Крок м лабораторна діагностика Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних дослідженьСкачати 174.5 Kb.
Дата конвертації14.06.2020
Розмір174.5 Kb.
Крок М Лабораторна діагностика

Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень


1

Лаборантові необхідно дати оцінку санітарного стану дитячого садка за зовнішніми

ознаками. Який метод обстеження він застосує?

A *Санітарного обстеження

B Гігієнічного експерименту

C Епідеміологічний

D Інструментально-лабораторний

E Санітарно-статистичний

2

Лаборант, визначаючи відносну вологість, встановив, що вона відповідає гігієнічним

вимогам. Вкажіть оптимальне значення відносної вологості повітря приміщень:

A *30-60%

B 30-80%

C 20-50%

D 20-80%

E 30-75%

3

Школа одного з районів міста знаходиться поблизу автомагістралі, вміст монооксиду

вуглецю в повітрі якої перевищує ГДК у 3 рази. Що потрібно визначити у крові школярів з

метою виявлення шкідливого впливу повітря на їх організм?A *Карбоксигемоглобін

B Гемоглобін

C Редукований гемоглобін

D Карбгемоглобін

E Метгемоглобін

4

Під час санітарно-гігієнічного обстеження лікарняної палати встановлені такі показники

мікроклімату: температура повітря - 18°С, радіаційна температура стін - 16°С, відносна

вологість - 45%, швидкість руху повітря - 0,1 м/с. Який шлях тепловіддачі переважатиме у

даних умовах?

A *Випромінювання

B Випаровування

C Конвекція

D Кондукція

E Проведення

5

Для оцінки часового температурного режиму приміщень необхідна реєстрації змін

температури повітря протягом 3-х діб. Оберіть прилад, який дозволить найбільш точно

зареєструвати ці зміниA *Термограф

B Спиртовий термометр

C Ртутний термометр

D Гігрограф

E Психрометр Ассмана

6

Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан дітей досліджувались зміни

систем організму, які беруть участь у теплообмінних процесах. Який показник об’єктивно

відображає напруження функції терморегуляції організму?A *Температура тіла

B Пульс і артеріальний тиск

C Кількість виділеного поту за 1 хв

D Частота дихальних рухів

E Швидкість зорової реакції

7

З метою гігієнічної оцінки освітлення приміщень лаборанту необхідно визначити рівень

штучного освітлення. Яким приладом повинен скористатись лаборант?

A *Люксметром

B Термографом

C Аспіратором

D Кататермометром

E Психрометром

8

З метою оцінки природної освітленості приміщення лаборант визначає світловий

коефіцієнт. Який світловий коефіцієнт у житлових кімнатах становить в нормі?

A *1:6-1:8

B 1:2-1:3

C 1:4-1:5

D 1:1-1:2

E 1:10-1:12

9

У квартирі виміряні показники мікроклімату: температура повітря - 20°С, відносна

вологість - 45%, швидкість руху повітря - 0,15 м/с. Дайте характеристику мікроклімату

житлового приміщення:A *Оптимальний

B Охолоджуючий

C Інтермітуючий

D Нагріваючий

E Подразнюючий

10

Лаборант отримав завдання визначити ступінь запиленості атмосферного повітря

вздовж дороги у одному з населених пунктів. Який метод дослідження необхідно застосувати?

A *Гравіметричний

B Седиментаційний

C Аспіраційний

D Іонометричний

E Фотометричний

11

При проектуванні багатоповерхового житлового будинку вирішується питання правильної

орієнтації вікон житлових приміщень відповідно до вимог інсоляції житла. Які вимоги

ставляться до інсоляційного режиму приміщень?A *Не менше 2,5 годин на день

B Не більше 2,5 годин на день

C Максимальною тільки в обідній час

D Максимальною у ранкові години

E Достатньою у допоміжних приміщеннях

12

У будинку немовляти зареєстровано анемію дітей зі збільшеним рівнем метгемоглобіну.

Обстеженням встановлено, що дитячі харчові суміші розводились питною водою.

Надлишок якої хімічної речовини у питній воді міг спричинити цей стан?A *Нітратів

B Ртуті

C Хлоридів

D Сульфатів

E Свинцю

13

Лаборант провів дослідження проби ґрунту, відібраної у міському парку і отримав наступні

результати: санітарне число - 0,75, кількість яєць гельмінтів - 50, колі титр - 0,0001. Оцініть

санітарний стан ґрунту:A *Забруднений

B Чистий

C Сильнозабруднений

D Малозабруднений

E Помірнозабруднений

14

Лаборант відбирає пробу води з відкритої водойми для визначення в ній розчиненого

кисню. Що впливає на насиченість води киснем?

A *Атмосферний тиск і температура води

B Розмір водойми, її глибина

C Температура повітря біля берегів

D Швидкість і напрям руху повітря

E Швидкість течії води у водоймі

15

Лаборант лабораторії водоочисних споруд веде контроль за якістю знезаражування

питної води. Як часто він повинен проводити аналіз проб води на вміст залишкового хлору?

A *Кожні 30 хв.

B Раз на добу

C Кожні 50 хв.

D Раз за зміну

E Щогодини

16

Проводячи аналіз хімічного складу ґрунтів різних місцевостей, лаборант відмітив його

неоднорідність. Як називаються місцевості, що характеризуються зниженим або

підвищеним вмістом будь-яких хімічних елементів?A *Біогеохімічні провінції

B Рекреаційні зони

C Хімічні зони

D Макрохімічні провінції

E Зони санітарної охорони

17

У воді шахтного колодязя виявлені азотисті сполуки у таких концентраціях: аміак - 2,9 мг/л,

нітрити - 3,8 мг/л, нітрати - 56 мг/л. Про який вид забруднення свідчить даний аналіз води?

A *Постійне

B Свіже

C Недавнє

D Давнє

E Латентне

18

При хімічному дослідженні питної води лаборант зробив висновок про невідповідність її

стандарту за показником жорсткості. Вкажіть вміст яких сполук у питній воді зумовлює її

жорсткість?A *Солей кальцію і магнію

B Заліза і хлоридів

C Сульфатів і міді

D Летких жирних кислот

E Аміно-аміачного азоту

19

У промисловому районі міста серед населення почастішали захворювання хронічним

бронхітом з астматичним компонентом і бронхіальною астмою. Який з постійних

забруднювачів повітря буде виявлено при лабораторному дослідженні повітря?A *Діоксид сірки

B Свинець

C Йодид калію

D Оксид озоту

E Оксид вуглецю

20

Метод якісного визначення аміаку у воді базується на колориметричному визначенні

забарвлення, яке утворюється під час взаємодії аміаку з реактивом Неслера. Яке

забарвлення розчину при цьому виявляють?A *Жовто-буре

B Рожеве

C Малинове

D Сіро-чорне

E Зеленувато-синє

21

Для визначення фізико-органолептичних показників води лаборант використовує спеціальне

обладнання. Який прилад необхідно використати для визначення прозорості води?

A *Прилад Снеллена

B Прилад Журавльова

C Прилад Мігунова

D Ареометр

E Мутномір

22

В деяких туристів при піднятті на гору Говерлу виникли задишка, прискорене

серцебиття, нудота, носові кровотечі. Що найімовірніше стало причиною погіршення

стану здоров'я окремих туристів?A *Зниження атмосферного тиску

B Підвищення атмосферного тиску

C Значне фізичне навантаження

D Підвищення вологості повітря

E Зниження температури повітря

23

При обстеженні житлових кімнат будинку відпочинку вдень були ввімкнені лампи

розжарювання. Який вид освітлення використовується в даному випадку?

A *Змішане

B Штучне

C Комбіноване

D Двостороннє

E Природне

24

Під час досліджень повітря в житловому приміщенні виявлено: температура повітря - 19оС,

відносна вологість - 45%, концентрація вуглекислого газу - 0,3%. Який висновок можна

зробити на основі даного дослідження:

A *Неефективна вентиляція

B Висока вологість

C Висока температура

D Достатня вентиляція

E Неефективне опалення

25

Для оцінки придатності вододжерела для питного водопостачання лаборанту необхідно

відібрати пробу води для повного фізико-хімічного дослідження. Яку кількість води

повинен відібрати лаборант?A *5 л

B 4 л

C 3 л

D 2 л

E 1 л

26

Хімічний аналіз води з криниці виявив наявність підвищених концентрацій азотовмісних

солей, заліза і сульфатів. Який показник води свідчить про свіже забруднення

органічними речовинами тваринного походження?A *Азот аміаку

B Нітрити

C Нітрати

D Залізо

E Сульфати

27

Унаслідок дефіциту білків у харчовому раціоні розвивається чисто білкова недостатність

та білково-енергетична недостатність (БЕН), яка проявляється у вигляді аліментарної

дистрофії чи аліментарного маразму. Який симптом є найхарактернішою ознакою БЕН:A *Втрата маси тіла

B Кволість

C Фізична втомлюваність

D Знижена працездатність

E Мерзлякуватості та голод

28

У сучасних екологічних умовах до пріоритетних завдань аліментарної токсикології

належить запобігання отруєнням токсичними елементами. Які токсичні елементи

підлягають гігієнічному контролю у продовольчій сировині та харчових продуктах?A *Важкі метали та миш’як

B Агрохімікати та пестициди

C Ветеринарні та фармакологічні препарати

D Поліхлоровані біфеніли

E -

29

Внаслідок споживання забрудненої риби із затоки Мінамата в Японії були зареєстровані

випадки тяжких харчових масових отруєнь. Який з контамінантів хімічної природи

обумовив хворобу Мінамата?A *Ртуть

B Свинець

C Кадмій

D Діоксин

E Фтор

30

Чисто білкова недостатність найчастіше проявляється під час переведення дітей на

натуральну їжу. Яка хвороба може розвинутись у дітей, відлучених у дітей?

A *Квашіоркор

B Аліментарна дистрофія

C Аліментарний маразм

D Андрогенізація організму

E -

31

У деяких народів світу, які займаються скотарством, основні продукти харчування

тваринного походження. Споживання надлишкової кількості білків проявляється ранньою

сексуальністю, затримкою росту, низькою збудливістю ЦНС. Який стан організму людини

характеризується вказаними вище симптомами:

A *Андрогенізація

B Квашіоркор

C Аліментарний маразм

D Білкова недостатність

E -

32

Більшість амінокислот синтезуються організмом людини. Деякі амінокислоти не синтезуються.

Як називаються амінокислоти, якими організм забезпечується за рахунок надходження з їжею:

A *Незамінні

B Замінні

C Прості

D Складні

E Індиферентні

33

Відповідно до діючих “Норм харчування для населення України (тимчасових)”

рекомендовані потреби в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах і мінеральних речовинах.

Які показники враховуються у фізіологічних нормах потреб людини в харчових речовинах

та енергії?

A *Професія, вік, стать

B Стан здоров’я, вага

C Побутові умови, стать

D Маса тіла, вік

E -

34

Для визначення доброякісності харчових продуктів лаборант використовує методи

санітарно-гігієнічних досліджень. До якого методу відноситься визначення аліментарних

речовин - макронутрієнтів і мікронутрієнтів?A *Хімічного

B Фізичного

C Бактеріологічного

D Біологічного

E Органолептичного

35

Лабораторні дослідження харчової цінності, товарних якостей та свіжості харчових

продуктів здійснюються в санітарно-гігієнічній лабораторії. Яким методом лаборант

визначає вміст білків у харчових продуктах?A *К’єльдаля

B Сокслета (Гербера)

C Йодометричним

D За Ебером

E Стандартним

36

Результати лабораторного дослідження оформляють протоколом затвердженої форми.

Протокол складається з трьох частин. Що вказує лаборант в заключній частині протоколу?

A *Оцінку придатності продукту

B Паспортні дані об’єкту

C Мету лабораторного дослідження

D Дату і годину відбору проби

E Дані лабораторного дослідження

37

Під час санітарної експертизи туші яловичини в м’язах діафрагми на площі 40 см2

лаборант знайшов 2 фіни ціп’яка. Яка категорія якості цього харчового продукту?

A *Умовно придатний до вживання

B Придатний до вживання без обмежень

C Пониженої якості

D Недоброякісний

E Продукт-сурогат

38

Добова потреба людини в енергії визначається сумою трьох величин: ВОО, СДД, РН. Які

енерговитрати становлять величину основного обміну:

A *На підтримання вегетативних функцій організму

B Під час виконання м’язової роботи

C Під час виконання розумової праці

D Індивідуальні енерговитрати

E Коефіцієнт фізичної активності

39

Об’єктивним фізіологічним критерієм, що визначає адекватну кількість енергії для

конкретних груп населення, вважають коефіцієнт фізичної активності. До якої групи

інтенсивності праці відноситься робота медичного лаборанта, враховуючи КФА 1,4?A *Особи зайняті легкою фізичною працею

B Особи переважно розумової праці

C Особи зайняті середньої важкості фізичною працею

D Особи важкої фізичної праці

E Особи дуже важкої фізичної праці

40

Для вивчення харчування населення запропоновано ряд методів санітарно-гігієнічного

контролю і оцінки стану харчування. Який основний метод контролю за харчуванням в

організованих колективах?A *Статистичний за меню-розкладкою

B Опитувально-ваговий

C Анкетний, статистичний

D Балансовий, ваговий

E Бюджетний, статистичний

41

Одержані 4,184 кДж за рахунок тваринних білків, у 15-20 разів дорожчі, ніж 4,184 кДж,

одержані за рахунок вуглеводів. Тому існує “білкова” проблема-забезпечення населення

достатньою кількістю білків. Яким верствам населення рекомендується вживати білки

тваринного походження, а не вуглеводовмісні продукти?

A *З низькими доходами

B Середньому прошарку суспільства

C Підприємцям

D Бізнесменам

E Олігархам

42

Молочна сировина, доставлена на молокопереробне підприємство, оцінюється

лаборантом приймального цеху на відповідність до вимог ДСТУ 3662-97 “Молоко

коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі”. Які рекомендації необхідні у випадку

надходження молока з підвищеною кислотністю?

A *Направити на виробництво напівфабрикату кисломолочного сиру

B Прийняти на загальних основах

C Піддати технічній утилізації

D Використати у виробництві кисломолочних напоїв

E Повернути назад у господарство

43

У торговця на стихійному ринку вилучено 20 кг свинини. Поверхня розрізу м’яса -

блискуча, консистенція - щільна, жир м’яса - твердий, колір - червоний, запах - звичайний,

рН м’ясної витяжки - 60; на розтині м’яса площею 40 см2 знайдено 5 фін. Яка категорія

якості харчового продукту?

A *Недоброякісний

B Умовно-придатний

C Фальсифікований

D Доброякісний придатний без обмежень

E Доброякісний придатний з обмеженням

44

В лабораторію для проведення дослідження надійшла проба молока. Установлені такі

дані: колір - білуватий, запах - без особливостей, смак - характерний для молока;

густина - 1,038 г/см3, кислотність - 35оТ, жирність - 3,2%. Який ступінь якості молока?A *Недоброякісне

B Доброякісне

C Зниженої якості

D Фальсифіковане

E Умовно придатне

45

У пробах борошна на комбінаті хлібопродуктів лаборант виявив металодомішки у

кількості 3 мг/кг, краї часток металу – гострі, зазубрені. Інші показники борошна без змін.

Які рекомендації показані по реалізації даного борошна?A *Пропустити через металовловлювачі перед реалізацією

B Розбавити чистим борошном перед реалізацією

C Направити на корм худобі без обробки

D Утилізувати всю партію борошна

E Дозволити реалізацію без обмежень

46

Згідно з протоколом лабораторного дослідження в 48 зрізах туші м’яса лаборант виявив 1

трихінелу. Які рекомендації щодо реалізації такого м’яса?

A *Утилізація

B На годування тварин

C Без обмежень

D Реалізація після проварювання

E Реалізація після заморожування

47

Риба може стати джерелом ураження людини гельмінтами. Лаборанту

санітарно-гігієнічної лабораторії необхідно провести гельмінтологічне дослідження. Які

гельмінти при цьому будуть виявлені?A *Котячі двоустки

B Аскариди

C Трихінели

D Фіни

E Гострики

48

Лаборант лабораторії гігієни харчування проводив визначення густини молока. Яким

приладом він користувався?

A *Лактоденсиметром

B Приладом “Рекорд”

C Бутирометром

D Приладом “Журавльова”

E Спиртометром

49

При лабораторному дослідженні молока лаборант визначив жирність. Який висновок

відповідатиме ДСТУ?

A *3,2%

B 2,9%

C 4%

D 4,2%

E 2,7%

50

При лабораторному дослідженні молока лаборант визначив кислотність. Який висновок

відповідатиме ДСТУ?

A *13-22оТ

B 10-14оТ

C 8-12оТ

D 24-30оТ

E 30-60оТ

51

При лабораторному дослідженні молока встановлено: кислотність - 19оТ, жирність -

25%, густина - 1,023 г/см3, проби з розоловою кислотою та розчином Люголя - негативні.

Який метод фальсифікації молока було використано у цьому випадку?A *Розведення водою

B Додавання соди

C Додавання крохмалю

D Зняття вершків

E -

52

В санітарно-гігієнічній лабораторії лаборанту необхідно визначити фізико-хімічні

показники хліба. Який прилад він має підготувати для визначення пористості хліба?

A *Журавльова

B Сокслета

C К’єльдаля

D Прилад “Рекорд”

E -

53

При проведенні санітарно-гігієнічного обстеження школи-інтернату встановлено, що у

спортивному залі температура повітря становить - 17оС, відносна вологість - 50%,

швидкість руху повітря - 0,3 м/сек. Оцініть мікроклімат за вказаними параметрами:A *Комфортний

B Дискомфортний

C Нагрівний

D Перегрівний

E Охолоджувальний

54

Для профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і

навпаки, не порушуючи відповідності шкільних меблів зросту дітей, не рідше:

A *2-х разів на рік

B 3-х разів на рік

C 4-х разів на рік

D 6-ти разів на рік

E 1 раз в рік

55

При виробництві коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу упродовж багатьох років

перевищує ГДК в 4-8 разів. Назвіть захворювання, розвиток якого найбільш вірогідний у

робітників цього виробництва:A *Антракоз

B Силікоз

C Пневмоконіоз

D Азбестоз

E Сидероз

56

Лаборант проводить оцінку рівня шуму в цеху холодного штампування. За допомогою

якого приладу проводиться це гігієнічне дослідження?

A *Шумовібровимірювача

B Аудіотестера

C Аналізатора спектра шуму

D Актинометра

E Піранометра

57

Разова маса вантажу, що підіймається та переміщується вантажником гуртової бази

постійно упродовж зміни складає 25 кг. Визначте клас умов праці за показниками

трудового процесу:A *Шкідливий

B Оптимальний

C Допустимий

D Небезпечний

E Екстремальний

58

У регулювальника дорожнього руху виникли скарги на біль голови, запаморочення,

порушення сну, зниження пам’яті та уваги, задишку, біль у серці. У крові виявлено

підвищений вміст карбоксигемоглобіну. Який чинник навколишнього середовища

найімовірніше міг спричинити такі зміни в організмі?

A *Оксид вуглецю

B Діоксид вуглецю

C Оксид азоту

D 3,4-бензпірен

E Діоксид азоту

59

Систематична робота в умовах дії пилу може призвести до виникнення у працівників

пневмоконіозу. Однак цього можна уникнути, якщо застосувати необхідні оздоровчі

заходи. Ефективною профілактикою пневмоконіозу є:A *Зниження вмісту пилу до рівня і нижче ГДК

B Використання загальнозміцнювальних засобів

C Лікування органів дихання

D Механізація фізичної праці

E Скорочення тривалості робочого дня

60

На периферії міста з урахуванням рози вітрів відведена земельна ділянка для

будівництва машинобудівного підприємства (2-й клас небезпеки). Визначіть необхідну

санітарно-захисну зону:A *500 м

B 200 м

C 300 м

D 100 м

E 1000 м

61

Робота оператора листопрокатного цеху проходить за умов підвищеного шуму, рівень

звуку якого змінюється за робочу зміну на 5 дБА. Вкажіть характер шуму:

A *Постійний

B Непостійний

C Коливний у часі

D Переривчастий

E Імпульсний

62

У працівників ливарного цеху металургійного заводу, зайнятих фізичною працею,

періодично в кінці зміни спостерігаються судоми м’язів плечового поясу та литкових.

Причиною розвитку судом у цих умовах є:A *Втрата рідини з потом

B Втрата рідини з сечею

C Нервово-емоційне напруження

D Споживання значної кількості рідини

E Значне фізичне напруження

63

При дослідженні запиленості повітря робочої зони борошномельного цеху встановлено,

що в повітрі переважають пилові частинки розміром 1-5 мкм. Як класифікується пил за

розміром пилових частинок в даному випадку?A *Мікроскопічний

B Видимий

C Невидимий

D Ультрамікроскопічний

E Змішаний
64

При розслідуванні випадків професійної захворюваності працівників радіолокаційної

станції виявлено, що негативний вплив на стан здоров’я працюючих спричиняли

електромагнітні коливання надвисокої частоти. Які частоти електромагнітних коливань

були зафіксовані в даному випадку?

A *30 ГГц – 300 ГГц

B 30 кГц – 300 МГц

C 3 МГц – 30 МГц

D 300 МГц – 3 МГц

E 100 кГц – 300 кГц

65

Лаборант в лабораторному центрі СЕС визначав ступінь запиленості повітря на робочих

місцях у ливарному цеху. Яким методом дослідження він користувався?

A *Ваговим

B Аспіраційним

C Коніометричним

D Екранування

E Седиментаційним

66

У гальванічному цеху, де працюють жінки, має місце ручне до 2 разів за годину

переміщення оброблених деталей. Яку граничну норму підіймання і переміщення вантажу

рекомендовано жінкам згідно з нормативами?A *10 кг

B 20 кг

C 15 кг

D 7 кг

E 5 кг

67

Працівник при оформленні на роботу в лабораторію пройшов медичний огляд,

результати якого дозволили йому працювати в даних умовах. Визначте вид медичного

профілактичного огляду, який проходив працівник:A *Попередній

B Поточний

C Цільовий

D Плановий

E Періодичний

68

Лаборант радіологічної лабораторії має різні вимірювальні прилади. Який прилад він

повинен використати для визначення радіоактивності?

A *Лічильник Гейгера

B Лічильник Ебера

C Прилад Міщука

D Апарат Кротова

E Прилад Мігунова

69

Лаборант працює в радіологічному відділенні лікарні і не має контакту з джерелами

іонізуючого випромінювання. До якої категорії персоналу, згідно з НРБУ-97. Д 2000 він

відноситься?A

B А

C В

D Г

E Д

70

У повітрі робочої зони піскострумінника концентрація силікозонебезпечного пилу

становила 220 мг/м3. Який із профілактичних заходів є найбільш ефективним у даному

випадку?A *Використання спеціальних скафандрів

B Використання окулярів закритого типу

C Проведення періодичних медичних оглядів

D Застосування лужних інгаляцій

E Використання промислового порохотягу

71

Освітленість в середині навчального класу становить 200 лк, зовні 20 000 лк. Який

коефіцієнт природного освітлення (КПО)?

A *1%

B 0,5%

C 1,5%

D 2%

E 2,5%

72

Яке харчове отруєння відноситься до бактеріальних токсикозів?A *Ботулізм

B Сальмонельоз

C Отруєння грибами

D Отруєння пестицидами

E Отруєння солями важких металів

73

Вкажіть частоту проведення періодичних медичних оглядів для профілактики

захворюваності на силікоз:

A *Раз на рік

B Двічі на рік

C Раз на 1,5 року

D Раз в 3 роки

E Раз в 5 років

74

Яким кольором потрібно промаркувати парту, якщо зріст школяра 150 см?A *Червоним

B Жовтим

C Блакитним

D Зеленим

E Білим

75

Вкажіть, вміст яких страв необхідно зменшити, якщо при аналізі меню-розкладки

виявлено перевищення кількості вуглеводів в раціоні:

A *Круп’яних гарнірів

B М’ясних страв

C Страв з сиру

D Гарнірів з бобових

E Молочних страв

76

Оцініть мікроклімат приміщення: температура повітря посередині кімнати - 14оС, на

висоті 1,5 м від підлоги - 18оС, біля зовнішньої стіни - 15оС, швидкість руху повітря -

0,15 м/сек., відносна вологість повітря - 50%:A *Несприятливий

B Допустимий

C Комфортний

D Сприятливий

E Оптимальний

77

До лікарні поступив пацієнт К. з симптомами м’язової слабкості, головного болю,

розладами зору, ковтання, мовлення. Пацієнт вказав, що вживав консервовані гриби.

Який із вказаних збудників може викликати появу таких симптомів?A *Cl. вotulinum

B Cl. perfringens

C Bac. cereus

D Е. coli

E Pr. vulgaris

78

У студентську їдальню завезено хліб білий черствий. Під час огляду встановлено: форма

кругла, м’якушка липка, тягуча, запах неприємний, перезрілої дині. Вкажіть якою

хворобою уражений хліб:A *Картопляна хвороба (B. Mesenterius vuegaris)

B Цвіль (Pinicillium glaucum)

C Зараження (B. prodigiosus)

D Ерготизм

E Афлатоксикоз

79

У буфет студентського гуртожитку завезено молоко в бідонах: однорідна маса білого

кольору, реакція на соду позитивна. Для чого фальсифікують содою молоко?

A *Для зниження кислотності молока

B Для підвищення бактерицидних властивостей молока

C Для поліпшення смакових властивостей молока

D Для підвищення живильної цінності молока

E Для забезпечення ефективності стерилізації молока

80

На занятті радіогуртка один з учнів випаював деталі із старої плати, раптово відчув

слабкість, головну біль, нудоту і незабаром втратив свідомість. При огляді блідий.

Отруєння яким газом можна припустити?A *Отруєння аерозолями свинцю

B Отруєння сірчистим газом

C Отруєння хлороводнем

D Отруєння вуглекислим газом

E Отруєння аміаком

81

Після тривалого вживання питної води населення стало скаржитися на стан зубів і

кісткового скелету, у деяких почав розвиватися карієс зубів. Нестача якого

мікроелементу діє на стан зубів і кісткового скелету?A *Фтору

B Нітратів

C Йоду

D Хлоридів

E Заліза

82

Спортсмени готувалися до змагань. Часто почали хворіти, знизилася працездатність,

швидко стомлювалися, погіршилося самопочуття. Часто при цьому з'являлася кров на

зубній щітці під час чищення зубів у зв'язку з розпушуванням ясен. Якого вітаміну не

достатньо в раціоні спортсменів?

A *Вітаміну С

B Вітаміну D

C Вітаміну А

D Вітаміну групи В

E Вітаміну Е

83

У плані поточного санітарного нагляду відібрана проба води з криниці, що знаходиться на

території тваринницького комплексу. Результати аналізу такі: прозорість - 30 см,

колірність - 200, запах і присмак - 2 бали, вміст нітратів - 40 мг/дм3, колі-індекс - 100.

Який із показників води не відповідає вимогам санітарних правил:

A *Колі-індекс

B Прозорість

C Колірність

D Запах і присмак

E Вміст нітратів

84

Які сполуки у питній воді понад 350 мг/дм3 додають їй солоного смаку?A *Хлориди

B Сульфати

C Нітрати

D Солі кальцію

E Солі заліза

85

Встановлені такі дані лабораторного дослідження молока: колір - білуватий, смак -

кислуватий, запах - з кислим відтінком, консистенція - в'язка, кислотність - 35оТ,

жирність - 3,2%. Оцінити ступінь якості молока:A *Молоко недоброякісне

B Молоко доброякісне

C Молоко зниженої якості

D Молоко фальсифіковане

E Молоко умовно придатне

86

У радіологічному відділенні для внутрішньопорожнинної терапії використовується

гамма-установка типа “Агат”, джерелом ізотоп кобальту, який знаходиться в стальній

ампулі. Який із перерахованих способів захисту персоналу від впливу іонізуючого

випромінювання необхідно використовувати в першу чергу із врахуванням типу джерела?

A *Екранування джерела та робочого місця

B Герметизація установки

C Заходи планувального характеру (зонування приміщення)

D Устаткування приміщень ефективною вентиляцією

E Використання засобів індивідуального захисту та санітарна обробка персоналу

87

Студент при проходженні практики в СЕС отримав завдання визначити ступінь

запиленості повітря на робочих місцях в ливарному цеху. Яким методом найдоцільніше

користуватися студенту?A *Гравіметричним

B Аспіраційним

C Седиментаційним

D Іонометричним

E Фотометричним

88

На підставі якого показника оцінюється ефективність хлорування питної води?A *Концентрації залишкового хлору

B Концентрації активного хлору

C Концентрації введеного коагулянту

D Кількості деяких мікроелементів

E Мікробного числа

89

Санітарно-хімічний показник забруднення ґрунту (число Хлєбнікова) 0,97-0,75. Яка

ступінь забруднення ґрунту?

A *Слабко забруднений

B Чистий

C Помірно забруднений

D Сильно забруднений

E Забруднений

90

Встановлено, що робітник, який працює у нічну зміну, забезпечений 4-х разовим

харчуванням. Яку частину добової енергетичної цінності повинен складати його сніданок?

A *25%

B 30%

C 35%

D 40%

E 45%

91

На харчоблок привезли молоко від тварин з клінічними проявами бруцельозу. Якийспосіб обробки молока рекомендується в даному випадку?

A *Не приймати на харчоблок

B Обов’язкове кип’ятіння впродовж 5 хв.

C Обов’язкове кип’ятіння впродовж 10 хв.

D Обов’язкове пастеризування перед вживанням

E Вживання без обмеження

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка