Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (часть 2)Скачати 321.6 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір321.6 Kb.
1   2   3

109

У хворого встановлене зниження гостроти зору, пов’язане з патологією артеріальних

судин очного яблука. Яка з перелічених артерій є головним джерелом кровопостачання

сітківки?A * a. centralis retinae

B aa. ciliares i

C aa. conjunctivales

D a, lacrimalis

E aa. episclerales

110

Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м’язи не виконують своїх функцій?A * Жувальні м’зи

B М’яз-підіймач кута рота

C Коловий м’яз рота

D Мімічні м’язи

E Надчерепний м’яз

111

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та

долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A * N. Ulnaris

B N. radialis

C N. medianus

D N. musculocutaneus

E N. cutaneus antebrachii medialis

112

У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення

кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення

кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?A *Здавлення підключичної артерії.

B Здавлення пахвової артерії.

C Здавлення підключичної вени.

D Здавлення хребтової артерії.

E Здавлення пахвової вени.

113

У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворі черепа проходить цей

нерв?

A * Круглий

B Овальний

C Яремний

D Остистий

E -

114

У хворого порушений процес акомодації ока. Який м’яз пошкоджений?A * Musculus ciliaris

B Musculus sphincter pupillae

C Musculus dilatator pupillae

D Musculus rectus superior

E Musculus rectus inferior

115

Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність

якого м_яза блоковано?

A *Musculus sphincter pupillae

B Musculus ciliaris

C Musculus dilatator pupillae

D Musculus rectus superior

E Musculus rectus inferior

116

У хворого спостерігаються погіршення відчуття смаку з передніх 2/3 частин язика. Функція

якого нерва порушена?

A *Барабанна струна

B Язиковий нерв

C Нижній луночковий нерв

D Великий кам‘янистий нерв

E Малий кам‘янистий нерв

117

У чоловіка внаслідок поранення ділянки передньої поверхні плеча рука не згинається у

ліктьовому суглобі. Який з названих м’язів вірогідно постраждав?

A *m.biceps brachii

B m.deltoideus

C m.pectoralis major

D m.triceps brachii

E m.anconeus

118

У дитини природжене спастичне скорочення м’язів на одній стороні шиї, або “кривошия”.

Який м’яз при цьому страждає?

A *Грудинноключичнососцеподібний

B Підшкірний

C Грудиннопід’язичний

D Грудиннощитоподібний

E Лопаточнопід’язичний

119

У хворого відсутня чутливість в передній ділянці шиї. Який нерв із шийного сплетіння

пошкоджено?

A * Поперечний шийний

B Великий вушний

C Малий потиличний

D Надключичний

E Шийна петля

120

У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м’язів

порушена?

A *m.orbicularis oculi

B m.procerus

C m.corrugator supercilli

D m.occipitofrontalis [venter frontalis]

E m.zygomaticus major

121

У хворого спостерігається порушення функції білявушної слинної залози. Який нерв

посилює її секрецію?

A *n.petrosus minor

B n.petrosus major

C n.petrosus profundus

D n.auricularis minor

E n.auricularis major

122

У хворого стався тромбоз нижньої брижової артерії. Які відділи кишківника можуть бути

враженими?

A * Сигмовидна кишка

B Дванадцятипала кишка

C Клубова кишка

D Червоподібний відросток

E Шлунок

123

У 60 річного хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по

міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим

міжфасціальним простором є :A *Занутряний простір

B Надгруднинний міжапоневротичний простір

C Переднутряний простір

D Передтрахейний простір

E Піхва сонної артерії

124

У хворого 12 років запальний прцес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження

оболон мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між

субарахноїдальним простсром головного мозку та перилімфатичним простором

внутрішнього вуха. Через яке анатомічне утворення розповсюджилось запалення?

A *Аqueductus vestibuli

B Fossa subarcuata

C Hiatus canalis n. petrosi majoris

D Hiatus canalis n. petrosi minoris

E Fissura petrosquamosa

125

При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої

травми, він не може опустити донизу нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може бути

причиною вказаної патології?A *підборідно-під’язикового

B жувального

C скроневого

D медіального криловидного

E латерального криловидного

126

У хворого спостерігається біль та відчуття оніміння в слизовій ясен верхньої щелепи. Які

з нервів можуть бути ушкоджені?

A *Nn. alveolaris superiores (n.maxillaris).

B N.alveolaris inferior

C N. buccalis

D N. lingualis

E N.facialis

127

В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки vї очної ямки потерпілий

втратив можливість піднімати верхню повікуv і дивитися угору. Який нерв вірогідно

пошкоджений?A *R. superior n.oculumotorius.

B R. inferior n.oculumotorius.

C N. trochlearis

D N. abducens.

E N. ophthalmicus.

128

У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова

інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?

A *N.hypoglossus dexter.

B N.glossopharyngeus dexter.

C N. vagus dexter.

D N. trigeminus sinister.

E N.facialis sinister

129

У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад

сприймання смаку в передній частині язика. Який з нервів постраждав?

A * n.facialis.

B n.trigeminus.

C n.vestibulo-cochlearis.

D n.vagus.

E n.glossopharyngeus.

130

До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота

праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід

чекати скопичення крові?A * В прямокишково-міхуровій заглибині

B В верхньому клубово-сліпокишковому закутку.

C В міжсигмовидному закутку.

D В сальниковій сумці.

E В лівій приободовій борозні.

131

Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у

постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя.

Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?A * N.ulnaris.

B N. musculocutaneus.

C N. dorsalis scapularis.

D N. subscapularis.

E N.radialis.

132

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної

раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду

грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати

таку кліничну картину?

A *N. auricularis magnus.

B n. transversus colli.

C n. occipitalis minor.

D n. supraclaviculares.

E n. vagus.

133

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону в V міжреберному просторі

по середньоключичній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Двостулкового

B Тристулкового

C Клапана аорти

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

134

При аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону на основі мечоподібного

відростка грудини. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Тристулкового

B Двостулкового

C Клапана аорти

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

135

При аускультації серця був визначений діастолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по

правій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Клапана аорти

B Двостулкового

C Тристулкового

D Клапана легеневого стовбура

E Клапана верхньої порожнистої вени

136

При аускультації серця був визначений систолічний шум в ІІ міжреберному проміжку по

лівій пригрудинній лінії. Патологія якого клапана вислухав лікар?

A * Клапана легеневого стовбура

B Двостулкового

C Тристулкового

D Клапана аорти

E Клапана верхньої порожнистої вени

137

Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки,

припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?

A * Велика підшкірна вена

B Мала підшкірна вена

C Стегнова вена

D Підколінна вена

E Великогомілкова вена

138

У лікарню поступила хвора на гіпертонічну хворобу 61 року, у якої виявлено аневрізму a.

communicans posterior артеріального кола великого мозку. Які судини цього кола вона

з’єднує в нормі?A * A. carotis interna et a. cerebri posterior

B A. carotis interna et a. cerebri media

C A. carotis externa et a. cerebri anterior

D A. cerebri anterior et a. cerebri media

E A. cerebri media et a. cerebri posterior

139

У больного с желчекаменной болезнью развилась механическая желтуха. При

обследовании установлено, что камень находится в общем желчном протоке. Какие

желчевыводящие протоки образуют обтурированный проток?A *Ductus hepaticus communis et ductus cysticus

B Ductus hepaticus dexter et sinister

C Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus

D Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus

E Ductus hepaticus communis et ductus choledochus

140

В кардиологическое отделение поступила больная с нарушением кровоснабжения

левого предсердия. Изменение кровотока какой артерии привело к данному состоянию

A *R. Circumflexus

B R. interventricularis anterior

C A. coronaria dextra

D R. interventricularis posterior

E R. r. ventricularеs

141

У військкоматі , на УЗО-діагностиці у хлопчика 19 років було виявлено опущення нирки.

На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?

A * 11 грудного та 3 поперекового

B 9-10 грудних

C 4-5 поперекових

D 12 грудного та 1 поперекового

E 9-12 грудних

142

У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореню

носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути

розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої

мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

A *Печеріста пазуха

B Верхня сагітальна пазуха

C Потилична пазуха

D Сигмовидна пазуха

E Верхня кам’яниста пазуха

143

Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти були

ураженні?

A *Бічний та присередній

B Верхівковий, передній

C Присередній і передній основні

D Задній і бічний основні

E Верхівково-задній та передній

144

При втручанні з метою лікування вивіху нижньої щелепи, лікар повинен пам’ятати про

м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск

скронево-нижнещелепного суглобу. Який це м’яз?A *M. pterygoideus lateralis

B M. masseter

C M. pterygoideus medialis

D M. temporalis

E M. mylohyoideus

145

У хворого виявлено порушення секреторної функції піднижньощелепної слинної залози.

Який з нервів забезбечує її вегетативну іннервацію ?

A * Сhorda tympani

B N. auriculotemporalis

C N. mandibularis

D N. petrosus major

E N. petrosus minor

146

При томографічному обстеженні хворого було встановлено ушкодження ділянки, що має

назву trigonum lemnisci. Якому з провідних шляхів належить ця ділянка?

A * Слуховому шляху

B Зоровому шляху

C Tr. Frontopontinus

D Tr. Tectospinalis

E Tr. Reticulospinalis

147

Оглядаючи хворого лікар запропонував йому показати язик, висунувши його з рота.

Скорочення якого м‘яза висовує язик з рота вперед?

A *M. genioglossus.

B M. longitudinalis superior.

C M. hyoglossus.

D M. styloglossus.

E M. longitudinalis inferior.

148

У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?A * Окоруховий

B Лицевий.

C Трійчастий.

D Блоковий.

E Відвідний.

149

У хворого - запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову

порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?

A * Foramen sphenopalatinum.

B Foramen rotundum.

C Canalis palatinus major.

D Canalis palatinus minor.

E Canalis ptherygoideus.

150

У хворого порушена функція м’язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись

навшпиньки. Функція якого м’яза постраждала?

A *M. triceps surae

B M. tibialis posterior

C M. extensor digitorum longus

D M. flexor digitorum longus

E M. tibialis anterior

151

При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався,

глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м'яз.

Який?


A * Щічний.

B Великий виличний м’яз.

C Жувальний.

D Коловий м’яз рота.

E Щелепно – під’язиковий м’яз.

152

Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставленодіагноз – пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?

A * Нижній комірковий

B Верхній комірковий

C Піднебінний

D Виличний

E Лицевий
Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom -> 2013
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка