Кодекс України Розділ I основні засади господарської діяльностіСкачати 249.19 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір249.19 Kb.

 • Господарський кодекс України

  • Розділ I ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   • Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    • Стаття 1. Предмет регулювання

    • Стаття 2. Учасники відносин у сфері господарювання

    • Стаття 3. Господарська діяльність та господарські відносини

    • Стаття 4. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин

    • Стаття 5. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання

    • Стаття 6. Загальні принципи господарювання

    • Стаття 7. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності

   • Глава 2 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

    • Стаття 8. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності

    • Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики

    • Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави

    • Стаття 11. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку

    • Стаття 12. Засоби державного регулювання господарської діяльності

    • Стаття 13. Державне замовлення

    • Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності

    • Стаття 15. Технічне регулювання у сфері господарювання

     • 1. У сфері господарювання застосовуються:

     • 2. Застосування стандартів чи їх окремих положень є

     • 3. У разі виготовлення продукції на експорт, якщо угодою

    • Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання

    • Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності

    • Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання

    • Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

    • Стаття 20. Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів

    • Стаття 21. Об'єднання підприємців

    • Стаття 22. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки

    • Стаття 23. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування

    • Стаття 24. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки

   • Глава 3 ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

    • Стаття 25. Конкуренція у сфері господарювання

    • Стаття 26. Обмеження конкуренції

    • Стаття 27. Обмеження монополізму в економіці

    • Стаття 28. Природні монополії

    • Стаття 29. Зловживання монопольним становищем на ринку

    • Стаття 30. Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання

    • Стаття 31. Дискримінація суб'єктів господарювання

    • Стаття 32. Недобросовісна конкуренція

    • Стаття 33. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання

    • Стаття 34. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції

    • Стаття 35. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції

    • Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею

    • Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

    • Стаття 38. Правила професійної етики у конкуренції

    • Стаття 39. Захист прав споживачів

    • Стаття 40. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства

    • Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство

   • Глава 4 ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПІДПРИЄМНИЦТВО)

    • Стаття 42. Підприємництво як вид господарської діяльності

    • Стаття 43. Свобода підприємницької діяльності

    • Стаття 44. Принципи підприємницької діяльності

    • Стаття 45. Організаційні форми підприємництва

    • Стаття 46. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці

    • Стаття 47. Загальні гарантії прав підприємців

    • Стаття 48. Державна підтримка підприємництва

    • Стаття 49. Відповідальність суб'єктів підприємництва

    • Стаття 50. Діяльність іноземних підприємців в Україні

    • Стаття 51. Припинення підприємницької діяльності

   • Глава 5 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

    • Стаття 52. Некомерційне господарювання

    • Стаття 53. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності

    • Стаття 54. Регулювання некомерційної господарської діяльності

  • Розділ II СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

   • Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    • Стаття 55. Поняття суб'єкта господарювання

    • Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання

    • Стаття 57. Установчі документи

    • Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання

    • Стаття 59. Припинення діяльності суб'єкта господарювання

    • Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання

    • Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання

   • Глава 7 ПІДПРИЄМСТВО

    • Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання

    • Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств

    • Стаття 64. Організаційна структура підприємства

    • Стаття 65. Управління підприємством

    • Стаття 66. Майно підприємства

    • Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами

    • Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

    • Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства

    • Стаття 70. Об'єднання підприємств

    • Стаття 71. Облік і звітність підприємства

    • Стаття 72. Законодавство про підприємства

   • Глава 8 ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА

    • Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства

    • Стаття 74. Державне комерційне підприємство

    • Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств

    • Стаття 76. Казенне підприємство

    • Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних підприємств

    • Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства

   • Глава 9 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

    • Стаття 79. Поняття господарського товариства

    • Стаття 80. Види господарських товариств

    • Стаття 81. Акціонерні товариства

    • Стаття 82. Установчі документи господарського товариства

    • Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства

    • Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації господарського товариства

    • Стаття 85. Власність господарського товариства

    • Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського товариства

    • Стаття 87. Фонди господарського товариства

    • Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського товариства

    • Стаття 89. Управління господарським товариством

    • Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства

    • Стаття 91. Припинення діяльності господарського товариства

    • Стаття 92. Законодавство про господарські товариства

   • Глава 10 ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

    • Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності

    • Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів

    • Стаття 95. Виробничий кооператив

    • Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу

    • Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу

    • Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі

    • Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу

    • Стаття 100. Майно виробничого кооперативу

    • Стаття 101. Управління виробничим кооперативом

    • Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу

    • Стаття 103. Правління виробничого кооперативу

    • Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу

    • Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу

    • Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого кооперативу

    • Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу

    • Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу

    • Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу

    • Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу

    • Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої кооперації

    • Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій

   • Глава 11 ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

    • Стаття 113. Приватні підприємства

    • Стаття 114. Фермерське господарство

    • Стаття 115. Орендне підприємство

    • Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями

    • Стаття 117. Іноземне підприємство

   • Глава 12 ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

    • Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств

    • Стаття 119. Види об'єднань підприємств

    • Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств

    • Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання підприємств

    • Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств

    • Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств

    • Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств

    • Стаття 125. Промислово-фінансові групи

    • Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії

    • Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств

   • Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

    • Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання

    • Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання

    • Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання

    • Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

  • Розділ III МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

   • Глава 14 МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

    • Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

    • Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері господарювання

    • Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника

    • Стаття 136. Право господарського відання

    • Стаття 137. Право оперативного управління

    • Стаття 139. Майно у сфері господарювання

    • Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання

    • Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

    • Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання

    • Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання

    • Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання

    • Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання

    • Стаття 146. Приватизація державних та комунальних підприємств

    • Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання

   • Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

    • Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання

    • Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання

    • Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності

    • Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування

    • Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

    • Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів

   • Глава 16 ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

    • Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності

    • Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності

    • Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка

    • Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки

    • Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам

    • Стаття 159. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування

    • Стаття 160. Правомочності щодо використання географічного зазначення

    • Стаття 161. Використання назви країни походження товару

    • Стаття 162. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці

   • Глава 17 ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

    • Стаття 163. Цінні папери та їх види

    • Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами господарювання

    • Стаття 165. Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання

    • Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів

   • Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ

    • Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин

    • Стаття 168. Здійснення корпоративних прав держави

    • Стаття 169. Оцінка корпоративних прав держави

    • Стаття 170. Визначення уповноваженої особи з управління корпоративними правами держави

    • Стаття 171. Реєстр корпоративних прав держави

    • Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави

  • Розділ IV ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

   • Глава 19 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

    • Стаття 173. Господарське зобов'язання

    • Стаття 174. Підстави виникнення господарських зобов'язань

    • Стаття 175. Майново-господарські зобов'язання

    • Стаття 176. Організаційно-господарські зобов'язання

    • Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання

    • Стаття 178. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання

   • Глава 20 ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

    • Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання

    • Стаття 180. Істотні умови господарського договору

    • Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів

    • Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів

    • Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням

    • Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів

    • Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах

    • Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів

    • Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду

    • Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських договорів

   • Глава 21 ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

    • Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях

    • Стаття 190. Вільні ціни

    • Стаття 191. Державні та комунальні ціни

    • Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення

   • Глава 22 ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

    • Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань

    • Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою

    • Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях

    • Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких беруть участь кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів

    • Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання

    • Стаття 198. Виконання грошових зобов'язань

    • Стаття 199. Забезпечення виконання господарських зобов'язань

    • Стаття 200. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов'язань

    • Стаття 201. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань

    • Стаття 202. Загальні умови припинення господарських зобов'язань

    • Стаття 203. Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням

    • Стаття 204. Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи у разі поєднання його сторін в одній особі

    • Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання

    • Стаття 206. Розірвання господарського зобов'язання

    • Стаття 207. Недійсність господарського зобов'язання

    • Стаття 208. Наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним

   • Глава 23 ВИЗНАННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ

    • Стаття 209. Неспроможність суб'єкта підприємництва

    • Стаття 210. Кредитори неплатоспроможних боржників

    • Стаття 211. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва

    • Стаття 212. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника

    • Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника

    • Стаття 214. Державна політика з питань банкрутства

    • Стаття 215. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство

  • Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

   • Глава 24 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

    • Стаття 216. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин

    • Стаття 217. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання

    • Стаття 218. Підстави господарсько-правової відповідальності

    • Стаття 219. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності

    • Стаття 220. Прострочення боржника

    • Стаття 221. Прострочення кредитора

    • Стаття 222. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності

    • Стаття 223. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності

   • Глава 25 ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

    • Стаття 224. Відшкодування збитків

    • Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків

    • Стаття 226. Умови і порядок відшкодування збитків

    • Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків

    • Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків

    • Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов'язань

   • Глава 26 ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

    • Стаття 230. Штрафні санкції

    • Стаття 231. Розмір штрафних санкцій

    • Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій

    • Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій

    • Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов'язання в натурі

    • Стаття 235. Оперативно-господарські санкції

    • Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій

    • Стаття 237. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських санкцій

   • Глава 27 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

    • Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання

    • Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій

    • Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)

    • Стаття 241. Штраф як адміністративно-господарська санкція

    • Стаття 242. Стягнення зборів (обов'язкових платежів)

    • Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів

    • Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування

    • Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб'єкта господарювання

    • Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону

    • Стаття 248. Порядок ліквідації суб'єкта господарювання за порушення закону

    • Стаття 249. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій

    • Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій

   • Глава 28 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

    • Стаття 251. Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

    • Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб

    • Стаття 253. Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу)

    • Стаття 254. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання

    • Стаття 255. Відшкодування збитків

    • Стаття 256. Спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей

    • Стаття 257. Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію

  • Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

   • Глава 29 ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    • Стаття 258. Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин

    • Стаття 259. Види господарської діяльності та їх класифікація

    • Стаття 260. Галузі народного господарства та їх класифікація

    • Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва

    • Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного споживання

   • Глава 30 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    • Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність

    • Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут

    • Стаття 265. Договір поставки

    • Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки

    • Стаття 267. Строки і порядок поставки

    • Стаття 268. Якість товарів, що поставляються

    • Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з недоліками поставлених товарів

    • Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються

    • Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок

    • Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської продукції

    • Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації

    • Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації

    • Стаття 275. Договір енергопостачання

    • Стаття 276. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором енергопостачання

    • Стаття 277. Правила користування енергією

    • Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність

    • Стаття 279. Товарна біржа

    • Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі

    • Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги

    • Стаття 282. Припинення товарної біржі

    • Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання

    • Стаття 284. Умови договору оренди

    • Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря

    • Стаття 286. Орендна плата

    • Стаття 287. Оренда державного та комунального майна

    • Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна

    • Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди

    • Стаття 290. Оренда землі у сфері господарювання

    • Стаття 291. Припинення договору оренди

    • Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання

    • Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання

    • Стаття 294. Зберігання у товарному складі

   • Глава 31 КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

    • Стаття 295. Агентська діяльність

    • Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин

    • Стаття 297. Предмет агентського договору

    • Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень

    • Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини

    • Стаття 300. Передача прав комерційного агента

    • Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах

    • Стаття 302. Обов'язки щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах

    • Стаття 303. Відповідальність за порушення агентського договору

    • Стаття 304. Припинення агентського договору

    • Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання

   • Глава 32 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

    • Стаття 306. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності

    • Стаття 307. Договір перевезення вантажу

    • Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення

    • Стаття 309. Зміна умов перевезення

    • Стаття 310. Одержання вантажу в пункті призначення

    • Стаття 311. Плата за перевезення вантажів

    • Стаття 312. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні

    • Стаття 313. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу

    • Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу

    • Стаття 315. Порядок вирішення спорів щодо перевезень

    • Стаття 316. Договір транспортного експедирування

   • Глава 33 КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

    • Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві

    • Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво

    • Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник

    • Стаття 320. Права замовника

    • Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво

    • Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво

    • Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

    • Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

   • Глава 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    • Стаття 325. Інноваційна діяльність

    • Стаття 326. Інвестування інноваційної діяльності

    • Стаття 327. Види інноваційної діяльності

    • Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності

    • Стаття 329. Державні гарантії інноваційної діяльності

    • Стаття 330. Державна експертиза інноваційних проектів

    • Стаття 331. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції

    • Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність

   • Глава 35 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    • Стаття 333. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

    • Стаття 334. Правовий статус банків

    • Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України

    • Стаття 336. Організаційно-правові форми банків

    • Стаття 337. Державні банки

    • Стаття 338. Кооперативні банки

    • Стаття 339. Банківські операції

    • Стаття 340. Депозитні операції банків

    • Стаття 341. Розрахункові операції банків

    • Стаття 342. Банківські рахунки

    • Стаття 343. Відповідальність за порушення строків розрахунків

    • Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції

    • Стаття 345. Кредитні операції банків

    • Стаття 346. Кредитування суб'єктів господарювання

    • Стаття 347. Форми та види банківського кредиту

    • Стаття 348. Контроль банку за використанням кредиту

    • Стаття 349. Кредитні ресурси

    • Стаття 350. Факторингові послуги банків

    • Стаття 351. Лізингові операції банків

    • Стаття 352. Страхування у сфері господарювання

    • Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання

    • Стаття 354. Договір страхування

    • Стаття 355. Законодавство про страхування у сфері господарювання

    • Стаття 356. Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів

    • Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів

    • Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів

    • Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів

    • Стаття 360. Фондова біржа

    • Стаття 361. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі

    • Стаття 362. Аудиторська діяльність

    • Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит

    • Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація

    • Стаття 365. Аудиторська палата України

   • Глава 36 ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ)

    • Стаття 366. Договір комерційної концесії

    • Стаття 367. Форма і реєстрація договору комерційної концесії

    • Стаття 368. Комерційна субконцесія

    • Стаття 369. Винагорода за договором комерційної концесії

    • Стаття 370. Обов'язки правоволодільця

    • Стаття 371. Обов'язки користувача

    • Стаття 372. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії

    • Стаття 373. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувача

    • Стаття 374. Зміна та розірвання договору комерційної концесії

    • Стаття 375. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця

    • Стаття 376. Правове регулювання комерційної концесії

  • Розділ VII ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

   • Глава 37 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    • Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

    • Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

    • Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції

    • Стаття 380. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

    • Стаття 381. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій

    • Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти)

    • Стаття 383. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

    • Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

    • Стаття 385. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

    • Стаття 386. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

    • Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності

    • Стаття 388. Одержання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових установах

    • Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

   • Глава 38 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

    • Стаття 390. Іноземні інвестори

    • Стаття 391. Види іноземних інвестицій

    • Стаття 392. Форми здійснення іноземних інвестицій

    • Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій

    • Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій

    • Стаття 395. Державна реєстрація іноземних інвестицій

    • Стаття 396. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні

    • Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій

    • Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій

    • Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної діяльності

    • Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції

  • Розділ VIII СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

   • Глава 39 СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

    • Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони

    • Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони

    • Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон

    • Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні

    • Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної (вільної) економічної зони

   • Глава 40 КОНЦЕСІЇ

    • Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні

    • Стаття 407. Засади концесійної діяльності

    • Стаття 408. Концесійний договір

    • Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію

    • Стаття 410. Законодавство про концесії

   • Глава 41 ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    • Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України

    • Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України

    • Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються

    • Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства

    • Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку

    • Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації

    • Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану

    • Стаття 418. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання

  • Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   • 1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року.

   • 2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2004 року:

   • 3. Кабінету Міністрів України:

    • 1) внести до Верховної Ради України у тримісячний строк з дня

    • 2) затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим

    • 3) забезпечити перегляд, приведення у відповідність із цим

    • 4) визначити суб'єктів господарювання, що належать до

    • 5) внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо

    • 6) забезпечити формування і ведення Реєстру державних

   • 4. Встановити, що Господарський кодекс України застосовується

   • 5. Положення Господарського кодексу України щодо

6. Встановити, що до господарських відносин, зазначених в


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка