Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (часть 2)Скачати 321.6 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір321.6 Kb.
1   2   3

55

Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз.

М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A * Лівий шлуночок

B Ліве передсердя

C Правий шлуночок

D Праве передсердя

E Венозний синус

56

Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило

навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на

подразнення?A *Правого шлуночка

B Лівого шлуночка

C Правого передсердя

D Лівого передсердя

E Венозного синуса

57

Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку

передньою частиною язика, слиновиділення та сльозовиділення. Подразненням якого

нерва це викликано?A * Лицевого

B Під’язикового.

C Нижньощелепного.

D Блукаючого.

E Барабанного.

58

В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3

язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

A *ІХ

B Х

C VIII

D V

E XII

59

У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної

пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?

A * із середнього носового ходу

B із верхнього носового ходу

C із нижнього носового ходу

D із присінка носової порожнини

E із решітчасто-клиноподібної кишені

60

Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки

турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

A * Пазуха клиновидної кістки.

B Сонний канал.

C Зоровий канал.

D Барабанна порожнина.

E Лицевий канал.

61

У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до

задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?

A *Paries mastoideus

B Paries membranaceus

C Paries labyrinthicus

D Paries tegmentalis

E Paries jugularis

62

При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка

розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в

патологічний процес?A *а. carotis interna

B а. carotis externa

C а. meningea media

D а. auricularis posterior

E а. temporalis superficsalas

63

При обстеженні хворого, який звернувся у неврологічне відділення, виявлено зглаженість

лобних складок, неможливість примружити очі, кут рота опущений, ”парусить” щоки. Який

нерв пошкоджений?A *Лицевий

B Окоруховий

C Трійчастий

D Блукаючий

E Додатковий

64

При обстеженні хворого виявлено опущення верхньої повіки, розхідну

косоокість,розширена зіниця, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв

пошкоджений?A *Окоруховий

B Очний

C Блоковий

D Відвідний

E Зоровий

65

В лікарню звернулася хвора К. 38 років із скаргами на те, що після перенесеного гострого

вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3

язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть яка з

гілок якого нерва при цьму була уражена?

A *Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва

B Язикові гілки язикогорлового нерва

C Язикові гілки під’язикового нерва

D Барабанна струна лицевого нерва

E Верхній гортанний нерв блукаючого нерва

66

До лікаря-невропатолога звернулася хвора Л.52 років із скаргами на втрату чутливості

шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи.

Вкажіть яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена:A *Верхньощелепний нерв трійчастого нерва

B Великий кам’янистий нерв лицевого нерва

C Очний нерв трійчастого нерва

D Нижньощелепний нерв трійчастого нерва

E Барабанна струна лицевого нерва

67

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної

порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

A * Лицевого.

B М'язово-трубного.

C Барабанного.

D Канальця барабанної струни.

E Сонного.

68

Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної

порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

A *Лицевого.

B Сонного.

C М'язово-трубного.

D Барабанного.

E Канальця барабанної струни.

69

Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову

порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A *Вовча паща.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Перелом основи черепа.

D Заяча губа

E Викривлення носової перегородки вліво.

70

У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних

вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?

A *Ворітної.

B Нижньої порожнистої вени.

C Непарної вени.

D Верхньої порожнистої вени.

E Верхньої брижової.

71

У поступившего в клинику больного отмечаются: сильная головная боль, ригидность

мышц затылка, повторная рвота, болезненность при перкуссии черепа, повышена

чувствительность к световым раздражителям Установлен диагноз — менингит.

Показана спинномозговая пункция. Укажите анатомическое место проведения

спиномозговой пункции.A *Между 3 и 4 поясничными позвонками

B Между 1 и 2 поясничными позвонками

C Между 12 грудным и 1 поясничным позвонками

D Между 5 поясничным и основанием крестца

E Между 11 и 12 грудными позвонками

72

У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?A *m. Sternocleidomastoideus

B m. Omohyoideus

C m. Platisma

D m. Sternohyoideus

E m. Mylohyoideus

73

У человека развился гигантизм. Функция какой железы внутренней секреции нарушена?A *Гипофиза.

B Эпифиза.

C Щитовидной.

D Вилочковой.

E Надпочечников.

74

У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну

артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

A *До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B До хребта у верхній частині шиї.

C До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

75

Дитина поступила в лор-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення

середнього вуха. Захворювання почалось з запалення носоглотки. Встановлено, що

інфекція потрапила в барабанну порожнин через слухову трубу, яка лежить в:A *canalis musculotubarius.

B canaliculus tympanicus.

C canalis caroticus.

D canaliculus chordae tympani.

E canaliculi carotici tympanici.

76

При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення

лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

A *spatium interaponeuroticum suprasternal-E.

B spatium pretracheal-E.

C spatium retropharyngeal-E.

D spatium interscalenum.

E spatium antescalenum.

77

Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози

блоковано гематомою?

A *привушна

B під’язикова

C піднижньоще

D губна

E щічна

78

Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала

найбільших пошкоджень?

A *слизова

B м’язова

C серозна

D еластична мембрана

E м’язова і серозна

79

Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розглажена, розширена

права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки

не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між

щокою і зубами)?

A *n. facialis dexter.

B n. abduceus dexter.

C n. glossopharyngeus sinister.

D n. vagus dexter.

E n. trigeminus dexter.

80

До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що

запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими

втягнуті в запальний процес?A *Піднижньощелепні

B Бічні шийні

C Передні шийні

D Підборідні

E Лицеві

81

Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за

все буде відбуватися?

A *Порожнина рота, ротоглотки .

B Порожнина рота та гортаноглотки.

C Глотки, шлунку

D Глотки та стравоходу.

E Стравоходу та шлунку.

82

Больной не может поднять опущенную вниз нижнюю челюсть. Какие мышцы не могут

выполнить свои функции?

A *Жевательные мышцы.

B Мимические мышцы.

C Круговая мышца рта.

D Надчерепная мышца.

E Мышца поднимающая угол рта.

83

В зв'язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому

місці легко знайти язичную артерію і перев'зати її?

A *Трикутнику Пирогова.

B В сонному трикутнику.

C Влопаточно-підключичному трикутнику.

D В лопаточно-трапецієвидному трикутнику.

E В лопаточно-трахейному трикутнику.

84

У травмированного правосторонний перелом венечного отростка нижней челюсти со

смещением. Какая мышца сместит отросток?

A * Височная

B Медиальная крыловидная

C Латеральная крыловидная

D Жевательная

E Напрягающая мягкое небо.

85

У травмированного двухсторонний вывих височно-нижнечелюстного сустава. Какие

основные связки сустава будут повреждены?

A * Латеральные

B Шило-челюстные

C Крыловидно-челюстные

D Клиновидно-челюстные

E Внутрисуставные

86

При осмотре больного обнаружено, что при высовывании языка, его верхушка

отклоняется в сторону. Функция какой мышцы языка при этом нарушена?

A * Подбородочно-язычной

B Подъязычной

C Верхней продольной

D Нижней продольной

E Шилоязычной

87

Больная жалуется на боли при жевании, особенно при движении нижней челюсти назад.

Какие мышцы поражены?

A *Задние пучки височных

B Передние пучки височных

C Медиальные крыловидные

D Латеральные крыловидные

E Жевательные

88

До стоматолога звернулась жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці язика. Лікар

виявив, що внаслідок безперервного паління сигарет загинули смакові рецептори, які

лежать в papillae:A *Fungiformes

B Lentiformes

C Foliatae

D Filiformes

E Vallatae

89

До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на спотворене обличчя, на асіметрію лиця.

Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок,

віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Який нерв уражений?A *VII пари

B I пари

C V пари

D VI пари

E IV пари

90

Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при

следующем положении червеобразного отростка:

A *Восходящее

B Нисходящее

C Медиальное

D Латеральное

E Ретроцекальное

91

Під час гінекологічного обстеження пацієнтці був виставлений діагноз ендометриту

(запалення ендометрію). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?

A *Слизова оболонка

B Серозна оболонка

C М'язова оболонка

D Адвентиційна оболонка

E Навколоматкова клітковина

92

У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці

грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була

травмована?A *Зовнішня яремна вена

B Передня яремна вена

C Внутрішня яремна вена

D Задня вушна вена

E Пеперечна вена шиї.

93

При гнійному отиті гноєм розрушено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку

черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

A * В середню черепну ямку

B В задню черепну ямку

C В передню черепну ямку

D В очну ямку

E В крило-піднебінну ямку

94

При лабораторному дослідженні в крові хворого відмічено підвищення рівня сахару. Яка з

ендокринних залоз уражена?

A * Insulae pancreaticae

B Glandula supratenalis

C Glandula thyroidea

D Glandula parathyroidea

E Glandula pineale

95

Після травми хворий не може відвести плече. Порушення функції яких м’язів може це

визвати?

A * Musculus deltoideus

B Musculus infraspinatus

C Musculus levator scapule

D Musculus teres major

E Musculus subscapularis

96

Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі справа. У який

носовий хід виділяється гній?

A * У правий середній носовий хід

B У правий нижній носовий хід

C У правий верхній носовий хід

D У правий загальний носовий хід

E У правий носоглотковий хід

97

Пострадавший получил травму наружной поверхности лица и височной области.

Установлен перелом скуловой дуги. Отростки каких костей черепа повреждены?

A *Височный отросток скуловой и скуловой отросток височной

B Скуловой отросток лобной и скуловой отросток височной

C Височный отросток скуловой и скуловой отросток лобной

D Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток височной

E Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток лобной

98

После автомобильной катастрофы травмированный не может производить наклоны

головы вперед и назад. Определите в каком суставе произошли повреждения?

A *Атланто-затылочном

B Атланто-аксиальном латеральном

C Дугоотростчатых суставах

D Атланто-аксиальном срединном

E -

99

Больной жалуется на боли при жевании, особенно при выдвижении нижней челюсти

вперёд и смещении её в сторону. Функция каких мышц нарушена?

A *Латеральные крыловидные

B Медиальные крыловидные

C Жевательные

D Челюстно-подъязычные

E Височные

100

У обследуемого отмечается резкое опущение угла рта слева. Нарушением функции

каких мышц это вызвано?

A *Скуловых мышц

B Мышцы, опускающей угол рта

C Мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа

D Мышцы смеха

E Круговой мышцы рта

101

У больного возникают боли при жевании, затруднения при поднятии вверх нижней

челюсти (при закрытии рта). Функция каких мышц нарушена?

A *Височная, жевательная, медиальная крыловидная

B Височная, жевательная, латеральная крыловидная

C Височная, латеральная и медиальная крыловидные

D Латеральная и медиальная крыловидные, жевательная

E Височная, жевательная, челюстно-подъязычная

102

Больной поступил в ЛОР-отделение с диагнозом гайморит (воспаление

верхнечелюстной пазухи). Каким образом инфекция могла проникнуть в гайморову

пазуху?


A *Через средний носовой ход

B Через переднюю черепную ямку

C Через верхний носовой ход

D Через среднюю черепную ямку

E Через нижний носовой ход

103

На прийом до лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кісткі (етмоідіт).

При обстеженні виявлено порушення кровопостачання. Гілками якої артерії

кровопостачаються решітчасті комірки в нормі?A * A. ophtalmica

B A. infraorbitalis

C A. facialis

D A. cerebri anterior

E A. transversa faciei

104

При обстеженні хворого з порушенням інервації шкіри та слизових оболонок обличча,

було виявлено запалення трійчастого вузла та порушення його кровопостачання. Гілкою

якої артерії він кровопостачається в нормі?A * A. meningea media

B A. carotis interna

C А. infraorbitalis

D A. sphenopalatina

E A. ophtalmica

105

У жінки розвився неврит лицевого нерва, який призвів до параліча мімічних м’язів та

погіршення слуху. Погіршення слуху було наслідком параліча:

A *Стремінцевого м’яза

B Переднього вушного м’яза

C Верхнього вушного м’яза

D Заднього вушного м’яза

E Носового м’яза

106

Хворий скаржиться на втрату смакової чутливості. Яка ділянка кори ушкоджена?A *Гачку

B Гіпокампі (морському конику)

C Підмозолистому полі

D Кутовій звивині

E Прецентральній звивині

107

Потерпілого доставлено у травмпункт. Необхідно здійснити катетеризацію підключичної

вени. У якій топографо-анатомічній ділянці будемо проводити пункцію?

A *Переддрабинчастому проміжку

B Міждрабинчастому проміжку

C Сонному трикутнику

D Мала надключична ямка

E Лопатково-трахеальному трикутнику

108

При обстеженні у хворого виявлено порушення функції змикання очної щілини.

Пошкодження якого м‘яза можна запідозрити?

A *m. orbicularis oculi

B m. procerus

C m. orbikularis oris

D m. corrugater supercilii

E m. depressor supercilii


Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom -> 2013
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)
2013 -> Крок 1 Стоматологія 0 Біологія (частина 1)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка