Крок Загальна лікарська підготовка Терапевтичний профіль 1Сторінка18/18
Дата конвертації11.05.2016
Розмір3.98 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

595

Чоловік віком 22 роки, який отримав усі планові щеплення відповідно до віку має

термічний опік руки ІІ ступеню. Вкажіть вірну схему термінової специфічної профілактики

правцю у даному випадку?A Імунопрофілактика не потрібна

B Ввести 0,5 мл АП-анатоксину

C Ввести 1,0 мл АП-анатоксину та 250 МО протиправцевого людського імуноглобуліну

D Ввести 1,0 мл АП-анатоксину та 3000 МО протиправцевої сироватки

E Ввести 250 МО протиправцевого людського імуноглобуліну

596

Виберіть схему термінової імунопрофілактики сказу жінці віком 22 роки, яка отримала

множинні укуси в передпліччя та пальці руки від свого домашнього собаки. Собака не

був щеплений проти сказу, контактував з бродячими собаками, після укусу зник.A 1 доза гомологічного антирабічного імуноглобуліну та 6 доз антирабічної вакцини за

схемоюB 1 доза антирабічного імуноглобуліну

C 21 доза антирабічної вакцини за схемою

D 6 доз антирабічної вакцини за схемою

E Імунопрофілактика не потрібна

597

Виберіть препарат для термінової профілактики висипного тифу для жінки віком 30

років, яка проживає у однокімнатній квартирі з чоловіком віком 32 роки, у якого

діагностовано висипний тиф. Обидва члени родини мають інфестацію одежними

вошами.

A Доксициклін

B Імуноглобулін людський

C Жива вакцина проти висипного тифу

D Інактивована вакцина проти висипного тифу

E Сироватка гіперімунізованих коней

598

Виберіть заходи, які застосовуються щодо жінки віком 28 років (працює кухарем у

ресторані) та її дитині віком 3 роки (відвідує дитячий дошкільний заклад), які проживають

з чоловіком віком 31 рік, якого госпіталізовано з гострим ентероколітом, етіологічним

агентом якого є ротавірус.

A Медичне спостереження протягом 7 днів

B Ізоляція

C Обсервація

D Карантин

E Термінова антибіотикопрофілактика

599

Дитині 3 роки. Щеплена вакциною БЦЖ на 3-й день від народження. Післявакцинний

рубчик відсутній. Проба Манту з 2 ТО ППД-Л в 1 і 2 роки негативна. Тиждень тому

проведена проба Манту - реакція негативна. Якою має бути тактика лікаря-педіатра

стосовно дитини?

A *Провести вакцинацію протягом тижня

B Провести хіміопрофілактику

C Спостерігати за дитиною

D Спрямувати на консультацію до фтизіопедіатра

E Призначити флюорографічне обстеження

600

Хворий 10-ти років доставлений до лікарні у важкому стані. Два місяці тому закінчив курс

лікування з приводу міліарного туберкульозу. Впродовж цього часу стан дитини був

задовільний. Два дні тому з’явився сильний головний біль, блювота, судоми, підвищення

температури до 40?С. Визначаються ригідність потиличних м’язів, позитивні симптоми

Керніга, Брудзинського. На МРТ мозку змін немає. Яке захворювання слід запідозрити у

хворого?

A *Туберкульозний менінгіт

B Абсцес мозку

C Енцефаліт

D Пухлину мозку

E Менінгіому

601

У больной страдающей хронической надпочечниковой недостаточностью появилась

тошнота, неукротимая рвота, резкая слабость, боли в области эпигастрия. Об-но:

состояние тяжелое, заторможена, пониженного питания. Гиперпигментация кожи и

слизистой полости рта. Тоны сердца приглушены. ЧСС 96 в минуту. АД 70/40 мм рт.ст.

Какие диетические рекомендации необходимо дать больной для предупреждения

подобного осложнения?

A * Диета обогащенная поваренной солью.

B Диета с низким содержанием поваренной соли

C Диета с ограничением углеводов

D Безсолевая диета

E Диета обогащенная калием

602

У больного 64 лет с жалобами на резкую общую слабость. Лимфоузлы на шее, в

подмышечных и надключичных областях увеличены, мягкие, тестоватые. Печень на 3 см

выступает из-под реберной дуги. В об щем анализе крови: Л-64,2х109/л (э-1\%, б-0,

п-2\%,с-10\%, л-86\%,м-1\%), тени Боткина-Гумпрехта, СОЭ-22 мм/час. Ваш

предварительный диагноз?A *Хронический лимфолейкемия

B Острый лейкемия

C Лимфогранулематоз

D Хронический миэлолейкемия

E Миэломная болезнь

603

Девушка 18 лет обратилась к врачу с жалобами на одышку, быструю утомляемость,

отеки на стопах к вечеру. Об-но: бледная, ЧД-20 в мин. В легких везикулярное дыхание,

ослаблено в нижних отделах. Систолодиастолический шум с максимальной громкостью

во II межреберье слева у грудины. На ЭКГ – гипертрофия левого предсердия и

желудочка. Рентгенография ОГК: увеличение тени сердца в поперечнике, выбухание

нисходящей части аорты, усиление легочного рисунка. Ваш предварительний диагноз:

A Открытый артериальный проток

B Гипертрофическая кардиомиопатия

C Врожденный стеноз устья легочной артерии

D Идиопатическое расширение корня легочной артерии

E Дефект межпредсердной перегородки

604

Пациент 22 лет жалуется на перебои в работе сердца. Границы сердца не расширены,

тоны звучные, шумов нет. Лежа зафиксировано 8 экстрасистол в 1 минуту (на ЭКГ

наджелудочковые єкстрасистолы, высокие Т в V2 – V5). После 20 приседений

экстрасистолы не зафиксированы. Для коррекции аритмии Вы назначите:

A * Нет необходимости в назначении антиаритмического препарата

B Метопролол

C Лидокаин

D Этацизин

E Верапамил

605

Пациент 65 лет, перенесший год назад крупноочаговый инфаркт миокарда, отмечает

перебои в работе сердца при физической нагрузке. При осмотре в положении пациента

сидя зафиксировано 6 экстрасистол в 1 мин, после 15 приседаний – 10 . На ЭКГ

внеочередные комплексы QRS - 0,14 с, ЧЖИ-88 в 1 мин. Для коррекции аритмии

следует назначить:A *Метопролол

B Пропафенон

C Лидокаин

D Этацизин

E Нет необходимости в назначении антиаритмического препарата

606

Больной 19 лет жалуется на поносы с примесью остатков непереваренной пищи в кале,

вздутие, урчание, периодические разлитые боли в животе, исхудание, трещинки в углах

рта, сухость кожи. Болеет с детства. При пальпации плеск в слепой кишке, небольшая

болезненность в околопупочной области. В крови: Эр – 2.8Т/л, Hb-80г/л, белок 52г/л.В

кале – иглы жирных кислот и мыла. Биопсия слизистой тощей кишки – атрофия,

выраженная лимфоцитарная инфильтрация. Ваш предварительный диагноз?

A * Целиакия

B Хронический энтерит неуточненной этиологии

C Хронический колит неуточненной этиологии

D Болезнь Крона

E Синдром раздраженного кишечника

607

Мужчина 68 лет жалуется на прогрессирующую в течение 4 мес. дисфагию (вначале при

глотании твёрдой, а затем и жидкой пищи), сопровождающуюся болью по ходу

пищевода, похудение, слабость. Курит; наблюдается по поводу ХОЗЛ. При

дополнительном обследовании выявлены анемия лёгкой степени, положительная

проба Грегерсена. Предварительный диагноз?A * Опухоль пищевода.

B Сидеропеническая дисфагия.

C Ахалазия кардии.

D Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

E Кардиоспазм.

608

Мужчина 28 лет жалуется на ежедневную изжогу, возникающую после еды, при наклоне

вперёд, в положении лёжа; отрыжку кислым, покашливание. Указанные жалобы

беспокоят на протяжении 4-х лет. Объективный статус и лабораторные показатели в

норме. При ФЭГДС выявлен катаральный эзофагит. Ведущим в возникновении данного

заболевания является:A *Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера.

B Гиперсекреция соляной кислоты.

C Дуодено-гастральный рефлюкс.

D Гипергастринемия.

E Хеликобактерная инфекция.

609

Больная 23 лет в течение последнего года отмечает тошноту, боль в правом подреберье

после приёма жирной, жареной пищи. Объективно: чувствительность в проекции

желчного пузыря и у мечевидного отростка. В общем анализе крови: лейкоциты 5,6 Г/л ,

СОЭ 7 мм/ч. В крови – билирубин 17,04 мкмоль/л, АЛТ 16 ЕД/ч, АСТ 18 ЕД/ч, холестерин

4,2 ммоль/л. УЗИ: печень не увеличена, желчный пузырь овальный. После

желчегонного завтрака желчный пузырь сократился на 35\%. Поставьте

предварительный диагноз.A * Дискинезия желчного пузыря

B Хронический некалькулёзный холецистит

C Хронический активный гепатит

D Хронический холангит

E Хронический панкреатит

610

Больная 23 лет в течение последнего года отмечает тошноту, боль в правом подреберье

после приёма жирной, жареной пищи. Объективно: чувствительность в проекции

желчного пузыря и у мечевидного отростка. В общем анализе крови: лейкоциты 5,6 Г/л ,

СОЭ 7 мм/ч. В крови – билирубин 17,04 мкмоль/л, АЛТ 16 ЕД/ч, АСТ 18 ЕД/ч, холестерин

4,2 ммоль/л. УЗИ: печень не увеличена, желчный пузырь овальный. После

желчегонного завтрака желчный пузырь сократился на 35\%. Тактика лечения?

A * Холекинетики

B Холеретики

C Спазмолитики

D Антибиотики

E Ингибиторы протоновой помпы

611

Больной 53 лет жаловался на жгучие боли в эпигастрии на протяжении 3 дней, которые

уменьшились в течение последних 6 часов однако появился черный жидкий стул, общая

слабость, головокружение, потливость. Общ.ан.кр. Нв-108 г/л, эр.-3,75 т/л, л-6,2 г/л.

Поставьте предварительный диагноз:

A *Желудочно-кишечное кровотечение

B Острый панкреатит

C Язвенная болезнь желудка

D Синдром Меллори-Вейса

E Хронический гастрит тип В

612

Больной 58 лет страдает язвенной болезнью 12-п-й кишки около 10 лет, жалуется на

тяжесть в эпигастрии, тошноту, обильную по утрам рвоту, приносящую облегчение.

Похудел на 5 кг за последние 3 месяца, в эпигастрии заметна видимая перистальтика.

При ФГДС в просвете желудка большое количество жидкости, непереваренной пищи.

Ваш предварительным диагноз:A *Стеноз луковицы 12-ти перстной кишки

B Дивертикул пищевода

C Функциональная диспепсия по гипокинетическому типу (гастросуккорея)

D Высокая кишечная непроходимость

E Рак 12-ти перстной кишки

613

У юнака 16 років при профілактичному огляді при аускультації лікар виявив наявність

трьох тонів серця. Третій тон негучний, виникає на початку діастоли, додаткових шумів

немає. Анамнез: півроку тому переніс пневмонію. Скарг немає. При обстеженні –

гіпостенік, розвиток м’язів слабкий. Лабораторно-інструментальні обстеження – без

особливостей. Яке походження додаткового тону серця?A Фізіологічний ІІІ тон

B Тон відкриття мітрального клапана

C Протодіастолічний ритм галопу

D Перикардіальний діастолічний тон

E Тон відкриття тристулкового клапана

614

Стан хворої погіршується під вечір: вона стає збудженою, скаржиться на “внутрішній

неспокій”, “камінь на серці”, погані передчуття – “зі мною щось станеться, у родині буде

велика біда”. Сумна, тужлива, відмовляється від їжі, погано спить. Визначіть психічнийрозлад.

A *тривожна депресія

B соматизована депресія

C ендогенна депресія

D іпохондрична депресія

E ажитована депресія
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка