Інформація про торги (конкурсні торги) інструкція щодо підготовки учасниками пропозицій конкурсних торгів Загальна частина Зміст документації конкурсних торгівСторінка4/5
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))


М.П.
Додаток 5

Інформаційна довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР, а також працівників згідно форми

№ з/п

Посада

П.І.Б.

Досвід роботи, років

Освіта і спеціальність

Досвід роботи на аналогічній посаді, років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))


М.П.

Додаток 6

Зведений лист

1. Ціна пропозиції конкурсних торгів: _______________ грн.

2. Умови оплати закупівлі: ____(передплата в розмірі (зазначити кількість відсотків), чи оплата по факту її виконання, чи відстрочка платежу на (зазначити кількість) днів)____

3. Якість виконання послуг (а саме гарантійний строк експлуатації):___________________днів.(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))


М.П.

Додаток 7

Технічне завдання
ДБН Д.1.I.-1-2000 Поточний ремонт приміщення Центрально-Міського районного суду м. Макіївки (1 лот – ремонт покрівлі, 2 лот – ремонт фасаду, 3 лот – заміна вікон)

86108, Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд. 111
1 лот – Ремонт покрівлі


п/п

Найменування робіт та витрат


Одиниця

виміру


КількістьРозділ. Покрiвля

1

Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв

тощо з листової сталi100м

1

2

Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих

азбестоцементних листiв100м2

9,48

3

Демонтаж металоконструкцiй грат1,55

4

Розбирання кам'яної кладки димоходів та вентканалів iз

цегли


10м3

0,36

5

Демонтаж желобів з готових елементів

100м

0,84

6

Демонтаж водостічних труб

100м

0,78

7

Розбирання слухових вiкон на покрiвлях

100шт

0,01

8

Установлення слухового вікна

100м2

0,03

10

Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами

100м2

3,8

11

Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками з двох

бокiв


100м

0,6

12

Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок

100м2

3,8

13

Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар

100м2

9,4

15

Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi

"Монтерей"100м2

9,48

16

Улаштування з листової сталi планок снігоудержувачів

100м

1,02

17

Навiшування желобів з готових елементів

100м

1,02

18

Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з

готових елементiв з драбин та помостiв100м

0,96

20

Улаштування настилу з дощок для проходу по покрiвлi

100м2

0,7

21

Улаштування з листової сталi планок карниза

100м

1,6

22

Установлення елементiв каркасу iз брусiв та доски

м3

0,87

24

Улаштування карниза з листа "Раніла"

100м2

1,5

26

Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих

трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань

до 16 м


100м2

13,8

27

Навантаження смiття вручну

1 т

20

28

Перевезення сміття до 30 км

т

20


2 лот – Ремонт фасаду


п/п

Найменування робіт та витрат


Одиниця

виміру


КількістьРозділ. Фасад

1

Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та

бетону з землi та риштувань цементно-вапняним

розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм


100м2

0,45

2

Улаштування каркасiв для акустичних конструкцiй стiн,

металевих з дерев'яними брусками100м2

3,1

15

Заповнення каркасiв стiн мiнераловатними плитами при

товщинi заповнення 100 мм100м2

3,1

17

Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар

100м2

3,1

18

Вітробарьєр

м2

341

19

Облицювання поверхонь гранітокерамічними плитками.

Стіни, число плиток в 1 м2 до 7 шт100 м2

3,1

20

Плитка керамогранітна

м2

313,1

21

Заповнення каркасiв стiн мiнераловатними плитами при

товщинi заповнення 100 мм (откоси)100м2

0,9184

23

Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових

конструкцiй масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби,

лотки та iн.]


т

0,59

25

Установлення спецпланок на откоси

100м

2,3

27

Монтаж карниза и відкосів з Композита

100м2

0,9184

28

Композит

м2

91,84

29

Монтаж колонн з позолоченого Композита

100м2

0,42

30

Композит позолочений

м2

42

31

Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих

трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань

до 16 м


100м2

3,1


3 лот – Заміна вікон


п/п

Найменування робіт та витрат


Одиниця

виміру


КількістьРозділ. Вікна

1

Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з

вiдбиванням штукатурки в укосах100шт

0,84

2

Знiмання засклених вiконних рам

100м2

3,1752

3

Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних

будiвлях


100м2

0,6048

4

Установлення вiконних блокiв iз металопластику в

кам'яних стiнах, площа прорiзу до 3 м2100м2

3,1752Розділ. Відкоси

7

Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по

бетоннiй основi площею до 20 м2(під вікнами)100м2

0,6048

8

Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз

цегли


100м3

0,065

9

Утеплення укосів мiнеральною ватою

100м3

0,0756

12

Облицювання укосiв листами сухої штукатурки

гiпсовими чи гiпсоволокнистими при опорядженнi пiд

фарбування


100м2

1,512

15

Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних

укосiв по бетону та каменю100м2

1,512

17

Шпатлювання стін шпаклiвкою [типу "Ветонiт"]

100м2

1,512

20

Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними

водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних

конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування


100м2

1,512

21

Навантаження смiття вручну

1 т

13

22

Перевезення сміття до 30 км

т

13

Вартість будівництва на всіх його стадіях обчислюється відповідно до державних будівельних норм України ДБН Д. 1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».Додаток 8
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1. Учасник зобов'язується за Технічним завданням Замовника, в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі на свій ризик, власними і залученими силами виконати _____________________________________________ відповідно до тендерної документації.

 2. Учасник виконує _______________________________________ згідно з вимогами СНіП, ДБН.

 3. Умови договору про надання послуг поточного ремонту приміщення суду не повинні відрізнятися від умов тендерної пропозиції Учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про надання послуг поточного ремонту приміщення суду не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов'язань сторонами.

 4. Обсяги надання послуг можуть бути зменшені залежно від реальної потреби в цих роботах та фінансування видатків.

 5. Учасник підтверджує наявність на момент підписання цього Договору протягом всього терміну його дії всіх необхідних допусків, дозволів та ліцензій на право надання зазначених послуг.

2. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Учасник гарантує якість наданих послуг з поточного ремонту приміщення суду, застосованих матеріалів, змонтованих конструкцій і устаткування та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

 2. Послуги та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва.

 3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у наданих послугах , змонтованих конструкціях і устаткуванню, він повідомляє про них Учасника в порядку, передбаченому цим Договором.

 4. Якість застосовуваних матеріалів та надання послуг, комплектність устаткування повинна відповідати діючим нормам та стандартам, Технічному завданню, що надані Замовником.

 5. Учасник надає на застосовані матеріали необхідні сертифікати.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1.Загальна вартість надання послуг з поточного ремонту приміщення суду за цим Договором становить______ грн. у т.ч. ПДВ_____ грн. згідно узгодженної договірної ціни. Договірна ціна складається з вартості надання послуг, що розраховані на підставі відомостей обсягів робіт, відомостей ресурсів до них з відповідними кошторисними цінами та вартості устаткування.

3.2.Загальна вартість наданних послуг визначається на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, що надається Учасником Замовнику згідно об'ємів, вказаних у проектній документації у форматі програмного комплексу АВК-5 (версія 2.11.5). При визначенні вартості робіт у взаємних розрахунках за виконані роботи Сторони керуються Державними будівельними нормами України (ДБН Д.1.1.1-2000) з урахуванням фактичної вартості матеріалів і конструкцій. Вартість матеріальних ресурсів, устаткування, машино-години машин і механізмів узгоджується із Замовником.

3.3.При розрахунках за надані послуги з поточного ремонту приміщення суду витрати визначаються підставі: Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000, зі змінами та доповненнями);3.4 Остаточна вартість послуг визначається за фактичними обсягами наджаних послуг з поточного ремонту приміщення суду з урахуванням фактичних витрат на підставі підписаних Сторонами актів.

4. РОЗРАХУНКИ ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ 1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі, в національній валюті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Учасника на підставі актів виконаних робіт.

 2. З дати підписання цього Договору Замовник, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006р. №1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», здійснює попередню оплату матеріалів Учаснику у розмірі 30 % від Ціни Договору, що складає____________грн., крім того ПДВ - 20% ___________ грн., всього сума складає ___________грн.;

За фактично надані послуги Замовник сплачує Учаснику проміжні платежі на підставі рахунків та затверджених Актів зо формою КБ-2в, довідок форми КБ-3 з урахуванням авансу, визначеного п.4.2 цього Договору. Оплата за виконані роботи проводиться Замовником після проведення узгодження та підписання Актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3.

 1. Замовник підписує акти форми КБ-2 та довідку форма КБ-3 після їх подання Учасником, або готує в письмовій формі обґрунтованя заперечення з вказівкою на недоліки. Учасник повинен надати Замовнику акти та довідку форми КБ-2, КБ-3 на повний обсяг послуг який перевірено Донецьким філіалом Державного підприємства «Судовий будівельний-експертний центр» на відповідність локальному кошторису.

5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ

 1. Надання усіх послуг з поточного ремонту приміщення суду повинно бути закінчено та здано Учасником у стані, що відповідає кошторисній документації на підставі узгоджених та підписаних Актів за формою КБ-2, довідок за формою КБ-3.

 2. Послуги вважаються наданими з дати підписання Донецьким філіалом Державного підприємства «Судовим будівельним-експертним центром» Акту КБ-2.

 3. Донецький філіал Державного підприємства «Судовий будівельний-експертний центр», визначає повноту обсягів фактично виконаних будівельних робіт на відповідність кошторисній документації, якості застосовуваних матеріалів та виконаних робіт на відповідність діючим нормам, відповідно до норм чинного законодавства України, ДБН, СНіП, іншої нормативної і технічної документації з внесеними до неї змінами та уточненнями, зробленими в ході виконання робіт, що відображають фактичний стан робіт та їх результат.

 4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі послуг недоліків, допущених з вини Учасника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі. Якщо Учасник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Учасника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Учасником.

6. ПОРЯДОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІНШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ

 1. Замовник має право вносити зміни до кошторисної документації до початку надання послуг з поточного ремонту або під час їх виконання за умови, що додаткові послуги, викликані такими змінами, не змінюють договірну ціну і не змінюють характеру послуг, визначених цим Договором. Внесення до кошторисної документації змін допускається лише за згодою Учасника у порядку, передбаченому п.5 ст. 40 Закону України „Про здійснення державних закупівель".

 2. Якщо Учасник у процесі надання послуг з поточного ремонтуприміщення суду виявляє прорахунки і недоліки у кошторисній документації Замовника або його вказівках, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

 3. Забезпечення будівельними матеріалами та обладнанням, покладається на Учасника.

 4. Учасник залучає для надання послуг з поточного ремонту приміщення суду робочу силу (інженерно-технічних спеціалістів і робітників) в достатній кількості та з відповідною кваліфікацією.

 5. Учасник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

 6. Замовник може вимагати від Учасника відсторонення працівників останнього від виконання робіт (поточного ремонту) з обґрунтуванням такої вимоги.

7. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

7 .1 Замовник має право: 1. В залежності від наявності фінансових коштів, визначати першочерговість надання конкретного виду послуги з поточного ремонту приміщення суду, змінити обсяг та/або призупинити будь-які роботи за Договором на час для прийняття рішення про відновлення обсягу робіт та/або про поновлення надання послуг. При цьому таке право є необмеженим у часі, та у разі його застосування Сторони повинні відповідно змінити (зменшити/збільшити) строки виконання/ надання послуг за Договором.

 2. Перевіряти хід і якість надання послуг з поточного ремонту приміщення, а також якість матеріалів, що використовуються.

 3. Перевіряти правильність, своєчасність та повноту ведення виконавчої документації Учасником.

 4. Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків у разі якщо Учасник не береться за виконання Договору, своєчасно не розпочав роботу або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим.

 5. Вносити зміни у кошторисну документацію до початку надання послуг або під час їх надання за умови, що ці зміни не приведуть до збільшення вартості цього Договору і не впливають на характер послуг, визначених у Договорі та за додержанням вимог п.5 ст. 40 Закону України „Про здійснення державних закупівель".

 6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Учасником порушень.

 7. Ініціювати внесення змін у цей Договір у порядку, передбаченому п.5 ст. 40 Закону України „Про здійснення державних закупівель".

 8. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.

 9. У разі виявлення невідповідності наданих послуг, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну наданих послуг, Замовник має право за участю Учасника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

 10. Замовник також має інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.2. Замовник зобов'язаний.

 1. Надати Учаснику не пізніше як за три дні до початку надання послуг доступ до приміщення суду.

 2. Здійснювати оплату робіт відповідно до розділу 5 Договору.

 3. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка