Крок Формація. 2006 рік Фармацевтична хіміяСторінка1/4
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4
Крок 2. Формація. 2006 рік

1. Фармацевтична хімія

1 Провізору-аналітику необхідно підтвердити наявність етилендіаміну в еуфіліні. Яким з перелічених реактивів можна ідентифікувати етилендіамін?

A. Калію хлорид

B. Барію хлорид

C. Купруму сульфат

D. Аргентуму нітрат

E. Натрію гідроксид
2 До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція кальцію пантотенату. Який метод слід використати провізору-аналітику для кількісного визначення препарату?

A. Меркуриметрія

B. Комплексонометрія

C. Аргентометрія

D. Йодометрія

E. Йодхлорметрія
3 Провізор-аналітик здійснює аналіз 10% розчину глюкози. Для кількісного визначення він використовує один з фізико-хімічних методів, вимірюючи кут обертання розчину, за допомогою наступного приладу:

A. Газовий хроматограф

B. Рефрактометр

C. Спектрофотометр

D. Потенціометр

E. Поляриметр
4 Провізор-аналітик проводить кількісне визначення одного з нижче наведених препаратів методом нітритометрії. Вкажіть цей лікарський засіб:

A. Фтивазид

B. Хлорамін

C. Антипірин

D. Норсульфазол

E. Атропіну сульфат
5 Тимол - лікарський засіб, що містить фенольний гідроксид. Який метод ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

A. Броматометрія

B. Нітритометрія

C. Аргентометрія

D. Перманганатометрія

E. Ацидіметрія
6 До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція заліза сульфата гептагідрату. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати в ньому домішок солей цинку?

A. Калію ацетат

B. Натрію нітропрусид

C. Амонію тіоціанат

D. Калію фероціанід

E. Натрію тетрафенілборат
7 Провізор-аналітик проводить кількісне визначення кофеїну методом ацидиметрії в безводних розчинниках згідно вимог ДФУ. Розчин якої речовини виступає титрованим у цьому методі?

A. Калію бромат

B. Натрію гідроксид

C. Калію перманганат

D. Кислота хлорна

E. Натрію едетат
8 Кількісне визначення лікарського засобу, який містить первинну ароматичну групу, визначається методом нітритометрії. Кількісний вміст якого лікарського засобу можна визначити методом нітритометрії тільки після попереднього гідролізу?

A. Анестезин

B. Парацетамол

C. Натрію парааміносаліцилат

D. Прокаїну гідрохлорид

E. Дикаїн
9 Провізор-аналітик досліджує субстанцію йоду. Який титрований розчин ДФУ рекомендує для його кількісного визначення?

A. Натрію едетат

B. Калію бромат

C. Кислота хлористоводнева

D. Натрію тіосульфат

E. Натрію гідроксид
10 Кількісний вміст парацетамолу в відповідності з вимогами ДФУ визначається методом цериметрії. Розчин якої речовини використовується в якості титранту?

A. Кислота хлористоводнева

B. Калію перманганат

C. Йодмонохлорид

D. Срібла нітрат

E. Церію сульфат
11 Для визначення доброякісності ефіру для наркозу провізор-аналітик до препарату додав розчин калію йодиду. Який домішок виявивляв провізор-аналітик?

A. Кислотність

B. Ацетон

C. Пероксиди

D. Нелеткий залишок

E. Альдегіди
12 Провізор-аналітик визначає у калію броміді домішок магнію та лужно-земельних металів. Розчин якої речовини він використовує для цього?

A. Калію перманганат

B. Натрію нітрит

C. Срібла нітрат

D. Кислота хлористоводнева

E. Натрію едетат
13 У складському приміщенні, де зберігається розчин формальдегіду, відключили опалення. Оскільки розчин формальдегіду при низьких температурах утворює продукт полімеризації - параформ, робітникам складу слід перенести його в приміщення, де температура повітря не нижче:

A. +90С

B. -100С

C. +250С

D. +200С

E. -30С
14 Провізор-аналітик здійснює ідентифікацію прокаїну гідрохлориду. В наслідок реакції азотосполучення з'являється азобарвник червоного кольору, що свідчить про наявність у його структурі:

A. Первинної ароматичної аміногрупи

B. Альдегідної групи

C. Фенольного гідроксилу

D. Амідної групи

E. Спиртового гідроксилу
15 Провізор-аналітик визначає в препараті домішок солей кальцію з розчином натрію тетрафенілборату. По появі якого явища він визначає наявність домішку?

A. Синє забарвлення

B. Жовте забарвлення

C. Коричневий осад

D. Зелена флуоресценція

E. Біла опалесценція
16 Провізор-аналітик проводить ідентифікацію глюкози з мідно-тартратним розчином. Осад якого кольору при цьому утворюється?

A. Червоний

B. Блакитний

C. Чорний

D. Синьо-фіолетовий

E. Білий
17 Наявність бета-лактамного циклу у пеніцилінів зумовлює утворення гідроксаматів червоного кольору з:

A. Натрію нітритом

B. Натрію гідрокарбонатом

C. Кальцію хлоридом

D. Калію бромідом

E. Феруму (ІІІ) хлоридом
18 Провізор-аналітик проводить реакцію ідентифікації ефедрину гідрохлориду. Під час нагрівання його з калію феріціанідом відчувається запах наступної речовини:

A. Піридин

B. Бензальдегід

C. Оксид сірки (ІІ)

D. Аміак

E. Кислота оцтова
19 На аналіз до контрольно-аналітичної лабораторії надійшла субстанція тіаміну хлориду. Однією з реакцій ідентифікації тіаміну хлориду є реакція утворення такої речовини:

A. Індофенол

B. Мурексид

C. Тіохром

D. Талейохін

E. Азобарвник
20 Стрептоцид відноситься до хіміотерапевтичних речовин. Яка сполука лежит в основі структури цієї лікарської речовини?

A. Саліцилова кислота

B. Нікотинова кислота

C. Бензойна кислота

D. Сульфанілова кислота

E. -піридинкарбонова кислота
21 В аптеку для виготовлення мікстур надійшла субстанція кальцію хлориду. В яких умовах необхідно зберігати кальцію хлорид?

A. При температурі 0-100C у холодильнику

B. Без доступу СО2

C. У звичайних умовах

D. Без доступу вологи в банках, залитих парафіном

E. Без доступу світла, в банках з темного скла
22 Провізор-аналітик досліджує доброякісність оксиду магнію легкого у відповідності до вимог ДФУ. За допомогою якого реактиву він визначив наявність у ньому домішки солей кальцію?

A. Амоній оксалат

B. Барію сульфат

C. Калію фероціанід

D. Срібла нітрат

E. Натрію сульфід
23 Лікарський засіб ідентифікують за реакцією утворення флюоресцеїну. Вкажіть цей лікарський засіб:

A. Ментол

B. Резорцин

C. Парацетамол

D. Анестезин

E. Тимол
24 Хімік-аналітик ЦЛЗ виконує кількісне визначення суми пеніцилінів у бензилпеніциліну натрієвої солі йодометричним методом. Який індикатор він використовує?

A. Хромат калію

B. Фенолфталеїн

C. Крохмаль

D. Метиловий червоний

E. Метиловий оранжевий
25 У контрольно-аналітичній лабораторії проводять аналіз барбіталу на домішки хлоридів. Розчин якої речовини слід використати аналітику для цього?

A. Хлорид барію

B. Оксалат амонію

C. Нітрат срібла

D. Оцтова кислота

E. Сульфід натрію
26 Провізору-аналітику необхідно визначити показник заломлення метилсаліцилату. Який прилад він має для цього використати?

A. Рефрактометр

B. Полярограф

C. Потенціометр

D. Поляриметр

E. Спектрофотометр
27 Провізор-аналітик проводить ідентифікацію кислоти глутамінової методом тонкошарової хроматографії. З метою виявлення плям на хроматограммі він повинен обробити її розчином такої речовини:

A. Анілін

B. Бензальдегід

C. Нінгідрин

D. Піридин

E. Діфеніламін
28 Під час сертифікацї субстанції безпаска хімік-аналітик має ідентифікувати наступний катіон:

A. Залізо (ІІІ)

B. Кальцій

C. Калій

D. Натрій

E. Магній

2. Фармакогнозія
29 Алкалоїд глауцин проявляє протикашльову активність та входить до складу ряду вітчизняних та зарубіжних препаратів. Джерелом цього алкалоїду являється наступна трава:

A. Красавка звичайна

B. Блекота чорна

C. Чистотіл великий

D. Маклея серцелистна

E. Мачок жовтий
30 Трава звіробою дірчастого переробляється у ряд лікарських препаратів. Крім цього виду офіцінальним також є вид:

A. Hypericum hirsutum

B. Hypericum elegans

C. Hypericum maculatum

D. Hypericum montanum

E. Hypericum linariodes
31 Якість м'ятної олії визначається вмістом ментолу. Який числовий показник визначає вміст ментолу в м'ятній олії?

A. Йодне число

B. Ефірне число після ацетилювання

C. Кислотне число

D. Пероксидне число

E. Пінне число
32 При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу кори виявлено наявність широкого темно-червоного пробкового шару, пластинчаста коленхіма, друзи, луб'яні волокна з кристалоносною обкладкою, серцевинні промені. Реакція з лугом дала червоне забарвлення. Діагностована ЛРС є:

A. Кора дуба

B. Кора калини

C. Кора крушини

D. Кора ясеня

E. Кора верби
33 Після аналізу плодів шипшини встановлено підвищену вологість сировини. В цьому випадку провізор повинен:

A. Відправити на завод

B. Повернути заготівельнику

C. Досушити сировину

D. Відправити на склад

E. Забракувати сировину
34 З метою комплексного використання трави конвалії, окрім фітозасобів, що містять кардіостероїди, одержують ще субстанцію "Конвафлавін", яка проявляє жовчогінну дію. Вкажіть групу біологічно активних речовин, що в ній містяться:

A. Терпеноїди

B. Стероїдні сполуки

C. Флавоноїди

D. Полісахариди

E. Кумарини
35 За відсутності тонізуючих препаратів з коренів женьшеню в аптеці їх можна замінити препаратами з:

A. Glycyrrhiza glabra

B. Orthosiphon stamineus

C. Eleutherococcus senticosus

D. Polygala senega

E. Astragalus dasyanthus
36 Алкалоїд кодеїн, що має протикашльову активність, має і наркотичний ефект. Тому в дитячій практиці його слід заміняти на інший алкалоїд без побічної дії. Що слід використовувати в такому випадку?

A. Йєрвін

B. Папаверин

C. Капсаїцин

D. Глауцин

E. Тебаїн
37 З чим можна переплутати лист конвалії травневої при заготівлі її сировини?

A. Адоніс весінній

B. Наперстянка великоквіткова

C. Кендир коноплевий

D. Купена лікарська

E. Жовтушник розкидистий
38 Ароматичний терпеноїд тимол має антисептичну дію в складі ефірних олій лікарських рослин. Які рослини містять у собі цю сполуку?

A. Lavandula spica L

B. Mentha piperita L

C. Salvia officinalis L

D. Thymus ulgare L

E. Coriandrum sativum L
39 Під час проведення товарознавчого аналізу визначають ступінь ураженості амбарними шкідниками. Що використовують для цього?

A. Третя аналітична проба

B. Будь-яка одиниця партії

C. Середня проба

D. Окремий наважок ЛРС, взятий з об'єднаної проби

E. Перша аналітична проба
40 Під час заготівлі ряду видів рослинної сировини можливе потрапляння отрутної домішки, яка містить алкалоїди. Цей клас сполук можливо ідентифікувати за допомогою реакції з реактивом:

A. Трим-Хіла

B. Драгендорфа

C. Легаля

D. Фелінга

E. Шталя
41 Ментол, який є основним компонентом м'ятної олії, входить до великої кількості комбінованих препаратів. Яким методом одержують ментол з ефірної олії?

A. Екстракція жирною олією

B. Пресування

C. Виморожування

D. Екстракція органічними розчинниками

E. Методом анфлеражу
42 Більшість видів рослинної сировини зберігається в сухому вигляді. До переробки в свіжому вигляді для отримання соку на заводах приймають рослинну сировину, що заготовлена від:

A. Plantago major

B. Capsella bursa-pastoris

C. Rosa canina

D. Althаea officinalis

E. Urtica dioica
43 Феноглікозид арбутин у значній кількості міститься в листі толокнянки. У випадку відсутності листа толокнянки, замініть його сировиною, подібною за хімічним складом та застосуванням:

A. Folium Vitis-ideae

B. Folium Salviae

C. Folium Millefolii

D. Folium Menthae piperitae

E. Folium Absinthii
44 Виберіть лікарський засіб, сировиною для яких є наперстянка шорстиста:

A. Дигітоксин

B. Целанід

C. Адонізид

D. Корглікон

E. Эризимін
45 З коренів солодки голої виготовляють декілька лікарських препаратів різноманітної фармакологічної дії. Запропонуйте хворому противиразковий препарат на основі флавоноїдних сполук солодки:

A. Рутин

B. Аскорутин

C. Холосас

D. Ліквіритон

E. Конвафлавін
46 Листя барбарису виявляє кровоспинну дію при гіпотонії матки. Яка лікарська рослина має аналогичну дію?

A. Корені кульбаби

B. Квітки пижмо

C. Трава гірчака перцевого

D. Трава чистотілу

E. Квітки цмину
47 Рослинний препарат “Аллохол” використовується як жовчогінний засіб. Що входить до складу препарату?

A. Екстракт листя шавлії лікарської

B. Екстракт листя красавки звичайної

C. Екстракт листя блекота чорної

D. Екстракт листя м'яти перцевої

E. Екстракт листя кропиви дводомної
48 Листя шавлії лікарської проявляють протимікробну, в'яжучу та протизапальну дію, а препарати з неї використовують у стоматологічній практиці. Вкажіть назву препарату, який виготовляють як ацетоновий екстракт з цієї сировини:

A. Хлорофіліпт

B. Ротокан

C. Сальвін

D. Вікаїр

E. Уролесан

3. АТЛ
49 Фармацевт приготував 200 мл 2% розчину натрію гідрокарбонату. Яку кількість натрію гідрокарбонату та води він використав?

A. 4,0 та 200 мл

B. 2,0 та 199 мл

C. 4,0 та 199 мл

D. 2,0 та 200 мл

E. 4,0 та 198,8 мл
50 Приготовлено 100 мл відвару з кори дуба. Яку кількість води взяв фармацевт для його приготування (Кв = 2,0 мл/г)?

A. 120 мл

B. 100 мл

C. 160 мл

D. 110 мл

E. 130 мл
51 Фармацевт для стабілізації суспензії використав калійне мило. Яка речовина входить до складу суспензії?

A. Сірка

B. Фенілсаліцилат

C. Ментол

D. Камфора

E. Вісмуту нітрат основний
52 Фармацевт приготував емульсію для внутрішнього застосування з фенілсаліцилатом. Вкажіть оптимальний спосіб його введення:

A. Розчиняють в олії

B. Розчиняють у гліцерині

C. Розчиняють у воді для розведення емульсії

D. Розчиняють у воді для приготування первинної емульсії

E. Додають за типом суспензії до готової емульсії
53 Фармацевт приготував водний витяг з трави м'яти. Який режим екстрагування слід обрати?

A. Настоювати 10 хвилин та охолоджувати 2 години

B. Настоювати 30 хвилин та охолоджувати 10 хвилин

C. Настоювати 12 хвилин та охолоджувати 5 години

D. Настоювати 16 хвилин та охолоджувати 6 години

E. Настоювати 15 хвилин та охолоджувати 45 хвилин
54 Фармацевт готує розчин глюкози для ін'єкцій, який потребує стабілізації. З яких компонентів складається стабілізатор Вейбеля?

A. Вода, кислота хлористоводнева, кальцію хлорид

B. Вода, кислота хлористоводнева, натрію гідроксид

C. Кислота хлористоводнева, натрію хлорид, вода

D. Кислота хлористоводнева, вода, глюкоза, натрію нітрит

E. Кислота хлористоводнева, натрію бромід, вода
55 До аптеки надійшов рецепт, в якому прописаний скополаміну гідробромід по 0,0002 г на 1 порошок. Яку кількість тритурації 1:100 необхідно взяти для приготування 10 порошків?

A. 4,0

B. 0,04

C. 0,2

D. 0,4

E. 2,0
56 Фармацевт приготував мазь за прописом:

Rp.: Tannini 0,2

Lanolini 3,0

Vaselini 10,0

M. ut f. ung.

D.S. Змащувати ураженні ділянки шкіри.

Який спосіб введення таніну слід обрати?

A. Розчинити в розплавленому вазеліні

B. Розчинити в вазелиновій олії

C. Розчинити в воді, заемульгувати ланоліном безводним

D. Розтерти в ступці за правилом Дерягіна з вазеліновою олією

E. Розтерти в ступці зі спиртом та змішати з основою
57 Лікар виписав рецепт до складу якого входить йод 0,5 г та вода очищена 10 мл. Який додатковий компонент необхідно використати для приготування даної лікарської форми?

A. Натрію бромід

B. Калію йодид

C. Натрію хлорид

D. Натрію гідрокарбонат

E. Калію бромід
58 Фрамацевт приготував розчин за прописом:

Rp.: Acidi salicylici 0,3

Spiritus aethylici 30 ml

Misce. Da. Signa.

Вкажіть концентрацію спирту:

A. 95%

B. 60%

C. 40%

D. 90%

E. 70%
59 Яка з приведених високомолекулярних сполук являється речовиною, що обмежено набухає в гарячій воді та необмежено в холодній?

A. Пепсин

B. Метилцелюлоза

C. Крохмаль

D. Желатин

E. Густий екстракт красавки
60 Для приготування розчину коларголу фармацевт профільтрував воду у флакон для відпуску, додав туди коларгол та збовтав. Для яких концентрацій коларголу доцільна вказана технологія?

A. До 5%

B. До 1%

C. До 20%

D. До 2%

E. До 10%
61 До апетки надійшов рецепт на мазь. Вкажіть спосіб введення до мазі розчинних у воді лікарських засобів у кількості більше 5%:

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка