Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біохімі я1Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3


Крок 1. Стоматологія 2013 рік

5.0 Біохімі

я1

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог

призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під

впливом вікасолу.A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину

2

При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне

відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню.

Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

A *Каталаза.

B Цитохромоксидаза.

C Сукцинатдегідрогеназа.

D Кетоглутаратдегідрогеназа.

E Аконітаза.

3

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для

встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно

здійснити в дослідній крові.

A *ДНК.

B т-РНК.

C р-РНК.

D м-РНК.

E мя-РНК.

4

У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі

колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до

порушення їх гідроксилювання?

A * Вітамін С

B Вітамін Е

C Вітамін К

D Вітамін А

E Вітамін Д

5

Універсальною біологічною системою окислення неполярних сполук [багато лікарських

засобів, токсичних сполук], стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне

окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:

A * цитохром Р 450

B цитохром а3

C цитохром в

D цитохром c

E цитохром а

6

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова

тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить

транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

A *ЛПДНЩ

B Хіломікронів

C ЛПНЩ

D ЛПВЩ

E Комплексу з альбуміном

7

Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у

результаті яких утворюється велика кількість енергії. Якими шляхами проходять ці

процеси?

A *Бета - окиснення

B Декарбоксилювання

C Трансамінування

D Дезамінування

E Відновлення

8

У 5-ти річної дитини спостерігається недостатнє звапнування емалі, карієс зубів.

Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу?A *Кальциферолу

B Токоферолу

C Біотину

D Нікотинової кислоти

E Фолієвої кислоти

9

Хлопчик 10-ти років поступив в лікарню для обстеження з приводу маленького росту. За

два останні роки він виріс всього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений

такий стан?

A *Соматотропного

B Адренокортикотропного

C Гонадотропного

D Тиреотропного

E Паратгормону

10

При підвищенні функції щитовидної залози спостерігається втрата ваги та підвищення

температури тіла. Які біохімічні процеси при цьому активуються?A *Катаболізм

B Анаболізм

C Неоглюкогенез

D Ліпогенез

E Стероїдогенез

11

Під час аналізу крові виявлено високий вміст холестерину в (-ліпопротеїновій фракції. Які

можливі наслідки для організму цього явища?A * Виникнення атеросклерозу

B Цукрового діабету

C Ожиріння

D Гіпертонія

E Жовтяниця

12

Хворий поступив в реанімаційне відділення з підозрою на отруєння чадним газом

(монооксидом вуглецю). Яка сполука гемоглобіну буде виявлена при спектральному

аналізі?

A *Карбоксигемоглобін

B Карбгемоглобін

C Метгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Дезоксигемоглобін

13

В організмі людини амінокислоти дезамінуються шляхом трансамінування в результаті

чого аміногрупа переноситься на:A *Альфа-кетоглутарат

B Сукцинат

C Цитрат

D Фумарат

E Малат

14

При цукровому діабеті збільшується вміст кетонових тіл у крові, що приводить до

метаболічного ацидозу. З якої речовини синтезуються кетонові тіла?A *Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Пропіонил-КоА

D Малонил-КоА

E Метилмалонил-КоА

15

У хворого спостерігається кетонурія. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові

тіла?


A *Цукровий діабет

B Гострий гломелуронефрит

C Сечокам’янна хвороба

D Туберкульоз нирки

E Інфаркт нирки

16

Для запобігання післяопераційної кровотечі 6 - річній дитині рекомендовано приймати

вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну К. Вкажіть, які посттрансляційні зміні

факторів згортання крові активується під впливом вікасолу.

A *Карбоксилювання глутамінової кислоти

B Фосфорилювання радикалів серину

C Частковий протеоліз

D Полімеризація

E Глікозилювання

17

У чоловіка 58 років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з

перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу?A *Амілази

B Залишкового азоту

C сечовини

D Альбуміну

E Сечової кислоти

18

У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала втрата свідомості,

спостерігаються судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст цукру?A *1,5 ммоль/л.

B 3,3 ммоль/л.

C 8 ммоль/л.

D 10 ммоль/л.

E 5,5 ммоль/л.

19

Іони Са2+ - один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є

активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:A *Кальмодуліном.

B Кальцитоніном.

C Кальциферолом.

D Кіназою легких ланцюгів міозину.

E Фосфорилазою С.

20

Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в

кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових

масах?

A *Панкреатичної ліпази

B Фосфоліпази

C Ентерокінази

D Амілази

E Пепсину

21

Чоловік 55 років, що страждає на болі в області нирок, надійшов в лікарню. При

ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність

якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів в даного

пацієнта?A *Сечової кислоти.

B Білірубіну.

C Білівердину.

D Уробіліну.

E Креатиніну.

22

Під дією опромінення ультрафіолетовими променями у людини темніє шкіра, що є

захисною реакцією організму. Яка захисна речовина – похідне амінокислот –

синтезується в клітинах під впливом ультрафіолету?

A *Меланін.

B Аргінін.

C Метіонін.

D Фенілаланін.

E Тироксин.

23

После лечения воспалительного процесса антибиотиками у больного нарушилось

свертывание крови вследствие поражения микрофлоры кишечника. Недостаток какого

витамина наблюдается у больного?

A * К

B В1

C Д

D Р

E С

24

У всех живых организмов одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты,

что позволяет пересадить E.Coli ген инсулина человека. Как называется это свойство

генетического кода?

A *Универсальностью

B Вырожденностью

C Избыточностью

D Триплетностью

E Непрерывностью

25

При избыточной секреции гормона у больного развился экзофтальм, возникла

тахикардия, раздражительность и исхудание. О каком гормоне идет речь?A * Тироксине

B Адреналине

C Дезоксикортикостероне

D Тестостероне

E Эстрадиоле

26

У больного в возрасте 28 лет вследстие опухоли наблюдается непропорционально

интенсивный рост рук, ног, подбородка (акромегалия). Избыток какого гормона вызвал

подобные нарушения?

A * Соматотропина

B Тироксина

C Гонадотропина

D Аденокортикотропина

E Тиротропина

27

При декарбоксилировании глутамата в ЦНС образуется медиатор торможения.

Назовите его.A * ГАМК.

B Глутатион.

C Гистамин.

D Серотонин.

E Аспарагин.

28

Особенностью обмена тирозина является включение его в процесс синтеза гормонов.

Укажите один из них, образующийся в мозговом слое надпочечников.A * Адреналин.

B Глюкагон.

C Тироксин.

D Гистамин.

E Серотонин.

29

Тирозин используется в качестве субстрата в процессе синтеза тироксина. Укажите

химический элемент, участвующий в этом процессе.A *Йод.

B Кальций.

C Железо.

D Медь.

E Цинк.

30

При декарбоксилировании аминокислот образуется ряд биологически активных

веществ. Укажите одно из них.A * ГАМК.

B Оксалоацетат.

C Глутамин.

D Глутатион.

E (-Кето-глутарат.

31

При утилизации арахидоновой кислоты по циклооксигеназному пути образуются

биологически активные вещества. Укажите их.A *Простагландины.

B Тироксин.

C Биогенные амины.

D Соматомедины.

E Инсулиноподобные факторы роста.

32

Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человека могут

присутствовать патологические. Укажите один из них.A *HbS.

B HbF.

C HbA1.

D HbA2.

E HbO2.

33

В очаге воспаления образуется биогенный амин, обладающий сосудорасширяющим

действием. Назовите его.A *Гистамин.

B Серотонин.

C ДОФА.

D Триптамин.

E ГАМК.

34

Внаслідок дефіциту вітаміну В1 порушується окисне декарбоксилювання

альфа-кетоглутарової кислоти. Синтез якого з наведених коферментів порушується при

цьому?

A *Тіамінпірофосфату (ТПФ)

B Нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД)

C Флавінаденіндинуклеотид (ФАД)

D Ліпоєвої кислоти (ЛК)

E Коензиму А

35

Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами, серед яких важливе значення

має:


A *Метіонін

B Холестерин

C Глюкоза

D Вітамін С

E Гліцин

36

У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті

і доброму харчуванні. Надлишок якого гормону спричиняє такі зміни:A *Тироксину

B Глюкагону

C АКТГ

D Інсуліну

E Адреналіну

37

У жінки 40 років хвороба Іценко-Кушинга – стероїдний діабет. При біохімічному

обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів

активується в першу чергу?

A *Глюконеогенез

B Глікогеноліз

C Реабсорбція глюкози

D Транспорт глюкози в клітину

E Гліколіз

38

У хворою 50 років є спрага. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л,

в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:A *Вазопресину

B Естрогенів

C Альдостерону

D Кортизолу

E Тироксину

39

Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати, який субстрат є основним

джерелом енергії в працюючому м’язі?A *Жирні кислоти

B Амінокислоти

C Молочна кислота

D Піровиноградна кислота

E Кетоглутарова кислота

40

Біоенергетика мозку характеризується значною залежністю від постачання киснем.

Який субстрат окислення має найбільше значення для забезпечення енергією мозку?A * Глюкоза

B Жирні кислоти

C Кетонові тіла

D Гліцерол-3-Ф

E Фосфоенолпіруват

41

Хворому з ревматоїдним артритом тривалий час вводили гідрокортизон. У нього

з’явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, спрага. Ці ускладнення лікування є наслідком:A *Гліконеогенезу

B Глікогенолізу

C Глікогенезу

D Гліколізу

E Ліполізу

42

У хворого виявлена аденома, що походить з клітин клубочкової зони кори наднирників. В

результаті цього розвинувся первинний гіперальдостеронізм або хвороба Кона. На обмін

якого іону впливає цей гормон?

A * натрію

B хлору

C магнію

D кальцію

E заліза

43

Хвора, 24 р., скаржиться на сухість в роті, зниження маси тіла, незважаючи на

підвищений апетит, підвищення сечовиділення. Які дослідження для постановки діагнозу

необхідно призначити в першу чергу?

A *Визначення рівня цукру в добовій кількості сечі

B Аналіз сечі по Зимницькому

C Загальний аналіз сечі

D Дослідження білкових фракцій сироватки крові

E Коагулограма

44

Хвора В., 45 років, поступила в лікарню з повною втратою свідомості, арефлексією,

випадінням зіничного і рогівкового рефлексів, періодичним диханням типу Кусмауля. АТ,

температура тіла – знижені. Аналіз крові: заг.білірубін – 16,0 мкмоль/л, сечовина – 3,6

ммоль/л, креатинін – 10,8 мкмоль/л, глюкоза – 22 ммоль,л. Для якого виду коми

характерна дана картина?

A *Гіперглікемічна

B Гіпоглікемічна

C Печінкова

D Ниркова

E При недостатності наднирників

45

У больного В, 46 лет, выявлено непропорциональное увеличение кистей рук, стоп ног,

носа, ушей, надбровных дуг и скуловых костей. В крови - гипергликемия, нарушение

теста толерантности к глюкозе. Причиной развития данной патологии скорее всего

является:A *гиперсекреция соматотропного гормона

B гиперсекреция гормонов нейрогипофиза

C гипосекреция инсулина

D гипосекреция вазопрессина

E гиперсекреция глюкокортикоидов

46

У больного Н., 50 лет, с жалобами на потерю массы тела, слабость, в крови обнаружена

гипогликемия и гиперинсулинемия. При дополнительном обследовании выявлена

опухоль островков Лангерганса. Усиление синтеза инсулина в данном случае

расценивается как следствиеA *функционального

B морфологического

C биохимического

D физико-химического

E иммунологического

47

У юнака 20 років травмоване праве яєчко. Яку небезпеку це може становити для лівого

(здорового) яєчка на 2-3 тижні після травми?A * Демаскування антигену та виникнення ушкодження антитілами

B Розвиток інфекційного процесу

C Розвиток атрофії

D Розвиток гіпертрофії

E Не загрожує нічим

48

Внаслідок травмування у хворого видалили прищитовидні залози, що супроводжувалося:

млявістю, спрагою, різким підвищенням нервово-м’язової збудливості. З порушенням

обміну якої речовини це пов’язано:

A *Кальцію

B Марганцю

C Хлору

D Молібдену

E Цинку

49

У хворого має місце мутація гена, що відповідає за синтез гемоглобіну. Це призвело до

розвитку захворювання -серповидно-клітинної анемії. Як називається патологічний

гемоглобін, що виявляється при цьому захворюванні?

A *HbS

B HbA

C HbF

D HbA1

E Bart-Hb

50

Больной Д., 50 лет был поставлен диагноз микседема. Нарушение образования каких

гормонов приводит к развитию данной патологии?A *тироксина и трийодтиронина

B кортизола и альдостерона

C АКТГ и СТГ

D окситоцина и вазопрессина

E инсулина и глюкагона

51

Чоловік 59 років мав ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час

гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки було знайдено:

балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової

дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням

псевдочасточок, з наявністю періпортальних лімфо-макрофагальних інфільтратів.

Діагностуйте захворюванняA * Цироз печінки

B Алкогольний гепатит

C Хронічний гепатоз

D Вірусний гепатит

E Токсичная дисрофія

52

Відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба передує прискорений синтез

такого полісахариду:A * Хондроітинсульфату

B Гепарину

C Глікогену

D Кератансульфату

E Дерматансульфату

53

У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком

підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокраплинних крововиливів на шкірі,

випадіння зубів. Ця патологія зумовлена:

A *Гіповітамінозом вітаміну С

B Гіпервітамінозом вітаміну Д

C Гіпервітамінозом вітаміну С

D Гіповітамінозом вітаміну Д

E Гіповітамінозом вітаміну А

54

Який найбільш швидким механізмом утворення АТФ, що необхідний для термінового

включення процесу м’язового скорочення ?A *Генерація АТФ із креатинфосфату

B Аеробний гліколіз

C Анаеробний гліколіз

D Глікогеноліз у м’язах

E Окислення тригліцеридів

55

Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Що належить до

макроергів?A *Креатинфосфат.

B Креатин.

C Креатинин.

D Глюкозо-6-фосфат.

E Аденозінмонофосфат.

56

Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість, почервоніння

в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено високий вміст

уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення обміну:

A * Пуринів

B Колагену

C Холестерину

D Піримідинів

E Вуглеводів

57

У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми.

Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?A *2.5 ммоль/л

B 3,3 ммоль/л

C 8,0 ммоль/л

D 10 ммоль/л

E 5.5 ммоль/л

58

После выполнения тяжелой мышечной работы хронический алкоголик потерял

сознание. Назовите возможную причину потери сознания.A * Гипогликемия

B Гипергликемия

C Кетонемия

D Азотемия

E Гипераммониемия

59

Сульфаниламидные препараты напоминают по структуре парааминобензойную

кислоту. В чем состоит молекулярная основа их фармакологического эффекта?A *В нарушении синтеза витамина

B В связывании с ДНК

C В ингибированиии гликолиза

D В активации липолиза

E В разрушении клеточной мембраны

60

Різке зростання утворення активних форм кисню (супероксид-аніон-радикалу, пероксиду

водню, гідроксильного радикалу) спотерігається у нейтрофілах під час фагоцитозу. Крім

цього в них за участю фермента мієлопероксидази утворюється ще одна речовина з

високою бактерицидною дією. Такою речовиною є :A *Гіпохлорит-аніон

B Гідропероксильний радикал

C Пероксинітрит

D Радикали насичених жирних кислот

E Радикали ненасичених жирних кислот

61

При тривалому голодуванні зростає секреція корою наднирникових залоз

глюкокортикоїдів, які посилюють у печінці синтез ферментів глюконеогенезу.

Термінальним ферментом цього процесу є :

A *Глюкозо-6-фосфатаза

B Глюкозо-1-фосфатаза

C Фруктозо-2,6-дифосфатаза

D Фруктозо-6-фосфатаза

E Фруктозо-1,6-дифосфатаза

62

У пацієнта порушена функція нирок. Для перевірки стану фільтраційної здатності нирок

йому призначено визначення кліренсу:A *Креатиніну

B Сечової кислоти

C Глутаміну

D Індолу

E Гідрокарбонату

63

У хворого - гострий гломерулонефрит. Поява якої речовини в сечі свідчить про

ушкодження базальної мембрани капілярів клубочків нирок при цій патології?A *Білку

B Фруктози

C Індикану

D Креатину

E 17-кетостероїдів

64

У хворого на алкаптонурію ознаки артриту, охроноз. Поява болів у суглобах у даному

випадку зумовлена відкладанням в них:A *Гомогентизатів

B Уратів

C Фосфатів

D Оксалатів

E Карбонатів

65

В плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні

організму з`являються нові білки, зокрема “білок гострої фази”. Таким білком є:A *С-реактивний білок

B Протромбін

C Фібриноген

D ІмуноглобулінG

E Імуноглобулін А

66

У хворого спостерігається остеопороз кісток, в крові відмічається гіперкальціемія,

гіпофосфатемія. Яка причина такого стану?A *Посилена секреція паратгормону

B Посилена секреція тироксину

C Пригнічення секреції паратгормону

D Посилена секреція кортикостероїдів

E Пригнічення секреції кортикостероїдів

67

В крові хворого виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози знижена,

відмічена розумова відсталість, змутнення кришталика. Яке захворювання має місце?A *Галактоземія

B Лактоземія

C Цукровий діабет

D Стероїдний діабет

E Фруктоземія

68

Приблизно у 20% населення Землі має місце зниження активності

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази в еритроцитах. У таких людей підвищенно ризик

гемолизу еритроцитів внаслідок порушення :

A *Антиоксидазної системи еритроцитів

B Синтезу гемоглобіну

C Гліколізу в еритроцитах

D Активності Са-Мg-АТФ-ази

E Активності K-Na-АТФ-ази

69

Хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні невралгічних симптомів у крові

збільшується концентрація аміаку. Яку речовину слід призначити для знешкодження цієї

речовини у мозковій тканини?

A *Глутамінова кислота

B Гістамін

C Аскорбінова кислота

D Серотонін

E Нікотинова кислота

70

У пацієнта, який довгий час знаходився на незбалансованому харчуванні з маленькою

кількістю білка, розвинулась жирова інфільтрація печінки. Назвіть речовину, відсутність

якої у їжі могло бути причиною цього стану

A *Метіонін

B Аланін

C Холестерин

D Арахідонова кислота

E Біотін

71

Після введення адреналіну у пацієнта підвищився рівень глюкози в крові. Це визвано

підсиленням:A *Глікогенолізу в печінці

B Гліколізу в печінці

C Гліколізу в скелетних м’язах

D Синтезу глікогену

E Глікогенолізу в м’язах

72

Спадкова хвороба – гомоцістінурія – обумовлена порушенням перетворення

гомоцистеїна у метіонін. Накопичений гомоцістеїн утворює дімери гомоцістіну, який

знаходять у сечі. Призначення якого вітамінного препарату зменшить утворення

гомоцістеїну:A *Вітамін В12

B Вітамін С

C Вітамін В1

D Вітімін В2

E Вітамін РР

73

У хворого з патологією серцево-судинної системи спостерігається надмірне утворення

ангіотензіну ІІ, який синтезується за участю ферменту:A *Ангіотензінперетворюючого ферменту

B Кінінази

C Калікреїну

D Урокінази

E Циклооксігенази

74

Після тижня голодування рівень глюкози крові підтримується на постійному рівні. За

рахунок якого процесу це відбувається?A *Глюконеогенезу

B Гліколізу

C Глікогенолізу

D ЦТК

E Фосфоролізу глікогена

75

При обстеженні хворого виявлено збільшення кількості пірувату в крові та зниження

транскетолазної активності еритроцитів. Про нестачу якого вітаміну можна судити за

даними біохімічними показниками?

A *Тіаміну

B Ретинолу

C Фолієвої кислоти

D Токоферолу

E Біотину

76

Дитина 3 років із симптомами стоматиту, гінгівіту, дерматиту відкритих ділянок шкіри

була госпіталізована. При обстеженні встановлено спадкове порушення транспорту

нейтральних амінокислот у кишечнику. Нестачею якого вітаміну будуть зумовлені дані

симптоми?A *Ніацину

B Пантотенової кислоти

C Вітаміну А

D Кобаламіну

E Біотину

77

При огляді педіатром дитини 10 років, виявлено на шкірі множинні петехії, кровоточивість

ясен та знижений рівень вітаміну С в сечі. Який процес порушений при цьому?A *Синтез колагену

B Активація гіалуронідази

C Розпад колагену

D Розпад протеогліканів

E Синтез протеогліканів

78

У хворого спостерігається порушення засвоєння жирів. Лікар призначив пацієнту

препарат жовчі для покращення травлення жирної їжі. Які компоненти жовчі беруть участь

у цьому процесі?

A *Солі жовчних кислот

B Насичені жирні кислоти

C Білірубінглюкуроніди

D Холестерин і його ефіри

E Дигліцериди

79

У хворого, прооперованого з приводу „гострого живота”, сеча має коричневий колір,

кількість індикану в сечі вище 93ммоль/ добу. За кількістю індикану в сечі можна судити

про:

A *Інтенсивність гниття білків у кишечнику

B Зниження активності ферментів орнітинового циклу

C Швидкість окисного дезамінування ароматичних амінокислот

D Фільтраційну здатність нирок

E Інтенсивність знезараження аміаку

80

У печінці хворого, який страждає на залізодефіцитну анемію виявлено порушення

синтезу залізовмісного білка, який є джерелом заліза для синтезу гему. Як називається

цей білок?

A *Феритин

B Трансферин

C Гемосидерин

D Церулоплазмін

E Гемоглобін

81

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на періодичні, болючі судоми, які появилися після

лікування радіоактивним йодом токсичного зобу. На основі анамнезу припускають

недостатність прищитоподібних залоз. Які біохімічні дослідження необхідно провести для

підтвердження діагнозу?A *Визначення кальцію в крові

B Визначення калію в крові

C Визначення залишкового азоту крові

D Визначення білірубіну крові

E Визначення йоду в крові

82

Хворого з підвищеним згортанням крові тривалий час лікували саліцилатами. До

порушення якого метаболічного процесу це може призвести?A *Синтезу простагландинів

B Спряження тканинного дихання й окисного фосфорилювання

C Тканинного дихання

D Окисного фосфорилювання

E Мікросомального окислення

83

У ребенка 2 лет наблюдается резкое отставание в психомоторном развитии, снижение

слуха и зрения, резкое увеличение печени и селезенки. Диагностировано

наследственное заболевание Ниманна-Пика. Какой генетический дефект стал причиной

данного заболевания?A * Дефицит сфингомиелиназы

B Дефицит глюкозо-6-фосфотазы

C Дефицит амило-1,6-гликозидазы

D Дефицит кислой липазы

E Дефицит ксантиноксидазы

84

У хворого на спадкову гіперамоніємію внаслідок порушення орнітинового циклу виникла

вторинна оротацидурія. Зростання якого метаболіту орнітинового циклу є причиною

посиленого синтезу оротової кислоти?

A *Карбамоїлфосфату

B Цитруліну

C Орнітину

D Сечовини

E Аргініносукцинату

85

У дитини спостерігають порушення функцій центральної нервової системи.

Клініко-біохімічними дослідженнями виявлено гіперамоніємію. Ензимопатія якого

ферменту може спричинити цей патологічний стан?

A *Орнітинкарбамоїлтрансферази

B Глюкуронілтрансферази

C Глутатіонтрансферази

D Гліцинтрансферази

E Сульфотрансферази

86

У хворого на СНІД в клітинах уражених вірусом ВІЛ виявлено активність ферменту

ревертази. Яка нуклеїнова кислота синтезується за участю цього ферменту?A * ДНК

B мРНК

C рРНК

D тРНК

E преРНК

87

Для лікування інфекційного захворювання використали стрептоміцин. Синтез яких

речовин буде загальмований при дії цього антибіотику?A *Білків

B ДНК

C мРНК

D тРНК

E рРНК

88

При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввлели алерген, після чого

спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого

перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін?

A *Декарбоксилювання

B Метилювання

C Фосфорилювання

D Ізомерізації

E Дезамінування

89

При спадковому дефекті ферментів синтезу гему шкіра хворих має підвищену чутливість

до сонячного світла, сеча червоного кольору. Накопичення яких метаболітів обміну

гемоглобіну викликає ці симптоми?

A *Порфіриногенів

B Стеркобіліногенів

C Мезобіліногенів

D Уробіліногенів

E Білірубіну

90

У пацієнта з генетичною ензимопатією (хвороба Жильбера) порушено кон?югацію

білірубіну у печінці. Синтез якого ферменту заблоковано у цього пацієнта ?A *УДФ –глюкуронілтрансферази

B УДФ – глюкозопірофосфорилази

C УДФ – глікогентрансферази

D Орнітінкарбамоїлтрансферази

E Фосфорибозилпірофосфат – амідотрансферази

91

Хворому з підозрою на діагноз “прогресуюча м?язова дістрофія” був зроблен аналіз сечі.

Яка сполука у сечі підтверджує діагноз даного пацієнта?A *Креатин

B Колаген

C Порфирін

D Міоглобін

E Кальмодулін

92

У хворого через півроку після резекції шлунку спостерігалася макроцитарна анемія.

Недостатність якого вітаміну призвела до такого ефекту?A *В12

B С

C В1

D Е

E В6

93

У хворого спостерігається підвищена спрага, поліурія. Аналіз показав, що сахар у сечі

відсутній. Недолік якого гормону спостерігається у цього хворого?A *Вазопресину

B Окситоцину

C Инсуліну

D Глюкагону

E Кальцитоніну

94

Хворому з гіпертонічною хворою призначили каптоприл – інгібітор

ангітензинперетворюючого ферменту. Утворення якої речовини при цьому знижується?A *Ангіотензину ІІ

B Брадикініну

C Серотоніну

D Гістаміну

E Реніну

95

Структурной особенностью регуляторных ферментов является наличие

аллостерического центра. Укажите его роль.A *Связывает регуляторный эффектор

B Связывает субстрат

C Изменяет структуру субстрата

D Способствует диссоциации кофермента

E Связывает кофермент

96

Фермент осуществляет перенос функциональной группы от одного субстрата к другому.

Укажите класс этого фермента.A *Трансфераза.

B Изомераза.

C Оксидоредуктаза.

D Лигаза.

E Гидролаза.

97

У больного выявлена стеаторрея. Укажите, с нарушением поступления в кишечник каких

веществ это может быть связано.A *Желчных кислот.

B Углеводов.

C Трипсина.

D Химотрипсина.

E Амилазы.

98

При порушені моторики товстої кишки зростають процеси гниття білків з утворенням

токсичних продуктів, зокрема фенолу. З якої амінокислоти він утворюється?A *Тирозину

B Триптофану

C Треоніну

D Проліну

E Гістидину

99

При алкаптонурії спостерігаються відхилення від нормального складу сечі. Концентрація

якої кислоти збільшується в сечі при цьому?A *Гомогензинової

B Фенілпіровиноградної

C Ацетооцтової

D Сечової

E Піровиноградної

100

Кофакторами ферментів є різні похідні водорозчиних вітамінів. Який з них входить до

складу амінотрансфераз?A6

B В1

C В2

D В3

E РР

101

Окисне декарбоксилювання піровиноградної кислоти каталізується складним

поліферментним комплексом з участю кількох функціонально зв’язаних коферментів.

Вкажіть цей комплекс:

A *ТДФ, ФАД, КоА-SН, НАД, ліпоєва кислота

B ФАД, ТГФК, ПАЛФ, ТДФ, холін

C НАД, ПАЛФ, ТДФ, метилкобаламін, біотин

D КоА-SН, ФАД, ПАЛФ, ТГФК, карнітин

E Ліпоєва кислота, ТГФК, ПАЛФ, метилкобаламін

102

Біогенні аміни утворюються за допомогою декарбоксилаз. До якого класу відносяться ці

ферменти?A *Ліази

B Оксидоредуктази

C Ізомерази

D Гідролази

E Трансферази

103

До лікарні потрапив хворий із діагнозом - отруєння ртуттю, при цьому блокується ліпоєва

кислота - кофермент, що входить до складу піруватдегідрогеназного комплексу.

Порушення якого процесу має місце?

A *Окиснювального декарбоксилювання піровиноградної кислоти

B Глікогенолізу

C Відновлення пірувату до лактату

D Спряження окиснення і фосфорилювання

E Мікросомного окиснення

104

В лікарню поступив хворий 56 років який страждає на подагру. Для лікування хвороби

призначено алопуринол, який є конкурентним інгібітором ксантиноксидази, що приймає

участь у розпаді:

A *Пуринових нуклеотидів

B Піримідинових нуклеотидів

C Глікопротеїнів

D Фосфопротеїнів

E Ліпопротеїнів

105

Хворому Т. 30 років з діагнозом: цукровий діабет 1 типу, лікар призначив інсулін. Який

мікроелемент входить до складу даного препарату?:A *Цинк

B Мідь

C Магній

D Натрій

E Фосфор

106

Під час дослідження секреторної функції шлунка виявлено гіпохлоргідрію. Активність

якого ферменту при цьому буде зниженою?A *Пепсину

B Дипептидаз

C Амілази

D Гексокінази

E Ліпази

107

Чоловік 60 років скаржиться на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнта виявлено

підвищення концентрації С-реактивного білка та оксипроліну. Для якого захворювання

характерні ці симптоми?

A Ревматизм;

B Подагра;

C Гепатит;

D Жовтяниця;

E Цукровий діабет;

108

Пацієнту похилого віку с метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки

рекомендо-вано вживати в їжу творог. Яка незамінна амінокислота, необхідна для

синтезу фосфоліпідів, є у цьому продукті?

A Метіонін;

B Аргінін;

C Лізін;

D Валін;

E Пролін.

109

Юнак 20 років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, швидку втомленість,

дратівливість, зниження працездатності, кровоточивість ясен, петехії на шкірі.

Недостатність якого вітаміну може мати місце у даному випадку ?

A * Аскорбінової кислоти ;

B Рибофлавіну ;

C Тіаміну;

D Ретинолу;

E Фолієвої кислоти.

110

До лікаря звернулась жінка з приводу поганого самопочуття дитини – відсутність апетиту,

поганий сон , дратливість. При біохімічному обстеженні в крові виявлено відсутність ферменту глюкоцереброзидази. Для якої патології це характерно?A * Хвороба Гоше ;

B Хвороба Тея–Сакса ;

C Хвороба Німана–Піка;

D Хвороба Гірке;

E Хвороба Помпе.

111

При обстежені дитини лікар виявив ознаки рахіту. Нестача якої сполуки в організмі

дитини сприяє розвитку цього захворювання?A *1,25 [ОН] - дигідроксіхолекальциферолу

B Біотина

C Токоферолу

D Нафтахінону

E Ретинолу

112

Дитина 9 місяців харчується синтетичними сумішами, не збалансованими за вмістом

вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми, анемія.

Розвиток судом може бути пов’язаний з дефіцитом утворення:

A * ГАМК

B Гістаміна

C Серотоніна

D ДОФА

E Дофаміна

113

Відомо, що в метаболізмі катехоламінових медіаторів особлива роль належить

ферменту моноаміноксидазі (МАО). Яким шляхом цей фермент інактивує ці медіатори

(норадреналін, адреналін, дофамін)?

A * Шляхом окисного дезамінування

B Шляхом приєднання аміногрупи

C Шляхом видалення метильної групи

D Шляхом карбоксилювання

E Шляхом гідролізу

114

При дефіциті біотину синтез вищих жирних кислот знижується. Внаслідок недостатньої

активності якого ферменту це відбувається?A * Ацетил-КоА-карбоксилази

B Піруватдегідрогенази

C Цитратсинтетази

D (-кетоацилредуктази

E Еноїлредуктази

115

Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть

пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається у клітині

у випадку пригнічування даного ферменту?

A *Транскрипції

B Процесінгу

C Реплікації

D Трансляції

E Репарації

116

При хронической почечной недостаточности у больных наблюдается остеопороз

костной ткани. Нарушение обмена какого витамина сопутствует этому заболеванию.A *Витамин D.

B Витамин E.

C Витамин A.

D Витамин K.

E Витамин C.

117

У пацієнта, хворого на остеопороз, підвищен вміст гідроксипроліну. Які чинники могли

привести до цього?A *Розпад колагену

B Розпад еластину

C Рівень альдостерону

D Деполімерізація гіалуронової кислоти

E Дефіцит біотину

118

Хворому з гепатитом для попередження уражень печінки призначили вітаміноподібну

речовину холін. Його лікувальний ефект пов’язаний з:A *Ліпотропною дією, що попереджає ожиріння печінки

B Активацією глікогенсинтази

C Активацією глікогенфосфорилази

D Пригніченням синтезу холестерину

E Пригніченням синтезу ацетонових тіл

119

Відомо, що в еритроцитах активно функціонує пентозо-фосфатний шлях. Яка головна

функція цього метаболічного шляху у еритроцитах?A *Протидія перекисному окисленню ліпідів

B Активація мікросомального окиснення

C Знешкодження ксенобіотиків

D Окислення глюкози до лактата

E Посилення перекисного окислення ліпідів

120

Одним із біохімічних механізмів дії вітаміну К є його участь у ферментній системі

гама-карбоксилювання білкових факторів коагуляції крові та мінералізації кістки і зуба

завдяки збільшенню спорідненості їх молекул з іонами кальцію. Яка амінокислота

карбоксилюється в білках?A *Глутамінова

B Валін

C Серин

D Фенілаланін

E Аргінін

121

Для лікування інфекційних бактеріальних захворювань використовують антибіотики

(стрептоміцин, еритроміцин, хлорамфенікол). Який етап синтезу білків мікробної клітини

вони інгібують?

A *Трансляцію

B Транскрипцію

C Реплікацію

D Процесінг

E Сплайсинг

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка