Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Нормальна анатомія 1Сторінка4/7
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

149

В очне відділення доставлено електрозварювальника, який переніс опік очного

яблука. Яка з перелічених нижче структур постраждала?

A *Cornea.

B Camera anterior bulbi (humor).

C Camera posterior bulbi (humor).

D Lens.

E Corpus vitreum.

150

Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яка

ускладнилася флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для

згиначів, в якій лежать сухожилк поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому

пальці було ушкодження проксимальної фаланги?

A *на V-му пальці.

B на II-му пальці.

C на III-му пальці.

D на IV-му пальці.

E на I-му пальці.

151

До лікарні поступив хворий з симптомами механічної жовтухи і з підозрою на рак

великого сосочка дванадцятипалої кишки, який розташований в:

A *низхідній частині дванадцятипалої кишки.

B верхній частині дванадцятипалої кишки.

C горизонтальній частині дванадцятипалої кишки.

D висхідній частині дванадцятипалої кишки.

E данадцятипало-порожньому згині.

152

Жінці 40 років хворої на апендицит була зроблена апендектомія, при проведенні якої

була перерізана артерія червоподібного відростка, яка відходить від:

A *клубовоободової артерії.

B порожньокишкової артерії.

C клубовокишкової артерії.

D правої ободової артерії.

E середньої ободової артерії.

153

Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення

середнього вуха. Захворювання почалось з запалення носоглотки. Встановлено, що

інфекція потрапила в барабанну порожнин через слухову трубу, яка лежить в:A *canalis musculotubarius.

B canaliculus tympanicus.

C canalis caroticus.

D canaliculus chordae tympani.

E canaliculi carotici tympanici.

154

При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне

відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна

дуга, яка лежить у:A *spatium interaponeuroticum suprasternale.

B spatium pretracheale.

C spatium retropharyngeale.

D spatium interscalenum.

E spatium antescalenum.

155

Під час рентгенологічного обстеження шлунка хворого років у вертикальному

положенні лікар констатує наявність повітря. В якій частині шлунка воно знаходиться?

A *дні.

B тілі.

C кардіальній.

D пілоричній

E ділянці малої кривизни.

156

У хворого при нефрографії були знайдені камінці в макроскопічних відділах

сечовивідних шляхів нирки. Встановлено, що вони знаходяться в:

A *малих і великих ниркових чашечках, нирковій мисці.

B збірних трубочках, сосочкових протоках, малих ниркових чашечках

C прямих трубочках, малих і великих ниркових чашечках.

D сосочкових протоках, великих ниркових чашечках, нирковій мисці.

E сосочкових протоках, малих ниркових чашечках, прямих трубочках.

157

З метою уточнення діагнозу у чоловіка 70 років стало необхідним пальпаторне

обстеження органів через передню стінку прямої кишки. Які органи прилежать до цієї

стінки ?A * простату

B бульбоуретральні залози

C уретру

D сечоводи

E _

158

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування

різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринно залози може спричинити

таке руйнування кістки?

A *Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидна залоза

E Наднирник

159

Визначення розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середьоключичній

лінії верхня її межа знаходиться на рівні IV міжребер'я, нижній її край виступає з під

реберної дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.A *Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.

B Печінка зменшена - нижня її межа зміщена донизу.

C Печінка зменшена - нижня її межа зміщена догори.

D Печінка збільшена - верхня її межа зміщена догори

E Розміри печінки нормальні.

160

У хворого 22-х років під час операції виявлен наскрізний отвір діаметром 3 мм на

передній стінці шлунка в середній третині, ближче до малої кривизни. Яка частина

шлунка ймовірніше всього уражена?A *Corpus

B Fundus

C Pars cardiaca

D Pars pylorika

E Antrum pyloricum

161

Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого

виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів

сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи бул ушкоджено при операції?A *Ureter

B Uretra

C Vesica urinaria

D Pelvis renalis

E Ren

162

Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м'язом, зверху-заднім

черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем

лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.A *Сонний.

B Лопатковотрахейний.

C Підщелепний.

D Лопатковоключичний.

E Лопатковотрапецієвидний.

163

За рахунок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення

ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A *Пазуха клиновидної кістки.

B Сонний канал.

C Зоровий канал.

D Барабанна порожнина.

E Лицевий канал.

164

В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому

місці легко знайти язичную артерію і перев'зати її?

A *Трикутнику Пирогова.

B В сонному трикутнику.

C Влопаточно-підключичному трикутнику.

D В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.

E В лопаточно-трахейному трикутнику.

165

У хворого діагностовано ураження лицевого нерва. На якому рівні пошкоджений нерв,

якщо у хворого спостерігається таке сполучення клінічних симптомів: параліч мімічних

м'язів, порушення смакової чутливості передньо частини язика, сухість в роті

(зменшення слиновідділення). Знижен-ня сльозовідділення немає.

A *В каналі лицевого нерву нижче коліна, після відходження великого кам'янистого

нерва.


B На основі мозку.

C В каналі лицевого нерву, до відходження великого кам'янистого нерва.

D Після виходу нерва з канала.

E В білявушній залозі.

166

Наявні варикозні вузли в області медіальної поверхні нижньої кінцівки. Ураженням якої

судини є дана патологія?

A *Велика підшкірна вена.

B Мала підшкірна вена.

C Вена стегна.

D Артерія стегна.

E Задня великостегнова артерія.

167

При обстеженні хворих с захворюваннями серцево-судинної системи часто припадає

порівнювати характер пульсації судин в симетричних точках правої і лівої половин

тіла. Пульсацію якої артерії можна легко прощупати н передній поверхні нижньої

треті передпліччя?

A *Променевої.

B Ліктевої.

C Передньої міжкісткової.

D Поверхневої долонньої гілки.

E Задньої міжкісткової.

168

У хворого порушений зір у бічних половинах полів зору обох очей (бітемпоральна

геміанопсія). Яка нервова структура уражена?

A * Зорове перехрестя.

B Лівий зоровий тракт.

C Правий зоровий тракт.

D Сітківка ока.

E Зорові нерви.

169

У хворого після травми правої верхньої кінцівки спостерігається порушення функцій

м’язів-розгиначів, а також відсутність шкірної чутливості на задній поверхні руки. Який

нерв пошкоджено?A * променевий

B ліктьовий

C серединний

D м,язевошкірний

E пахвовий

170

У хворого необхідно зробити пункцію порожнину плеври. В якій частині міжреберного

простору провести голку?

A * В нижній частині міжреберного простору, по верхньому краю ребра.

B Посередині міжреберного простору на рівній віддалі від країв сусідніх ребер.

C У верхній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.

D У задній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра.

E В передній частині міжреберного простору, посередині віддалі між краями сусідніх

ребер.171

У хворого панарицій 1 пальця ступні. Які лімфатичні вузли будуть страждати в першу

чергу ?

A * Nodi lymphatici inguinales superficiales

B Nodi lymphatici poplitei

C Nodi lymphatici inguinales profundi

D Nodi lymphatici iliaci externi

E Nodi lymphatici iliaci interni

172

В клініку доставлено хворого, у якого при обстеженні носової порожнини виявлено

скопичення гною у нижньому носовому ход. Звідки надходить гній ?

A *Слізновивідні протоки

B Гайморова пазуха

C Лобна пазуха

D Клиноподібна пазуха

E Решітчаста пазуха

173

Чоловік 45 років в наслідок травми на виробництві пошкодив задню ділянку лівого

ліктьового суглоба. Об’єктивно: затруднене розгинання передпліччя. Які м’язи

наймовір-ніше усього ушкоджені?A * M. triceps brachii, m anconeus

B M. brachioradialis, m. anconeus.

C M. biceps brachii

D M. biceps brachii, m. anconeus

E M. triceps brachii

174

У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення

кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії. Яка причина порушення

кровообігу в кінцівці?A * Здавлення підключичної артерії

B Здавлення пахвової артерії

C Здавлення підключичної вени

D Здавлення хребтової артерії

E Здавлення пахвової вени

175

Запаленя барабанної порожнини (гнойний отіт) у хворого ускладнилося запалення

комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув

гній до комірок?A *Задню

B Передню

C Медіальну

D Латеральну

E Верхню

176

У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було

отримати спинно-мозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами

поперекових хребців (L3-L4).Через яку зв’язку повинна проникнути голка під час

пункції?

A * Жовту зв’язку

B Клубово-поперекову

C Передню поздовжню

D Задню поздовжню

E Міжпоперечну зв’язки

177

Хворий 28 років на виробництві отримав хімічний опік обличчя і рідина потрапила в

око. Хворий втратив зір. Яка структура очного яблука ушкоджена внаслідок хімічного

опіку?A Рогівка

B Кришталик

C Склисте тіло

D Сітківка

E Райдужка

178

При ревізії черевної порожнини виявлено венозну кровотечу з

печінково-дванадцятипалої зв'язки. Яку з вен пошкоджено?

A *Ворітну

B Нижню порожнисту

C Селезінкову

D Верхню брижову

E Нижню брижову

179

В клініку поступив хворий зі скаргами на біль у правій підребровій ділянці, блювоту з

кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення

підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині затруднений кровоток?A *Ворітна вена

B Черевна аорта

C Печінковій вени

D Нижня порожниста вена

E Верхня порожниста вена

180

У травмированного глубокое поперечное ранение нижней трети задней поверхности

голени. Тыл стопы поднят вверх. Какое сухожилие повреждено?

A * Пяточное

B Длинного сгибателя пальцев

C Длинной малоберцовой мышцы

D Длинного разгибателя пальцев

E Задней большеберцовой мышцы

181

В результате травмы головы у пострадавшего обнаружено повреждение правого

мыщелка затылочной кости. Какая часть затылочной кости повреждена?

A * Латеральная

B Чешуя

C Основная

D Яремный отросток

E Затылочное отверстие

182

У пострадавшего в автокатастрофе посттравматический вывих плечевого сустава.

Какая связка повреждена?

A * Клюво-плечевая

B _

C Конусовидная

D Клюво-ключичная

E Поперечная связка лопатки

183

Во время операции хирург производит срединный разрез поверхностных слоев шеи

над рукояткой грудины. Верви какого венозного анастомоза должен перевязать

хирург для остановки кровотечения?A * Яремной дуги

B Нижних щитовидных вен

C Вен вилочковой железы

D Внутренних яремных вен

E Плечеголовные вены

184

Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом: отіт. Є вірогідність розповсюдження

гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвирогідніше може

потрапити гній?A *В соскоподібну печеру

B У внутрішнє вухо

C В слухову трубу

D В зовнішній слуховий прохід

E В задню черепну ямку

185

Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого затруднення

пронації, послаблення долонного згинання кисті і порушення чутливості шкіри 1-3

пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?A *n. Medianus

B n. musculocutaneus

C n. ulnaris

D n. cutaneus antebrachii medialis

E n. radialis

186

У больной 53-х лет в результате тупой травмы живота диагностирован разрыв

печени. В каком образовании полости брюшины соберется излившаяся кровь?

A * Прямокишечно-маточном углублении

B Пузырно-маточном углублении

C Правом брыжеечном синусе

D Сальниковой сумке

E Левом брыжеечном синусе

187

Хвора скржиться на набряк ніг, посинення шкіри, невеличкі виразки збоку латеральної

кісточки. При обстеженні хворої відмічено пухлинність, збільшення розмірів вен,

утворення вузлів. Збоку якої вени відмічається патологія?A * V saphena parva

B V. saphena magna

C V.femoralis

D V.profunda femoris

E V.iliaca externa

188

У больной 70 лет диагностирован перелом шейки левой бедренной кости с разрывом

связки головки бедренной кости. Ветвь какой артерии повреждена?

A * Запирательной

B Бедренной

C Наружной подвздошной

D Нижней ягодичной

E Внутренней половой

189

Женщине произведена операция по поводу внематочной (трубной) беременности.

Ветви каких артерий должен перевязать хирург во время операции?

A * Маточной и яичниковой

B Верхней пузырной и яичниковой

C Нижней пузырной и яичниковой

D Маточной и верхней пузырной

E Маточной и нижней пузырной

190

Дитині 6 місяців при бронхіті зроблена рентгенограма грудної клітки. Крім змін

пов'язаних з бронхами, на R-грамі визначається тінь вилочкової залози (тімуса). З чим

можуть бути пов'язані ці зміни?A *Для цього віку вказаний стан є варіантом норми

B Є наслідком бронхіту

C Є наслідком неправильного анатомічного положення

D Є наслідком запалення вилочкової залози

E Є наслідком пухлинного процесу

191

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

турецького сідла і деструкція окремих його ділянок. Пухлинне розростання якого

анатомічного утвору може спричинити таке руйнування кістки?A *Гіпофізу

B Епіфізу

C Зорового горба

D Чотиригорбового тіла

E Колінчастих тіл

192

У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує

оперативного втручання. Вкажіть, ревізія якої ділянки кишківника необхідна, щоб

віднайти дивертикул?A *1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку

B 0,5 м порожньої кишки від зв’язки Трейца

C Низхідну ободову кишку

D Висхідну ободову кишку

E 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута

193

У хворого гнойне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини

витікає гній?

A *Meatus nasi superior

B Meatus nasi communis

C Meatus nasi medius

D Meatus nasi inferior

E -

194

У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин спереду від кута

нижньої щелепи. Яка судина уражена?

A *A.facialis.

B A.carotis interna.

C A.temporalis superficialis.

D A.alveolaris inferior.

E A.lingvalis.

195

У хворого запальний гнійний процес шкіри першого міжпальцевого проміжку ноги. Які

лімфатичні вузли є регіональними для вказаної ділянки та прореагують болем та

припухлістю?A *Поверхневі пахвинні

B Передні великогомілкові

C Задні великогомілкові та підколінні

D Поверхневі та глибокі пахвинні

E Зовнішні клубові

196

Больной обратился к врачу с жалобами на невозможность приведения и отведения

пальцев в пястно-фаланговых суставах по отношению к 3 пальцу. Функция каких

мышц нарушена?A *Межкостных

B Червеобразных

C Коротких сгибателей пальцев

D Длинных сгибателей пальцев

E Разгибателей

197

У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці їх з'єднання між собою,

яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

A *Sinus sagittalis superior.

B Sinus transversus.

C Sinus petrosus superior.

D Sinus rectus.

E Sinus sagittalis inferior.

198

У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плода функціонує крупна

артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в lig.

arteriosum. Що вона з’єднує між собою?A * Легеневий стовбур та аорту

B Праве та ліве передсердя

C Аорту та нижню порожнисту вену

D Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену

E Аорту та верхню порожнисту вену
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка