Інформаційне повідомлення



Скачати 56.62 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір56.62 Kb.
Національна академія державного управління при Президентові України

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління


Управління державної служби Головного управління

державної служби України в Дніпропетровській області


Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Управління з питань внутрішньої політики




ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
проводить 14 грудня 2011 р.

ІІІ науково-практичну конференцію


"ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА "
Мета конференції: систематизація наукових знань з питань правової регламентації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; висвітлення підходів до публічно-правового регулювання територіальної організації влади, правового статусу органів державної влади та місцевого самоврядування; оприлюднення результатів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку законодавства у сфері оптимізації державного управління в умовах проведення адміністративної реформи в Україні; узагальнення вітчизняного та європейського досвіду нормативно-правового забезпечення діяльності державних та муніципальних інституцій; розробка пропозицій щодо реформування публічного управління в контексті європейської інтеграції України.
Напрямки роботи конференції:

1. Актуальні питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні.

2. Напрями розвитку законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

3. Удосконалення правових засад територіальної організації влади в контексті європейської інтеграції України.

4. Тенденції розвитку державного управління на місцевому та регіональному рівні: правовий аспект.

До участі в конференції запрошуються державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, представники політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації, інші зацікавлені особи.

Робоча мова: українська.
Організаційні форми проведення: пленарне засідання.

Початок роботи конференції – 1000 (початок реєстрації – 900).

Публікація матеріалів конференції. Матеріали конференції (тези, доповіді) планується видати окремою збіркою до початку конференції. Редакційна колегія збірки залишає за собою право рецензування та редагування поданих текстів, а також відхилення тез доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.

Тези доповідей надсилаються електронною поштою або подаються особисто до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління на адресу:



49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29, к. 403.

Вимоги до оформлення матеріалів. Тези (обсяг до 2-3 стор., шрифт Times New Roman Cyr, інтервал – 1.5, кегель 12, поля: верхнє, ліве, нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, мова українська) готуються у текстовому редакторі Word for Windows. Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові і документальні джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком “Список використаної літератури” з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами (зразок оформлення додається).

Заявки на участь та тези доповідей просимо надсилати не пізніше 20 листопада 2011 р. на адресу оргкомітету з позначкою «На конференцію». В заявці слід вказати прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, контактну інформацію (адреса, телефон, факс, електронна пошта), тему доповіді, напрямок (секцію).

Заявка на участь та тези подаються в одному файлі, назва якого повинна відповідати прізвищу та імені учасника (наприклад, Ivanov_Petro.doc).

Проживання іногородніх учасників конференції – в готелях за власний рахунок. Оргкомітет не забезпечує квитками на зворотний проїзд, тому просимо придбати їх заздалегідь.
Адреса оргкомітету:

49044 м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29;

тел.: 056-794-58-04 (кафедра права та європейської інтеграції)

056-744-42-24 (науковий відділ),

факс: 8-0562-45-40-64;

E-mail: l.l.prokopenko@vidr.dp.ua (кафедра права та європейської інтеграції).



Зразок оформлення тез доповіді




Валерій ІВАНЕНКО


к.держ.упр., доцент кафедри державного

управління та місцевого самоврядування

ДРІДУ НАДУ
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Систематизація практики правової регламентації розвитку системи державно-службових відносин в Україні показує ... (текст доповіді)...[1, c. 25].


Список використаної літератури





  1. Храмцова О. Пенсійна система Польщі / О.Храмцова // Вісн. Пенсійного фонду України. - 2010. - № 1. - С. 22 - 23.

ЗАЯВКА



на участь у роботі науково-практичної конференції
"ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА"
14 грудня 2011 р.


Прізвище, ім’я,
по батькові:


Науковий ступінь,
вчене звання:


Посада й місце роботи:





Поштова адреса організації:





Контактний телефон
(з кодом міста):





E-mail:





Напрямок




Назва доповіді (повідомлення):





Форма участі
(потрібне підкреслити):

  • виступ з доповіддю не пленарному засіданні (до 10 хв.);

  • виступ з повідомленням (до 5 хв.);

  • взяти участь у дискусії;

  • взяти заочну участь у конференції

Необхідне технічне забезпечення (потрібне підкреслити):


  • мультимедійне обладнання;

  • графопроектор;

  • інше (вказати) ____________


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка