Концепція удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськи ХСкачати 445.45 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації27.05.2016
Розмір445.45 Kb.
1   2   3   4   5

Розділ IV
Судочинство

Правила судової процедури мають слугувати ухваленню правосудного рішення у справі та забезпечувати рівні гарантії учасникам процесу щодо судового захисту їхніх прав.


1. Судочинство як найдієвіший інститут забезпечення верховенства права має засновуватися, зокрема, на таких загальних принципах:

законність, що вимагає від суду здійснювати судочинство, керуючись Конституцією та законами, з урахуванням їх цілей, та надаючи при цьому найсправедливіше тлумачення для кожного випадку;

рівність учасників процесу, яка означає рівні можливості у судовому процесі, що відповідають процесуальному статусу учасника процесу;

диспозитивність, відповідно до якої сторони можуть вільно розпоряджатися своїми правами щодо предмета спору;

змагальність, що покладає на сторони обов‘язок доводити перед судом ті обставини, щодо яких існує спір і які мають значення для справедливого вирішення справи;

розумні строки розгляду справ, що зобов’язують суд вирішувати справи без невиправданих зволікань або ж уникати поспішності, що завдає шкоди справедливому судочинству;

гласність, що ставить вимогу забезпечити усім особам, які мають інтерес у результатах вирішення справи, можливість брати участь у судовому процесі;

відкритість (публічність), що означає вільний доступ громадськості до судового розгляду і до рішень суду; такий доступ може бути обмежений законом і лише з легітимною метою (з легітимних підстав);

обов’язковість рішень суду, що зобов’язує державу забезпечити ефективне виконання судових рішень під контролем з боку суду.

Особливості реалізації цих засад у кожному виді судочинства повинні бути зумовлені специфікою предмета судової справи і завданням суду в її вирішенні.


2. Основним завданням конституційного судочинства є абстрагований від конкретних правовідносин контроль за відповідністю Конституції України правових актів вищих органів державної влади. Разом з тим для підвищення ефективності конституційно-правового захисту прав і свобод доцільно надати кожній особі право звернутися до Конституційного Суду з конституційною скаргою у випадках, визначених законом. З цією метою доцільно запровадити розгляд справ у Конституційному Суді палатами.
Цивільне судочинство слід розглядати як послугу держави щодо вирішення приватноправових спорів сторонам, які самостійно не можуть їх урегулювати. У цивільному судочинстві засади диспозитивності й змагальності реалізуються у повному обсязі, суд повинен вирішувати спори, про розв’язання яких просять сторони.

Адміністративне судочинство спрямоване на захист прав особи в публічно-правових відносинах від порушень з боку суб‘єктів владних повноважень. За своїм статусом в суспільстві учасники таких правовідносин перебувають в нерівних умовах, тому адміністративний суд має вжити всіх передбачених законом заходів, щоб захистити порушені владою права особи, в тому числі – збирати докази з власної ініціативи, виходити за межі вимог сторін тією мірою, наскільки це необхідно для повного захисту прав особи.

Кримінальне судочинство своїм завданням має: встановлення винуватості особи у вчиненні кримінально караного діяння; захист прав потерпілого та інтересів суспільства від злочинних посягань; справедливе застосування заходів кримінальної відповідальності; захист особи від необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності, порушення її прав під час провадження дізнання та досудового слідства. У кримінальному судочинстві мають застосовуватись безпосередньо принцип презумпції невинуватості особи та принцип “усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь”. Кримінальний суд має позбутися властивого ще й досі йому обвинувального ухилу. Слід законодавчо позбавити суд права направляти справи на додаткове розслідування та надавати органам досудового слідства доручення щодо пошуку доказів. Обов‘язком суду має бути винесення виправдального вироку, якщо обвинувачення не довело вини особи у вчиненні злочину.

З метою забезпечення рівності сторін у кримінальному процесі необхідно реалізувати принцип змагальності на стадії дізнання та досудового слідства, надавши стороні захисту процесуальні можливості для проведення альтернативного розслідування. Потерпілі повинні мати ефективні можливості обстоювати свої інтереси у разі неналежного проведення досудового слідства.

Слід запровадити позитивний досвід демократичних країн щодо реституційного правосуддя, яке полягає не у покаранні особи, а у примиренні обвинуваченого і потерпілого за участю посередника (медіатора) і/або у відшкодуванні потерпілому завданої матеріальної та моральної шкоди.

Взяття під варту як запобіжний захід має застосовуватись у виняткових випадках. Слід розширити перелік та використання запобіжних заходів, не пов‘язаних з позбавленням волі. Судові експертизи у кримінальних справах не повинні здійснювати експертні служби, які перебувають у структурі органів досудового слідства.


3. Інститут народних засідателів у здійсненні судочинства потребує процесуального оформлення. Для правильного і максимально справедливого вирішення певних справ важливими є не тільки юридичні знання суддів, але й їхній життєвий досвід та моральність. Доцільною є участь народних засідателів у розгляді окремих справ в адміністративних судах першої інстанції, що зумовлено необхідністю збалансувати у судовому рішенні інтереси приватних осіб та суспільний інтерес.

Діяльність суду присяжних необхідно врегулювати законодавчо, передбачивши його використання лише в окремих категоріях кримінальних справ. Обвинувачений повинен мати право вибирати: його справу розглядатиме суд присяжних чи колегія професійних суддів. Функції присяжних повинні були відокремлені від функцій професійного судді. Присяжні вирішують у своєму вердикті лише питання факту, а професійний суддя на основі вердикту присяжних і норм кримінального права постановляє вирок.


4. Уніфікація процедур судового розгляду є важливим напрямом для вдосконалення судочинства, якщо завдання певного виду процесу не вимагає особливих правил. Необхідно поступово наблизити, а потім і взагалі поєднати в одному кодексі норми цивільного і господарського процесів, оскільки між ними немає суттєвих відмінностей, зумовлених специфікою судочинства.
5. Процедура перегляду судових рішень незалежно від виду судочинства має спиратися на однакові засади. Завданням апеляційної інстанції є перегляд судової справи щодо правильності з‘ясування обставин і застосування норм права судом першої інстанції. Рішення апеляційної інстанції щодо встановлених фактів має бути остаточним. Касаційна інстанція повинна переглядати судові рішення першої та апеляційної інстанцій лише щодо правильності застосування норм права. Вона також має забезпечувати однакове застосування права судами відповідної юрисдикції. У разі різного застосування права судами касаційної інстанції та в деяких інших виняткових випадках, визначених законом, правосудність судових рішень повинен гарантувати найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції – Верховний Суд України.
6. Відповідальність учасників процесу за недобросовісне користування процесуальними правами та за невиконання процесуальних обов’язків необхідно посилити (наприклад, за навмисне зволікання процесу). Формами відповідальності можуть бути не лише існуючі заходи процесуального примусу, а й застосування судом стягнень за невиконання вимог суду, покладення на учасників процесу відшкодування судових витрат у підвищеному розмірі.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка