Крок 2 Загальна лiкарська пiдготовка (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2013 рiкСкачати 69.04 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір69.04 Kb.
Крок 2 Загальна лiкарська пiдготовка

(україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2013 рiк

1. В харчоблок лiкарнi завезли знежирений кефiр. На кришцi фляги виставлена дата його зберiгання до моменту доставки. Зазначте оптимальний термiн (години) зберігання кефiру:

A. 36*

B. 40


C. 20

D. 50


E. 60

2. Дайте оцінку фiзичного розвитку дiвчинки 12-ти рокiв за методом сигнальних вiдхилень, якщо показник ваги тiла дорівнює + 0,5 сигми:

A. Середнiй*

B. Вище середнього

C. Високий

D. Низький

E. Нижче середнього

3. Пiд час медичного огляду у хворого було виявлено затримку росту, гiпогонадизм, статевий iнфантилiзм, вiдсутнiсть вторинних статевих ознак, збільшення печiнки та селезiнки. Це свiдчить про недостатнiсть у харчуваннi такого елементу:

A. Цинк*

B. Кальцiй

C. Мiдь

D. Йод


E. Вiтамiн D

4. У чоловiка через 16 годин пiсля вживання в їжу в’яленої риби i грибiв виникло блювання, з’явилися слабкiсть, задишка, сухiсть у ротi, запаморочення. Затримка стулу. На наступний день хворий госпiталiзований у важкому станi з частим пульсом при нормальнiй температурi тiла, зi скаргами на поганий зір i двоїння в очах. Який найбiльш імовірний дiагноз?

A. Ботулiзм*

B. Харчова токсикоiнфекцiя

C. Стафiлококовий токсикоз

D. Опiсторхоз

E. Отруєння грибами

5. Випадок сiмейного харчового отруєння характеризувався класичною клi-нiчною картиною ботулiзму. Напередоднi всi хворi вживали в їжу яєчню, борщ, котлети, варену ковбасу з консервованою кабачковою iкрою, абри-косове варення, морозиво. Який продукт найбiльш iмовiрно викликав отруєння?

A. Консервована кабачкова ікра*

B. Котлети

C. Морозиво

D. Варена ковбаса

E. Варення

6. Хлопчик 11-ти рокiв за останнiй рік п’ять разів хворiв на гострі респiратор-нi захворювання. До якої групи здоров’я повинен його вiднести сiмейний лiкар?

A. Друга група*

B. Перша група

C. Третя група

D. Четверта група

E. П’ята група

7. При вивченнi розкладу занять учнів 3-го класу встановлено: кiлькiсть уро-кiв протягом тижня - 30; у вiвторок перший урок українська мова, 2-й - музика, 3 i 4 - фiзичне виховання, усього 5 урокiв. Яке провiдне мiсце в розкладi урокiв?

A. Кiлькiсть урокiв фiзкультури*

B. Кiлькiсть урокiв протягом тижня

C. Кiлькiсть урокiв протягом дня

D. Мiсце уроку музики в розкладi

E. Мiсце уроку української мови в розкладi

8. На пiдприємствi в процесi виробництва утворюються особливо токсичні не утилізовані промислові вiдходи. Запропонуйте метод утилiзацiї та зне-шкодження:

A. Захоронення в котлованах полiгонiв в контейнерній тарі*

B. Термiчна обробка

C. Бiотермiчна переробка на удосконалених звалищах

D. Захоронення в котлованах полiгонiв з iзоляцiєю дна i стінок ущiльненим

шаром глини

E. Використання як сировини для повторної переробки

9. На авіаційному заводi проводиться обробка матерiалiв з використанням оптичних квантових генераторiв. Встановлено, що установка випромiнює у видимому спектрi, рiвнi лазерного випромiнювання на робочих мiсцях перевищують ГДР. Який орган буде уражатись в першу чергу?

A. Очi*


B. Шкiра

C. Печiнка

D. Селезiнка

E. Нирки


10. У чоловiка 43-х рокiв при проведеннi медичного огляду об’єктивно виявленi блідість шкiри i слизових оболонок, згладженiсть сосочкiв язика, поперечна посмугованiсть нiгтiв, трiщини у кутиках рота, тахiкардiя. У кровi: Hb-90 г/л, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Найбiльш iмовiрним причинним фактором даного стану є недостатнє надходження до органiзму:

A. Залiза*

B. Мiдi

C. Цинку


D. Магнiю

E. Селену

11. Аналiз проб ґрунту, вiдiбраних з шару 0-20 см, на земельнiй дiлянцi, від веденiй пiд житлову забудову, показав, що кiлькiсть кишкових паличок (клi-тин в 1 г ґрунту) становить 15, ентеро-кокiв - 9, титр perfringens - 0,1, санiтарне число - 0,99, нежиттєздатних форм яєць гельмiнтiв (екземплярiв в 1 кг ґрунту). Який з перелiчених показникiв не вiдповiдає гiгiєнiчним нормативам i вказує на необхiднiсть оздоровлення ґрунту на цiй земельнiй дiлянцi?

A. Кiлькiсть кишкових паличок*

B. Наявнiсть нежиттєздатних форм яєць гельмiнтiв

C. Кiлькiстье нтерококiв

D. Титр perfringens

E. –


12. В операцiйнiй обласної клінічної лiкарнi проведено вимірювання мiкро-клiматичних показникiв. Результати проведених дослiджень: середня температура повiтря складає 22oC, відносна вологiсть повiтря - 48%, швидкість руху повiтря - 0,1 м/с. Дайте гігієнічну оцінку мiкроклiмату операцiйної:

A. Мiкроклiмат комфортний*

B. Мiкроклiмат дискомфортний

C. Мiкроклiмат дискомфортний з підвищеною вологiстю

D. Мiкроклiмат дискомфортний охолоджуючий

E. Мiкроклiмат дискомфортний з підвищеною швидкiстю руху повітря

13. У електрозварювальника зi стажем роботи 15 рокiв пiд час медичного огляду виявлено сухi хрипи в нижніх вiддiлах легень. На рентгенограмi спо-стерiгаються дифузнi вузлики розмiром 3-4 мм в середнiх i нижніх вiддiлах легень. Яке захворювання можна запiдозрити?

A. Металоконiоз*

B. Силiкоз

C. Силiкатоз

D. Карбоконiоз

E. Бронхiт

14. У населеному пунктi планується будiвництво багатопрофiльної лiкарнi на 500 лiжок. Де на лiкарнянiй ділянці необхiдно розмiстити полiклiнiку?

A. Бiля центрального входу*

B. У садово-парковiй зонi

C. У центрi ділянки біля лiкувальних корпусiв

D. Розмiщення полiклiнiки на території дiлянки не дозволяється

E. Бiля господарської зони

15. При вивченнi санiтарно-гiгiєнiчних умов у 4-х лiжковiй терапевтичнiй палатi встановлено: площа палати – 30 м2, висота - 3,2 м, температура повітря +20oC, вологiсть - 55%, швидкiсть руху повітря - 0,1 м/с, свiтловий коефіцієнт (СК) - 1:5, коефiцiєнт природної освiтленостi (КПО) - 0,6%, вмiст діоксиду вуглецю у повiтрi - 0,1%. Який з показникiв не вiдповiдає гiгiєнiчним вимогам?

A. Коефiцiєнт природної освітленості (КПО)*

B. Швидкiсть руху повiтря

C. Свiтловий коефiцiєнт (СК)

D. Вмiст дiоксиду вуглецю у повiтрi

E. Площа палати

16. Хворий 50-ти рокiв протягом 15-ти рокiв працював на хімічному заводi. В роботi використовував розчинник - ксилол. Був госпiталiзований з підозрою на хронічну iнтоксикацiю. Встановлено анемiчний синдром. Який захiд вторинної профілактики анемiї буде першочерговим?

A. Змiна мiсця роботи*

B. Призначення глюкокортикоїдiв

C. Застосування залізовмісних препаратiв

D. Включення в дiєту морепродуктiв

E. Включення в їжу м’ясних продуктів

17. В ході розслiдування випадку масового отруєння у автомеханiкiв, якi про-водили випробування дизельних двигунiв у боксi майстернi, де була зiпсо-вана витяжна вентиляцiя, наприкiнцi робочого дня з’явились симптоми: го-ловний бiль, нудота, блювання, шум у вухах, лабiльнiсть пульсу. Об’єктивно:шкiра та слизовi оболонки вишнево-червоного кольору. Який токсичний чинник став причиною масового отруєння автомеханiкiв?

A. Оксид вуглецю*

B. Дiоксид вуглецю

C. Дiоксид сiрки

D. Оксид азоту

E. Сiрковуглець

18. Хвора з ожирiнням II ступеня (IМТ 36 кг/м2) звернулась до ендокринолога з метою схуднути. Який вид дiєтотерапiї слiд запропонувати хворiй?

A. Фiзiологiчна субкалорiйна дiєтотерапiя*

B. Дiєта з обмеженням бiлкiв

C. Дiєта з обмеженням вуглеводiвD. Дiєта з обмеженням жирiв

E. Голодування протягом 2-х тижнів


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка