calculus)

Математика-3 (лінійна алгебра)

Mathematics III (Linear Algebra)

Математика-4

Mathematics IV (Probability and Statistics)

Математична статистика

Mathematical Statistics

Менеджмент.

Management.

Міжнародна економіка

International Economics

Мікроекономіка

Microeconomics

Основи менеджменту

Principles of Management

Політична економія

Economics

Політична економія для економістів.

Economics for Economists.

Політологія

Political Science

Проблеми економічного зростання України

Economic Growth of Ukraine

Системи обробки соціально-економічної інформації.

Database Processing.

Соціологія

Sociology

Статистика

Statistics

Страхування.

Insurance.

Теорія економічних циклів

Theory of Economic Periods

Теорія економічних циклів та антикризової політики

Theory of Economic Periods and Crisis Prevention Policy

Теорія економічних циклів та антикризової політики(економічна політика).

Theory of Economic Cycles and Anticrisis Policy(economic policy).

Теорія економічного ризику

Risk Theory

Теорія ймовірності й математична статистика.

Theory of Probability and Mathematical Statistics

Фінанси

Finance

Фінанси підприємств

Corporate Finance

Фінанси підприємств.

Finance of Enterprises.

Фінансовий менеджмент

Financial Management

Фінансовий ринок

Financial Markets


Вибіркові навчальні дисципліни


Aнтимонопольна політика

Antimonopoly Policy

Аудит у бізнесі

Audit

Аудит.

Audit.

Банківcькі операції

Monitory Operations

Бюджетна система

National Budget System

Гостьові курси.

Review cources.

Демографія

Demography

Державне регулювання економіки

Economics of Regulation

Ділова етика

Business Ethics

Дослідження операцій в економіці (математичне програмування)

Operational Researches

Економіка міжнародної торгівлі

International Trade

Економіка праці

Labor Economics

Економічна історія України

Economic History of Ukraine

Економічна теорія бізнесу

Economic Theory of Business

Інвестиційна діяльність

Principles of Investments

Інвестиційний менеджмент

Investment Management

Інвестування

Investing

Інформаційні системи і технології у фінансах

Computer Systems and Technologies in Finance

Історія економічної думки в Україні

History of Economic Thought in Ukraine

Конкурентоспроможність у глобальній економіці (економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності)

Product Market Competition in the Global Market Economy (Economics of Integration)


Курс національного банку

National Bank Course

Макроекономічна політика (державне регулювання економіки)

Macroeconomic Policy (Economics of Regulation)

Макроекономічні проблеми перехідного періоду

Macroeconomic Problems of Transition

Математика страхування

Survey of Mathematical Topics for Insurance Activities

Менеджмент проектів за допомогою засобів PERT

Project Menegment with PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Методи соціально-економічного прогнозування

Forecasting Methods

Мікроекономічна політика

Microeconomic Policy

Навчально-науковий семінар з економіки

Research Seminar in Economics

Обіг цінних паперів

Securuties Cycle

Оподаткування та податкове регулювання виробництва

Taxation of Business Enterprises

Податкова система

Taxation Policy and Structure

Політична економія

Economics

Порівняльний аналіз економічних систем

Comparative Economic Systems

Розміщення продуктивних сил

Economic Geography and Regional Economics

Системи обробки соціально-економічної інформації

Database Processing

Статистичний аналіз часових рядів
Страхові послуги

Insurance Activities

Страхування

Insurance

Філософія та методологія наукового пізнання

Philosophy and Methodology of Research

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Corporative Finance

Фінансове програмування

Financinal Modeling

Формування економічної програми уряду

Government Economic Policy Formation


Практика

Виробнича

Internship

Навчальна (з інформатики)

Computer Science (Practical Application)Програма спеціаліста


Актуальні проблеми політичної економіки

Topics in Political Economy

Гостьові курси.

Review cources.

Ділова етика.

Business ethics.

Економіка технологічних змін та інноваційна політика

Economy of Technological Change and Innovation

Економічна теорія управління фірмою

Economic Theory of Firm Management

Економічне оцінювання

Economic Evaluation

Захист економічної конкуренції

Competitive Markets Regulations and Policies

Макроекономічна статистика

Macroeconomic Statistics

Макроекономічне прогнозування

Macroeconomic Forecasting

Макроекономічний аналіз державного регулювання

Macroeconomic Analysis of Government Regulations

Мікроекономічний аналіз державної політики

Microeconomic Analysis of Government Politics

Моделювання економічної динаміки

Economic Dynamics Modeling

Облік і аналіз в управлінні підприємств (фінансовий менеджмент)

Financial Management

Практика (переддипломна)

Diploma Internship

Соціальна економіка

Social Economics

Стратегічне управління

The Economics of Strategy

Сучасні економічні теорії

Modern Economic Theories

Теорія міжнародної економіки

Theory of International Economics

Управління проектами

Project Management

Формування економічної програми уряду.

Formation of Government Economic Program.Переддипломна практика.

Diploma Internship


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка