Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Нормальна анатомія 1Сторінка3/7
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

101

У потерпілого виявлено перелом тіла та верхньої гілки лобкової кістки, уламки

пошкодили судини, що проходять в судинній лакуні. Які судини пошкоджені?

A *a. et v. femoralis

B a. et v. iliaca interna

C a. et v. iliaca externa

D a. et v. pudenda interna

E a. et v. Epigastrica superficialis

102

При видаленні жовчного міхура в лігатуру замість однієї a. cystyca була втягнена

артерія, перев’язка якої призвела до некрозу правої частки печінки і смерті. Яка

артерія була помилково перев’язана разом з a. cystyca?A *Ramus dexter a. hepatica propria

B a. hepatica communis

C a. gasro-duodenalis

D Ramus sinister a. hepatica propria

E a. pancreato- duodenalis sup.

103

При позаматковій вагітності у жінки відбувся розрив маткової труби, що призвело до

кровотечі. Пошкодження якої судини викликало кровотечу?

A *Ramus tubaria a. uterina

B Ramus ovaricus a. uterina

C a. ovarica

D a. pudenda interna

E a. iliaca interna

104

При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка

розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в

патологічний процес?A *a. carotis interna

B a. carotis externa

C a. meningea media

D a. auricularis posterior

E a. temporalis superficsalas

105

При видаленні пухлини підшлункової залози пошкоджена судина, яка проходить по

верхньому краю підшлункової залози. Яка судина пошкоджена?

A *a. lienalis

B a. pancreato- duodenalis superior.

C a. pancreato- duodenalis inferior.

D a. gastro- epiploica dextra.

E a. gastro- epiploica sinistra.

106

У чоловіка 35 років під час травми задньої поверхні плеча був пошкоджений

променевий нерв і артеріальна судина, яка проходить поруч з ним в canalis

humeromuscularis .Яка артерія була пошкоджена?A *a. profunda brachii

B a. axillaris

C a. radialis

D a. ulnaris

E a. brachialis

107

У хворого 26 років після оперативного втручання пропала здатність читати, складати

з літер слова і фрази. В якій ділянці кори головного мозку не відновлена функція?

A *Gyrus anqularis

B Cuneus

C Sulcus calcarinus

D Gyrus parietalis superior

E Gyrus supramarginalis

108

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування

різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити

таке руйнування кісток?

A *Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидної залози

E Наднирники

109

У хворого, який поступив у неврологічне відділення, при обстеженні виявлено

відхилення язика вбік при висовуванні, атрофічні зміни половини язика, порушення

мови. Який нерв пошкоджений?A *Під’язиковий

B Язиковий

C Барабанна струна

D Язико-глотковий

E Блукаючий

110

При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено

зглаженість лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений,

”парусить” щоки. Який нерв пошкоджений?A *Лицевий

B Окоруховий

C Трійчастий

D Блукаючий

E Додатковий

111

При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість,

розширена зіниця, обмеженість рухомості очного яблука. Який нерв пошкоджений?

A Окоруховий

B Очний

C Блоковий

D Відвідний

E Зоровий

112

В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те,що після перенесеного

гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до

передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим

чаєм). Вкажіть яка з гілок якого нерва при цьму була ушкоджена?

A *Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва

B Язикові гілки язикогорлового нерва

C Язикові гілки під’язикового нерва

D Барабанна струна лицевого нерва

E Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

113

До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості

шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої

губи. Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:A *Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

B Великий кам’янистий нерв лицевого нерва

C Очний нерв трійчастого нерва

D Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

E Барабанна струна лицевого нерва

114

До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що

запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими

втягнуті в запальний процес?A *Піднижньощелепні

B Бічні шийні

C Передні шийні

D Підборідні

E Лицеві

115

Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш

за все буде відбуватися?

A *Порожнина рота, ротоглотки .

B Порожнина рота та гортаноглотки.

C Глотки, шлунку

D Глотки та стравоходу.

E Стравоходу та шлунку.

116

Під час операції, маніпулюючи в ділянці між шлунком та печінкою, хірург остерігався

пошкодити печінково-дванадцятипалу зв’язку, тому що там знаходиться:

A *Спільна жовчна протока, власна печінкова артерія, ворітна вена

B Спільна жовчна протока, спільна печінква артерія, ворітна вена печінки.

C Власна печінкова артерія, шлунково-дванадцятипала артерія.

D Ворітна вена печінки, печінкові вени

E Нижня порожниста вена, міхурова протока.

117

При кесарському розтині у хворої Д., 32 років, внаслідок сильної кровотечі і

неможливості її зупинити, оператор вимушений був видалити матку. За рахунок яких

судин здійснюється кровопостачання матки?A *Arteria uterina.

B Arteria obturatoria.

C Arteria sacralis lateralis.

D Arteria pudenda interna.

E Arteria clitoridis.

118

В травматологічний пункт доставлений хворий з пораненням великого поперекового

м’яза. Хворий втратив можливість розгинати гомілку в колінному суглобі. Який нерв

ушкоджений в даному випадку?A * Стегновий нерв

B Клубово-підчеревний

C Клубово-пахвинний

D Статево-стегновий

E Затульнний нерв

119

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної

порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

A * Лицевого.

B М'язово-трубного.

C Барабанного.

D Канальця барабанної струни.

E Сонного.

120

В клініку госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість.

Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені .

Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки

правої легені?

A *3

B 5

C 4

D 2

E 1

121

При проведенні хромоцистоскопії лікар повинен знайти вічка сечоводів. Яке з

анатомічних утворень може слугувати орієнтиром для цієї маніпуляції?

A *Trigonum vesicae

B apex vesicae

C corpus vesicae

D urachus

E cervix vesicae

122

При лабораторному дослідженні в крові хворого 56 р. відмічено підвищення рівня

цукру. Яка з ендокринних залоз уражена?

A *Рancreas

B Glandula supratenalis

C Glandula thyroidea

D Glandula parathyroidea

E Glandula pineale

123

У пацієнта перелом плечової кістки на межі середньої та нижньої третини, з

частковою втратою функції згинання передпліччя. Порушення функцій якого м'язіу

викликало це ушкодження?A *Musculus brahialis

B Musculus coracobrachialis

C Musculus triceps brachii

D Musculus anconeus

E Musculus brachio radialis

124

Лікар пальпує у хворого 43 р. нижній край печінки. На якому рівні у здорової людини

розташована нижня межа печінки ?

A *По краю реберної дуги

B На 2 см нижче краю реберної дуги

C На 4 см ніжче краю реберної дуги

D На 4 см вище краю реберної дуги

E На 3 см нижче краю реберної дуги

125

У літнього чоловіка ускладнений акт сечевиведення. Яка частина сечевивідного

каналу найчастіше за віком звужується у чоловіків ?

A *Pars prostatica

B Glandulae urethrales

C M. sphincter urethrae externum

D Pars membranacea

E Pars spongiosa

126

Проводячи хірургічне втручання на жовчному міхурі лікарю необхідно визначити

загальну міхурову протоку. В якому анатомічному утворенні очеревини вона

знаходиться?A *Lig. Hepatoduodenale.

B Lig. Hepatorenale.

C Lig. Gastrocolicum.

D Lig. Duodenorenale.

E Lig. Hepatogastricum.

127

Після травматичного ураження промежини у потерпілого спостерігається довільне

нетримання сечі. Який м'яз був травмований?

A *м,яз - стискач сечівника.

B Поверхневий поперечний м'яз промежини.

C Глибокий поперечний м'яз промежини.

D Сіднично-печеристий м'яз.

E Внутрішній стискач відхідника.

128

При падінні з висоти постраждалий вдарився передньою поверхнею плеча об

виступаючий твердий предмет. При огляді хірургом констатований розрив

двоголового м'яза плеча. Які функції верхньої кінцівки будуть порушенн при вказаній

травмі двоголового м'яза?

A *Згинання плеча, передпліччя та супінація передпліччя.

B Згинання та пронація передпліччя.

C Згинання передпліччя та кисті.

D Згинання плеча, передпліччя та кисті.

E Згинання плеча і передпліччя.

129

При рентгенобстеженні у пацієнта протитуберкульозного диспансера діагностована

пухлина в правій легені. Оператор при виконанні хірургічного втручання видалив

середню частку правої легені, яка включає:A *Segmentum laterale et segmentum mediale.

B Segmentum basale anterius et posterius.

C Segmentum anterius et segmentum apicale.

D Segmentum lingualare superius et inferius.

E Segmentum apicale (superius) et segmentum basale mediale.

130

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у

носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A *Вовча паща.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Перелом основи черепа.

D Заяча губа.

E Викривлення носової перегородки вліво.

131

У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та

підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

A *Ворітної.

B Нижньої порожнистої вени.

C Непарної вени.

D Верхньої порожнистої вени.

E Верхньої брижової.

132

Больная обратилась с жалобами на боли в левой паховой области. При

обследовании установлен диагноз: бедренная грыжа. Стенками бедренного канала

являются:A *Поверхностный и глубокий листки широкой фасции бедра, бедренная вена.

B Поверхностный и глубокий листки широкой фасции бедра, бедренная артерия.

C Паховая связка, поверхностный и глубокий листки широкой фасции бедра

D Глубокий листок широкой фасции бедра, бедренная вена, паховая связка.

E Паховая связка, бедренная вена, поверхностный листок широкой фасции бедра

133

Больному произведено удаление желчного пузыря по поводу желчно-каменной

болезни. Какую артерию должен пересечь хирург во время операции?

A *Пузырную

B Правую желудочную

C Желудочно-двенадцатиперстную

D Общую печеночную

E Левую печеночную

134

У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность

мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена

чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит.

Показана спинномозговая пункция. Укажите место ее проведения.

A *Между 3 и 4 поясничными позвонками

B Между 1 и 2 поясничными позвонками

C Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

D Между 5 поясничным и основанием крестца

E Между 11 и 12 грудными позвонками

135

У больной Д. при профосмотре обнаружена существенная разница окружности

правого и левого бедер, Окружность правого бедра значительно меньше левого,

справа отсутствует коленный рефлекс. Какая мышц подверглась атрофии?A *Четырехглавая

B Трехглавая

C Подвздошно-бедренная

D Большая приводящая

E Портняжная

136

Больная В. 44 лет поступила в терапевтическое отделение с диагнозом:

правосторонний плеврит. Обследование больной подтвердило наличие жидкости в

плевральной полости. В каком синусе плевры будет наибольше скопление серозной

жидкости?

A *Правый реберно-диафрагмальный

B Правый реберно-средостенный

C Левый средостенно-диафрагмальный

D Левый реберно-средостенный

E Правый средостенно-диафрагмальный

137

Больному поставлен диагноз: панкреатит. В какой области передней стенки живота

можно пропальпировать воспаленный орган?

A *Эпигастральной и левом подреберье

B Эпигастральной и правом подреберье

C Левой боковой

D Пупочной

E Правой боковой

138

Больной обратился с жалобами на периодически возникающие пищеводные

кровотечения. В анамнезе – перенесенный гепатит. Имеет место портальная

недостаточность. При осмотре слизистой пищевода эзофагоскопо видны

наполненные кровью, извитые вены. Какие вены формируют порто-кавальный

венозный анастомоз пищевода?A *Левая желудочная и пищеводные

B Правая и левая желудочные

C Воротная и левая желудочная

D диафрагмальные и пищеводные

E Селезеночная и левая желудочная

139

Больной производится операция на щитовидной железе. Ветви каких артерий долен

перевязать хирург во время операции?

A *Верхней и нижней щитовидной

B Верхней и нижней гортанных

C Верхнюю щитовидную и щитошейный ствол

D Верхнюю щитовидную и восходящую артерию шеи

E Восходящую и глубокую артерии шеи

140

У ребенка 2 лет выявлено отставание в физическом развитии, частые пневмонии.

Установлен диагноз - незаращение артериального протока. Сообщением каких

сосудов вызвано нарушение гемодинамики?A *Аортой и легочным стволом

B Легочным стволом и легочными венами

C Верхней полой вены и аорты

D Верхней полой вены и легочного ствола

E Аортой и легочными венами

141

У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений ?A *M. Sternocleidomastoideus

B M. omohyoideus

C M. platisma

D M. sternohyoideus

E M. mylohyoideus

142

При обстеженні у хворого верхня границя серця проекується на рівні другого

міжребрового проміжку. На якому рівні локалізується ця границя серця у здорової

людини ?A * III ребро

B II ребро

C I ребро

D IV ребро

E V ребро

143

У хворого вада клапану аорти. У якій точці грудної клітки лікар вислуховує тони цього

клапану ?

A *На 2 см вправо від края грудини у другому міжребір'ї

B У п'ятому міжребір'ї

C Зліва біля основи мечеподібного відростка

D Справа біля основи мечеподібного відростка

E На 2 см вліво від края грудини у другому міжребір'ї

144

При пальпации грудной клетки у больного Б. (8 лет) верхушечный толчок

определялся в VII межреберье по linea medioclavicularis sinistra. Вопрос: Является ли

расположение нижней границы сердца по linea medioclaviculari sinistra VII межреберье

физологиным, а если нет то где она располагается в норме.

A *Нет. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в V-ом

межреберье.B Нет. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в IV-ом

межреберьеC Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в IV-VII

межреберьеD Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в V-IX

межреберьеE Да. Нижняя граница сердца по linea medioclavicularis sinistra располагается в VI-VII

межреберье145

У хворого ексудативний плеврит. У якому закутку звичайно збирається найбільше

рідини

A *Реберно-діафрагмальному

B Реберно-середостінному.

C Поперечній пазусі перикарда.

D Косій пазусі перикарда.

E Діафрагмально-середостінному закутку

146

При гіпертонічній хворобі зазвичай ліва границя серця зміщена вліво. За рахунок якої

камери серця це відбувається?

A *Лівого шлуночка

B Лівого передсердя.

C Правого шлуночка

D Правого передсердя

E _

147

У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути

сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

A *До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B До хребта у верхній частині шиї.

C До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

148

У хворого атрофія м”язів на передній поверхні голінки. Які це м”язи?A *Передній великогомілковий, довгий розгинач пальців, довгий розгинач великого

пальця.


B Передній великогомілковий, довгий і короткий малогомілкові.

C Передній великогомілковий, довгий згинач пальців, довгий згинач великого пальця.

D Довгий, короткий і третій малогомілкові.

E Довгий малогомілковий, передній і задній великогомілкові.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка