Інформація про Україну Геополітичні характеристики Соціально-демографічні дані Національний механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіківСторінка7/7
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

СТАТТЯ 16

141. Діючий Сімейний кодекс України відповідає вимогам статті 16 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, що докладно було викладено в попередньої Доповіді Комітету.

Список використаних джерел
1. Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2000-2009 роки. Київ, 2009. Інтернет ресурс. http://ukrstat.gov.ua

2. Андрій Капустін. Мажоритарка. Десять років по тому. - «Дзеркало тижня. Україна». - №32, 14 вересня 2012. Інтернет ресурс. http://dt.ua/POLITICS/mazhoritarka_desyat_rokiv_po_tomu-108785.html

3. В Украине распространено ґендерное неравенство. Інтернет ресурс. http://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=10157&lang=rus

4. Ґендерное неравенство в Украине начинается со школ. Інтернет ресурс. http://www.regionews.ua/print/84878

5. Ґендерна політика в Україні. Ґендерний дайджест. – 2012 р., № 2. Інтернет ресурс. www.la-strada.org.ua (розділ «Бібліотека»); Ґендерна політика в Україні. Ґендерний дайджест. – 2012 р. № 3. Інтернет ресурс. www.la-strada.org.ua

6. Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві. Інтернет ресурс. http://www.un.org.ua/files/gender_2006.pdf

7. Дані Інформаційно-консультативного жіночого центру. Інтернет ресурс. http://empedu.org.ua/

8. Демографічна ситуація в Україні за 2000-2009 роки (аналітично-статистичний довідник). Київ, 2010. Інтернет ресурс. http://ukrstat.gov.ua

9. Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Україна. Інтернетресурс.http://www1.umn.edu/humanrts/russian/cedaw/Rcedaw-concludingobservations.html

10. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Інтернет ресурс. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

11. Законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї (№1181). Інтернет ресурс. portal.rada.gov.ua

12. Звіт про стан протидії насильству в сім’ї за 6 місяців 2012 р. та 12 місяців 2011 р. МВС України. Інтернет ресурс. http://mvs.gov.ua/

13. Ігор Гуцуляк. Вибори-2012 в контексті Цілей розвитку тисячоліття: Інтернет ресурс. http://dt.ua/SOCIETY/vibori-2012_u_konteksti_tsiley_rozvitku_tisyacholittya-107887.html

14. Корреспондент: Жіноча частка. За кількістю жінок у владі Україна поступається багатьом країнам світу. Інтернет ресурс. http://ua.korrespondent.net/journal/1447311-korrespondent-zhinocha-chastka-za-kilkistyu-zhinok-u-vladi-ukrayina-postupaetsya-bagatom-krayinam-svitu.

15. Матеріали міжнародного фонду «Відродження». Інтернет ресурс. www.irf.ua

16. Матеріали проекту «Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху». Інтернет ресурс. gender.at.ua

17. Механізм моніторингу та протидії ґендерному насильству і дискримінації (Аналітичний звіт) / За заг. ред.О.Суслової – К.: СПД Москаленко О.М., 2009 – с.58

18. Минсоцполитики: Ґендерное неравенство в Украине преодолели. Інтернет ресурс. http://www.objectiv.tv/260913/88494.htm


19. Наказ Міністра соціальної політики «Про затвердження рекомендацій щодо проведення щорічної акції «16 днів проти насильства». Інтернет ресурс. www.mlsp.gov.ua

20. Організація "Право на здоров’я". Інтенернет ресурс. www.healthright.org.ua

21. Основні показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2000-2009 рр. Інтернет ресурс. http://ukrstat.gov.ua

22. Парламентських слуханнях «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проблеми і дієві механізми їх вирішення». Інтернет ресурс. http://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl1610113.htm

23. Постанова Кабінета Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу». Інтернет ресурс zakon2.rada.gov.ua

24. Постанова КМУ від 18 квітня 2012 р. № 303 «Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі людьми»ю. Інтернет ресурс http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D0%BF

25. Постанова КМУ від 18 січня 2012 р. № 29 «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми».Інтерет ресурс http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/29-2012-%D0%BF

26. Постанова КМУ від 21 березня 2012 р. № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 рок». Інтерет ресурс http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-2012-%D0%BF

27. Постанова КМУ від 22 серпня 2012 р. № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми». Інтернет ресурс http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF

28. Постанова КМУ від 23 травня 2012 р. № 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми». Інтернет ресурс http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/417-2012-%D0%BF.

29. Постанова КМУ від 25 липня 2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми». Інтернет ресурс http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-%D0%BF

30. Починаємо моніторити дискримінацію у повсякденні. Приєднуйтесь! Інтернет ресурс http://la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_291.html

31. Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. Інтернет ресурс http://khpg.org.index.php?id=1362662458

32. Правозахисники: боротьба з дискримінацією відбувається тільки для замилювання очей ЄС. Інтернет ресурс http://helsinki.org.ua/ru/index.php?id=1361803101

33. Презентація результатів всеукраїнського дослідження громадської думки «чоловіки і жінки» Research & Branding Group, Квітень – 2013 р. Інтернет ресурс http://rb.com.ua/Prezentation_MW_04_2013_ukr.pdf

34. Проект нового Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». Інтернет ресурс рortal.rada.gov.ua

35. Реалізація права потерпілих від торгівлі людьми на компенсацію та відшкодування в Україні: аналіз ситуації, 2012. Інтернет ресурс http://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_30.html

36. Робочі матеріали пілотного компонента проекту «Розбудова національного механізму перенаправлення (НМП) в Україні»

37. Розпорядження Кабінета Міністрів України «Про внесення змін до плану заходів з проведення Національної кампанії “Стоп насильству!” на період до 2015 року». Інтернет ресурс zakon2.rada.gov.ua

38. Спільний Наказ № 371/549 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 р. № 3131/386». Інтернет ресурс zakon1.rada.gov.ua

39. Стандарт організацій України недискримінаційна реклама за ознакою статі СОУ 21708654 -002-2011. Інтернет ресурс http://www.uam.in.ua/upload/medialibrary/5dc/5dc788367bdff143a6a104fe8e7719b0.pdf

40. Статистичні дані МВС України. Інтернет ресурс http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/doccatalog/list?currDir=67108


41. Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник для суддів / Євсюкова М.В., Хриcтова Г.О., Шаповалова О.А. та ін. / За заг. Ред.. Шаповалової О.А., Павлиш С.О. – К., 2011. – с. 110-111

42. У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об’єднання «Рівні можливості». Інтернет ресурс: http://gender.at.ua/news/2011-12-06-901

43. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство соціальної політики України». Інтернет ресурс http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389/2011

44. Украинские СМИ грешат ґендерным неравенством. Інтернет ресурс http://comments.ua/life/428580-ukrainskie-smi-greshat-gendernim.html


45. Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні / Упорядник І.Буяльська / Заг. ред.С. Павлиш.– Запоріжжя, 2011.

46. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти.Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О./ заг. ред.О. Кочемировська.. – К., 2010.

47. Мультииндикаторное кластерное обследование домохозяйств. Государственная служба статистики Украины, Украинский центр социальных реформ, ПАО «Статинформконсалтинг», ЮНИСЕФ, АМР США и Швейцарским бюро сотрудничества. 2012 г.

48. Предупреждение насилия над женщинами, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах: состояние развития и обеспечения деятельности. 2012 г. . Украинский институт социальных исследований имени Яременко по заказу МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» проведено исследование.

49. Исследование стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ-статусом, среди медицинских работников и по отношению к пациентам в Украине. 2012 г.. Центр социальных экспертиз Института социологии НАН Украины проведено.

50. Исследование ґендерных аспектов предоставления услуг для людей, живущих с ВИЧ, один из разделов которого был посвящен проблеме насилия. 2012 г. «ГФК ЮКРЕЙН» и ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ»

51. Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства. 2014. По заказу Фонда народонаселення ООН.

52. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили україни. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Фонд ООН в галузі народонаселення, Міжнародна організація праці. 2012

53. Оцінка обізнаності про існування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та дотичних до неї законів. 2014. По заказу Фонда народонаселення ООН.

54. Всеукраїнське дослідження громадської думки «чоловіки і жінки». Research & Branding Group, Квітень – 2013 р

55. Аналіз міліцейської практики стосовно ромського населення. Юрій Чумак..2013

56. Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Держ. служба статистики України [та ін.]. — К. : К.І.С., 2013

57. Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї.методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції / авт.Кочемировська О., Стрейстяну Д.Й, Христова Г. /заг. ред.Павлиш С., Христова Г. – Запоріжжя, 2010.

58. Протидія насильству в сім'ї: пам'ятка для дільничного інспектора міліції. / Заг. ред С. Павлиш. – Запоріжжя, 2011.

59. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України / Наук. ред.О. Кочемировська / Заг.ред С. Павлиш.– Запоріжжя, 2011.

60. Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення.Науково-практичний посібник /Євсюкова М.В., Христова Г.О., Шаповалова О.А.та ін./ За заг. ред.Шаповалової О.А., Павлиш С.О.– К.: ВАІТЕ, 2011.

61. Чому суспільство вважає, що жертви зґвалтування самі в цьому винні? Інтернет ресурс www.pravda.com.ua
62. Юрій Чумак. Аналіз міліцейської практики стосовно ромського населення. Інтернет ресурс http://umdpl.info/index.php?id=1377525089

63. Статистичні дані Державної служби статистики України щодо кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Інтернет ресурс http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_ds_bl.htm

64. Бюллетень МОЗ (№ 41). Інтернет ресурс http://ucdc.gov.ua/attachments/article/2041.pdf

65. Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Интернет ресурс http://dssz.gov.ua/index.php/gromadske-obgovorennya/1897-proekt-zakonu-ukrajini-pro-zatverdzhennya-zagalnoderzhavnoji-tsilovoji-sotsialnoji-programi-protidiji-vil-infektsiji-snidu-na-2014-2018-roki

66. Наказ МОЗ №579 від 29.11.2004 «Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти»

Додатки
Додаток 1

Динаміка складових ґендерного індексу України за 2010-2013 рокиСкладові ґендерного індексу

2010

2011

2012

2013

Рівень освіти та знань

1

1

1

1

Здоров’я та безпека життя

0,976

0,976

0,979

0,973

Економічна активність

0,707

0,704

0,725

0,743

Участь в управлінні політики

0,064

0,065

0,054

0,059

Загальний ґендерний індекс.

0,687

0,686

0,689

0,694

Додаток 2

Розподіл відповідей жінок стосовно інформованості про існування законів про рівність прав та можливостей та заборони насильства щодо жінок

% від загальної кількості жінок-респондентівЗакони

Знають про існування українських законів

Знають про існування міжнародних законів

Забороняють експлуатацію проституції жінок третьою особою

44

46

Забороняють сексуальні домагання на робочому місці стосовно жінок

39

42

Забороняють фізичне насильство у сім’ї щодо жінок

36

41

Забороняють сексуальне насильство у сім’ї щодо жінок

33

43

Забороняють психологічне насильство у сім’ї щодо жінок

29

36

Гарантують жінкам можливість бути представленими у політичних партіях на рівні з чоловіками

27

26

Гарантують жінкам можливість бути представленими в органах державної влади на рівні з чоловіками

25

25

Забороняють економічне насильство в сім’ї щодо жінок

23

30

Забов’язують роботодавця створювати жінкам та чоловікам умови для поєднання сімейних обов’язків з виховання дітей та професійних обов’язків

22

22

Гарантують жінкам можливість бути представленими в бізнесі на рівні з чоловіками

21

23

Забороняють пропонувати роботу тільки особам певної статі

16

19

Забороняють більш низьку оплату праці жінкам у порівнянні з чоловіками, при виконанні однакової роботи

13

17

.Список досліджень та методичних посібників з питань насильства у сім’ї, які були проведені та видані в період за 2010-2014 роки

Дослідження


 1. Система органів та установ, які надають соціальні послуги жертвам насильства в сім’ї в Україні / Упорядник І. Буяльська / Заг. ред. С. Павлиш. – Запоріжжя, 2011.

 2. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти. Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.. – К., 2010.

 3. Предупреждение насилия над женщинами, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах: состояние развития и обеспечения деятельности. 2012 г. . Украинский институт социальных исследований имени Яременко по заказу МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» проведено исследование.

 4. Исследование стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ-статусом, среди медицинских работников и по отношению к пациентам в Украине. 2012 г.. Центр социальных экспертиз Института социологии НАН Украины проведено.

 5. Исследование ґендерных аспектов предоставления услуг для людей, живущих с ВИЧ, один из разделов которого был посвящен проблеме насилия. 2012 г. «ГФК ЮКРЕЙН» и ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ»

 6. Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства. 2014. По заказу Фонда народонаселення ООН.

 7. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили україни. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Фонд ООН в галузі народонаселення, Міжнародна організація праці. 2012

 8. Оцінка обізнаності про існування Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та дотичних до неї законів. 2014. По заказу Фонда народонаселення ООН.

 9. Всеукраїнське дослідження громадської думки «чоловіки і жінки». Research & Branding Group, Квітень – 2013 р

 10. Аналіз міліцейської практики стосовно ромського населення. Юрій Чумак..2013

 11. Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Держ. служба статистики України [та ін.]. — К. : К.І.С., 2013

Методичні матеріали 1. Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї. методичний посібник для тренерів з проведення тренінгів для дільничних інспекторів міліції / авт. Кочемировська О., Стрейстяну Д.Й, Христова Г. /заг. ред. Павлиш С., Христова Г. – Запоріжжя, 2010.

 2. Протидія насильству в сім'ї: пам'ятка для дільничного інспектора міліції. / Заг. ред С.  Павлиш. – Запоріжжя, 2011.

 3. Стандарти надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства в сім’ї: міжнародний досвід та рекомендації для України / Наук. ред.  О.  Кочемировська / Заг. ред С.  Павлиш. – Запоріжжя, 2011.

 4. Судовий розгляд справ, пов’язаних з вчиненням насильства в сім’ї в Україні: проблеми відповідності міжнародним стандартам та шляхи вдосконалення. Науково-практичний посібник /Євсюкова М.В., Христова Г.О., Шаповалова О.А. та  ін. / За заг. ред. Шаповалової О.А., Павлиш С.О. – К.: ВАІТЕ, 2011.

Додаток 4

Динаміка статистичних показників щодо сімейного насильстваДодаток 5

Динаміка статистичних показників стосовно жертв насильства та насильників


Додаток 6

Данні МВС щодо злочинів, що пов’язані з торгівлею людьми


Додаток 7

Частка жінок на вищому рівні
2011

2012

2013

Частка жінок серед послів

0

1,5%

0

Частка жінок серед членів правління центрального банку

0

27,3%

30%

Частка жінок серед членів конституційного суду

0

11,1%

11,1%

Частка жінок серед основних міністрів

0

0

16,7%

Частка жінок серед міністрів уряду

4,2%

5,6%

12,5%

Частка жінок, які є керівниками ВНЗ

0

0

0

Частка жінок серед членів міських рад чи інших місцевих органів управління

76,0%

76,3%
Частка жінок серед депутатів національного парламенту

9,7%

9,7%
Частка жінок серед дослідників

45,5%

45,8%
Частка жінок серед державних службовців 1-2 категорії

27,9%

28,8%

28,3%

Частка жінок серед державних службовців 1-2 категорії серед місцевих органів самоврядування

4,1%

4,2%

6,7%

Частка жінок у складі органів управління Конфедерації праці (члени спільного представницького органу українських об'єднань профсоюзів на національному рівні13%

Додаток 8


Рівень економічної активності жінок за віковими группами (віком 15-70 років, %)

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка