Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біохімія 1Сторінка1/5
Дата конвертації26.05.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5
Крок 1. Стоматологія 2013 рік

5.0 Біохімія

1

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог

призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під

впливом вікасолу.A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину

2

При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне

відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню.

Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.A *Каталаза.

B Цитохромоксидаза.

C Сукцинатдегідрогеназа.

D Кетоглутаратдегідрогеназа.

E Аконітаза.

3

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для

встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно

здійснити в дослідній крові.A *ДНК.

B т-РНК.

C р-РНК.

D м-РНК.

E мя-РНК.

4

У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі

колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до

порушення їх гідроксилювання?A * Вітамін С

B Вітамін Е

C Вітамін К

D Вітамін А

E Вітамін Д

5

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук [багато лікарських

засобів, токсичних сполук], стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне

окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:A * цитохром Р 450

B цитохром а3

C цитохром в

D цитохром c

E цитохром а

6

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова

тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить

транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?A *ЛПДНЩ

B Хіломікронів

C ЛПНЩ

D ЛПВЩ

E Комплексу з альбуміном

7

Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у

результаті яких утворюється велика кількість енергії. Якими шляхами проходять ці

процеси?A *Бета - окиснення

B Декарбоксилювання

C Трансамінування

D Дезамінування

E Відновлення

8

У 5-ти річної дитини спостерігається недостатнє звапнування емалі, карієс зубів.

Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу?

A *Кальциферолу

B Токоферолу

C Біотину

D Нікотинової кислоти

E Фолієвої кислоти

9

Хлопчик 10-ти років поступив в лікарню для обстеження з приводу маленького росту. За

два останні роки він виріс всього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений

такий стан?A *Соматотропного

B Адренокортикотропного

C Гонадотропного

D Тиреотропного

E Паратгормону

10

При підвищенні функції щитовидної залози спостерігається втрата ваги та підвищення

температури тіла. Які біохімічні процеси при цьому активуються?

A *Катаболізм

B Анаболізм

C Неоглюкогенез

D Ліпогенез

E Стероїдогенез

11

Під час аналізу крові виявлено високий вміст холестерину в (-ліпопротеїновій фракції. Які

можливі наслідки для організму цього явища?

A * Виникнення атеросклерозу

B Цукрового діабету

C Ожиріння

D Гіпертонія

E Жовтяниця

12

Хворий поступив в реанімаційне відділення з підозрою на отруєння чадним газом

(монооксидом вуглецю). Яка сполука гемоглобіну буде виявлена при спектральному

аналізі?A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Метгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Дезоксигемоглобін

13

В організмі людини амінокислоти дезамінуються шляхом трансамінування в результаті

чого аміногрупа переноситься на:

A *Альфа-кетоглутарат

B Сукцинат

C Цитрат

D Фумарат

E Малат

14

При цукровому діабеті збільшується вміст кетонових тіл у крові, що приводить до

метаболічного ацидозу. З якої речовини синтезуються кетонові тіла?

A *Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Пропіонил-КоА

D Малонил-КоА

E Метилмалонил-КоА

15

У хворого спостерігається кетонурія. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові

тіла?

A *Цукровий діабет

B Гострий гломелуронефрит

C Сечокам’янна хвороба

D Туберкульоз нирки

E Інфаркт нирки

16

Для запобігання післяопераційної кровотечі 6 - річній дитині рекомендовано приймати

вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Вкажіть, які посттрансляційні зміні

факторів згортання крові активується під впливом вікасолу.A *Карбоксилювання глутамінової кислоти

B Фосфорилювання радикалів серину

C Частковий протеоліз

D Полімеризація

E Глікозилювання

17

У чоловіка 58 років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з

перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу?

A *Амілази

B Залишкового азоту

C сечовини

D Альбуміну

E Сечової кислоти

18

У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала втрата свідомості,

спостерігаються судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст цукру?

A *1,5 ммоль/л.

B 3,3 ммоль/л.

C 8 ммоль/л.

D 10 ммоль/л.

E 5,5 ммоль/л.

19

Іони Са2+ - один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є

активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:

A *Кальмодуліном.

B Кальцитоніном.

C Кальциферолом.

D Кіназою легких ланцюгів міозину.

E Фосфорилазою С.

20

Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в

кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових

масах?A *Панкреатичної ліпази

B Фосфоліпази

C Ентерокінази

D Амілази

E Пепсину

21

Чоловік 55 років, що страждає на болі в області нирок, надійшов в лікарню. При

ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність

якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів в даного

пацієнта?

A *Сечової кислоти.

B Білірубіну.

C Білівердину.

D Уробіліну.

E Креатиніну.

22

Під дією опромінення ультрафіолетовими променями у людини темніє шкіра, що є

захисною реакцією організму. Яка захисна речовина – похідне амінокислот –

синтезується в клітинах під впливом ультрафіолету?A *Меланін.

B Аргінін.

C Метіонін.

D Фенілаланін.

E Тироксин.

23

После лечения воспалительного процесса антибиотиками у больного нарушилось

свертывание крови вследствие поражения микрофлоры кишечника. Недостаток какого

витамина наблюдается у больного?A * К

B В1

C Д

D Р

E С

24

У всех живых организмов одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты,

что позволяет пересадить E.Coli ген инсулина человека. Как называется это свойство

генетического кода?A *Универсальностью

B Вырожденностью

C Избыточностью

D Триплетностью

E Непрерывностью

25

При избыточной секреции гормона у больного развился экзофтальм, возникла

тахикардия, раздражительность и исхудание. О каком гормоне идет речь?

A * Тироксине

B Адреналине

C Дезоксикортикостероне

D Тестостероне

E Эстрадиоле

26

У больного в возрасте 28 лет вследстие опухоли наблюдается непропорционально

интенсивный рост рук, ног, подбородка (акромегалия). Избыток какого гормона вызвал

подобные нарушения?A * Соматотропина

B Тироксина

C Гонадотропина

D Аденокортикотропина

E Тиротропина

27

При декарбоксилировании глутамата в ЦНС образуется медиатор торможения.

Назовите его.

A * ГАМК.

B Глутатион.

C Гистамин.

D Серотонин.

E Аспарагин.

28

Особенностью обмена тирозина является включение его в процесс синтеза гормонов.

Укажите один из них, образующийся в мозговом слое надпочечников.

A * Адреналин.

B Глюкагон.

C Тироксин.

D Гистамин.

E Серотонин.

29

Тирозин используется в качестве субстрата в процессе синтеза тироксина. Укажите

химический элемент, участвующий в этом процессе.

A *Йод.

B Кальций.

C Железо.

D Медь.

E Цинк.

30

При декарбоксилировании аминокислот образуется ряд биологически активных

веществ. Укажите одно из них.

A * ГАМК.

B Оксалоацетат.

C Глутамин.

D Глутатион.

E (-Кето-глутарат.

31

При утилизации арахидоновой кислоты по циклооксигеназному пути образуются

биологически активные вещества. Укажите их.

A *Простагландины.

B Тироксин.

C Биогенные амины.

D Соматомедины.

E Инсулиноподобные факторы роста.

32

Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человека могут

присутствовать патологические. Укажите один из них.

A *HbS.

B HbF.

C HbA1.

D HbA2.

E HbO2.

33

В очаге воспаления образуется биогенный амин, обладающий сосудорасширяющим

действием. Назовите его.

A *Гистамин.

B Серотонин.

C ДОФА.

D Триптамин.

E ГАМК.

34

Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання

альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при

цьому?A *Тіамінпірофосфату (ТПФ)

B Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД)

C Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)

D Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E Коензиму А

35

Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння жирової дистрофії печінки

рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами, серед яких важливе значення

має:


A *Метіонін

B Холестерин

C Глюкоза

D Вітамін С

E Гліцин

36

У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті

і доброму харчуванні. Надлишок якого гормону спричиняє такі зміни:

A *Тироксину

B Глюкагону

C АКТГ

D Інсуліну

E Адреналіну

37

У жінки 40 років хвороба Іценко-Кушинга – стероїдний діабет. При біохімічному

обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів

активується в першу чергу?A *Глюконеогенез

B Глікогеноліз

C Реабсорбція глюкози

D Транспорт глюкози в клітину

E Гліколіз

38

У хворою 50 років є спрага. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л,

в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:

A *Вазопресину

B Естрогенів

C Альдостерону

D Кортизолу

E Тироксину

39

Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати, який субстрат є основним

джерелом енергії в працюючому м’язі?

A *Жирні кислоти

B Амінокислоти

C Молочна кислота

D Піровиноградна кислота

E Кетоглутарова кислота

40

Біоенергетика мозку характеризується значною залежністю від постачання киснем.

Який субстрат окислення має найбільше значення для забезпечення енергією мозку?

A * Глюкоза

B Жирні кислоти

C Кетонові тіла

D Гліцерол-3-Ф

E Фосфоенолпіруват

41

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього

з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком:

A *Гліконеогенезу

B Глікогенолізу

C Глікогенезу

D Гліколізу

E Ліполізу

42

У хворого виявлена аденома, що походить з клітин клубочкової зони кори наднирників. В

результаті цього розвинувся первинний гіперальдостеронізм або хвороба Кона. На обмін

якого іону впливає цей гормон?A * натрію

B хлору

C магнію

D кальцію

E заліза

43

Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на

підвищений апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки діагнозу

необхідно призначити в першу чергу?A *Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі

B Аналіз сечі по Зимницькому

C Загальний аналіз сечі

D Дослідження білкових фракцій сироватки крові

E Коагулограма

44

Хвора В., 45 років, поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією,

випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля. АТ,

температура тіла – знижені. Аналіз крові: заг.білірубін – 16,0 мкмоль/л, сечовина – 3,6

ммоль/л, креатинін – 10,8 мкмоль/л, глюкоза – 22 ммоль,л. Для якого виду коми

характерна дана картина?A *Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників

45

У больного В, 46 лет, выявлено непропорциональное увеличение кистей рук, стоп ног,

носа, ушей, надбровных дуг и скуловых костей. В крови - гипергликемия, нарушение

теста толерантности к глюкозе. Причиной развития данной патологии скорее всего

является:

A *гиперсекреция соматотропного гормона

B гиперсекреция гормонов нейрогипофиза

C гипосекреция инсулина

D гипосекреция вазопрессина

E гиперсекреция глюкокортикоидов

46

У больного Н., 50 лет, с жалобами на потерю массы тела, слабость, в крови обнаружена

гипогликемия и гиперинсулинемия. При дополнительном обследовании выявлена

опухоль островков Лангерганса. Усиление синтеза инсулина в данном случае

расценивается как следствие

A *функционального

B морфологического

C биохимического

D физико-химического

E иммунологического

47

У юнака 20 років травмоване праве яєчко. Яку небезпеку це може становити для лівого

(здорового) яєчка на 2-3 тижні після травми?

A * Демаскування антигену та виникнення ушкодження антитілами

B Розвиток інфекційного процесу

C Розвиток атрофії

D Розвиток гіпертрофії

E Не загрожує нічим

48

Внаслідок травмування у хворого видалили прищитовидні залози, що супроводжувалося:

млявістю, спрагою, різким підвищенням нервово-м’язової збудливості. З порушенням

обміну якої речовини це пов’язано:A *Кальцію

B Марганцю

C Хлору

D Молібдену

E Цинку

49

У хворого має місце мутація гена, що відповідає за синтез гемоглобіну. Це призвело до

розвитку захворювання -серповидно-клітинної анемії. Як називається патологічний

гемоглобін, що виявляється при цьому захворюванні?A *HbS

B HbA

C HbF

D HbA1

E Bart-Hb

50

Больной Д., 50 лет был поставлен диагноз микседема. Нарушение образования каких

гормонов приводит к развитию данной патологии?

A *тироксина и трийодтиронина

B кортизола и альдостерона

C АКТГ и СТГ

D окситоцина и вазопрессина

E инсулина и глюкагона

51

Чоловік 59 років мав ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час

гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки було знайдено:

балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової

дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням

псевдочасточок, з наявністю періпортальних лімфо-макрофагальних інфільтратів.

Діагностуйте захворювання

A * Цироз печінки

B Алкогольний гепатит

C Хронічний гепатоз

D Вірусний гепатит

E Токсичная дисрофія

52

Відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба передує прискорений синтез

такого полісахариду:

A * Хондроітинсульфату

B Гепарину

C Глікогену

D Кератансульфату

E Дерматансульфату

53

У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком

підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокраплинних крововиливів на шкірі,

випадіння зубів. Ця патологія зумовлена:A *Гіповітамінозом вітаміну С

B Гіпервітамінозом вітаміну Д

C Гіпервітамінозом вітаміну С

D Гіповітамінозом вітаміну Д

E Гіповітамінозом вітаміну А

54

Який найбільш швидким механізмом утворення АТФ, що необхідний для термінового

включення процесу м’язового скорочення ?

A *Генерація АТФ із креатинфосфату

B Аеробний гліколіз

C Анаеробний гліколіз

D Глікогеноліз у м’язах

E Окислення тригліцеридів


Каталог: ukr -> kafedra -> nakaz1 -> %D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 -> %D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%98 -> %D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9A%201%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A2 -> %D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%86 -> %D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Патологічна анатомія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Гістологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Нормальна фізіологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Нормальна анатомія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Патологічна фізіологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Фармакологія 1
%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 -> Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біологія 1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка