Крок. Нормальна фізіологія. Модуль Фізіологія крові та кровообігуСторінка4/5
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4   5
76.

У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові


A. *

Адреналіну


B.

Тироксину


C.

Соматотропіну


D.

Кортизолу


E.

Плазмінів


77.

У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові й онкотичний тиск. Що буде наслідком цього?


A. *

набряки


B.

зменшення діурезу


C.

збільшення об’єму крові


D.

зменшення ШОЕ


E.

збільшення щільності крові


78.

В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при цьому?


A. *

еозинофілія


B.

лейкоцитоз


C.

нейтрофілія


D.

базофілія


E.

моноцитоз


79.

Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?


A. *

тромбоцитів


B.

еозинофілів


C.

моноцитів


D.

лімфоцитів


E.

нейтрофілів


80.

Хворий втратив багато рідини, зменшився об'єм циркулюючої крові. Безпосередньо це призведе до збільшення секреції:


A. *

вазопресину


B.

альдостерону

C.

натрійуретичного гормону


D.

паратгормону


E.

тирокальцитоніну


81.

В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:


A. *

Реніну


B.

Адреналіну


C.

Вазопресину


D.

Норадреналіну


E.

Натрійуретичного гормону


82.

В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в тому, що капіляри мають:


A. *

Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу


B.

Малу довжину


C.

Малий діаметр


D.

Малий гідростатичний тиск


E.

Найтоншу стінку


83.

Які зміни функції ізольованого серця будуть після збільшення у перфузійному розчині концентрації хлориду кальцію?


A. *

Збільшення частоти і сили скорочень


B.

Зменшення сили скорочень


C.

Зменшення частоти скорочень


D.

Зупинка серця в діастолі


E.

Зменшення частоти і сили скорочень


84.

Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності симпатичної нервової системи?


A. *

Гемокогуляцiя підсилиться


B.

Гемокоагуляцiя зменшиться


C.

Гемокоагуляцiя не зміниться


D.

Антизсiдальна система активується


E.

Фiбринолiз зменшиться


85.

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання ?


A. *

Іони кальцію.


B.

Іони натрію


C.

Протромбін


D.

Вітамін К


E.

Фібриноген


86.

У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність ?


A. *

Укорочення інтервалу R – R


B.

Подовження інтервалу R – R


C.

Розширення комплексу QRS


D.

Подовження інтервалу P – Q


E.

Подовження сегменту Q–T


87.

В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого фактора це можна пояснити?

A. *

Натрійуретичного гормону


B.

Альдостерону


C.

Реніну


D.

Ангіотензину


E.

Вазопресину


88.

У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:


A. *

Атріо-вентрикулярним вузлом


B.

Сино-атріальним вузлом


C.

Пучком Гіса


D.

Ніжками пучка Гіса


E.

Волокнами Пуркін'є


89.

У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?


A. *

Зросте переважно діастолічний


B.

Зросте переважно систолічний


C.

Тиск не зміниться


D.

Зменшиться переважно діастолічний


E.

Зменшиться переважно систолічний


90.

Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине на величину артеріального тиску ?


A. *

Зменшиться систолічний та діастолічний тиск


B.

Зменшиться лише систолічний тиск


C.

Зменшиться лише діастолічний тиск


D.

Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного


E.

Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного


91.

В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання крові, шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею якого вітаміну можна пояснити такі симптоми?


A. *

К


B.

В1


C.

РР


D.

Н


E.

Е


92.

У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:


A. *

Вазопресин


B.

Альдостерон


C.

Кортизол


D.

Адренокортикотропін


E.

Натрійуретичний


93.

При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?


A. *

В (III) альфа


B.

А (II) бета


C.

А В (IV)


D.

альфа, бета

E.

Неможливо визначити


94.

У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі виявилася суттєво вище, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:


A. *

Еластичності стінок артерій


B.

Артеріального тиску


C.

Серцевого викиду


D.

Частоти серцевих скорочень


E.

Швидкості кровотоку


95.

У собаки в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:


A. *

Зменшення частоти скорочень


B.

Збільшення частоти і сили скорочень


C.

Збільшення збудливості міокарду


D.

Збільшення проведення збудження по міокарду


E.

Збільшення сили скорочень


96.

При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?


A. *

Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція


B.

Збільшується фільтрація і реабсорбція


C.

Зменшується фільтрація і реабсорбція


D.

Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція


E.

Обмін не змінюється


97.

Перед проведенням оперативного втручання з’ясовано, що у людини час кровотечі збільшений до 15 хвилин. Дефіцит у складі крові яких формених елементів може бути причиною таких змін?


A. *

Тромбоцитів


B.

Еритроцитів


C.

Лімфоцитів


D.

Лейкоцитів


E.

Моноцитів


98.

При аналізі ЕКГ людини з'ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:


A. *

Реполяризації


B.

Деполяризаці


C.

Збудження


D.

Скорочення


E.

Розслаблення


99.

Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60/хв. Цю клітину отримано з:


A. *

Сино-атриального вузла


B.

Передсердь


C.

Шлуночків


D.

Атріо-вентрикулчрного вузла


E.

Пучка Гіса


100.

У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0 1012/л до 4,5 1012/л. Що є основною причою цього?


A. *

Вихід еритроцитів з депо

B.

Пригнічення руйнування еритроцитів


C.

Активація еритропоезу


D.

Збільшення хвилинного об’єму крові


E.

Втрата води організмом


101.

Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини перш за все?
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка