Інформації (повне найменування юридичної особи)Скачати 19.76 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір19.76 Kb.
ДОЗВІЛ НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
1. _______________________ (повне найменування юридичної особи), код за ЄДРПОУ_____________, місцезнаходження:____________________(далі – Клієнт), в особі _______________________________, який (яка) діє на підставі __________________, надає згоду публічному акціонерному товариству „Державний експортно-імпортний банк України” (далі – Банк) на відправлення інформації, що належить Клієнту (у тому числі, що становить банківську та комерційну таємницю і конфіденційну інформацію), яка стосується клопотання від _________ щодо надання Банком ___________ (зазначається необхідне), далі - Клопотання, по каналах мереж передачі даних загального користування відповідно до пункту 2 цього Дозволу на надання інформації.
2. Будь-яке (-а) повідомлення (інформація), що надсилається Банком Клієнту, подається у письмовій формі із дотриманням відповідних процедур при доставці, особисто під підпис уповноваженої особи Клієнта, що отримує повідомлення (інформацію), листом засобами ПТК «Клієнт-Банк» або рекомендованим листом з повідомленням, телеграмою, телексом, факсом, електронною поштою (зазначається необхідне) виключно за такими реквізитами:
Клієнт: ____________________ (назва Клієнта)
________________________ (місцезнаходження Клієнта)

Тел.: (____) __________
Факс: (____) _________
e-mail_______________.

3. Клієнт повністю усвідомлює, що інформація, яка стосується Клопотання, в тому числі така, що містить банківську та комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, передаватиметься телекомунікаційними мережами загального доступу (відкритими каналами зв’язку), внаслідок чого може, не з вини Банку, бути доступною третім особам. Клієнт погоджуються, що у випадку розголошення такої інформації та відомостей не з вини Банку або його представників, а внаслідок несанкціонованих дій третіх осіб – Банк звільняється від відповідальності за таке розголошення.

„ ___” _______ 20__ Керівник __________ ___________

(підпис) (ПІБ)М.П.

Головний бухгалтер*

____________ ____________

(підпис) (ПІБ)*У разі наявності головного бухгалтера


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка