Інформація про торги (конкурсні торги) інструкція щодо підготовки учасниками пропозицій конкурсних торгів Загальна частина Зміст документації конкурсних торгівСторінка2/5
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКАМИ

ПРОПОЗИЦІЙ конкурсних торгів

1. Загальна частина

1.1. Ця Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів (далі - Інструкція) є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів Замовника на закупівлю предмету, зазначеного в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)». У зв’язку з цим, у випадку недотримання Учасником вимог цієї Інструкції його пропозицію конкурсних торгів буде відхилено як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Усі терміни, що використовуються в цій документації конкурсних торгів, трактуються у розуміннях, встановлених чинним законодавством України в сфері державних закупівель.

Під час проведення торгів Замовник у своїх діях, які не відображені в цій документації конкурсних торгів, керується нормами чинного законодавства України.

1.2. Учасниками торгів є фізичні чи юридичні особи (резиденти або нерезиденти України), які підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі шляхом подачі пропозиції конкурсних торгів.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.3. Пропозиція конкурсних торгів повинна подаватися Замовнику з дотриманням вимог встановлених у цій документації конкурсних торгів.

1.4. Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів та несе відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

1.5. У відповідності з вимогами даної документації конкурсних торгів Учасник повинен відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним у цій Інструкції.

1.6. Замовник не несе ніякої відповідальності за неавтентичність тексту одержаної Учасником документації конкурсних торгів порівняно з її оригіналом, якщо одержання Учасником документації конкурсних торгів було здійснено не за місцем, зазначеним в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

1.7. Кожний Учасник надає забезпечення пропозиції конкурсних торгів згідно вимог чинного законодавства України та цієї документації конкурсних торгів.2. Зміст документації конкурсних торгів

2.1. До цієї документації конкурсних торгів входять:

 • Загальна інформація про торги (конкурсні торги);

 • Інструкція щодо підготовки Учасниками пропозицій конкурсних торгів;

 • Додатки.

3. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

3.1. Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за його адресою, що зазначена в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)», за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник протягом трьох днів повинен дати відповідь на запит Учасника всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3.2. У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

3.3. Замовник має право провести збори з метою роз'яснення будь-яких запитів. Результати зборів повинні бути відображені у протоколі цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, протокол зборів надсилається кожному Учаснику, якому було надано документацію конкурсних торгів.


4. Внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів

4.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів Учасників внести зміни до документації конкурсних торгів, подовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, про що повідомить письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

4.2. У разі несвоєчасного внесення змін до документації конкурсних торгів Замовник подовжить строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомить про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.5. Мова пропозиції конкурсних торгів

5.1. Кожний окремий документ, що має відношення або входить до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника, повинен подаватися Замовнику складеним українською мовою.

5.2. У разі, якщо до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника входитимуть документи, які за своїм походженням були складені іншою, ніж українська мова, вони обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом на українську мову.6. Загальні вимоги до пропозиції конкурсних торгів

6.1. Учасник готує та подає один екземпляр пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Кожен Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Подання Учасником більш ніж однієї пропозиції конкурсних торгів зумовить відхилення всіх його пропозицій як таких, що не відповідають умовам цієї документації конкурсних торгів.

6.3. Документом у розумінні цієї документації конкурсних торгів є будь-яка інформація у вигляді слів, цифр, знаків, зображень тощо або будь-якої їх сукупності, яка зафіксована на окремому папері та входить (має входити) до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника.

6.4. Усі сторінки документів, що надаються Учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів (за винятком оригіналів належним чином оформлених довідок чи листів, виданих уповноваженими державними органами чи іншими (сторонніми) суб’єктами господарювання, нотаріально завірених копій документів та сторінок, які не містять будь-якої інформації відповідно до положень п.6.3 цієї документації конкурсних торгів), повинні бути засвідчені посадовими особами цього Учасника відповідно до їх компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів.

Слова «Згідно з оригіналом» повинні мати усі сторінки усіх копій документів за винятком нотаріально завірених.

Засвідчення документів з проставлянням печатки здійснюється лише у разі її наявності.

Підпис кожної сторінки кожного документу складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого її підпису, ініціалів і прізвища цієї особи.

6.5. Якщо документ підписується іншою особою, яка не уповноважена на це засновницькими документами Учасника, її повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що має входити до складу пропозиції конкурсних торгів.

Найменування установи повинно відповідати найменуванню, зазначеному в її установчих документах. Скорочене найменування вживається тільки у разі, коли воно офіційно зафіксовано в установчих документах Учасника.

6.6. Документи мають бути без поправок, дописок тощо, за винятком виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчені відповідно до положень п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.7. Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в п.п.8.1, 12.1, 14.1 та 16.2 цієї Інструкції, мають бути пронумеровані та прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів та засвідчено підписом Учасника або його уповноваженої особи та печаткою Учасника (у разі її наявності) відповідно до п.п.6.4 та 6.5 цієї Інструкції.

6.8. Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити: • будь-яких умов, що суперечать чинному законодавству України;

 • будь-яких документів, що містять недостовірну чи спотворену інформацію;

 • підроблених документів чи підроблених копій документів;

 • будь-яких невизначеностей у формулюваннях ціни пропозиції конкурсних торгів, показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів, будь-яких термінів та строків, включаючи строки виконання закупівлі, дійсності пропозиції конкурсних торгів, дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів тощо;

Пропозицію, надану з порушенням цих застережень, буде відхилено як невідповідну до умов документації конкурсних торгів.

Крім того, пропозиція конкурсних торгів не повинна містити листів чи будь-яких інших документів, які б містили запити чи вимоги щодо надання Замовником будь-яких документів, пояснень тощо. У випадку надання у складі пропозиції конкурсних торгів зазначених листів чи документів Замовник залишає за собою право ігнорувати відповідні запити чи вимоги як такі, що не відповідають встановленому порядку впровадження діловодства.6.9. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у документації конкурсних торгів частини предмета закупівлі (лота))

7. Альтернативна пропозиція конкурсних торгів

7.1. Подання альтернативної пропозиції конкурсних торгів чинним законодавством України в сфері державних закупівель та цією документацією конкурсних торгів не передбачено.

8. Зміст пропозиції конкурсних торгів

8.1. Пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити такі документи:

 • реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • заяву-пропозицію (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • відомості про Учасника (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • електрона версія цінової пропозиції у формі договірної ціни та локальних кошторисів, виконаних у програмному комплексу АВК-5, згідно з вимогами Технічного завдання (Додаток 7), записана на оптичному носії інформації (даний носій вкладається в окремий конверт, який запечатується та прошивається разом з іншими документами пропозиції конкурсних торгів відповідно до п.6.7 цієї Інструкції);

 • зведений лист з інформацією про розміри показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів);

 • копію документу, що підтверджує надання забезпечення пропозицiї конкурсних торгів;

 • документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (перелік таких документів приведений у п.12.1 цієї Інструкції);

 • документи, що підтверджують відповідність запропонованого Учасником предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів (перелік таких документів приведений у п.14.1 цієї Інструкції);

 • копії документів про державну реєстрацію Учасника, включаючи копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру (окрім Учасників-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України);

 • копію довідки про реєстрацію Учасника в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (окрім Учасників-фізичних осіб та нерезидентів України);

 • виписка від держрегістратора про види діяльності підприємства (для фізичних осіб);

 • копію усіх сторінок паспорту (тільки для Учасників-фізичних осіб);

 • копію довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для Учасників-фізичних осіб, які проживають на території України);

 • копії документів (свідоцтв, повідомлень тощо) про реєстрацію Учасника платником усіх відповідних податків та зборів (обов’язкових платежів), платником яких він зареєстрований (окрім Учасників-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • довідку чину на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура;

 • довідку у довільній формі про те, що Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення,

 • довідку відповідного органу про те, що фізична особа, яка є Учасником, чи службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • копiї повного комплекту установчих документів Учасника (документів, на підставі яких Учасник як суб’єкт господарювання був створений) (окрім Учасників-фізичних осіб) та/або копію рішення засновників Учасника (окрім Учасників-фізичних осіб), суду або відповідних органів державної влади щодо чинного на момент подання пропозиції конкурсних торгів складу цих засновників у зв’язку із злиттям, приєднанням, поділом чи перетворенням Учасника (копія цього рішення надається лише у випадках, коли зазначені зміни з Учасником відбувались);

 • довідку чину на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки податкового органу про відсутність у Учасника заборгованостей перед бюджетом (окрім Учасників-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • конкретний проект основних умов договору про закупівлю, на яких Учасник згоден виконати цю закупівлю, включаючи в обов’язковому порядку ті умови, про які згадано у п.28.1 даної документації конкурсних торгів, та показники, висунуті в якості критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів. При цьому запропоновані Учасником умови договору про закупівлю мають бути такими, що не суперечать положенням чинного законодавства України та умовам цієї документації;

 • довідка учасника про його технічні можливості, включаючи інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання вимог Технічного завдання (Додаток 7) згідно Додатка 4.

 • довідка учасника про наявність працівників відповідної кваліфікації для виконання вимог Технічного завдання (Додаток 7) згідно Додатка 5 «Інформаційна довідка про кваліфікацію, досвід керівників та ІТР, а також працівників»

 • лист-згода про те, що учасник погоджується та приймає до виконання (у випадку акцепту його пропозиції) всі основні умови договору про закупівлю, які визначені Додатком 8, з наданням підписаних основних умов договору.

 • довідка в довільній формі, якщо до виконання спеціалізованих робіт (або інших робіт) залучаються субпідрядні організації, необхідно вказати наступну інформацію, а саме: 1) назва субУчасника, його реквізити; 2) види спеціалізованих робіт (або інших робіт), які передбачається доручити субУчаснику; 3) орієнтована вартість спеціалізованих робіт (або інших робіт) субУчасника у відсотках (%) до ціни пропозиції конкурсних торгів (до інформації додати відповідні ліцензії, дозволи на виконання спеціалізованих робіт, або інших робіт).

 • документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю, зокрема:

  • копію чинного на дату подання пропозиції конкурсних торгів розпорядчого документу Учасника (наказу, протоколу зборів його засновників тощо) про призначення особи, яка має право підпису договору, що укладатиметься за результатами цих торгів;

  • копію усіх сторінок паспорту цієї особи;

  • копію довідки щодо ідентифікаційного коду зазначеної особи;

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. При цьому в складі пропозиції конкурсних торгів таких Учасників має бути надана довідка, складена у довільній формі, з переліком таких документів та поясненням підстав їх ненадання.

У випадку, якщо у торгах приймає участь філія (представництво) юридичної особи, цей Учасник має додатково надати в складі його пропозиції конкурсних торгів копію документу, що підтверджує повноваження зазначеної юридичної особи на участь даного Учасника у цих торгах.9. Ціни пропозиції

9.1. Ціною пропозиції конкурсних торгів вважається сума, зазначена Учасником у заяві-пропозиції та інших документах його пропозиції конкурсних торгів як загальна сума, за яку він згодний виконати поточний ремонт будівлі суду відповідно до Технічного завдання.

9.2. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна: • бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів;

 • бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства України;

 • включати всi витрати на:

  • сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України;

9.3. Під час виконання поточного ремонту приміщення суду, ціни які були зазначені у заяві-пропозиції конкурсних торгів переможця торгів але не були визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні пропозиції конкурсних торгів, і оплачуватися окремо Замовником не будуть.

9.5. Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких невизначеностей, розбіжностей, посилань, обмежень або застережень. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати будь-які невизначеності, розбіжності, посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів.

9.6. Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів.

9.7. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

9.8. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю (далі – Договір).

9.9. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулись).10. Валюта пропозиції

10.1. Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

10.2. Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором, укладеним між Замовником та Учасником-переможцем торгів.11. Кваліфікаційні критерії

11.1. Учасник має надати документально підтверджену інформацію про відповідність його таким кваліфікаційним критеріям:

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності.

12. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям

12.1. Згідно з даною Інструкцією Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів такі документи, що підтверджують його відповідність встановленим кваліфікаційним критеріям:

 • копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:

  • копія балансу підприємства учасника (Форма № 1) за 1 квартал 2013року;

  • звіту про фінансові результати учасника (Форма № 2) за 1 квартал 2013року;

  • звіту про рух грошових коштів за 2013 рік (у випадку, якщо Учасник звільнений від ведення такої звітності відповідно до чинного законодавства, даний Учасник повинен зазначити про це в окремому документі, що має увійти до складу його пропозиції конкурсних торгів);

 • довідку чину на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки або довідок (у разі відкриття рахунків у декількох банках) з обслуговуючого банку або обслуговуючих банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

 • довідку про досвід виконання аналогічних договорів, складену у довільній формі, яка повинна містити:

  • перелік виконаних аналогічних закупівель;

  • обсяг цих закупівель;

  • найменування підприємств (організацій, установ), для яких ці закупівлі виконувались, із зазначенням їх адрес та контактних телефонів;

 • копії виконаних аналогічних договорів або інших офіційних документів (видаткових накладних, актів виконаних робіт), для документального підтвердження факту виконання аналогічних закупівель, про які зазначено у вищезгаданій довідці;

12.2. Вищезазначені документи подаються у складі пропозиції конкурсних торгів відповідно до положень розділів 6 та 17 даної Інструкції.

13. Оцінка відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

13.1. Визначення відповідності Учасника встановленим у цій документації конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям грунтується на підставі змісту лише тих документів, що надані ним у складі його пропозиції конкурсних торгів.

14. Документи, що підтверджують відповідність предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів

14.1. З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам цієї документації конкурсних торгів Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів наступні документи:

 • копії сертифікатів (посвідчень, паспортів тощо) якості.

 • копії дозвіла або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

 • дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якщо отримання такого дозволу на виконання певного виду поточного ремонта передбачено законодавством.
15. Строк дії пропозиції конкурсних торгів

15.1. Пропозиція конкурсних торгів має залишатись дійсною протягом не менш 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиція, дійсна на коротший строк, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

15.2. До закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів Замовник має право вимагати від Учасника продовжити її дію.

Учасник має право: • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

16. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

16.1. Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується оригіналом документу, що підтверджує надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів на суму: лот 1 – 18 600,00 грн., лот 2 – 17 600,00 грн., лот 3 – 18 000,00 грн., яке має бути подане у формі депозиту або поруки.

16.1.1 У разі, якщо забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде надаватися Учасником у формі депозиту, повино обов’язково супроводжується документом (оригінал платіжного доручення), що підтверджує внесення тендерного забезпечення, на наступні реквізити: р/р 37113026001000, МФО 834016, ЄДРПОУ 26288796, ГУ ДКСУ в Донецькій області. Депозит повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок Замовника не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати розкриття тендерних пропозицій.16.2. У разі, якщо забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде надаватися Учасником у формі поруки, надається належним чином оформлений трьохстороній (між Замовником, Учасником та його поручителем) договір-поруки, підписаний лише з боку Учасника та його поручителя. Цьому Учаснику необхідно додатково надати в складі своєї пропозиції конкурсних торгів наступні документи від поручителя:

 • копiї повного комплекту установчих документів поручителя (документів, на підставі яких поручитель як суб’єкт господарювання був створений) (окрім поручителів-фізичних осіб) та/або копію рішення засновників поручителя (окрім поручителів-фізичних осіб), суду або відповідних органів державної влади щодо чинного на момент подання пропозиції конкурсних торгів складу цих засновників у зв’язку із злиттям, приєднанням, поділом чи перетворенням поручителя (копія цього рішення надається лише у випадках, коли зазначені зміни з поручителем відбувались);

 • копію усіх сторінок паспорту (тільки для поручителів-фізичних осіб);

 • копію довідки щодо ідентифікаційного коду поручителя (тільки для поручителів-фізичних осіб, які проживають на території України);

 • копії документів про державну реєстрацію поручителя, включаючи копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру (окрім поручителів-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України);

 • копію довідки про реєстрацію поручителя в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (окрім поручителів-фізичних осіб та нерезидентів України);

 • копії документів (свідоцтв, повідомлень тощо) про реєстрацію поручителя платником усіх відповідних податків та зборів (обов’язкових платежів), платником яких він зареєстрований (окрім поручителів-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України);

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки відповідного уповноваженого державного органу про відсутність поручителя в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та відносно яких відкрита ліквідаційна процедура;

 • копію чинної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки податкового органу про відсутність у поручителя заборгованостей перед бюджетом (окрім поручителів-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України).

 • копії документів бухгалтерської звітності поручителя за останній звітний період та за останній поточний період (окрім поручителів-фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:

  • балансу;

  • звіту про фінансові результати;

  • звіту про рух грошових коштів (у випадку, якщо поручитель звільнений від ведення такої звітності відповідно до чинного законодавства, про це в має бути зазначено в окремому документі, що має увійти до складу пропозиції конкурсних торгів);

 • довідку чину на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) у поручителя заборгованості за кредитами;

Документи, що не передбачені законодавством для поручителів-фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі пропозиції конкурсних торгів не подаються. При цьому в складі пропозиції конкурсних торгів Учасників, які залучатимуть таких поручителів, має бути надана довідка, складена у довільній формі, з переліком зазначених документів та поясненням підстав їх ненадання.

16.3. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника.

16.4. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів має становити не менш 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Закінчення строку дії цього забезпечення має бути зафіксовано у документі, що підтверджує його надання (банківській гарантії або поруки), у вигляді конкретної дати.

16.5. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

16.6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів буде повернене Учаснику протягом 3-х банківських днів з дня настання підстави для повернення цього забезпечення у разі:

16.6.1. закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

16.6.2. укладення договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем торгів;

16.6.3. відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

16.6.4. закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів;

16.7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Учаснику у випадках:

16.7.1. відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення строку її подання;

16.7.2. непідписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;17. Запечатування та маркування конвертів з пропозицією конкурсних торгів

17.1. Учасник готує відповідно до положень п.6.7 цієї Інструкції один пакет документів пропозиції конкурсних торгів, який запечатується в конверт.

17.2. На конверті зазначаються слова: «На торги із закупівлі (зазначити назву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)».

17.3. Цей конверт та оригінал забезпечення конкурсних торгів запечатуються в загальний зовнішній конверт, який повинен:

17.3.1. бути адресований Замовнику;

17.3.2. містити слова: «На торги із закупівлі (зазначити назву предмету закупівлі, приведену в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»» та «Не розпечатувати до (зазначити дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів, приведені в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»)»;

17.3.3. містити повне найменування, поштову адресу, контактний телефон Учасника, а також його код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) чи ідентифікаційний код (для фізичних осіб). У випадку недодержання зазначених вимог відомості про це будуть занесені до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів.

Не допускається підшиття оригіналу забезпечення конкурсних торгів до комплекту інших документів пропозиції конкурсних торгів. Пропозицію конкурсних торгів, надану з порушенням цих вимог, буде відхилено як невідповідну до умов документації конкурсних торгів.

17.4. Загальний зовнішній конверт та внутрішній конверт з пропозицією конкурсних торгів розпечатується Замовником під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів у місці, у день та у час, зазначених у цій документації конкурсних торгів.

17.5. Якщо загальний зовнішній конверт не буде запечатаний та помічений відповідно до вищезазначених вимог, Замовник не несе ніякої вiдповiдальностi за неправильне або передчасне його розкриття, а також за нерозголошення інформації, що в ньому міститься.


18. Кінцевий термін подання пропозицій конкурсних торгів

18.1. Пропозиції повинні бути подані за адресою, вказаною в «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)» цієї документації конкурсних торгів не пізніше дати та часу, приведених у цій «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

18.2. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.19. Пропозиції, що запізнилися

19.1. Всі пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали, без відшкодування даним Учасникам витрат, пов’язаних з підготовкою їх пропозицій конкурсних торгів.

20. Внесення змін до пропозицій конкурсних торгів та їх відкликання

20.1. Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання шляхом повідомлення про це Замовника у письмовій формі.

20.2. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

20.3. Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог даної Інструкції у конвертах, додатково позначених написом „Зміни".

20.4. Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін, або її відкликання не дозволяються.21. Розкриття пропозицій конкурсних торгів

21.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів та змін, зроблених згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, відбудеться за місцем та за часом, зазначеними у «Загальній інформації про торги (конкурсні торги)».

21.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Участники, які подали пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені представники.

На процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

21.3. Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є Учасником або його уповноваженим представником, ця особа повинна мати при собі: • оригінал документа, що засвідчує його особу;

 • довіреність Учасника на представництво його інтересів та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства (за винятком випадку, коли у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь Учасник-фізична особа). У разі, якщо у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь керівник Учасника-юридичної особи, замість зазначеної довіреності він повинен пред’явити належним чином завірену копію документа, який підтверджує його повноваження як керівника (засновницький договір, протокол зборів засновників тощо);

Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа повинна мати при собі:

 • нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію засобу масової інформації, який дана особа представляє;

 • оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який ця особа представляє;

Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допущені не будуть.

21.4. Конверти, позначені "Зміни", відкриваються разом з конвертами, де знаходиться пропозиція конкурсних торгів, до якої ці зміни вносяться.

21.5. Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання згідно з положеннями розділу 20 цієї Інструкції, не розкриваються.

21.6. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів.

21.7. Особам, присутнім на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреса кожного Учасника, а також ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

21.8. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів комітетом з конкурсних торгів ведеться протокол, копія якого надається усім Учасникам на їх запит.21.9. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

22. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

22.1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

 • учасник:

  • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у п.11.1 цієї Інструкції;

  • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

  • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів;

 • у пропозиції конкурсних торгів Учасником зазначена будь-яка недостовірна інформація, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі;

 • Замовник має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

 • Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 • виявлено факт участі Учасника у змові;

 • фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

 • пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими Учасниками даної процедури закупівлі;

 • Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

 • Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

22.2. Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

 • Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту;

22.3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

23. Відміна торгів чи визнання їх такими, що не відбулись

23.1. Замовник відмінить ці торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у даній закупівлі;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови Учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

 • подання для участі у цих торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цією документацією конкурсних торгів;

 • якщо до оцінки буде допущено пропозиції менше ніж двох Учасників;

23.2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів буде перевищувати суму, передбачену Замовником на фінансування даної закупівлі;

 • здійснення цієї закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

 • скорочені видатки на здійснення цієї закупівлі.

23.3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, буде надіслане Замовником усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення.

24. Порядок з'ясування пропозицій конкурсних торгів

24.1. До початку оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник попередньо вивчає ці пропозиції з метою визначення:

 • відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим у документації конкурсних торгів;

 • відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів.

24.2. Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів, є така пропозиція, що узгоджується з усіма умовами цієї документації конкурсних торгів, включаючи вимоги до порядку її оформлення, дотримання встановленим у Додатках цієї документації формам складання відповідних документів, технічним характеристикам предмету закупівлі, його якості та обсягам закупівлі, зазначеним у Специфікації цієї документації конкурсних торгів, а також така, що не містить будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів.

24.3. Якщо пропозиція конкурсних торгів Учасника не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом будь-яких її коригувань чи змін, чи шляхом анулювання невідповідних відхилень або застережень.25. Оцінка пропозицій конкурсних торгів

25.1. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення, відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця торгів. Замовник оцінює тільки ті пропозиції конкурсних торгів, що не були відхилені.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних помилок.

Замовник може виправляти арифметичні помилки, допущені в пропозиції конкурсних торгів в результаті арифметичних дій, лише за умови отримання письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію конкурсних торгів, на таке виправлення. У випадку, якщо Учасник вiдмовляється приймати виправлення, його пропозицiя конкурсних торгів вiдхиляється.

Арифметичні помилки виправляються Замовником в тому порядку та в тій послідовності, в якій вони були допущені Учасником.

25.2. Під час оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовником використовуються критерії та методика, зазначені у п.п.25.3 та 25.4 цієї Інструкції.

25.3. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється відповідно до положень п.25.4 цієї Інструкції на підставі наступних критеріїв: • ціна;

 • умови оплати;

 • якість виконання робіт (а саме гарантійний строк експлуатації);

25.4. Визначення переможця торгів здійснюється за наступною методикою:Перший етап. З урахуванням положень розділу 9 цієї Інструкції визначається ціна пропозиції конкурсних торгів (Ц).

Другий етап. За формулою:
Ц = Цmin/Ц, (1)

де: Цmin – мінімальна ціна серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки; Ц– ціна пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється,

визначається співвідношення цін пропозицій конкурсних торгів (Ц).

Третій етап. За формулою:
Т1 = Т1/T1max, (2)

де: Т1 – кількість календарних днів відстрочки платежу за виконані роботи, починаючи з дня підписання акта приймання виконаних робіт, у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється; T1max – максимальна кількість календарних днів відстрочки платежу за виконані роботи, починаючи з дня підписання акта приймання виконаних робіт, серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки,

визначається співвідношення критеріїв Т1 у пропозиціях конкурсних торгів.

Четвертий етап. За формулою:

Т2 = Т2/T2max, (3)

де: Т2 – кількість календарних днів гарантійного строка експлуатації виконаних робіт, починаючи з дня підписання акта приймання виконаних робіт, у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється; T2max – максимальна кількість календарних днів гарантійного строка експлуатації виконаних робіт, починаючи з дня підписання акта приймання виконаних робіт, у пропозиції конкурсних торгів, що оцінюється, серед пропозицій конкурсних торгів, прийнятих до оцінки,

визначається співвідношення критеріїв Т2 у пропозиціях конкурсних торгів.


Пятий етап. За формулою:
О = Ц * Кц + Т1 * Кт1+Т2 * Кт2 (4)

де: Кц - ваговий коефіцієнт ціни, який становить 0,7; Кт1 - ваговий коефіцієнт умови оплати 0,2; Кт2 - ваговий коефіцієнт гарантійного строку експлуатації 0,1,

розраховується загальна кількість балів (О), яку обрала дана пропозиція конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів, яка за результатами такої оцінки обере найвищу кількість балів, розглядається як переможець торгів. У випадку, якщо декілька пропозицій конкурсних торгів оберуть однакову найвищу кількість балів, вибір переможця торгів буде здійснено шляхом голосування відповідно до положень чинного законодавства України в сфері закупівель за державні кошти.

25.5. При оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовник буде користуватись наступними правилами: • якщо розмір будь-якого критерію буде зазначений Учасником не в тій одиниці виміру, яка вимагається цією документацією конкурсних торгів, або в «Зведеному листі» чи будь-якому іншому документі пропозиції конкурсних торгів, де має бути зазначений розмір цього критерію, взагалі буде відсутня інформація щодо його розміру, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю а в подальших розрахунках для цієї пропозиції розмір даного критерію приймається таким, що є найгіршим з точки зору процедури оцінки (нуль або нескінченність);

 • якщо запропонований Учасником розмір критерію, що входить до формули (2), буде грунтуватися на спотворених даних, загальна кількість балів по цьому критерію для даної пропозиції конкурсних торгів буде прийнята рівною нулю, а в подальших розрахунках для цієї пропозиції розмір даного критерію приймається таким, що є найгіршим з точки зору процедури оцінки (нуль або нескінченність);

 • якщо в різних документах або в різних місцях одного і того ж документу пропозицiї конкурсних торгів будуть зазначені різні величини будь-якого критерію або буде зазначений діапазон його значень, Замовник при оцінці даної пропозиції конкурсних торгів приймає величину цього критерію таким, що є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

 • якщо розмір критерію, що входить до формули (2), по кожному із запропонованих найменувань товарів буде різним, до оцінки буде прийматися те його значення, яке є найгіршим серед зазначених в даній пропозиції конкурсних торгів його значень з точки зору оцінки даної пропозиції;

25.6. Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця торгів становитиме не більше 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

26. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

26.1. Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найкращою під час оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідно до розділу 25 цієї Інструкції.

26.2. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів Замовник надішле цьому переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження Учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

26.3. У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений чинним законодавством України в сфері державних закупівель, Замовник повторно визначить найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з числа тих, строк дії яких ще не минув.


27. Укладання Договору

27.1. З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

27.2. Замовник укладає договір про закупівлю не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

27.3. При укладенні договору про закупівлю Учасник-переможець процедури закупівлі повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

27.4. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю у торгах та укладенням договору про закупівлю не підлягають відшкодуванню Учаснику.28. Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю

28.1. Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю про закупівлю, є:

28.1.1. предмет Договору (найменування, номенклатура, асортимент);

28.1.2. якість надання послуг;

28.1.3. ціна Договору;

28.1.4. розрахунки та порядок фінансування;

28.1.5. строки виконання та приймання-передачі послуг;

28.1.6. порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення послуг;

28.1.7. права та обов'язки сторін;

28.1.8. режим контролю якості надання послуг, матеріалів і обладнання замовником;

28.1.9. гарантійний строк;

28.1.10.відповідальність сторін

28.1.11.обставини непереборної сили

28.1.12.врегулювання спорів

28.1.13.строк дії договору

28.1.14.умови зміни і розірвання договору

28.1.15.зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

28.2. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

28.3. У разі якщо сторони не досягнуть згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю буде вважатися неукладеним.

Якщо Учасник вчинить фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій будуть визначатись відповідно до Цивільного кодексу України.


29. Забезпечення виконання Договору

29.1. Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не передбачено.

30. Витрати, пов'язані з укладенням Договору

30.1. На Учасника-переможця торгів не покладається витрат, пов’язаних з укладенням договору про закупівлю.

31. Оголошення про результати торгів

31.1. Оголошення про результати торгів публікується та оприлюднюється Замовником відповідно до норм чинного законодавства України в сфері державних закупівель.

32. Конфіденційність

32.1. Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

33. Процедура оскарження

33.1. Право на подання скарги до органу оскарження (п.19, 29 ч.1 ст.1, ст.18 Закону)

Органом оскарження є Антимонопольний комітет України.

Фізична чи юридична особа може у порядку, визначеному Законом, звернутися до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.

33.2. Звернення особи до замовника з вимогою про усунення порушення (ч.3 ст.18 Закону)

У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.34. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

34.1. За порушення вимог, встановлених чинним законодавством України в сфері закупівель за державні кошти, іншими нормативно-правовими актами, члени комітету з конкурсних торгів Замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

35. Інші умови

35.1. Усі питання, які не врегульовані цією документацією конкурсних торгів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.Додаток 1
РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції конкурсних торгів


з/п

Найменування документу

сторінки


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка