Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Нормальна анатомія 1Сторінка6/7
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

247

При осмотре полости рта врач обнаружил небольшую язву на передней левой

небной дужке. На какую мышцу, залегающую в толще этой дужки, возможно

распространение процесса?A *M. palatoglossus

B M. styloglossus

C M. palatopharyngeus

D M. genioglossus

E M. hyoglossus

248

Під час обстеження, у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може

розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

A *Орбіту.

B Міжкрилоподібний простір.

C Лобову пазуху.

D Підапоневротичний скроневий простір

E Барабанну порожнину.

249

Під час огляду хлопчика 5 років, лікар відмітив, що дитина дихає через рот. За

допомогою додаткових методів дослідження було встановлено збільшення розмірів

одного з мигдаликів лімфоепітеліального глоткового кільця. Який це мигдалик?A *Глотковий

B Язиковий

C Трубний

D Піднебінний

E Гортанний

250

Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового сімфіза. Який орган вірогідно може

бути травмований ?

A *Сечовий міхур

B Пряма кишка

C Яєчники

D Маткові труби

E Матка

251

У чоловіка 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під’язичної та

підщелепної залози зліва. Слини з цих залоз виділяється мало. Функція якого нерву

порушена?A *VII пари

B VI пари

C Х пари

D XIІ пари

E XI пари

252

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При

обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие

желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?A *Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B Ductus hepaticus dexter et sinister

C Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

253

У хворого 65 років при неврологічному обстеженні виявлено крововилив у межах

верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?

A *Середня мозкова артерія

B Передня мозкова артерія

C Задня мозкова артерія

D Передня сполучна артерія

E Основна артерія

254

У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом

маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?

A *Прямокишково - матковий

B Міхурово - матковий

C Правий брижовий синус

D Лівий брижовий синус

E Міжсигмовидний синус

255

Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через

2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку.

Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:A *V. emissariaе mastoideaе

B V.v. labyrinthi

C V.v. tympanicae

D V. facialis

E V.v. auriculares

256

Больной с воспалением слизистой языка (глосситом) жалуется на расстройство

вкусовой чувствительности передних двух третей языка. Поражением какого нерва

оно вызвано?A * Барабанной струны

B Барабанного

C Малого каменистого

D Язычного

E Языкоглоточного

257

У травмованого епідуральна гематома у скроневій ділянці. Яка артерія пошкоджена?A * Середня оболонна артерія

B Середня мозкова артерія

C Задня сполучна артерія

D Передня оболонна артерія

E Передня мозкова артерія

258

З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової

рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечна?

A * L III -L IV

B L II -L III

C L I –L II

D Th XII - L I

E L V - S I

259

Хворому виставлено діагноз водянки яєчка (гідроцеле). Яка з оболонок яєчка утворює

порожнину, в середині якої накопичується рідина?

A *Tunica vaginalis testis

B Tunica dartos

C Fascia spermatica interna

D Fascia spermatica externa

E Tunica albuginea

260

При певних скаргах хворого лікар вирішив дослідити пульс на стопі. На якій артерії

краще за все це зробити?

A *a. dorsalis pedis

B a. tibialis posterior

C a. tibialis anterior

D a. plantaris medialis

E a. plantaris lateralis

261

При хірургічному втручанні з приводу парапроктиту, який локалізований ближче до

сідничного горба, була пошкоджена судина. Яка імовірніше за все?

A *a. pudenda interna

B a. rectalis superior

C v. rectalis media

D a. pudenda extena

E a. perinealis

262

При виконанні нижньої трахеотомії в ургентному порядку, яка проведена по середній

лінії шиї, в подальшому виявлена наявність кровотечі. Яке судинне утворення було

пошкоджено?A *arcus venosus juguli

B v. jugularis anterior

C a. thyroidea interior

D v. thyroidea inferior

E v. jugularis externa

263

У потерпілого травма колінного суглоба з розтрощенням наколінника. Сухожилок

якого м’яза стегна може бути пошкоджено при даній травмі?

A *Чотириголового м’яза стегна

B Двоголового м’яза стегна

C Кравецького м’яза

D Великого привідного м’яза

E Довгого привідного м’яза

264

Під час підготовки до змагань гімнаст отримав травму з вивихом у плечовому суглобі.

Сухожилок якого м’яза плеча проходить всередині порожнини вищезазначеного

суглоба і може бути пошкодженим?A *Двоголового м’яза плеча

B Триголового м’яза плеча

C Дзьобоплечового м’яза

D Плечового м’яза

E Дельтоподібного м’яза

265

В одну із клінік звернулися батьки хлопчика 12 років, який мав ріст біля 2-х метрів,При

обстеженні на рентгенограмі черепа виявлено збільшення ямки турецького сідла.

Яка структура головного мозку була змінена у хлопчика?A *Гіпофіз

B Епіфіз

C Таламус

D Середній мозок

E Задній мозок

266

У хворого діагностовано пухлина мозку, яка розміщена в ділянці „пташиної шпори”.

Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно

розвиватися в далі?A *Порушення функції зору

B Порушення функції слуху

C Порушення функції нюху

D Порушення функції смаку

E Порушення функції вестибулярного аналізатора

267

При огляді хворого лікар-невропатолог встановив відсутність "колінного рефлекса"

при постукуванні по зв’язці наколінка. Який нерв може бути пошкоджений в цьому

випадку?A *Стегновий

B Затульний

C Сідничний

D Великогомілковий

E Загального малогомілковий

268

Хворий виявляє скарги на неспроможність розуміти слова (сенсорна афазія), хоча

звуки він чує. Про порушення якого кіркового аналізатора йдеться?

A *Слуховий аналізатор усної мови

B Мовноруховий аналізатор

C Руховий аналізатор письмової мови

D Зоровий аналізатор письмової мови

E Ядро слухового аналізатора

269

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх

привідних м’язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?

A *Затульний нерв

B Клубовопахвинний нерв

C Стегновий нерв

D Латеральний шкірний нерв стегна

E Задній шкірний нерв стегна

270

Хворий скаржиться на болі в ділянці діафрагми при диханні, які з’явилися після

незначного ушкодження грудної клітини. Про порушення якого нерва йдеться?

A *Діафрагмальний нерв

B Підлопатковий нерв

C Надключичні нерви

D Надлопатковий нерв

E Поперечний нерв шиї

271

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які

лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки і прореагують болем та

припухлістю?A *Поверхневі пахвинні

B Підколінні

C Передні великогомілкові

D Задні великогомілкові

E Зовнішні клубові

272

До лікаря звернувся хворий на периодонтит другого нижнього великого кутнього зуба

зліва. При обстеженні виявлено поширення запального процес на лімфатичні вузли.

Які лімфатичні вузли втягнуті в запальний процесс?A *Піднижньощелепні

B Привушні

C Лицеві

D Щічні

E Бічні шийні

273

У больного при профилактическом обследовании на медиальной стенке левой

подмышечной впадины обнаружен увеличенный лимфоузел метастатического

происхождения. Укажите наиболее вероятную локализацию первичной опухоли.A * Молочная железа

B Поднижнечелюстная слюнная железа

C Лёгкое

D Желудок

E Щитовидная железа

274

У тяжелоатлета при подъеме штанги произошел разрыв грудного лимфатического

протока. Укажите наиболее вероятное место повреждения.

A * В области аортального отверстия диафрагмы.

B В области пояснично-крестцового сочленения.

C В заднем средостении.

D В месте впадения в венозный угол.

E В области шеи.

275

У чоловіка, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у м'язах живота (бічних та

передніх). При об'єктивному обстеженні лікар констатував підвищену больову

чутливість шкіри підчеревної ділянки. Ураження якого нерва могло спричинити цій

біль?

A * Клубово-підчеревного нерва

B Сідничого нерва

C Затульного нерва

D Стегнового нерва

E Статево-стегнового нерва

276

У жінки, що хворіє на остеохондроз, з`явився різкий біль у плечовому суглобі, який

посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих

симптомів?A * Пахвового нерва.

B Підлопаткового нерва.

C Дорсального нерва лопатки.

D Підключичного нерва.

E Грудо-спинного нерва.

277

На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку

безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних

шляхів нирки виявив лікар?A * Ембріональну

B Фетальну.

C Зрілу.

D Ампулярну.

E Деревоподібну.

278

У хворого глибока різана рана на задній поверхні плеча в середній його третині. Про

ушкодження якого м’яза у нього можна думати?

A *Трьохголовий м’яз плеча

B Двоголовий м’яз плеча

C Ліктьовий м’яз

D Плечевий м’яз

E Дзьобоподібно-плечевий м’яз

279

У хворого визначено гіпертрофію лівого шлуночка. Звуження якого отвору серця

могло призвести до цього?

A * Отвору аорти

B Отвору легеневого стовбура

C Лівого передсердно-шлуночкового

D Правого передсердно-шлуночкового отвору

E Отвору верхньої порожнистої вени

280

При обстеженні хворого виявлено, що верхівковий поштовх зміщений на 3,5 см ліворуч

від лівої середньоключичної лінії. Які камери серця при цьому гіпертрофовані?

A * Лівий шлуночок

B Правий шлуночок

C Праве передсердя

D Ліве передсердя

E Всі камери серця

281

У хворого діагностовано ураження стулок правого передсердно-шлуночкового

клапана. В результаті запального процесу якої анатомічної структури серця

відбулись зміни стулок?A * Ендокарду

B Фіброзного перикарду

C Серозного перикарду

D Міокарду

E Епікарду

282

У чоловіка з’явився біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині

стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували

на запальний процес ?A *поверхневі пахвинні

B глибокі пахвинні

C внутрішні повздовжні

D поверхневі повздовжні

E загальні повздовжні

283

Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці передньої поверхні плеча до ліктьового

суглоба після травми. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

A Присереднього шкірного нерва плеча

B Присереднього шкірного нерва перепліччя

C Променевого нерва

D Ліктьового нерва

E Пахового нерва

284

У хворої параліч мімічної мускулатури, розлад сприйняття смаку в ділянці передніх 2/3

язика, зменшення слиновиділення. Який з черепних нервів уражений?

A *n. facialis

B n. glossphapyngeus

C n. hypoglossus

D n. trigeminus

E n. vagus

285

У чоловіка після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що

сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва привело до таких наслідків?

A *n. abducens

B n. facialis

C n. trigeminus

D n. trochlearis

E n. aculomotorius

286

При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над

малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найімовірніше пошкоджене?

A *Ligamentum hepatogastricum

B Ligamentum gastrocolicum

C Ligamentum hepatoduoduodenale

D Ligamentum hepatorenale

E Ligamentum triangulare sinistrum

287

Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функцій

якого з основних м’язів може це спричинити?

A *m. triceps brachii

B m. subscapularis

C m. teres major

D m. infraspinatus

E m. levator scapulae

288

У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому

різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. З ушкодженням якої

зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребтового стовпа?A *Передня поздовжня зв’язка

B Задня поздовжня зв’язка

C Жовта зв’язка

D Клубово-поперекова зв’язка

E Міжостиста зв’язка

289

Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається втрата можливості

виконувати знайомі до травми складні координовані рухи (апраксія). В якої ділянці

кори півкуль в нормі локалізується відповідний центр?A * Gyrus supramarginalis

B Gyrus angularis

C Gyrus paracentralis

D Gyrus lingualis

E Gyrus parahipocampalis

290

Повреждение спинного мозга в результате ДТП привело к потере тактильной

чувствительности, чувства положения тела, чувства вибрации.Какие проводящие

пути повреждены?A * Тонкий и клиновидный пучки

B Передний спинно-мозжечковый путь

C Руброспинальный путь

D Ретикулоспинальный путь

E Тектоспинальный путь

291

При обстеженні лікар виявив у пацієнта гіпертрофію та запалення лімфоїдної

тканини, набряк слизової оболонки між дужками м’якого піднебіння (гострий тонзиліт).

Який з мигдаликів міститься в нормі в цьому місті?A *Tonsilla palatina

B Tonsilla pharyngealis

C Tonsilla tubaria

D Tonsilla lingualis

E -

292

При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу

необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння.

Яка це артерія?A * A. axillaris

B A. vertebralis

C A. transversa colli

D A. profunda brachii

E A. subscapularis

293

У хворого з порушенням згортання крові виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої

брижової артерії. Який відділ кишківника вражений?

A * Colon sigmoideum

B Ileum

C Caecum

D Colon transversum

E Colon ascendens

294

Хворий поступив у хірургічне відділення з діагнозом пахвинна кила. При оперативному

втручанні хірург проводить пластику задньої стінки пахвинного каналу. Чим вона

утворена?A *Поперечною фасцією

B Апоневрозом зовнішнього косого м’язу живота

C Пахвинною зв’язкою

D Вільним нижнім краєм поперечного м’яза живота

E Очеревиною

295

До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї

(regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A *M. trapezius

B M. sternocleidomastoideus

C M. latissimus dorsi

D M.rhomboideus minor

E M. scalenus anterior

296

Хворий скаржиться на запаморочення голови і втрату слуху Який нерв ушкоджений?A * присінково-завитковий

B трійчастий

C під(язиковий

D блукаючий

E блоковий

297

При пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільненя у вигляді вузла у

нижноьму медіальному квадранті. У які лімфатичні вузли можуть поширитися

метастази при цьому?A *Пригрудинні

B Задні середостінні

C Глибокі латеральні шийі

D Брнхолегеневі

E Верхні діафрагмальні

298

Після травми у хворого спостерігається порушення моторних центрів, що регулюють

діяльність м’язів голови. В яких ділянках кори півкуль в нормі локалізується

відповідний центр?A * Нижня частина передцентральної звивини

B Верхня частина передцентральної звивини

C Надкрайова звивина

D Верхня тім’яна часточка

E Кутова звивина

299

При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закрите заднє тім'ячко. В якому віці воно

закривається при нормальному розвитку дитини?

A *До 3-місячного віку

B До народження

C До 6-місячного віку

D До кінця першого року життя

E До кінця другого року життя

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка