Крок 1 Стоматологія 0 Біологія 1Сторінка3/4
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4

108

Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має

пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус.

Представником якої раси найвірогідніше є цей студент?

A *Монголоїдна

B Негроїдна

C Європеоїдна

D Австралоїдна

E Ефіопська

109

У дитини 8 місяців виявлено незарощення піднебіння, цілий ряд дефектів з боку очей,

мікроцефалія, порушення серцево-судинної системи. Цитогенетичні дослідження

виявили 47 хромосом з наявністю додаткової 13-ої хромосоми. Який діагноз можна

встановити на основі клінічних спостережень і цитогенетичних досліджень?

A *Синдром Патау

B Синдром “крика кішки”

C Синдром Едвардса

D Синдром Дауна

E Синдром Клайнфельтера110

Дівчина 16-ти років звернулася до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При

вивченні родоводу встановлено, що дана патологія передається від батька всім

дівчаткам, а від гетерозиготної матері - 50% хлопчиків. Для якого типу успадкування

характерні ці особливості?

A * Домінантного, зчепленого з Х-хромосомою

B Рецесивного, зчепленого з Х-хромосомою

C Зчепленого з Y-хромосомою

D Автосомно-домінантного

E Автосомно-рецесивного111

У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилась закладка ектодерми в

ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинуться вади?

A *Нервова трубка

B Нирки

C Епітелій кишечника

D Надниркові залози

E Статеві залози112

В результате интоксикации в эпителиальной клетке слизистой оболочки полости рта

не синтезируются ферменты, обеспечивающие сплайсинг. Какова причина

прекращения биосинтеза белка в этом случае?

A *Не образуется зрелая и-РНК

B Не синтезируется АТФ

C Не образуется р-РНК

D Не активируются аминокислоты

E Нарушен транспорт аминокислот

113

В генетической лаборатории при работе с молекулами ДНК белых крыс линии Вистар

заменили один нуклеотид другим. При этом получили замену только одной

аминокислоты в пептиде. Наблюдаемый результат будет следствием мутации:

A * Трансверсии

B Делеции

C Дупликации

D Смещение рамки считывания

E Транслокация

114

У хворого має місце розумова відсталість, низький зріст, короткопалі руки і ноги,

монголоїдний розріз очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою

парою хромосом. Як називається ця хромосомна аномалія?

A *Хвороба Дауна

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Тернера

D Трисомія за X-хромосомою

E Специфічна фетопатія

115

У хірургічне відділення лікарні був прийнятий хворий з підозрою на абсцес печінки.

Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і

неоднарозово хворів на гостре шлунково-кишкове захворювання. Яке протозойне

захворювання може бути в хворого?

A *Амебіаз

B Трипаносомоз

C Лейшманіоз

D Малярія

E Токсоплазмоз116

До педіатра звернулась мати з дитиною, в якої вона на білизні виявила маленьких

білих черв`ячків ниткоподібної форми з загостреними кінцями, завдовжки близько 1см.

Із розповіді матері: дитина неспокійно спить, уві сні скрегоче зубами, часто розчухує

область анального отвору. Визначте вид гельмінта:

A * Гострик

B Аскарида

C Волосоголовець

D Ціп`як озброєний

E Кривоголовка117

У 19-річної дівчинки клінічно виявлено таку групу ознак: низький зріст, статевий

інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які

найбільш ймовірні причини даної патології?

A *Моносомія за Х хромосомою

B Трисомія по 13-й хромосомі

C Трисомія по 18-й хромосомі

D Трисомія по 20-й хромосомі

E Часткова моносомія

118

При обстеженні 7-річної дитини виявлено наступні ознаки: низький зріст, широке

округле лице, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот.

Діагностовано також ваду серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби

Дауна. Вкажіть причину даної патології.

A *Трисомія 21-ої хромосоми

B Трисомія 13-ої хромосоми

C Трисомія за Х хромосомою

D Часткова моносомія

E Нерозходження статевих хромосом119

У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за

материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки:

A *Рецесивний, зчеплений зі статтю

B Аутосомно-ресесивний

C Домінантний, зчеплений зі статтю

D Неповне домінування

E Аутосомно-домінантний120

Дитина поскаржилася на свербіж потиличної та скроневих ділянок голови. При огляді

голови дитини мама виявила поверхневі виразки внаслідок розчухів і гниди білого

кольору на волоссі. Вкажіть збудника цього патологічного стану:

A *Воша головна

B Воша одежна

C Блоха людська

D Муха вольфартова

E Воша лобкова

121

Дитина 10 років скаржиться на слабість, нудоту, дратівливість. На білизні знайдені

гельмінти білого кольору завдовжки 5-10 мм. При мікроскопії зскрібка з перианальних

складок виявлені безбарвні яйця несиметричної форми. Вкажіть, який гельмінт

паразитує у хворого?

A *Гострик

B Аскарида людська

C Кривоголовка

D Трихінела

E Волосоголовець122

Внаслідок впливу γ-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулася на 180

градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК?

A *Інверсія

B Делеція

C Дуплікація

D Транслокація

E Реплікація123

Внаслідок дії тератогенного фактору у зародка порушено розвиток кровоносної

системи. В якому зародковому листку виникло це порушення?

A *Мезодерми

B Ентодерми

C Екзодерми

D Енто- і мезодерми

E Енто- і ектодерми124

Фактори середовища можуть зумовити зміни фенотипу, які копіюють ознаки, властиві

іншому генотипу. Такі зміни проявляються з високою частотою на певних (критичних)

стадіях онтогенезу і не успадковуються. Яку назву мають такі зміни?

A *Фенокопії

B Модифікації

C Тривалі модифікації

D Генокопії

E Мутації

125


У 25% здорових людей та в осіб із захворюванням порожнини рота на яснах, білому

налипанні назубах та у криптах мигдаликів зустрічається один з видів найпростіших,

який має розміри 6 – 60 мкм, широкі псевдоподії, голе тіло, яке поділяється на екто-

та ендоплазму. Вважається, що вони можуть викликати деякі ускладнення при

стоматологічних захворюваннях. Вккажіть вид найпростішого?

A *Entamoeba gingivalis

B Amoeba proteus

C Entamoeba histolytica

D Balantidium coli

E Entamoeba coli126

У хворого відмічається недомагання, що супроводжується підвищенням температури,

слабкістю, тривалими рідкими випорожненнями до 10 –12 раз на добу, гострими

болями у животі. При дослідженні фекальних мас виявлено структури правильної

округлої форми з 4-ма ядрами. Це може бути спричинено паразитуванням:

A *Entamoeba histolytica

B Leishmania donovani

C Trypanosoma gamdiense

D Entamoeba coli

E Toxoplasma gondii127

Студенти при вивченні особливостей генетичного коду з’ясували, що є амінокислоти,

яким відповідають по 6 кодонів, 5 амінокислот - 4 різні кодони. Інші амінокислоти

кодуються трьома і двома кодонами і тільки дві амінокислоти - одним кодоном.

Вкажіть, яку властивість генетичного коду перевідкрили студенти?

A *Надлишковість

B Універсальність

C Колінеарність

D Однонаправленість

E Триплетність128

Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має

пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус.

Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент?

A *Монголоїдної

B Негроїдної

C Європеоїдної

D Австралоїдної

E Ефіопської

129

Вживання тетрациклінів в першій половині вагітності призводить до виникнення

аномалій органів і систем плода, в тому числі до гіпоплазії зубів, зміни їх кольору. До

якого виду мінливості належить захворювання дитини?

A * Модифікаційної

B Комбінативної

C Мутаційної

D Спадкової

E Рекомбінативної

130

Дівчина 16 років звернулась до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При

вивченні родоводу встановлено, що дана патологія передається від батька всім

дівчаткам, а від матері - 50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці

особливості.

A * Домінантного, зчепленого з Х-хромосомою

B Рецесивного, зчепленого з Х-хромосомою

C Рецесивного, зчепленого з Y-хромосомою

D Автосомно-домінантного

E Автосомно-рецесивного


131

В генетической лаборатории при работе с молекулами ДНК белых крыс линии Вистар

заменили один нуклеотид другим. При этом получили замену только одной

аминокислоты в пептиде. Наблюдаемый результат будет следствием мутации:

A * Трансверсии

B Делеции

C Дупликации

D Смещение рамки считывания

E Транслокация132

В клинику поступил ребенок в возрасте 1 год 6 месяцев. При обследовании было

отмечено нарушение высшей нервной деятельности, слабоумие, расстройство

регуляции двигательных функций, слабая пигментация кожи, в крови имеется

высокое содержание фенилаланина. Укажите предположительный диагноз.

A * Фенилкетонурия

B Галактоземия

C Тирозиноз

D Синдром Дауна

E Муковисцидоз133

Трихо-денто-кістковий синдром є однією з ектодермальних дисплазій, яка

проявляється ураженням зубів, волосся і кісток. Аналіз родоводу встановив наявність

патології в кожному поколінні у чоловіків та жінок. За яким типом успадковується цей

синдром?

A *автосомно-домінантним

B автосомно-рецесивним

C домінантним зчепленим з Х хромосомою

D рецесивним зчепленим з Х хромосомою

E зчепленим з У хромосомою134

У матери и отца широкая щель между резцами – доминантный менделирующий

признак. Оба – гомозиготны. У их детей проявится следующая генетическая

закономерность:

A *Единообразие гибридов первого поколения

B Расщепление гибридов по фенотипу

C Независимое наследование признака

D Несцепленное наследование

E Сцепленное наследование

135

При мікроскопіюванні виділень з ясен хворого, який страждає на парадонтоз,

знайдені найпростіші грушоподібної форми, які мали довжину тіла 6 – 13 мкм. У

паразита одне ядро, на передньому кінці розташовані 4 джгутики, є ундулююча

мембрана. Яких найпростіших виявили у хворого?

A *трихомонада

B лейшманія

C амеба


D балантидій

E лямблія136

На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім"ї, якщо

це м"ясо не пройшло ветеринарного контролю?

A * Теніозом.

B Теніаринхозом.

C Гіменолепідозом.

D Ехінококозом.

E Фасціольозом137

У новонародженої дитини вивих кришталика, довгі і тонкі кінцівки з дуже довгими і

тонкими пальцями, аневризма аорти, виділення з сечею окремих амінокислот. Для

якого захворювання характерні дані ознаки?

A *Синдрому Марфана

B Фенілкетонурії

C Гіпофосфатемії

D Фруктозурії

E Галактоземії

138

В результате интоксикации в эпителиальной клетке слизистой оболочки полости рта

прекратился синтез ферментов, обеспечивающих сплайсинг. Биосинтез белка

прекратится, потому что в результате:

A *не образуется зрелая и-РНК

B не синтезируется АТФ

C не образуется р-РНК

D не активируются аминокислоты

E нарушен транспорт аминокислот

139

У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової

оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з

загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою

мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?

A *Trichomonas vaginalis

B Trichomonas hominis

C Trichomonas buccalis

D Trypanosoma gambiense

E Lamblia intestinalis140

У хворого на гепато-церебральну дегенерацію при обстеженні виявлено порушення

синтезу білка - церулоплазміну. З якими з перелічених органел пов’язаний цей

дефект?


A *Гранулярна ендоплазматична сітка

B Агранулярна ендоплазматична сітка

C Мітохондрії

D Комплекс Гольджі

E Лізосоми

141

Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які

процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

A *окислення органічних речовин

B поділ ядра

C кросинговер

D -

E дроблення142

Ядра клітин обробили препаратом, що зруйнував структуру гістонів. Які компоненти

клітини зміняться внаслідок цього в першу чергу?

A *хромосоми

B ядерна оболонка

C рибосоми

D мітохондрії

E плазматична мембрана143

Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків -

тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до

порушення:

A * розходження хромосом

B спіралізації хромосом

C цитокінезу

D деспіралізації хромосом

E тривалості мітозу

144

У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано з

застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На які зародкові листки

подіяв цей тератоген?

A * Ектодерма

B Усі листки

C Ентодерма

D Мезодерма

E Ентодерма та мезодерма

145

У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне

захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель?

A * Токсоплазмоз

B Лейшманіоз

C Малярія

D Амебіаз

E Лямбліоз146

Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування

субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A * Біосинтезі білка

B Біосинтезі вуглеводів

C Синтезі АТФ

D Фотосинтезі

E Біологічному окисненні147

У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося

пошкодження молекули ДНК. Спрацювала система відновлення пошкодженої ділянки

молекули ДНК за допомогою специфічного ферменту по непошкодженому ланцюгу.

Це явище має назву:

A * Репарація

B Дуплікація

C Реплікація

D Ініціація

E Термінація148

При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери

громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли

клінічно здорова людина є джерелом цист, які заражують інших людей. Це можливо

при паразитуванні в людини:

A * Дизентерійної амеби

B Малярійних плазмодіїв

C Кишкова трихомонада

D Дерматотропних лейшманій

E Вісцеротропних лейшманій

149

У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза,пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після

цього транскрипція припинилась. Ця ділянка ДНК:

A *Термінатор.

B Промотор.

C Репресор.

D Оператор.

E Регулятор

150

У клітині відбулася мутація першого екзону структурного гена. В ньому зменшилась

кількість пар нуклеотидів - замість 290 пар стало 250. Визначте тип мутації:

A *Делеція.

B Інверсія.

C Дуплікація.

D Транслокація.

E нонсенс-мутація151

Мутація структурного гена не призвела до заміни амінокислот в білку. В цьому

проявилась властивість генетичного коду:

A * Надлишковість

B Мутабільність

C Колінеарність

D Недостатність

E Універсальність152

У медично-генетичній консультації 14-річній дівчинці встановлено діагноз: синдром

Шерешевського - Тернера. Який каріотип дитини?

A *45, Х0

B 46, ХХ

C 47, ХХУ

D 46, ХУ

E 47, трисомія за 13-ою парою153

Ребенок жалуется на общую слабость, отсутствие аппетита, неспокойный сон, зуд в

перианальной области. Поставлен предварительный диагноз: энтеробиоз. Для

уточнения диагноза следует провести:

A * Соскоб с перианальных складок

B Рентгеноскопическое исследование

C Биопсию мышечной ткани

D Иммунодиагностику

E Анализ дуоденального содержимого

154

У пациента после обширного ожога остался дефект кожи. Для закрытия дефекта на

это место хирурги переместили кожный лоскут с другой части тела этого же

больного. Какой вид трансплантации был осуществлен?

A *Аутотрансплантация

B Эксплантация

C Аллотрансплантация

D Ксенотрансплантация

E Гомотрансплантация

155

Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у

вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні

амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів – від одного до шести. Як

називається така особливість генетичного коду?:

A * Виродженість

B Універсальність

C Неперекривність

D Триплетність

E Специфічність156

На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші, у якому було

виявлено фагоцитовані лейкоцитами бактерії. Які органели клітини завершують

перетравлення цих бактерій?

A * Лізосоми

B Мітохондрії

C Гранулярна ендоплазматична сітка

D Апарат Гольджі

E Рибосоми

157

Одним з етапів синтезу білка є рекогніція. Першій триплет іРНК починається з

триплету - УAУ. Який комплементарний триплет знаходиться в тРНК?

A * АУА

B AАA

C ГУГ


D УГУ

E ЦУЦ


158

Інтенсивність пігментації шкіри в людини контролюють кілька неалельних

домінантних генів. Встановлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація

стає інтенсивнішою. Який тип взаємодії між цими генами?

A *Полімерія

B Плейотропія

C Епістаз

D Кодомінування

E Комплементарність

159

При дослідженні гельмінтологічними методами фекалій хворого виявлено яйця

овальної форми, коричневі, з горбкуватою зовнішньою оболонкою. Встановіть вид

гельмінта.

A *Аскарида

B Гострик

C Волосоголовець

D Ціп’як карликовий

E Стьожак широкий

160

При обстеженні новонароджених в одному з міст України у дитини виявлено

фенілкетонурію. Батьки дитини не страждають на цю хворобу та мають двох

здорових дітей. Визначте можливі генотипи батьків з геном фенілкетонурії:

A *Аа х Аа

B АА х аа

C аа х аа

D Аа х аа

E Аа х АА

161

В клетках всех организмов присутствуют безмембранные органеллы, состоящие из

двух неодинаковых по размеру частиц. Они имеют микроскопические размеры и

участвуют в синтезе белков. Как называются эти органеллы?

A *Рибосомы

B Лизосомы

C Комплекс Гольджи

D Клеточный центр

E Митохондрии

162

Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження

внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в

утворенні рубців?

A *Зрілі спеціалізовані фібробласти

B Юні малоспеціалізовані фібробласти

C Фіброцити

D Міофібробласти

E Фіброкласти

163

Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого

з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних

явищ в осередку запалення?

A *Вторинна альтерація

B Первинна альтерація

C Еміграція лімфоцитів

D Діапедез еритроцитів

E Проліферація фібробластів

164

У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодиазепинів.

Пологи наступили в строк, протікали нормально, але народилась дитина з

численними аномаліями розвитку (заяча губа, полідактилія). Як називається описана

дія лікарського засобу?

A *Тератогенна

B Мутагенна

C Ємбріотоксична

D Фетотоксична

E -


165

К врачу-генетику обратился юноша 18 лет астенического телосложения: узкие плечи,

широкий таз, высокий рост, скудная растительность на лице. Выражена умственная

отсталость. Был поставлен предварительный диагноз: синдром Клайнфельтера.

Какой метод медицинской генетики позволит подтвердить данный диагноз?

A * Цитогенетический

B Генеалогический

C Близнецовый

D Дерматоглифика

E Популяционно-статистический166

У 50-летней женщины был удален зуб. На месте удаления зуба регенерировала

новая ткань. Исходя из функции органелл клеток укажите наиболее активные из них

при восстановлении тканей:

A * Рибосомы

B Центросомы

C Постлизосомы

D Гладкая ЭПС

E Лизосомы

167

В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина

тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий

у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)?

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Трисомія Х

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка