Крок Фармація Мікробіологія 1Сторінка1/5
Дата конвертації11.05.2016
Розмір1.3 Mb.
  1   2   3   4   5
Крок 1. Фармація

Мікробіологія

1

При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B.cereus,

M.luteus, дріжджові гриби, гемолітичні стрептококи. Який із вказаних мікроорганізмів є

санітарно-показовим?A * гемолітичні стрептококи

B B.cereus

C M.luteus

D дріжджові гриби

E всі перелічені

2

При бактеріологічному дослідженні води з міського водогону було отримано такі

результати: колі індекс 23, мікробне число 160. Чи відповідає така вода нормативним

показникам?A *не відповідає за обома показниками

B відповідає за обома показниками

C не відповідає за колі-індексом, але відповідає за мікробним числом

D відповідає за колі-індексом, але не відповідає за мікробним числом

E -

3

При бактеріологічному дослідженні матеріалу з опікової рани було виділено бактерії

паличковидної форми, Грам-негативні, які на МПА утворювали плоскі, слизькі колонії

зеленуватого кольору зі специфічним ароматичним запахом. Для якого з перелічених

мікроорганізмів описані дані найбільше відповідають?

A * P.aeruginosa

B E. coli

C P.mirabilis

D K.pneumonia

E V.cholerae

4

При мікроскопічному дослідженні препарату, виготовленого із збільшеного пахового

лімфовузла хворого, зафарбованого за Лефлером (метиленовим синім), було

виявлено бактерії овоїдної форми, інтенсивніше забарвлені на полюсах, розташовані

хаотично. Якому із перелічених мікроорганізмів притаманні ці властивості?

A *Y.pestis

B N.gonorrhoae

C T.pallidum

D L.interrogans

E M.tuberculosis

5

У дитячій установі зареєстровано спалах кору. В чому полягає специфічна екстренна

профілактика щодо контактних не прищеплених дітей?

A *введення протикорового гама-глобуліну

B введення живої протикорової вакцини

C введення вакцини АКДП(М)

D встановлення медичного спостереження за дітьми

E ізоляція та лікування хворих

6

З метою отримання бактеріальних екзотоксинів мікроорганізми культивують у рідкому

живильному середовищі, в яке і виділяються токсини. За допомогою якого методу

можна очистити середовище від мікроорганізмів та отримати при цьому чисті

екзотоксини?

A * Фільтруванням через бактеріальні фільтри

B Кип’ятінням

C Автоклавуванням

D Ультрафіолетовим опроміненням

E Внесенням дезіфікуючих речовин (хлорамін)

7

У дитини 7 років з підозрою на дифтерію в мазках з зіву було виявлено мікроорганізми,

які при фарбуванні за методом Нейсера мали вигляд жовтих паличок з темно-синіми

потовщеннями на кінцях у вигляді розчепірених пальців руки. Який структурний

компонент клітини коринебактерій дифтерії при цьому було виявлено?

A * Зерна волютину

B Капсулу

C Спори

D Джгутики

E Ядра

8

При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого з діареєю була виділена

чиста культура паличковидних, дещо зігнутих мікроорганізмів, які у мікропрепараті

нагадували зграйки риб. При культивуванні на лужних середовищах (лужна пептонна

вода) через шість годин утворювали плівку з голубим відтінком. Для якого збудника

притаманні такі властивості?A * Холерні вібріони

B Кишкові палички

C Сальмонели

D Спірохети

E Мікобактерії

9

Перед початком приготування ліків, які застосовуються для внутрішнього введення, в

асептичному боксі було проведено попереднє знезараження повітря та робочих

поверхонь обладнання. Який метод стерилізації доцільніше при цьому

використовувати?

A *Стерилізація ультрафіолетовим опроміненням

B Текучою парою

C Радіаційна стерилізація

D Токами високої частоти

E Парами формаліну

10

Через добу після вживання в їжу у столовій котлет декілька учнів звернулися в

мед.пунк зі скаргами на біль у шлунку, блювання, підвищену температуру, діарею.

Одного з учнів у важкому стані було госпіталізовано. Які мікроорганізми могли

викликати цю харчову токсикоінфекцію?

A *Сальмонели

B Стрептококи

C Клостридії

D Шигели

E Менінгококи

11

Для ранньої діагностики черевного тифу (І тиждень захворювання) використовується

бактеріологічне дослідження з виділенням чистої культури збудника. Який дослідний

матеріал слід брати у хворого в цей період захворювання?A * Кров на гемокультуру

B Сироватку

C Випорожнення

D Дуоденальний вміст

E Блювотні маси

12

Приготування багатьох лікарських засобів вимагає суворого дотримання асептичних

умов. Одним з джерел забруднення лікарських засобів мікроорганізмами при цьому

може бути лабораторний посуд Який метод стерилізації доцільніше використовувати

для його стерилізації ?

A *Сухим жаром

B Прокалювання

C Кип’ятіння

D Тиндалізація

E Пастеризація

13

Основным фактором патогенности дифтерийной палочки является продукция

экзотоксина. С помощью какой иммунологической реакции в лабораториях

определяется этот признак?A Преципитации в геле

B Агглютинации

C Связывания комплемента

D Флоккуляции

E Бактериолиза

14

Для профилактики столбняка используют токсин, обезвреженный формалином

(0,4%) при температуре 39oС в течение четырех недель. Как называется этот

препарат?A Анатоксин

B Иммуноглобулин

C Антитоксическая сыворотка

D Адьювант

E Убитая вакцина

15

Для серодиагностики сифилиса используют реакцию Вассермана (РСК). Что

необходимо добавить к первой системе , чтобы учесть результаты данной реакции?

A Гемолитическую сыворотку и эритроциты барана

B Комплемент

C Нормальную сыворотку

D Эритроциты барана

E Гемолитическую сыворотку

16

После получения антитоксической сыворотки необходимо определить ее активность.

С этой целью используют реакцию, которая основана на соединении равных доз

иммунной сыворотки и анатоксина. Как называется эта реакция?A Флоккуляции

B Гемагглютинации

C Преципитации

D Связывания комплемента

E Гемадсорбации

17

Детям первого года жизни проводят специфическую профилактику кори. Какой тип

вакцины используют с этой целью?

A Живую

B Инактивированную

C Химическую

D Анатоксин

E Генно-инженерную

18

После обследования больного врач поставил диагноз “Клещевой энцефалит”.

Назовите механизм передачи данного заболевания.

A Трансмиссивный

B Вертикальный

C Воздушно-капельный

D Фекально-оральный

E Парентеральный

19

У больного с диагнозом “Менингит” взяли на исследование ликвор. С целью

выделения возбудителя посев сделали на питательную среду, в которую

предварительно добавили сыворотку. Какой возбудитель предполагают выделить?A Менингококк

B Микобактерии

C Стафилококк

D Вирусы

E Риккетсии

20

В последние годы отмечено увеличение заболеваемости гепатитом В. С целью

создания активного иммунитета проводят вакцинацию населения. Какой препарат

для этого используют?A Рекомбинантную вакцину

B Живую вакцину

C Инактивированную вакцину

D Специфический иммуноглобулин

E Анатоксин

21

В аптеке простерилизовали лекарственный препарат механическим способом. Что

было использовано для этого?

A Фильтр Зейтца

B Стерилизатор

C Автоклав

D Печь Пастера

E Водяная баня

22

Для сохранения жизнеспособности и стабильности эубиотиков микроорганизмы

высушивают из замороженного состояния под глубоким вакуумом. Как называется

этот метод?A Лиофилизация

B Пастеризация

C Тиндализация

D Инактивация

E Гибридизация

23

Для лечения дисбактериоза используют колибактерин. Этот препарат содержит

кишечную палочку, способную вырабатывать бактериоцины. Чем обусловлено это

свойство?A Плазмидами

B Жгутиками

C Капсулой

D Рибосомами

E Спорами

24

При мікробіологічному контролі лікарської рослинної сировини було зроблено посів на

різні диференціально-діагностичні середовища. Які мікроорганізми, що викликають

хвороби рослин, не можуть бути визначені таким дослідженням?A *Віруси

B Бактерії

C Мікоплазми

D Гриби

E Актиноміцети

25

При деяких інфекціях у механізмах захисту важлива роль належить інтерферону. При

яких інфекціях доцільно застосувати препарати інтерферону?

A *Вірусних

B Гельмінтозних

C Протозойних

D Мікобактеріозах

E Грибкових

26

Пацієнту призначено курс етіотропної терапії антибіотиком. Якими препаратами

можна попередити виникнення дизбактеріозу при застосуванні антибіотиків?

A * Еубіотиками.

B Вітамінами.

C Імуномодуляторами.

D Гормональними препаратами.

E Десенсибілізуючими препаратами.

27

У пацієнта з пієлонефритом із сечі виділено синьогнійну паличку, яка виявилась

чутливою до гентаміцину при концентрації його в сечі 2 мкг/мл. Який спосіб

дослідження дозволив встановити мінімальну пригнічуючу ріст мікроба концентрацію

(МПК) антибіотика?

A * Метод серійних розведень антибіотика.

B Метод паперових дисків, змочених антибіотиками.

C Метод паперових дисків, змочених сечею.

D Метод серійних розведень сечі.

E Метод серійних розведень поживного середовища.

28

Хіміотерапевтичний препарат діє бактерицидно на стрептококи, стафілококи, бацили

і клостридії. До яких препаратів за спектром дії належить цей препарат?

A * Антибактеріальний широкого спектру дії.

B Антибактеріальний вузького спектру дії.

C Протигрибковий широкого спектру дії.

D Противірусний

E Протитуберкульозний.

29

При дослідженні імунного статусу пацієнта з симптомами імунодефіциту виявлено

різке зменшення кількості Т-хелперів при відносно нормальних рівнях Т-кіллерів і

Т-супресорів. Для якого вірусного захворювання характерна така картина?A * ВІЛ-інфекція.

B Грип.

C Кір.

D Аденовірусна інфекція.

E Сказ.

30

У працівника ферми по вирощуванню овець і кіз діагностовано бруцельоз. Як

називають інфекції, при яких джерелом збудника є хворі тварини?

A * Зоонозні.

B Сапронозні.

C Антропонозні.

D Вторинні

E Змішані

31

В одного з членів експедиції, який працював в ендемічному вогнищі малярії, через 8

місяців діагностовано малярію. Який імовірний механізм інфікування?

A *Трансмісивний

B Повітряно-пилевий

C Фекально-оральний

D Контактний

E Повітряно-крапельний

32

Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може

спричинити вроджені вади плода у випадку захворювання вагітної?

A *Проти краснухи

B Протигрипозну

C Протипаротитну

D Протиполімієлітну

E Антирабічну

33

К группам профессионального риска заражения ВИЧ-инфекцией относятся люди

различных специальностей, в том числе медицинские работники. Укажите наиболее

вероятный механизм их заражения.A Парентеральный

B Фекально-оральный

C Воздушно-капельный

D Воздушно-пылевой

E Трансмиссивный

34

Известно, что инфекционный гепатит В - системное заболевание, вызываемое

вирусом гепатита В и характеризующееся преимущественным поражением печени.

Из предложенного ниже списка выберите препараты для этиотропной терапии этой

инфекции:

A Ацикловир

B Пенициллин

C Тетрациклин

D Сульфаниламиды

E Фторхинолоны

35

Известно, что при ВИЧ-инфекции происходят тяжелые иммунологические нарушения

в организме, приводящие к СПИДу (синдрому приобретенного иммунодефицита).

Укажите клетки организма человека, наиболее чувствительные к инфицированию

ВИЧ.

A Т-хелперы

B Гепатоциты

C Т-супрессоры

D Эндотелиоциты

E В-лимфоциты

36

Во всем мире прогрессивно увеличивается заболеваемость ВИЧ-инфекцией, тем не

менее пока не создана вакцина для ее профилактики, что во многом определяется

высокой изменчивостью вируса. C какими макромолекулярными структурами

вирусного вириона в основном связан высокий уровень изменчивости вируса?

A Гликопротеиды внешней оболочки

B Билипидный слой внешней оболочки

C Серцевинные белки вируса

D Молекулы вирусной РНК

E Вирусный фермент ревертаза

37

При проведении лабораторной диагностики вирусного гепатита В лаборантом по

неосторожности разбита пробирка с кровью больного и осколком стекла рассечена

кожа на руке. Какой препарат необходимо ввести лаборанту для экстренной

профилактики гепатита?

A Специфический иммуноглобулин

B Убитая вакцина

C Рекомбинантная вакцина

D Химическая вакцина

E Живая вакцина

38

В соответствии с целевым назначением и принципами изготовления бактерийные

препараты подразделяются на группы. К какой группе относятся препараты для

создания активного иммунитета ?A Вакцины

B Иммунные сыворотки

C Иммуноглобулины

D Моноклональные антитела

E Бактериофаги

39

В школе поселка городского типа зарегистрирована вспышка бактериальной

дизентерии среди детей, пообедавших в столовой. Укажите наиболее вероятный

механизм заражения.A Фекально-оральный

B Трансмиссивный

C Аэрогенный

D Вертикальный

E Артифициальный

40

Выживанию микробов в объектах внешней среды способствует спорообразование.

Микроорганизмы какого рода из нижеперечисленных являются спорообразующими?

A Clostridium

B Bacteroides

C Staphylococcus

D Peptococcus

E Peptostreptococcus

41

В соответствии с требованиями Государственной фармакопеи стерильными должны

быть средства: глазные, для парентерального применения, а также субстанции и

вспомогательные вещества, используемые при их изготовлении. Какой метод

используют для контроля их стерильности?

A Мембранной фильтрации

B Бумажных дисков

C Серийных разведений

D Диффузии в агар

E Двухфазный бродильный

42

В кожно-венерологическом диспансере пациенту с предварительным диагнозом

"сифилис " назначили серологическое обследование. В лаборатории поставили

реакцию Вассермана. К какому типу реакций она относится?A Связывания комплемента

B Иммобилизации

C Иммунофлюоресценции

D Преципитации

E Агглютинации

43

Для микроскопического подтверждения диагноза “первичный сифилис” у больного

взято отделяемое язвы. Какой вид микроскопии используется для обнаружения

возбудителя?A Темнопольная

B Световая

C Люминесцентная

D Электронная

E Аноптральная

44

При бактериоскопическом методе лабораторной диагностики инфекций применяют

различные методы окраски микроскопических препаратов. Для каких целей

используют метод Грама?A дифференциации бактерий

B окраски спор

C выявления капсул

D обнаружения жгутиков

E выявления плазмид

45

Для серопрофилактики и серотерапии инфекций используют иммунные сыворотки и

иммуноглобулины. Какой вид иммунитета формируется с их помощью?

A Искусственный пассивный

B Искусственный активный

C Естественный активный

D Естественный пассивный

E Видовой наследственный

46

У процесі лікування антибактеріальними засобами дуже швидко формується

резистентність бактерій до препаратів. Які структурні компоненти бактерій це

зумовлюють?A * R-плазміди

B Спора

C Капсула

D Джгутики

E Зерна волютину

47

ВООЗ з метою щорічної профілактики грипу рекомендує застосовувати вакцини типу

“Інфлувак”, до складу яких входять компоненти оболонки віріону. До якого типу

належать такі вакцини?A *субодиничних

B анатоксинів

C рекомбінантних

D живих

E антиідиотипічних
48

Для специфічної профілактики інфекційних захворювань, у патогенезі яких основну

роль відіграють бактерійні екзотоксини, використовують певні препарати. Які саме?

A * Анатоксини

B Інактивовані вакцини

C Антитоксини

D Живі вакцини

E Антиідіотипові вакцини
49

Фітопатогенні мікроорганізми викликають захворювання рослин, що призводить до

псування лікарської сировини. Назвіть основне місце перебування фітопатогенів у

природі?A * Грунт

B Вода

C Повітря

D Тварини

E Комахи
50

При бактеріологічному дослідженні виділень хворого з уретри в мазку виявили

грамнегативні диплококи, які розташовувались всередині лейкоцитів. Який з

приведених збудників виявлено у хворого?A * гонококи

B менінгококи

C стафілококи

D стрептококи

E мікрококи
51

Для виділення збудника туберкульозу з харкотиння хворого велике значення має

правильний вибір живильного середовища. Назвіть оптимальне середовище для

культивування микобактерій туберкульозу.A * Левенштейна - Йенсена

B Кітта-Тароцці

C Вільсон - Блера

D Борде - Жангу

E Чистовича
52

Згідно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в різних лікарських формах нестерильних

прапаратів допускається певна кількість бактерій та грибів. Яка кількість сапрофітних

бактерій та грибів в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?A * 1000 бактерій та 100 пліснявих грибів

B 500 бактерій та 50 пліснявих грибів

C 250 бактерій та 25 пліснявих грибів

D 500 бактерій та 200 пліснявих грибів

E 1500 бактерій та 150 пліснявих грибів
53

Класифікація антибіотиків здійснюється за різними принципами. До якої з

перерахованих груп за механізмом дії відносяться цефалоспоріни?

A * Інгібітори синтеза клітинної стінки

B Інгібітори синтеза білків

C Інгібітори процесів дихання

D Інгібітори окисного фосфорилювання

E Інгібітори синтеза цитоплазматичної мембрани
54

У школі зареєстровано випадок захворювання гепатитом А. Який препарат необхідно

застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим

однокласником?A * Імуноглобулін

B Жива вакцина

C Інактивована вакцина

D Інтерферон

E Рибовірин
55

Фітопатогенні мікроорганізми відносяться до різних груп. Яка з них найчастіше

викликає захворювання лікарських рослин?

A *Гриби

B Віруси

C Бактерії

D Актиноміцети

E Мікоплазми
56

З блювотних мас дитини з симптомами харчового отруєння, пов’язанного з

вживанням тістечок, виділений стафілокок. Який фактор патогенності стафілококів

спричиняє синдром токсикоінфекції?A Ентеротоксин

B Гемолізин

C Ексфоліативний токсин

D Гіалуронідаза

E Протеїн А
57

Різні структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який

компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих

умовах зовнішнього середовища?A Спора

B Капсула

C Війки

D Джгутики

E Включення
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка