Крок \ Стоматологія \ Крок 1 \ База \ Нормальна анатомія \ 2010Скачати 458.33 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.06.2020
Розмір458.33 Kb.
  1   2   3

V a3f1282b

Крок \ Стоматологія \ Крок 1 \ База \ Нормальна анатомія \ 2010


1 У лікарню госпіталізована хвора у важкому стані з діагнозом – геморагічний інсульт в ділянці лобної долі правої півкулі головного мозку. У шкодження якої артерії найбільш ймовірно призвело до цього стану?

A A. Cerebri anterior

B A. communicans posterior

C A. communicans anterior

D A. cerebri posterior

E A. cerebri media

2 У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої артерії виникло порушення кровообігу?

A Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії

B Передніх шлуночкових гілок правої вінцевої артерії

C Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії

D Лівої крайової гілки лівої вінцевої артерії

E Передсердно-шлуночкових гілок лівої вінцевої арте_рії3 Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

A Вивертаються в порожнину шлуночка

B Притискаються до стінок передсердя

C Вивертаються в порожнину передсердя

D Стуляються, закриваючи просвіт отвору

E Притискаються до стінки судин

4 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається незначне перекриття різцями нижньої щелепи зубів верхньої. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A Прогенія

B Ортогнатія

C Закритий прикус

D Прямий прикус

E Біпрогнатія

5 Хворий скаржиться на неможливість бічних рухів нижньої щелепи. Який з м’язів найвірогідніше ушкоджено?

A M. pterygoideus lateralis

B M. pterygoideus medialis

C M. buccinator

D M. masseter

E M. risorius

6 Хворий звернувся до стоматолога зі скаргою на сухість ділянки під язиком справа. Лікар встановив, що ущемлена chorda tympani при її виході в праву підскроневу ямку через fissura:

A Petrotympanica

B Sphenopetrosa

C Petroocipitalis

D Tympanomastoidea

E Petrosguamosa

7 Чоловік 70 років під час бриття зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 дні він був доставлений в лікарню з діагнозом запалення оболон головного мозку. Яким шляхом інфекція проникла в порожнину черепа? Через:

A V. emissariaе mastoideaе

B V.v. labyrinthi

C V.v. tympanicae

D V. facialis

E V.v. auriculares

8 Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

A слизова

B м’язова

C серозна

D еластична мембрана

E м’язова і серозна

9 До стоматолога звернулася жінка зі скаргою на синець і припухлість під оком. З анамнезу: кілька днів тому під підоо-чноямковою анестезією видалений перший малий кутній зуб, а через кілька днів з’явилась гематома в ділянці foramen intraorbitale. Гілку якої артерії було травмовано?

A Верхньощелепна

B Лицева


C Поверхнева скронева

D Верхня губна

E Жувальна

10 Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

A II-IV

B III-IV


C I-II

D IV-V


E V-VI

11 Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної порожнини у хворого справа спостерігалась нерухомість грудочеревної перегородки. Який нерв пошкоджений?

A Правий діафрагмальний нерв

B Правий блукаючий нерв

C Правий відділ симпатичного стовбура

D Шийна петля

E Додатковий нерв

12 Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

A Ureter

B Pelvis renalis

C Uretra

D Vesica urinaria

E Ren

13 Хірург-стоматолог у жінки 24 років діагностував гнійне запалення клиноподібної пазухи. Зроблено все можливе, щоб запобігти втягненню в процес стінки артерії, яка лежить в печеристій пазусі та тим самим уникнути смертельної кровотечі. Яка це артерія?

A a. carotis interna

B a. supraorbitalis

C a. infraraorbitalis

D a. carotis externa

E a. ophthalmica

14 Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A Вовча паща

B Викривлення носової перегородки вправо

C Перелом основи черепа

D Заяча губа

E Викривлення носової перегородки вліво

15 До лікаря педіатра звернулася мати с приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м’язів шиї недорозвинений?

A Грудинно-ключично-соскоподібний м’яз

B Підшкірний м’яз

C Двочеревцевий м’яз

D Довгий м’яз шиї

E Шило-під’язиковий м’яз

16 При онкологічному захворюванні одного з органів грудної порожнини пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше за все відтікає одразу до грудної лімфатичної протоки. Який це орган?

A Стравохід

B Легеня


C Трахея

D Серце


E Вилочкова залоза

17 У хворого знижений слух. При огляді виявлено сірчані корки. В якій частині органа слуху зміни?

A У зовнішньому вусі

B У середньому вусі

C У внутрішньому вусі

D У барабанній перетинці

E У слуховій трубі

18 При ендоскопічному обстеженні дванадцятипалої кишки діагностовано пухлину великого сосочка. Вкажіть локалізацію цього патологічного утворення у кишці:

A У низхідній частині

B У верхній частині

C У горизонтальній частині

D У висхідній частині

E У верхньому згині

19 У хворого з порушенням згортання кровї виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечнику вражений?

A Colon sigmoideum

B Ileum


C Caecum

D Colon transversum

E Colon ascendens

20 Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?

A N.ulnaris.

B N.radialis.

C N. musculocutaneus.

D N. dorsalis scapularis.

E N. subscapularis.

21 Стоматолог встановив, що хворий 23-х років скаржиться на велику кількість слини. Стимуляція якого вегетативного вузла викликає утворення великої кількості слини серозного характеру?

A ganglion oticum

B Ganglion ciliare

C Ganglion pterygopalatinum

D Ganglion submandibulare

E Ganglion sublinguale

22 Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, колокол, музика). Яка частка мозку ушкоджена?

A lobus temporalis

B lobus occipitalis

C lobus frontalis

D lobus parietalis

E insula

23 Чоловік звернувся до хірурга з варикозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні шкіри гомілки, на задній та передній поверхні шкіри стегна. Які поверхневі вени здійснюють відтік від нижньої кінцівки?

A Велика та мала підшкіряні вени

B Підколінна, поверхнева підшкіряна вена

C Мала підшкіряна вена, глибока вена стегна

D Стегнова вена, велика та мала підшкіряні вени

E Задня великогомілкова вена, велика підшкіряна вена

24 Оглядаючи ротову порожнину у хворого, стоматолог звернув увагу на наявність тригону на жувальній поверхні першого верхнього лівого моляра. Тригон це є злиття:

A Пара-,мета- і протоконуса

B Прото-, пара- і гіпоконуса

C Гіпо-, пара- і метаконуса

D Мета-, пара- і гіпоконуса

E Пара-, мета- і гіпоконуса

25 Хворий, 43років, звернувся зі скаргою на пухлину на корені язика. Хірург стоматолог виявив, що це зло’якісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перевязати артерію, що проходить в трикутнику Пирогова. Це:

A a. lingualis

B a. palatina ascendens

C a. profunda linguae

D a. sublingualis

E a. suprahyoideum

26 Яку артерію можна пошкодити при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?

A Нижня альвеолярна артерія

B Криловидні гілки

C Середня оболонна артерія

D Щічна артерія

E Язикова артерія

27 Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені?

A Спіноталамічні

B Латеральн спінокортикальні

C Медіальні спінокортикальні

D Передні спіномозочкові

E Задні спіномозочкові

28 При туберальній анестезії голку просувають до задньо-зовнішньої поверхні горбика верхньої щелепи і вводять анестетик. Які нерви при цьому знечулюються?

A Rr. alveolaris superiores posteriores

B Rr. alveolaris superiores anteriores

C R. alveolaris superior medius

D N. maxillaris

E N. infraorbitalis

29 Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції якого основного м’язів може це визвати?

A Musculus triceps brachii

B Musculus infraspinatus

C Musculus levator scapule

D Musculus teres major

E Musculus subscapularis

30 Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку?

A Діафрагмальний нерв

B Блукаючий нерв

C Симпатичний стовбур

D Шийна петля

E Додатковий нерв

31 Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи бул ушкоджено

A Ureter

B Uretra


C Vesica urinaria

D Pelvis renalis

E Ren

32 Студентка 17 років видавила гнійничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона поступила в інститут нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристої пазухи. Яким шляхом інфекція попала в цю пазуху?

A Через v.angularis

B Через v. maxillarіs

C Через v. profunda faciei

D Через v. transversa faciei

E Через v. diploicae frontalis

33 У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоідітом. Надалі виникла загроза гнойного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

A Сигмоподібної

B Поперечної

C Верхньої сагітальної

D Прямої


E Нижньої кам’янистої

34 Дитина 5 років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Порушення розвитку якого м’язу мало місце ?

A Грудинно-ключично-соскоподібного

B Трапецієподібного.

C Ремінного м’язу голови

D Грудинно-під’язикового.

E Довгого м’язу голови.

35 При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

A N.abducens.

B N.trochlearis.

C N.oculomotorius.

D N.ophthalmicus.

E N. infraorbitalis..

36 У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в області стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?

A Sinus sagittalis superior.

B Sinus petrosus superior.

C Sinus rectus.

D Sinus sagittalis inferior.

E Sinus transversus.

37 Чоловік 63-х років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього через падіння пошкоджений такий м’яз:

A Скроневий

B Жувальний

C Бічний крилоподібний

D Присередній крилоподібний

E Двочеревцевий

38 У травмованого субдуральна гематома у висковій ділянці. Яка артерія пошкоджена?

A Середня оболонна артерія

B Передня оболонна артерія

C Передня мозкова артерія

D Середня мозкова артерія

E Задня сполучна артерія

39 У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну пазуху?

A із середнього носового ходу

B із верхнього носового ходу

C із нижнього носового ходу

D із присінка носової порожнини

E із решітчасто-клиноподібної кишені

40 Хворий не може на одній половині обличчя підняти брову, закрити повністю око, оголити зуби. Який нерв уражений?

A Лицевий

B Верхньощелепний

C Очний

D НижньощелепнийE Окоруховий

41 При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?

A a. carotis interna

B a. carotis externa

C a. meningea media

D a. auricularis posterior

E a. temporalis superficsalas

42 При оперативному втручанні в черевній порожнині хірургу необхідно проникнути в чепцеву (сальникову) сумку. Як може проникнути хірург в цю частину порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чепця (сальника)?

A Через чепцевий (сальниковий) отвір

B Через праву біляободову борозну

C Через ліву біляободову борозну

D Через правий брижовий синус

E Через лівий брижовий синус

43 При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, а ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

A Колового м'яза

B Великого виличного м'язу

C Щічного м'язу

D М'язу сміху

E Жувального м'язу

44 Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м’язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем лопатковопід'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

A Сонний.

B Підщелепний.

C Лопатковотрахейний.

D Лопатковоключичний.

E Лопатковотрапецієвидний.

45 До лікаря звернувся хворий з периодонтом нижнього кутного зуба. Встановлено, що запальний процес поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли були першими втягнуті в запальний процес?

A Піднижньощелепні

B Бічні шийні

C Передні шийні

D Підборідні

E Лицеві

46 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A Біпрогнатія

B Закритий прикус

C Прогенія

D Ортогнатія

E Прямий прикус

47 При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м’яз?

A M. pterygoideus lateralis

B M. masseter

C M. pterygoideus medialis

D M. temporalis

E M. mylohyoideus

48 Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

A В середньому

B В верхньому

C В нижньому

D У загальному

E В найвищому

49 До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудино-ключично-соскоподібного м’яза болісна. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

A N.auricularis magnus

B N.occipitalis minor

C Nn.supraclaviculares

D N.vagus

E N.transversus colli

50 У хворого кривошия. Який м’яз шиї уражений?

A M.sternocleidomastoideus

B M.omohyoideus

C M.platisma

D M.sternohyoideus

E M.mylohyoideus

51 Хворому для виготовлення функціонального повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з’явилася гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалася. Встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою:

A A.maxillaris

B A.alveolaris inferior

C A .temporalis superf icialis

D A.ophthalmica

E A.labialis superior

52 Під час хірургічного втручання лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Руйнування якого каналу скроневої кістки можливе?

A Лицевого.

B Сонного.

C М'язово-трубного.

D Барабанного.

E Канальця барабанної струни.

53 При огляді ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями.Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?

A Відкритий прикус

B Ортогнатія

C Закритий прикус

D Прогенія

E Прямий прикус

54 Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомiчне утворення можливе це поширення?

A Виростковий канал

B Тім ’яний отвір

C Круглий отвір

D Остистий отвір

E Овальний отвір

55 Для уточнення діагнозу у хворого 15 років потрібно зробити сіалографію привушної залози, де знаходиться отвір, через який буде введена рентгенконтрастна маса:

A На щоці в ділянці напроти 2-го верхнього великого кутнього зуба

B На щоці в ділянці напроти 2-го нижнього великого кутнього зуба

C На caruncula sublingualis

D На region sublingualis

E На щоці в ділянці напроти верхнього 2-го малого кутнього зуба

56 У хворого після застудного захворювання з’явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав?

A Трійчастий

B Під’язиковий

C Додатковий

D Блукаючий

E Язикоглотковий

57 Хворий 60-ти років при падінні отримав травму голови і був доставлений до лікарні. При обстеженні виявлена підшкірна гематома скроневої ділянки. Пошкодження якої судини призвело до появи гематоми?

A А. temporalis superficialis

B А. maxillaris

C А. auricularis posterior

D А. buccalis

E А. occipitalis

58 Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

A Лівий шлуночок

B Ліве передсердя

C Правий шлуночок

D Праве передсердя

E Венозний синус

59 У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?

A Передміхурова залоза

B Придаток яєчка

C Цибулино-сечівникова залоза

D Яєчко


E Сімяний міхурець

60 У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. Гілки якої артерії тромбовані?

A Права коронарна артерія

B Ліва коронарна артерія

C Ліва та права коронарна артерія

D Права підключична артерія

E Ліва підключична артерія

61 Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопоста-чає цю ділянку. Яка судина була перев’язана?

A A.supraorbitalis

B A.infraorbitalis

C A.angularis

D A.dorsalis nasi

E A.temporalis superf icialis

62 У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов’язане з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?

A Ganglion oticum

B Ganglion ciliare

C Ganglion pterygopalatinum

D Ganglion submandibulare

E Ganglion sublinguale

63 У хворого 16 років фурункул у ділянці крила носа праворуч. Процес ускладнився збільшенням лімфоїдних вузлів. В які лімфоїдні вузли відбувся відтік з цієї ділянки носа?

A nodi lymphoidei submandibulares

B nodi lymphoidei parotidei

C nodi lymphoidei cervicalis superficialis

D nodi lymphoidei occipitales

E nodi lymphoidei mastoidei

64 Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?

A Барабанна струна

B Великий кам’янистий нерв

C Малий кам’янистий нерв

D Глибокий кам’янистий нерв

E Під’язиковий нерв

65 У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція?

A Foraminae cribrosae

B Foramen ovale

C Foramen ethmoidalae posterior

D Foramen sphenopalatinum

E Foramen rotundum

66 При досліджені хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м’яз пошкоджений?

A Підборідно-язиковий.

B Підязиково-язиковий.

C Поздовжний м’яз язика.

D Шило-під’язиковий.

E Поперечний м’яз язика.

67 У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину перев’язує лікар для зупинки кровотечі?

A Язикову артерію

B Дорзальну артерію язика

C Глибокої артерії язика

D Лицевої артерії

E Висхідної артерії глотки

68 У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка