Карамишева Неллі Василівна, канд філос наук, доцент кафедри історії філософії Бовтач Світлана Володимирівна, асистент кафедри історії філософії. Навчальна програмаСторінка3/5
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5

Список рекомендованої літератури до змістового модуля 1


Бессонов А.В. Предметная область в логической семантике. - Новосибирск: Наука, 1985.

Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание, 1977.

Войшвилло Е.К. Символическая логика: классическая и релевантная. - М.: Высшая шк., 1989.

Дуцяк І.З. Логіка. – Львів: Просвіта, 1996.

Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. – К.: Либідь, 2002.

Жоль К.К. Логика в лицах и символах. – М.: Педагогика-пресс, 1993.

Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). - К.: Атика, 2001.

Калужнин Л.А. Что такое математическая логика. – М.: Наука, 1964.

Карамишева Н.В. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. – К.: Знання, 2011.

Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.

Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.

Метод формализации // Логические методы и формы научного познания. – К.: Вищ.шк., 1984. – С. 47-68.

Никольская И.Л. Математическая логика. – М.: Высш.шк., 1981.

Особенности построения логической теории // Логические методы и формы научного познания. – К.: Вищ.шк., 1984. – С. 69-85.

Субботин А.Л. Принципы построения формально-логических систем // Субботин А.Л. Теория силлогистики в современной формальной логике. – М.: Наука, 1965. – С. 17-26.

Философский энциклопедический словарь. - М.: СЭ, 1987.

Формальная логика. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – Часть 2. – С. 200-344.

Яновская С.А. О философских вопросах математической логики. // Проблемы логики. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С.3-17.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

КЛАСИЧНА ПРОПОЗИЦІЙНА ЛОГІКА

(ЛОГІКА ВИСЛОВЛЮВАНЬ)

Тема 3. Загальна характеристика пропозиційної логіки


Визначення пропозиційної логіки (логіки висловлювань).

Структура формально-логічних теорій пропозиційної логіки: синтаксис і семантика.

Види формально-логічних теорій пропозиційної логіки (логіки висловлювань) та їх завдання: морфологічні системи та логічні числення.

Методологічні проблеми пропозиційної логіки: проблема розв’язуваності та метавластивості логічних числень.


Тема 4. Синтаксис морфологічних систем пропозиційної логіки

Мова (алфавіт) морфологічних систем пропозиційної логіки: логічні зв’язки, пропозиційні змінні, технічні знаки.

Вираз (формула). Поняття правильної побудованої формули.

Сила логічних зв’язок. Дужки у формулах. Головний знак формули.

Поняття про рівносильні формули. Основні рівносильності класичної пропозиційної логіки: закони булевої алгебри як закони класичної пропозиційної логіки.

Тема 5. Синтаксичні методи вирішення проблеми розв’язуваності

Поняття про нормальні форми пропозиційної логіки.

Поняття про кон’юнктивні нормальні форми (КНФ) та диз’юнктивні нормальні форми (ДНФ): визначення, механізм отримання, методологічні завдання.

Поняття про скорочені та досконалі КНФ і ДНФ: визначення, механізм отримання, методологічні завдання.

Тема 6. Істинністно-функціональні семантики пропозиційної логіки

Поняття про логічну інтерпретацію. Поняття про функцію як про спосіб інтерпретації формул в істиннісно-функціональних семантиках класичної пропозиційної логіки.

Правила інтерпретації в істинністно-функціональних семантиках: правила позначення та правила істинності.

Визначення семантичних властивостей формальних виразів: загальнозначущість, виконуваність та невиконуваність формули.

Метод побудови таблиць істинності як семантичний метод вирішення проблеми розв’язуваності /вирішеності/.

Визначення логічних відношень між формулами за допомогою таблиць істинності.

Методологічні функції функціональних семантик.Тема 7. Аналітико-табличні семантики пропозиційної логіки

Поняття про аналітичні правила як про спосіб інтерпретації формул.

Логічні зв’язки та їх логічне визначення на підставі аналітичних правил.

Поняття про аналітичну таблицю. Правила побудови (розширення) аналітичних таблиць для правильно побудованих формул пропозиційної логіки.

Загальнозначущість, виконуваність та невиконуваність формул стосовно семантики аналітичних таблиць.

Метод побудови аналітичних таблиць як семантичний метод вирішення проблеми розв’язуваності /вирішеності/.

Методологічні функції аналітико-табличних семантик.Тема 8. Аксіоматизація пропозиційної логіки

Загальна характеристика синтаксису формального пропозиційного числення: алфавіт, формула, теорема, аксіома, схема аксіом, доказ, формальний вивід, вивід із множини формул.

Аксіоматичне числення пропозиційної логіки (з аксіомами): аксіоми, правила виведення.

Аксіоматичне числення пропозиційної логіки (із схемами аксіом): схеми аксіом, правила виведення.

Теорема Ербрана (теорема дедукції).

Теорема про заміну.

Тема 9. Металогічні властивості класичного аксіоматичного пропозиційного числення

Несуперечливість пропозиційного числення (формування метатеореми і принципи її доведення).

Повнота пропозиційного числення (формулювання метатеореми і принципи її доведення).

Незалежність системи аксіом пропозиційного числення.

Тема 10. Натуральна побудова пропозиційного числення

Система натурального виведення пропозиційної логіки: алфавіт, правила утворення, правила введення і вилучення логічних зв’язок.

Доведення в системі натурального виведення: прямий доказ; непрямий доказ.

Порівняльна характеристика аксіоматичного числення і системи натурального виведення: їх подібність, відмінності та взаємозв’язок.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка