Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»Скачати 428.8 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2016
Розмір428.8 Kb.
  1   2   3

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»Відділ наукової медичної

інформації та бібліографії
___________________________________________________________________

Невідкладна медична допомога
Анотований бібліографічний покажчик

м. Херсон

2013

1. Невідкладна медична допомога. Організаційні питання
1. Верткин, А. Л. Особенности действий бригады СМП в криминальных ситуациях [Текст] / А. Л. Верткин, А. С. Скотников, М. А. Фельдман // Справочник фельдшера и акушерки. - 2013. - N 4. - С. 56-61.

Рассмотрены случаи вызова бригады СМП по поводу суицида, изнасилования, аварий или других ЧС.


2. Гавриленко, Л. Робота у пунктах невідкладної медичної допомоги, підпорядкованих сільським радам, і надбавка за вислугу років: запитання - відповідь [Текст] / Л. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - N 1. - С. 41-42.
3. Гавриленко, Л. Формування заробітної плати завідувачів відділень екстреної медичної допомоги [Текст] / Л. Гавриленко // Практика упр. мед. закладом. - 2013. - N 4. - С. 95-96.
4. Деонтологические аспекты в работе врача скорой медицинской помощи [Текст] // Медицина неотложных состояний. - 2009. - N 5. - С. 120-121.
5. Дячук, Д. Д. Шляхи розбудови національної служби порятунку та підготовки фахівців і окремих контингентів населення з надання невідкладної медичної допомоги [Текст] / Д.Д. Дячук, М.М. Чумаченко, П.В. Римаренко // Главный врач . - 2008. - N6. - С. 78-79.
6. 614.8 Кочін, І. В. Медицина катастроф [Текст] / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко. - К.: "Здоров'я", 2008. - 723 с. - ISBN 978-966-463-017-4.

У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і виживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних катастроф.

Окремі розділи книги присвячені питанням надання першої медичної допомоги при різних ураженнях, можливих в умовах природних і техногенних аварій і катастроф.

Для організаторів охорони здоров’я, лікарів різних спеціальностей, студентів.7. Майоров, М. В. Работа выездного персонала скорой помощи на криминальных происшествиях [Текст] / М.В. Майоров // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2008. - N3. - С. 40-41.

Описаны поведение, тактика, стиль работы персонала скорой помощи.


8. Марченко, Ю. Робота санітарки у складі бригади швидкої допомоги [Текст] / Ю. Марченко // Практика упр. мед. закладом. - 2013. - N 4. - С. 85-86.
9. Москаленко, В. Ф. Шляхи удосконалення екстреної медичної допомоги на програмній основі [Текст] / В. Ф. Москаленко, Л. І. Галієнко, Т. С. Грузєва // Головна медична сестра. - 2012. - N 11. - С. 24-26.
10. Особенности экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного времени на догоспитальном этапе [Текст] / Л.Г. Костомарова, Л.Л. Стажадзе, Е.А. Спиридонова, Е.А. Круговых // Анестезиология и реаниматология. - 2007. - N4. - С. 12-14.

Описаны этапы медицинского обеспечения в зоне ЧС.11. Організація надання невідкладної медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги [Текст]: (методичні рекомендації) // Семейная медицина = Сімейна медицина. - 2012. - N 5. - С. 39-42.
12. Перспективы оптимизации подготовки врачей-интернов по модулю "Неотложные состояния" [Текст] / Е. Н. Клигуненко [и др.] // Медицина неотложных состояний . - 2012. - N 5. - С. 71-74.
13. Пилипець, Я. Тренінги для медичного та немедичного персоналу - інноваційне впровадження в системі підготовки до надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі [Текст] / Я. Пилипець, Л. Гера, І. Мельник // Медицина неотложных состояний. - 2009. - N 6. - С. 119-123.
14. Проблемні питання організаційних та медичних аспектів надання допомоги на догоспітальному етапі [Текст] / Ю. Пацюрко [та ін.] // Медицина неотложных состояний. - 2011. - N 4. - С. 123-125.
15. 616-083.98 Рогач, І. М. Модель оптимізації системи екстреної медичної допомоги сільському населенню на догоспітальному етапі [Текст]: інформаційний лист. Вип.8 з проблеми "Соціальна гігієна" / І. М. Рогач, В.О. Волошин, І. І. Кошеля.– К.: Укрмедпатентінформ, 2009. - 6 с.

16. Рощін, Г. Г. Мобільні медичні формування служби медицини катастроф [Текст] / Г. Г. Рощін, О. В. Мазуренко // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2010. - Том 11, N 4. - С. 43-48.

У роботі наведено результати досліджень щодо Мобільних медичних формувань служби медицини катастроф. Розглянуті завдання та принципи побудови Загону першої медичної допомоги, мобільних формувань США та Франції. Розглянуті місії деяких мобільних формувань до осередку катастроф. Визначено, що обсяг медичної допомоги постраждалим у мобільних шпиталях різних країн схожий; медичні шпиталі в осередку надзвичайних ситуацій мають бути багатопрофільнними та самодостатніми, а залучення фахівців на кожну місію та визначення необхідного майна здійснюють відповідно до епідеміології катастроф та досвіду попередніх місій.


17. Стажадзе, Л. Л. Особенности организации догоспитальной медицинской помощи, принятые в медицине катастроф [Текст] / Л. Л. Стажадзе, Е. А. Спиридонова // Медицина критических состояний. - 2008. - N 2. - С. 5-7.

Обзор литературы посвящен организационным аспектам оказания медицинской помощи при катастрофах мирного времени. Рассматриваются принципы медицины катастроф, специфика функционирования медицинских подразделений при чрезвычайных ситуациях, направленная на спасение как можно большего числа пораженных.


18. Тихенко, С. В. План реагування лікарні на масовий керований або спонтанний наплив постраждалих (план дій у надзвичайній ситуації) [Текст] / С. В. Тихенко // Медицина неотложных состояний. - 2011. - N 1/2. - С. 180-182.

Упровадження плану реагування лікарні на масовий спонтанний наплив постраждалих надає можливість максимально уніфікувати дії медичних працівників для надання кваліфікованої екстреної медичної допомоги в умовах обмеженого часу та ресурсів найбільшій кількості постраждалих.19. Устінов, О. Стратегічні напрямки реформ: профілактика, доступність ліків, наближення медичної допомоги до пацієнта [Текст] / О. Устінов // Укр. мед. часопис. - 2013. - N 1. - С. 10-12.
20. Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги: посадова інструкція (код КП 3221) [Текст] // Управління закладом охорони здоров'я. - 2011. - N 1. - С. 27-31.
21. Элькис, И. С. Этические и юридические аспекты в работе бригад скорой медицинской помощи [Текст] / И. С. Элькис // Медицина критических состояний. - 2008. - N 1. - С. 13-15.


2. Невідкладні стани. Невідкладна допомога

1. 616-083.98(075.8) Абрагамович, О. О. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб [Текст]: посібник / О.О. Абрагамович, О.В. Бродик, А.Ф. Файник. - Львів: Львівський нац. мед.ун-т, 2007. - 297 с.

В посібнику подана інформація про принципи надання невідкладної допомоги. В семи розділах посібника викладений матеріал, який допоможе надати кваліфіковану медичну допомогу хворим з шоком, ураженнями серця дихальної, травної систем, хворобами нирок, ендокринних органів, іншими невідкладними станами. У трьох додатках подана інформація про епоніми симптомів, синдромів та хвороб, з якими зустрічаються лікарі під час надання невідкладної допомоги, список використаної літератури, а також тести контролю знань та еталони відповідей на них.

Посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, лікарів палати інтенсивного лікування терапевтичного профілю.

2. 616-083.98(075.8) Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах [Текст]: [навчальний посібник] / І.І. Тітов, О.В. Волошинський, Л.В. Глушко, О.І. Дацюк. - 3-є вид., доп. та випр. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2009. - 252 с. - ISBN 978-966-382-123-8.

У навчальному посібнику подані схеми інтенсивної терапії найбільш розповсюджених невідкладних станів у дорослих та дітей. Наведені основні положення медицини катастроф та допомога потерпілим на етапах медичної евакуації. Основна увага приділена догоспітальному етапу надання медичної допомоги та інтенсивної терапії деяких пошкоджень і патологічних станів, які найчастіше зустрічаються при надзвичайних ситуаціях.

Довідник розрахований на сімейних лікарів, лікарів-інтернів, студентів старших курсів медичних вузів і практичних лікарів незалежно від їх фахової спеціалізації.
3. 616-083.98(084) Атлас по неотложной помощи [Текст]: пер. с нем. / Ханс-Антон Адамс, Андреас Флемминг, Ларс Фридрих, Хайнер Рушулте. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 215 с.: ил. - ISBN 5-98322-561-8.

Книга посвящена лечению экстренных состояний, которые представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья пациента и требуют немедленного вмешательства. Приведена информация о методах неотложной медицины, применяемых при отдельных патологиях в таких областях, как терапия, хирургия и нейрохирургия, гинекология и акушерство, урология, травматология и ортопедия, офтальмология, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия, педиатрия, неврология, психиатрия и других. Атлас четко структурирован и проиллюстрирован большим количеством рисунков, схем и таблиц.

Издание предназначено для врачей, в первую очередь для практикующих врачей скорой помощи, а также для студентов медицинских вузов.

4. 616-083.98(075.32) Баран, С. В. Невідкладні стани у внутрішній медицині [Текст]: підручник / С. В. Баран. - 2-ге видання. - К.: Медицина, 2012. - 136 с. - ISBN 978-617-505-193-1.

У підручнику висвітлено причини, клініку невідкладних станів у терапії, подано протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», протокол надання медичної допомоги хворим на бронхіальну астму та ін., наведено таблиці диференціальної діагностики, тестовий контроль. Матеріали у підручнику можуть бути використані фельдшерами під час їхньої практичної діяльності.

Для студентів вищих медичних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

5. Верткин, А. Л. Острый аллергоз: терапия крапивницы на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи [Текст] / А. Л. Верткин, И. С. Родюкова, А. С. Скотников // Лечащий врач. - 2010. - N 5. - С. 48-51.
6. Галушко, О. А. Невідкладні стани при цукровому діабеті. 2.Гіперосмолярна кома [Текст] / О. А. Галушко // Журнал практичного лікаря. - 2008. - N 4. - С. 27-33.

В огляді розглянуті клініка, патогенез та невідкладна допомога при гіперсмолярній комі.


7. Галушко, А. А. Невідкладні стани при цукровому діабеті. 3. Гіпоглікемічна та лактацидемічна коми [Текст] / А. А. Галушко // Журнал практичного лікаря. - 2009. - N 1. - С. 24-28. – (Продовження. Початок статті в №3/2008, №4/2008).
8. Диагностика и лечение острых осложнений сахарного диабета на догоспитальном этапе [Текст] / А.Л. Верткин, А.В. Тополянский, Х.М. Торшхоева, В.Г. Москвичев // Медицинская помощь. - 2007. - N5. - С. 42-45.

Описан алгоритм ведения больных в коме на догоспитальном этапе и дифференциальная терапия острых осложнений сахарного диабета на догоспитальном этапе.


9. Диагностика и неотложная помощь при ТЭЛА, догоспитальный этап [Текст] / Б. М. Голдовский [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2010. - N 3. - С. 87-90. - Библиогр.: с. 90.
10. Діагностика гострої оклюзійної судинної недостатності кишечника на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі [Текст] / Б. І. Слонецький [та ін.] // Медицина неотложных состояний. - 2010. - N 5. - С. 73-76. - Библиогр.: с. 76.

Робота ґрунтується на результатах діагностики 246 хворих з гострою оклюзійною судинною недостатністю кишечника, яких відповідно до мети розподілили на 2 групи: перша (контрольна) – 110 хворих та друга -136 пацієнтів, в яких широко застосовували на ранньому госпітальному етапі, розроблений діагностичний алгоритм, що дозволило скоротити термін діагностичного дослідження та сприяло вибору адекватної лікувальної тактики.


11. Догоспитальная анестезия [Текст]: рекомендации Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2009. - N 3. - С. 55-57.
12. Ипатов, П. В. Первая помощь при неотложных состояниях с использованием карманных аптечек [Текст] / П. В. Ипатов, А. В. Кротов, С. А. Бой-цов // Медицина неотложных состояний. - 2009. - N 3/4. - С. 92-99.
В статье подробно разбираются причины возникновения неотложных состояний вне стационара и несвоевременность оказания помощи этим пациентам. Сделан акцент на важности оказания само- и взаимопомощи в профилактике и лечении неотложных состояний. Разработаны варианты аптечек неотложной самопомощи и алгоритмы оказания этой помощи.
13. 616.24-083.98(02)З-61Зильбер, Э. К. Неотложная пульмонология [Текст] / Э. К. Зильбер. – М.: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 259 с. - ISBN 978-5-9704-1228-2.

В руководстве предложена сводная таблица алгоритмов неотложных действий при патологических состояниях, связанных с дыхательной недостаточностью. Для врачей общей практики, пульмонологов, специалистов неотложной и критической медицины.


14. Зозуля, І. С. Температура тіла у пацієнтів швидкої медичної допомоги [Текст] / І. С. Зозуля, Ю. І. Марков, Г. О. Слабкий // Медицина неотложных состояний. - 2012. - N 1. - С. 116-118.
15. 616-036.65-083.98(075.8) Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога [Текст]: підручник для лікарів-курсантів післядипломної освіти, лікарів-інтернів і студ. вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. І.С. Зозулі. - К.: Медицина, 2012. - 727 с. - ISBN 978-617-505-107-8.

У підручнику висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні швидкої та невідкладної медичної допомоги в хірургії, терапії, кардіології, неврології, ендокринології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології та ін.

Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для лікарів-інтернів, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів швидкої й невідкладної медичної допомоги, сімейних лікарів.


16. 615.032 Методи здійснення судинного доступу при невідкладних станах на догоспітальному етапі [Текст]: (методичні рекомендації). – К.: Укрмедпатентінформ, 2011. - 24 с.
Авторами на підставі особистих досліджень та аналізу літературних даних вперше в Україні обґрунтовано і запропоновано, у разі неможливості здійснення периферичного венозного доступу на догоспітальному етапі, здійснювати пункцію-катетеризацію стегнової вени чи внутрішньокістковий доступ. Методичні рекомендації призначені для лікарів швидкої медичної допомоги. Вони будуть корисними медичним працівникам сімейної медицини та представникам інших напрямків охорони здоров’я.
17. 616-083.98(031) Мюллер, З. Неотложная помощь [Текст]: справочник практического врача: пер. с нем./ З. Мюллер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: "МЕДпресс-информ", 2009. - 527 с. - ISBN 3-13-139937-6.

Книга посвящена проблемам оказания своевременной, квалифицированной медицинской помощи при неотложных состояниях. Особое внимание обращается на современные рекомендации Немецкого врачебного общества.

Издание предназначено для студентов, медицинских работников различных специальностей и сотрудников спасательных служб.
18. 614.88:614.253.58(02)Н16Нагнибеда, А. Н. Фельдшер скорой помощи [Текст]: практическое руководство / А.Н. Нагнибеда. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2007. - 253 с. - ISBN 978-5-299-00341-3.

Руководство содержит диагностические и лечебно-тактические мероприятия при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Книга адресована персоналу фельдшерских бригад скорой медицинской помощи, главным и старшим фельдшерам.


19. 614.88(02)Н 16Нагнибеда, А. Н. Фельдшер скорой помощи [Текст]: практическое руководство / А. Н. Нагнибеда. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2009. - 253 с. - ISBN 978-5-299-00412-0.

Руководство содержит диагностические и лечебно-тактические мероприятия в практике фельдшера скорой медицинской помощи. Книга адресована персоналу фельдшерских бригад скорой медицинской помощи, главным и старшим фельдшерам.


20. Невідкладні стани. Анафілактичний шок [Текст] // Медична сестра. - 2008. - N3. - С. 10-13.

В статті представлена невідкладна допомога та профілактика анафілактичного шоку.


21. 616.1/.8-083.98(02) Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов на догоспитальном этапе [Текст]: руководство для врачей / под ред. В.А. Галкина. – М.: МИА, 2009. - 199 с. - ISBN 978-5-8948-1759-0.

Изложены методы современной диагностики, оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при наиболее часто встречающихся заболеваниях внутренних органов, в том числе и в педиатрической практике. Специальные разделы посвящены скоропомощным мероприятиям при отравлениях и принципам доврачебной помощи.22. Оптимізація діагностико-лікувальної тактики у хворих із гострим розповсюдженим перитонітом [Текст] / Б. І. Слонецький [та ін.] // Український медичний часопис. - 2012. - N 4. - С. 150-152.

На підставі окремих нормативних документів розглянуті основні складові діагностико-лікувальної тактики та запропоновано напрямки оптимізації рівня невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі у пацієнтів із гострим розповсюдженим перитонітом.


23. Осипова, Л. С. Невідкладна допомога при астматичному статусі [Текст] / Л.С. Осипова, В.О. Грем'яков, О.В. Назар // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2007. - N6. - С. 52-54.

24. Особливості лікувальної тактики хворих на виразкову гастродуоденальну кровотечу у передшпитальному етапі [Текст] / П. Д. Фомін [та ін.] // Львівський медичний часопис. - 2011. - Том 17, N 1. - С. 45-48.

Викладено причини діагностичних помилок на передшпитальному етапі надання медичної допомоги: амбулаторно-поліклінічному та шпиталізації машиною «Швидкої допомоги» у хірургічний стаціонар. Опрацьовано алгоритм медичної допомоги цим хворим на передшпитальному етапі.


25. Острая печеночная недостаточность [Текст]: симпозиум / Ю.В.Думанский [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2012. - N 6. - С. 85-97.

Представлена диагностика синдрома острой печеночной недостаточности и интенсивная терапия пациентов с острой печеночной недостаточностью.


26. 616-083.98(075.8) Петриченко, Т. В. Перша медична допомога [Текст]: підручник / Т. В. Петриченко. - 3-є вид., виправл. - К.: Медицина, 2012. - 271 с. - ISBN 978-617-505-230-3.

У підручнику описано комплекс заходів і практичних навичок першої долікарської медичної допомоги, яка надається середніми медичними працівниками на місці нещасного випадку, при гострих станах, транспортуванні в лікувальні заклади до прибуття лікаря. Докладно подано теоретичний і практичний курси першої медичної допомоги.

Описано клінічні прояви нещасних випадків, отруєнь, а також надання першої медичної допомоги в практиці фельдшера-лаборанта і медичної сестри. Наведено ситуаційні задачі для самоконтролю, тести і відповіді.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.27. Пронин, В. А. Дифференциальная диагностика острого аппендицита [Текст] / В. А. Пронин, В. В. Бойко // Медицина неотложных состояний. - 2010. - N 5.- С. 94-103.

Представлена дифференциальная диагностика острого аппендицита и некоторых острых хирургических заболеваний, требующих срочной хирургической операции; дифференциальная диагностика острого аппендицита и острой хирургической патологии, не требующей срочной хирургической операции; дифференциальная диагностика острого аппендицита и нехирургических заболеваний.


28. 614.88(02) Руководство для врачей скорой медицинской помощи [Текст]: учебное пособие / под ред. В.А. Михайловича, А.Г. Мирошниченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: СПбМАПО, 2007. - 802 с. - ISBN 978-5-98037-108-1.

В руководстве изложены основные методы диагностики, оказания медицинской помощи и интенсивной терапии на догоспитальном этапе больным с различными неотложными состояниями, а также принципы их лечения в стационаре. В издание включены избранные разделы неотложной педиатрии. Для врачей скорой медицинской помощи и врачей других специальностей.


29. 616-083.98(02) Руководство по скорой медицинской помощи [Текст] руководство / под ред. С. Ф. Багненко, А. Г. Мирошниченко, А. Л. Верткина, М. Ш. Хубутии. – М.: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2008. - 783 с. - ISBN 978-5-9704-0719-6.

В издании представлена информация об экстренной диагностике и неотложном лечении самых разнообразных острых патологических состояний. В специальной главе представлены особенности оказания неотложной помощи детям. Предназначено врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, участковым терапевтам и участковым педиатрам.


30. 616-083.98(02) Скорая медицинская помощь [Текст]: краткое руководство / под ред. А.Г. Мирошниченко, В.В. Руксина, В.М. Шайтор. – М.: Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2007. - 319 с. - ISBN 978-5-9704-0374-7.

В руководстве представлены клинические рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи взрослым и детям на догоспитальном этапе. Руководство составлено на основании рекомендаций, утверждённых как профессиональные стандарты Общероссийской общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи». Предназначено для врачей и фельдшеров станций (отделений) скорой медицинской помощи, врачей-экспертов.2.1 Невідкладна допомога при травмах

1. 616.31-001.5-089(075.8) Алимова, З. А. Неотложная помощь при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области [Текст]: учебно-методическое пособие / З. А. Алимова. - Нижний Новгород: Издательство НГМА, 2008. - 50 с.

Приведен алгоритм неотложной помощи и дальнейших действий по ведению больных и пострадавших в отсутствие врача-стоматолога. Рассмотрены все наиболее часто встречающиеся стоматологические заболевания и повреждения челюстно-лицевой области, требующие проведения неотложных мероприятий. Пособие снабжено рисунками и тестовыми заданиями для самоконтроля.


2. Балатанова, Е. А. Показания к применению L-лизина эсцината и методика использования на догоспитальном этапе [Текст] / Е.А. Балатанова, И.Ф. Вольный, Ю.В. Пешков // Медицина неотложных состояний. - 2007. - N5. - С. 91-93.

Лекарственный препарат L-лизина эсцинат предназначен для оказания медицинской помощи и профилактики острого посттравматического отека при поражении головного и спинного мозга, в случаях тяжелых нарушений венозного кровообращения, а также в ряде других случаев, связанных с повышенными экссудативными и воспалительными процессами.


3. Ефективність інфузійної терапії на догоспітальному етапі у лікуванні постраждалих з домінуючою абдомінальною травмою [Текст] / В. П. Польовий [та ін.] // Український хіміотерапевтичний журнал. - 2012. - N 4. - С. 104-107.

Проведено ретроспективний аналіз надання допомоги 311 потерпілим з домінуючою абдомінальною травмою на догоспітальному етапі. Встановлено, що із 22 потерпілих, яким на догоспітальному етапі надання медичної допомоги проводилась інфузійна терапія, не було жодного летального випадку.


4. Козинець, Г. П. Замерзання: патогенез, лікування [Текст] / Г. П. Козинець, Г. А. Олійник, В. П. Циганков // Медицина неотложных состояний. - 2012. - N 5. - С. 24-28.

Розглядаються питання надання медичної допомоги при холодових травмах.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка