Iіі міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів «сучасна інформаційна україна: інформатика, економіка, філософія» Донецьк, 14–15 травня 2009 рДата конвертації03.11.2016
Розмір85.9 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

IІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, СТУДЕНТІВ
«СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА УКРАЇНА:
ІНФОРМАТИКА, ЕКОНОМІКА, ФІЛОСОФІЯ»

Донецьк, 14–15 травня 2009 р.
Конференція проводиться під егідою Донецької міської ради


у рамках Тижня студентської науки міста Донецька.

Конференція підтримана Національною академією наук України та входить до головних заходів Фестивалю науки в Україні, присвячена конференція Дню науки в України.
Програмний комітет
Голова:

Шевченко Анатолій Іванович, ректор Державного університету інформатики і штучного інтелекту, член –кореспондент НАН України, доктор технічних наук, доктор богослов’я, професор.Члени програмного комітету:

Білокобильський Олександр Володимирович, д.філос.н., доцент, декан факультету філософії і релігієзнавства.

Белов Юрій Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вороний Сергій Михайлович, зав. кафедри систем штучного інтелекту, к.т.н., доцент.

Дулуман Євграф Калєнієвіч, д.філос.н., професор, зав. кафедри релігієзнавства ДУІ і ШІ;
Павлиш Володимир Миколайович, д.т.н., професор, зав.кафедри обчислювальної математики та програмування ДонНТУ.

Сальников Іван Сергійович, вчений секретар Інституту проблем штучного інтелекту, к.т.н.Оргкомітет

Голова — Міненко Олександр Степанович, проректор з науково—педагогічної і навчальної роботи.

Співголова — Качур Ірина Володимирівна, проректор з науково—педагогічної роботи.
Заст. голови — Орлов Юрій Костянтинович, к.т.н., доцент кафедри системного аналізу і моделювання;

Секретаріат:

Калмикова Наталія Михайлівна, асистент кафедри теоретичної і прикладної економіки;

Лапенко Євген Миколайович, голова студентської ради університету,

Малащук Євген Володимирович, асистент кафедри систем штучного інтелекту;

Папаяні Іван Володимирович, аспірант кафедри філософії;

Реммер Сергій Андрійович, доцент кафедри іноземних мов, к.філол.н.

Страшной Олександр Петрович, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту;

Темнік Костянтин Володимирович, асистент каф. програмного забезпечення інтелектуальних систем.Тематичні напрямки конференції:

1 ІНФОРМАТИКА

Секція 1. Системи штучного інтелекту

 1. Теоретичні проблеми штучного інтелекту.

 2. Інтелектуальні інформаційні системи.

 3. Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій.

 4. Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.

 5. Експертні та багатоагентні системи.

 6. Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів.

Секція 2. Моделювання процесів мислення та навчання

 1. Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту

 2. Моделювання інтелектуальної діяльності людини

 3. Комп’ютерна лінгвістика

 4. Видобування даних та знань з текстів

 5. Алгоритми навчання

 6. Когнитівні процеси та їх застосування

Секція 3. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем

 1. Технології штучного інтелекту

 2. Програмна інженерія

 3. Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень

 4. Інтелектуальний аналіз даних

 5. Точні та наближені методи прикладних задач

6. Системи, що навчаються

Секція 4. Сучасні технології промислової розробки програмного забезпечення

 1. Сучасні технології проектування, розробки та тестування програмного забезпечення

 2. Колективна розробка програмного забезпечення

 3. Інформаційні технології в навчальному процесі

 4. Інструментальні засоби проектування прикладних систем

 5. Технології дистанційного навчання

 6. Адаптивне навчання

 7. Мультиагентні та адаптивні системи

 8. Бази даних та знань

 9. Розробка програмного забезпечення вирішення прикладних задач

Секція 5. Когнітивна графіка цифрового кіберпростору

 1. Тривимірна комп’ютерна графіка

 2. Комп’ютерна обробка зображень

 3. Розпізнавання графічних образів

 4. Мови моделювання віртуальної, розширеної, змішаної реальності (Virtual/Augmented/Mixed Reality).

 5. Візуалізація об’єктів у науковій та технічній документації

 6. Графічне моделювання бізнес-процесів та методи графічного дизайну

 7. Синтез фото реалістичних світів, віртуальних персонажів та технології кінематографічної індустрії

Секція 6. Сучасні системи управління

 1. Аналіз та розробка систем управління технологічними процесами

 2. Системи технічної діагностики

 3. Технічні засоби систем управління

 4. Мікропроцесорні засоби

 5. Системи промислової автоматизації

 6. Ідентифікація об’єктів управління

Секція 7. Аналіз і моделювання систем

 1. Системний аналіз технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших систем

 2. Математичне моделювання

 3. Імітаційне моделювання

 4. Алгоритми прийняття рішень в системах управління підприємством

2 ЕКОНОМІКА

Секція 1. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку економіки в Україні

Секція 2. Формування національної моделі зовнішньоекономічних зв’язків та її інформаційне забезпечення

Секція 3. Моделювання соціально-економічних процесів та інформаційні технології в економіці

1. Моделювання в управлінні складними виробничо-економічними системами

2. Використання методів оптимізації в економіці

3. Прогнозування тенденції розвитку підприємств

4. Прогнозування соціально-економічних показників попиту та пропозиції

5. Динамічне моделювання в управлінні економічним потенціалом

6. Проектування інтегрованих логістичних систем та їх адаптація на рівні підприємства

7. Інтелектуальні методи аналізу економічної інформації

8. Використання пакетів прикладних програм в моделюванні

3 ФІЛОСОФІЯ

Секція 1. Межі соціальної відповідальності в сучасному світі

1. Соціальні колізії в сучасному суспільстві та їх філософські інтерпретації

2. Перспективи та можливі засади сучасної етики

3. Проблема конструювання ідентичності в модерному суспільстві

4. Екологізм як світоглядна парадигма в сучасному світі

Секція 2. Історія релігій світу

1. Роль релігії в утвердженні громадянського суспільства

2. Багатоконфесійність українського суспільства: проблема толерантності та релігійного плюралізму

3. Соціально-значуща діяльність церков і релігійних організацій: досвід і проблеми

4. Освіта і духовність: проблеми розвитку

5. Особливості та шляхи удосконалення державно-церковних відносин в Україні4 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

1.Здоровий спосіб життя як вимога адекватної соціалізації у сучасному суспільстві

2.Фізичне виховання – здоров’я студентів

3. Соціальні проблеми різних категорій населення

4. Психологічні аспекти здоров’я людини

5 PRIORITIES OF INFORMATION SOCIETY (англомовний напрям).
Пріоритетні напрями формування інформаційного суспільства

6 РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Студентське самоврядування в контексті Болонського процесу: проблеми та перспективи розвитку.

2. Студентське самоврядування на сучасному етапі розвитку – реалії та дійсність.

3. Соціально - побутові проблеми студента: шляхи їх розв’язання.

4. Імплетація положень Болонського процесу : погляд студента.

5. Участь студентів в ліцензуванні та акредитації-як формі громадського контролю.

6. Студент у законодавчому просторі вищої освіти.

7. Пошук конструктивного діалогу між адміністрацією ВНЗ та Студентською радою.Конференція проводиться в м. Донецьку на базі Державного університету інформатики і штучного інтелекту. Подані доповіді пройдуть рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. За матеріалами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції, до якого увійдуть кращі доповіді.

Форма заявки на участь у конференції


ПрізвищеІм'яПо-батьковіНазва ВНЗФакультет, курсНауковий керівник,Ступінь, посада, ВНЗАдресаМістоПоштовий індексТелефон (факс)Електронна адресаУчасть у конференції

з доповіддю / без доповіді

Примітки (необхідні технічні засоби для доповіді)
Всі заявки та тексти доповідей надсилати за адресою: konf_siu@suiai.edu.ua або ivk@suiai.edu.ua в електронному вигляді і в паперовому: 83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84. Державний університет інформатики і штучного інтелекту, оргкомітет конференції «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія».

До друку приймаються тези доповідей обсягом не більше 4 сторінок формату А5 (таблиці і ілюстрації включно), у форматі MS Word 2000 у вигляді комп’ютерного файлу *. doc або *. rtf у шаблоні Normal.dot (використання інших шаблонів забороняється!) за схемою:  1. Прізвища авторів шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний.

  2. Місце навчання шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 12, курсив.

  3. Назва тез шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14, напівжирний.

  4. Текст тез шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14.

  5. Міжстроковий інтервал тексту — 1, межі сторінки — 20 мм з усіх сторін.

  6. Рисунки згруповані.

  7. Тези подаються у електронному вигляді на дискеті 3,5“.

До дискети надаються:

  1. Паперовий варіант тексту за підписом автора, у верхньому правому кутку – номер секції.

  2. Заявка на участь у конференції у паперовому вигляді.

До рукопису додається рецензія за підписом наукового керівника, завірена печаткою установи, де працює науковий керівник. Реферативні та оглядові доповіді не приймаються. Доповідь повинна мати матеріали власних наукових досліджень автора.

Основні дати: до 26 квітня 2009 року – надсилання заявок і текстів доповідей до оргкомітету
14—15 травня 2009 року — конференція
Адреса оргкомітету: 83050, м. Донецьк, пр. Б.Хмельницького, 84, ДУІ і ШІ,
тел.: (062) 304-59-71, факс: (062) 337-20-24.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка