Ii. Методологія проведення громадської експертизиСкачати 348.72 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір348.72 Kb.
Експертні пропозиції

за результатами громадської експертизи діяльності

Чернівецької обласної державної адміністрації з оприлюднення актів
ЗМІСТ
I. Актуальність дослідження.................................................................................

II. Методологія проведення громадської експертизи.......................................

• мета і завдання громадської експертизи...............................................................

• предмет громадської експертизи...........................................................................

• інструменти громадської експертизи....................................................................

• перелік матеріалів, що аналізувалися в процесі проведення громадської експертизи..........................................................................................................................

• зацікавлені сторони громадської експертизи.......................................................

• експерти громадської експертизи..........................................................................

III. Результати громадської експертизи.............................................................

1. Оприлюднення актів в офіційних друкованих виданнях .............................

2. Оприлюднення актів на офіційному веб-сайті...................................................

3. Ознайомлення з актами в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації — забезпечення доступу до актів ЧОДА через організацію спеціального місця для роботи запитувачів з документами..........................................

4. Отримання актів за допомогою надсилання запитів на інформацію...............

III. Пропозиції за результатами проведення громадської експертизи........................................................................................................................
Актуальність дослідження

Акти, прийняті Чернівецькою обласною державною адміністрацією, є обов'язковими для виконання всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Однак нормативно-правовий акт набирає чинності та стає обов'язковим до виконання з моменту його офіційного оприлюднення в офіційному друкованому виданні та на офіційному веб-сайті органу влади.

Згідно Закону України “Про доступ до публічної інформації” розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню.

Даний обов’язок оприлюднення інформації її розпорядниками гарантує право на доступ до публічної інформації.

Акти будь-якого органу влади є найдостовірнішим джерелом інформації про його діяльність. Взагалі переоцінити значення їх належного оприлюднення не можливо. Адже саме за допомогою, до прикладу, розпоряджень голови обласної державної адміністрації виділяються державні кошти, надаються дозволи на списання державного майна, розподіляються субвенції, надаються земельні ділянки в оренду для видобутку корисних копалин, затверджуються правила тощо. Вільний доступ до них є гарантією відкритості влади та можливістю громадян знати свої права та виконувати обов'язки.

Неопубліковані акти не лише обмежують доступ до інформації, але й позбавляють можливості здійснювати громадський контроль за діяльністю органів влади. Адже для нього потрібна інформація, що міститься в цих актах. Тільки ознайомившись з актами органу влади можна зробити висновок наскільки він працює в інтересах громадян.

Відсутність офіційних текстів актів може призводити до приховування інформації про вчинення державними службовцями правопорушень, сприяти зростанню корупції. Більше того, - до уникнення винними особами юридичної відповідальності, неможливості для громадян захистити свої порушені права і відшкодувати завдану шкоду.

Чернівецька ОДА приймає акти у формі розпоряджень її голови, а також наказів керівників структурних підрозділів. Враховуючи обов’язок органів влади оприлюднювати прийняті акти та їх важливість для населення, виникла необхідність провести детальний аналіз діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації в цій сфері та підготувати за його результатами експертні пропозиції, спрямовані на вирішення наявних проблем.

06 вересня 2012 року громадська організація “Інформаційно-правовий центр “Наше право” звернулась із запитом в Чернівецьку обласну державну адміністрацію щодо проведення громадської експертизи діяльності з оприлюднення актів.

19 вересня 2012 року видане Розпорядження голови Чернівецької ОДА “Про проведення громадської експертизи” №621-р.

27 вересня 2012 року облдержадміністрація надала громадській організації частину інформації та копії документів, потрібні для проведення такої громадської експертизи. Згодом, у відповідь на повторний запит, - решту.

З вересня по січень ІПЦ “Наше право” проводила експертизу і 18 лютого 2012 подала експертні пропозиції до Чернівецької ОДА.

II. Методологія проведення громадської експертизи

Метою громадської експертизи є покращення діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації з оприлюднення прийнятих актів та приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства.

Завдання, які поставлені в рамках громадської експертизи:

- дослідження практики оприлюднення Чернівецькою обласною державною адміністрацією своїх актів,

- підготовка експертних пропозицій для вдосконалення роботи Чернівецької обласної державної адміністрації з оприлюднення своїх актів та забезпечення можливостей громадян ознайомлюватись з їх змістом в контексті реалізації права на отримання публічної інформації.

Предметом громадської експертизи є діяльність, в тому числі нормативне забезпечення, Чернівецької обласної державної адміністрації з оприлюднення своїх актів, відповідність такої діяльності вимогам чинного законодавства.Інструментами громадської експертизи є:

- дослідження офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації методом спостереження;

- аналіз інформації, наданої обласною державною адміністрацією;

- аналіз чинних нормативних актів, в т.ч. актів, прийнятих Чернівецькою облдержадміністрацією;

- аналіз випусків місцевих газет, що висвітлюються діяльність облдержадміністрації;

- дослідження (експеримент) функціонування місця по роботі запитувачів з документами.Перелік матеріалів, що аналізувалися в процесі проведення громадської експертизи:

 1. Розпорядження голови ЧОДА №960-р від 28.12.2010 “Про вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту Чернівецької обласної державної адміністрації”;

 2. Розпорядження голови ЧОДА №869-р від 16.12.2011 “Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації”;

 3. Розпорядження голови ЧОДА №375-р 06.06.2012 “Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація, та форми запиту на інформацію”.

 4. Доручення першого заступника голови облдержадміністрації №168-г від 04.09.2012 “Про оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації розпоряджень”.

 5. Розпорядження голови ОДА 25.05.2011 №329-р “Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації”

 6. Посадова інструкції працівників Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю;

 7. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті ЧОДА.

 8. Угоди, укладені з редакціями місцевих ЗМІ: №5, 7 від 23 січня 2012 року, №10 від 03 лютого 2012 року;

 9. Відповідь Чернівецької обласної державної адміністрації №236 від 27.09.2012;

 10. Результати експериментів по дослідженню функціонування місця по роботі запитувачів з документами та практики надання облдержадміністрацією відповідей на запити на інформацію.

Зацікавленими сторонами громадської експертизи є представники інститутів громадянського суспільства Чернівецької області, мешканці Чернівецької області, державні службовці Чернівецької обласної державної адміністрації.

Експертами, що проводили громадську експертизу є ВАЩУК (Огданська) Оксана Леонідівна, програмний директор громадської організації “Інформаційно-правовий центр “Наше право”, ДЕМБІЦЬКА Тетяна Миколаївна, юрист громадської організації “Інформаційно-правовий центр “Наше право”.

III. Результати громадської експертизи

1. Оприлюднення актів в офіційних друкованих виданнях

Вимоги чинного законодавства

Ч.1 ст.57 Конституції України передбачає: “закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом”. Частина 2 цієї ж статті - закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

Ч.1 ст.6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” закріплює, що “голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів — накази”.

Ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” - розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

Ст.22 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” - закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України та Конституційного Суду України, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової інформації відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Недержавні друковані засоби масової інформації мають право оприлюднювати офіційні документи органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України і на засадах, передбачених укладеною угодою між цими органами та редакціями друкованих засобів масової інформації.

Ч.4 ст.12 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” - “Регуляторні акти, прийняті місцевими органами виконавчої влади, а також їх посадовими особами, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації, визначених Кабінетом Міністрів України, не пізніш як у десятиденний строк після їх державної реєстрації або прийняття та підписання, у випадку, якщо ці регуляторні акти не підлягають державній реєстрації.

П.1 Постанови Кабінету Міністрів України “Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” закріпив - “установити, що регуляторні акти, прийняті Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі державними адміністраціями, а також територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у мм. Києві та Севастополі та їх посадовими особами, офіційно оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях або друкованих засобах масової інформації відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій.

В п.5 Указу Президента України №493/92 від 3 жовтня 1992 року “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” вказано, що Міністерство юстиції України, інші органи виконавчої влади зобов'язуються забезпечувати опублікування нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, а також широке інформування громадян через засоби масової інформації про нормативно-правові акти, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян.

П.8 Постанови Кабінету Міністрів {України №1302 від 29 серпня 2002 “Про заходи щодо подальшого забезпечення ві{дкритості у діяльності органів {виконавчої влади”: Міністерствам}, іншим} центральним} та м}ісцевим} органам} {виконавчої влади під час }формування {проектів державного бюджету передбачати {кошти на висвітлення їх діяльності в }межах видатк{ів, призначених на }утримання зазначених органів, відповідно до {Закону {України "Про порядок{ висвітлення діяльності органів державної влади та органів м}ісцевого }самоврядування в {Україні }засобами }масової і}нформації".

Отже, законодавство вимагає обов’язкового опублікування актів органів місцевої виконавчої влади в офіційних друкованих виданнях. Це важливо, оскільки з моментом опублікування акту пов’язаний момент набуття ним чинності. Не опублікований нормативно-правовий акт не може набрати законної сили.Аналіз діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації

щодо опублікування своїх актів

Загальний висновок: Нормативні акти Чернівецької облдержадміністрації публікуються не всі, вибірково, у різних місцевих ЗМІ. Це суперечить вимогам вищевказаних нормативних актів, ускладнює доступ громадян до офіційних текстів актів, сприяє виникненню спорів щодо моменту набуття ними чинності, створює перешкоди для громадського контролю за діяльністю органу місцевої виконавчої влади.Встановлені факти

Експертна оцінка

Окремого акту про порядок опублікування та набрання чинності актами облдержадміністрації немає.


З метою належної організації процесу опублікування правових актів в Україні існує практика прийняття головами облдержадміністрацій окремих розпоряджень про затвердження порядку оприлюднення своїх актів на набуття ними чинності. Ним визначається порядок, строки, відповідальних осіб, закріплюється офіційне друковане видання, адреса офіційного веб-сайту та інші важливі питання.

Окремий розділ у ньому присвячується саме опублікуванню актів.Порядок набуття чинності розпорядженнями голови регулює п.69 Регламенту Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженої Розпорядженням голови від 23.11.07 №546-р.

У ньому момент набуття чинності розпорядженнями голови пов’язують з моментом затвердження (для ненормативних актів) або державної реєстрації (для нормативних актів) актів.

Частина 4 цього ж пункту говорить: Розпорядження голови обласної держадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.


Не відповідає вимогам:

 • ст.57 Конституції України, яка визначає, що неоприлюднені в установленому порядку нормативні акти не можуть набрати чинності.

 • ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, яка вимагає обов’язкового оприлюднення усіх нормативних та індивідуальних актів;

 • ст.22 Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, яка передбачає, що нормативно-правові акти публікуються в друкованих виданнях.

 • Та ін. (див. попередній підрозділ “Вимоги чинного законодавства”)

Чернівецька обласна державна адміністрація не є засновником жодного друкованого ЗМІ.

Жодним актом Чернівецької облдержадміністрації не затверджено офіційного друкованого видання.Відповідно до законодавства офіційним друкованим виданням може бути:

1.офіційне друковане видання (бюлетень, збірник тощо) чи ЗМІ органу державної влади;

2.недержавний друкований ЗМІ, визначений окремим рішенням органу державної влади, та з яким укладено угоду, відповідно до чинного законодавства.

Відсутність офіційного друкованого видання Чернівецької облдержадміністрації грубо порушує вимоги законодавства щодо належного оприлюднення актів, а також права громадян на ознайомлення з їх змістом. Фактично, немає жодної можливості для ознайомлення з офіційним текстом акту.Немає, також структурного підрозділу (посадової особи), в обов’язки якого відповідно до внутрішніх актів (розпорядження, посадових інструкцій тощо) входило б опублікування актів облдержадміністрації.

Відповідно до угод, укладених зі ЗМІ замовлення на висвітлення формує відділ зв’язків із ЗМІ та книговидання управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Однак, Розпорядження голови ОДА 25.05.2011 №329-р “Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації” не відносить оприлюднення актів до обов’язків даного управління.


Відсутність відповідальних осіб призводить до двох наслідків.

Неналежно публікуються акти облдержадміністрації, що порушує чинне законодавство та права громадян.

Практика (в т.ч. судова) притягнення до юридичної відповідальності державних службовців свідчить, що в такому випадку, відповідальність нестимуть керівники органів державної влади, оскільки вони неналежно організували його роботу.


Акти публікуються в довільному порядку в різних ЗМІ.
Облдержадміністрація у 2012 році уклала угоди щодо розповсюдження інформації з 9 місцевими ЗМІ.

Зокрема, з обласною державною телерадіокомпанією, газетами “Зоріле Буковіней”, “Погляд”, “Буковина”, “Ва-Банк”, “Доба”, “Версії”, “Свобода слова”, “Буковинське віче”.

Загалом укладення органами державної влади договорів зі ЗМІ щодо висвітлення своєї діяльності є поширеною практикою в Україні та відповідає чинному законодавству.

Однак з точки зору опублікування актів, даний факт не може вважатися належним виконанням цього обов’язку оскільки:

1. В даних договорах не сказано, що виконавці будуть офіційним друкованим виданням і публікуватимуть офіційні тексти нормативних та індивідуальних актів.

2.Не встановлені строки оприлюднення інформації (відповідно до ЗУ “Про доступ до публічної інформації” - 5 днів з моменту затвердження акту).Зі змістом даних газет, за інформацією, надаю облдержадміністрацією, можна ознайомитися в управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

З аналізу змісту вищевказаних договорів, - виконавці зобов’язані надавати замовнику (управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю) інформацію про розміщення його матеріалів.

Втім немає обов’язку безкоштовно надсилати по одному примірнику видання в центральні бібліотеки міста та області.


Приміщення структурного підрозділу облдержадміністрації є ненайкращим місцем для збереження та надання для ознайомлення з опублікованими актами органу влади.

В першу чергу, офіційні тексти (у тому числі примірники офіційного друкованого видання) мали б зберігатися в спеціальному місці для роботи запитувачів з документами, відповідно до ЗУ “Про доступ до публічної інформації”.

З точки зору можливості ознайомлення з ними для громадян, управління знаходиться в основному приміщенні облдержадміністрації, вхід до якого здійснюється за перепустками, а отже не є вільним для всіх бажаючих.

З точки зору, ефективності організації роботи органу влади, то обслуговування відвідувачів, які хочуть ознайомитися з текстами актів не входить в обов’язки службовців цього управління і є надмірним навантаженням. Тим більше, що відповідно до законодавства цим би мав займатися інший структурний підрозділ.За інформацією облдержадміністрації для висвітлення її діяльності у друкованих ЗМІ видатки з обласного бюджету склали у 2010 — 154 тис. 56 грн, 2011 — 99 тис. 851 грн, 2012 станом на вересень — 64 тис. 537 грн.

З них на оприлюднення актів: 2011 — 1 тис. 599,3 грн., 2012 — станом на вересень 2 тис. 482, 56 грн.

Фактично, на опублікування актів витрачено 3,85% виділених коштів.


Якщо взяти до уваги, що у 2012 році було затверджено близько 930 тільки розпоряджень голови, не рахуючи вже наказів керівників структурних підрозділів, то стає очевидним, що опублікуванню підлягають далеко не всі акти.

Той факт, що на висвітлення діяльності виділялись значні суми коштів, свідчить, що причиною неповного оприлюднення текстів нормативних актів точно не є недостатність фінансування.
Яка інформація публікується????

Чи публікуються акти?

Які?

Жодним з відомих способів оприлюднення публічної інформації не повідомлено де саме та як можна отримати (ознайомитися) з офіційними текстами актів Чернівецької обласної державної адміністрації.

Іншими словами ні на офіційному веб-сайті, ні на дошках оголошень, ні в місцевих ЗМІ такої інформації немає.Це утруднює реалізацію права на отримання публічної інформації та низки інших прав.

З іншого боку, є неефективною реалізацією своїх повноважень. Відсутність можливості ознайомитися з актами через офіційне видання призводить до збільшення кількості запитів на інформацію, адже це єдиний спосіб отримати текст акту. На підготовку відповідей, завіряння кожної сторінки актів витрачаються фінансові та людські ресурси, матеріально-технічні засоби державного органу.
2. Оприлюднення актів на офіційному веб-сайті:

Вимоги чинного законодавства

Згідно п.2 ч.1 ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” - “розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності”.

Відповідно ч.2 ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” - “у разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації”.

Згідно п.8.2. Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. №3, на офіційному веб-сайті органу обласної держадміністрації розміщуються нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу.

П.10 цієї ж Постанови: Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті, оновлюється невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної у пунктах 8 і 9 цього Порядку.
Аналіз діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації

щодо оприлюднення своїх актів на офіційному веб-сайті

Загальний висновок: на офіційному веб-сайті розміщені не всі розпорядження голови облдержадміністрації, окремі, якщо й розміщені, то не в повному обсязі. Наказів керівників структурних підрозділів взагалі немає. Тоді як оприлюднення актів шляхом розміщення їх на веб-сайті є доволі зручним для населення та ефективним для органу влади, з точки зору співвідношення фінансових витрат та швидкості поширення інформації. Однак його потрібно належно впорядкувати.

Встановлені факти

Експертна оцінка

Станом на 23 серпня 2012 року на старій версії веб-сайту (за адресою http://oda.cv.ua/old/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=2&Itemid=8) було оприлюднено лише 62 розпорядження голови з 910, виданих в 2010 році, лише 120 розпоряджень з 909, виданих в 2011 році, і всього 71 розпорядження з 375, виданих в 2012 році.

Більше того, вони розміщені хаотично (не в хронологічному порядку, ні за номерами), а також разом з оголошеннями, звітами про відстеження результативності регуляторних актів тощо.

Крім того, на цьому сайті не розміщено жодного наказу керівника структурного підрозділу адміністрації.


Така практика розміщення на офіційному веб-сайті нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, грубо порушує вимоги Закону України “Про доступ до публічної інформації” та вже згадувану Постанову Кабінету Міністрів №3 від 4 січня 2002.

Зазначені нормативні акти містять пряму вимогу розміщувати усі (нормативно-правові і акти індивідуальної дії) прийняті органом виконавчої влади акти, крім внутрішньо-організаційних.

Малоймовірно, що усі не розміщені акти є внутрішньо-організаційними, оскільки їх дуже багато. Більше того, експерти центру звернулися з запитами на інформацію і отримали тексти частини з нерозміщених актів. Вони не містили інформації з обмеженим доступом і не були за змістом внутрішньо-організаційними.

Крім того, доцільно розміщувати назви внутрішньо-організаційних актів для того, щоб громадськість могла знати про факт їх прийняття і, за потреби, звернутися з запитом на інформацію про отримання їх тексту.

Як вже зазначалося, відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” актами місцевих державних адміністрацій є не тільки розпорядження їх голів, але й накази керівників структурних підрозділів. Відповідно обов’язок оприлюднення поширюється також і на накази.


З 23 серпня 2012 року Чернівецька ОДА запустила нову версію веб-сайту (за адресою http://oda.cv.ua/), на якому створила рубрику “Документи” - під-рубрику “розпорядження, накази”, де розміщені розпорядження голови, що приймалися з 23 серпня 2012 року.

Однак, на ній також знаходяться не всі акти, а окремі - подані не в повному обсязі. Наприклад, з актів прийнятих у 2013 році відсутні розпорядження голови ОДА №8-р, 5-р, 1-р.

Розпорядження 912-р від 18.12.12 “Про затвердження змін до розподілу субвенцій” не містить додатку зі змінами, розпорядження №909-р від 17.12.2012 “Про затвердження рішення колегії обласної державної адміністрації від 17.12.2012 „Про обласний бюджет на 2013 рік” не містить жодних додатків, ні проекту рішення обласної ради, ні інформації про обласний бюджет, ні Прогнозу обласного бюджету, який власне затверджується цим рішенням, розпорядження №05-р від 17.12.12 Про внесення змін до Переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Чернівецькій області не містить самих змін, розпорядження №897-р від 13.12.2012 “Про перерозподіл бюджетних асигнувань обласного бюджету на 2012 рік” не містить Додатків 1 і 2, у яких йдеться про сам перерозподіл, розпорядження №878-р від 07.12.2012 “Про внесення змін до розподілу обсягу субвенції з державного бюджету” не містить додатків про зміни обсягу субвенцій. Цей список можна продовжувати.

Крім того, і на цій версії не розміщено жодного наказу керівника структурного підрозділу адміністрації.Як бачимо ситуація з оприлюдненням розпоряджень голови ОДА та наказів керівників її структурних підрозділів суттєво не покращилася з запровадженням нової версії офіційного веб-сайту.

Незрозумілим є також відсутність додатків до розпоряджень про розподіл субвенцій та інших. Мотивація, що неоприлюднені частини документів містять інформацію з обмеженим доступом не можна взяти до уваги, оскільки це грубо порушує Закон України “Про доступ до публічної інформації”. Йдеться про частину 5 статті 6, яка говорить: не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Відсутність такої суспільно-важливої інформації фактично зводить нанівець роботу ОДА по розміщенню розпоряджень на сайті. Адже оприлюднення актів про присвоєння нагород і оголошення подяк, і нерозміщення — про розподіл державних субвенцій, виглядає неадекватно, і не може бути визнано належним виконанням обов’язку оприлюднення актів.


На жодній версії веб-сайту не має спеціальної пошукової системи розміщених на веб-сайті актів. Це робить неможливим їх пошук за контекстом.

Іншими словами, якщо особа не володіє інформацією про дату його прийняття, то знайти його на веб-сайті практично не можливо.

Наприклад, задаючи в загальний пошук слово “регламент адміністрації” стара версія веб-сайту видає 10 370 посилань, “регламент Чернівецької обласної” - більше 5 тис., “регламенту” - 66 і т.д. Нова версія — 0.


З точки зору можливості для пересічних громадян та громадських активістів ознайомитися зі змістом актів, існуючий спосіб розміщення актів також не може бути визнаний задовільним.

Можна зробити висновок, що отримати акт можна тільки звернувшись з запитом на інформацію. А це, знову-ж-таки, призводить до додаткових витрат кадрових, фінансових та інших ресурсів адміністрації на підготовку, друк і надсилання відповідей. Утруднює доступ громадян до публічної інформації.Щоденний аналіз нової версії офіційного веб-сайту показав: розпорядження голови розміщуються в середньому через тиждень-два від моменту їх прийняття, а дата їх оприлюднення ставиться заднім числом.

Порушує строк встановлений ЗУ “Про доступ до публічної інформації”, а саме 5 робочих днів. Так само порушує вимоги доручення заступника голови ОДА №168-Г від 04.09.2012, про яке йтиметься нижче.

Розміщення актів на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної державної адміністрації визначає доручення заступника голови ОДА №168-Г від 04.09.2012.

У ньому міститься зобов’язання подавати загальному відділу апарату ОДА електронні версії підписаних упродовж тижня розпоряджень голови щоп’ятниці до 15 години.

Сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату ОДА зобов’язаний оперативно на протязі години забезпечити оприлюднення.


Факт існування цього Доручення є позитивним, оскільки воно визначає строки та відповідальних осіб за розміщення розпоряджень голови на веб-сайті. Це говорить про вжиття облдержадміністрацією заходів для покращення діяльності з оприлюднення. На жаль, як вже було зазначено, воно виконується не в повному обсязі.

Крім того, воно стосується тільки розміщення розпоряджень голови ОДА. Тоді як цілий пласт актів, а саме накази керівників структурних підрозділів, залишився поза регулюванням.

Відсутність ж частини розпоряджень голови на сайті (про яку йшлося вище), і порушення строків, незважаючи на вимоги цього доручення, може свідчити про неналежне виконання службовцями сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення своїх обов’язків.


Організація роботи офіційного веб-сайту регулюється розпорядженням голови Чернівецької ОДА №960-р від 28.12.2010 “Про вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту Чернівецької обласної державної адміністрації”.

Цим документом відділ зв’язків із ЗМІ та громадськістю управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю є відповідальним за програмно-технічне забезпечення функціонування веб-сайту, форматування, редагування, графічне оформлення та розміщення на ньому інформації. Виконання цих робіт покладається на начальника відділу і адміністратора сайту.

Також відповідно до Розпорядження голови ОДА 25.05.2011 №329-р “Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації” на це Управління покладаються обов’язки щодо Інформаційного наповнення веб-сторінки обласної державної адміністрації.


Прийняття цього розпорядження також є позитивним фактом. Особливо з огляду на те, що воно нормативно закріплює доменну адресу веб-сайту. А отже, ми можемо говорити, що веб-сайт за адресою www.oda.cv.ua дійсно є офіційним веб-сайтом Чернівецької обласної державної адміністрації.

Однак в даному розпорядженні не йдеться про розміщення актів ОДА.

Крім того, покладення відповідальності щодо розміщення усієї публічної інформації тільки на двох посадових осіб є неефективним, оскільки робить неможливим вчасне розміщення інформації. Нагадуємо, що відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” інформація має бути розміщена на веб-сайті протягом 5 робочих днів.

Також незрозумілим є розподіл обов’язків між відділом зв’язків із ЗМІ та громадськістю і сектором інформаційно-комп’ютерного забезпечення, які підпорядковані різним структурним підрозділам. Сектор розміщає розпорядження голови, а решта інформації розміщає відділ.На головній сторінці нової версії офіційного веб-сайту є позначка, що він “офіційний”.

Позитивний факт. Відповідає вимогам законодавства.

Однак на старій версії веб-сайту також розміщена інформація, що цей веб-сайт є офіційним і немає повідомлення про те, що він вже не оновлюється. Немає також перехресних посилань між цими версіями. Наприклад, закладка “документи” нової версії веб-сайту могла б містити гіперпосилання “з розпорядженнями голови ОДА, прийнятими до 23 серпня 2012 року можна ознайомитися тут”. І навпаки.

Це призводить до плутанини і утруднює доступ до публічної інформації.


На офіційному веб-сайті ЧОДА не розміщено інформації де і яким чином можна ознайомитися та отримати офіційні тексти актів ЧОДА.

Загалом при розміщенні акту органу державної влади на офіційному веб-сайті має міститися також інформація в якому друкованому виданні він опублікований.

Також відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” розпорядники зобов’язані організувати роботу спеціального місця для роботи запитувачів з документами, де мали бути офіційні тексти усіх актів, про що природно, також має бути повідомлено на офіційному веб-сайті.
3. Ознайомлення з актами в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації — забезпечення доступу до актів облдержадміністрації через організацію спеціального місця для роботи запитувачів з документами.

Вимоги чинного законодавства

П.2 ч.1 ст.3 Закону України “Про доступ до публічної інформації” закріпив, що право на доступ до публічної інформації гарантується визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

П.4 ч.1 ст.14 Закону України “Про доступ до публічної інформації” встановив обов'язок розпорядників інформації визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Аналіз діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації

щодо забезпечення доступу до актів облдержадміністрації через організацію спеціального місця для роботи запитувачів з документами


Встановлені факти

Експертна оцінка

За інформацією ЧОДА визначено спеціальні місця, які обладнані відповідною оргтехнікою для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію у відділі роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату Чернівецької облдержадміністрації.

У розпорядженні голови №869-р нічого не йдеться про спеціальне місце.

Чим це передбачено і чи воно працює?На офіційному веб-сайті у розділі “Доступ до публічної інформації” і в розділі “Контакти” на головній сторінці немає жодної інформації про спеціальне місце для роботи запитувачів з документами.

Доцільно розміщати інформацію про адресу відділу, розпорядок роботи, час прийому громадян, повідомлення яку інформацію можна отримати, в якому порядку та як швидко.

За результатами проведеного експерименту встановлено, що такої інформації немає ні при вході в адміністрацію, ні навіть на дверях відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.

Вхід до відділу є відкритим для громадян, прийом ведеться у робочі дні і години облдержадміністрації.

Працівники служби охорони на центральному вході адміністрації не володіють інформацією, де знаходиться такий відділ і куди можна подати запит на інформацію (скеровують в загальну канцелярію).


Хоча жодним нормативним актом не встановлені вимоги до розміщення оголошення про спеціальне місце для роботи запитувачів з документами цього вимагає практична необхідність.

Якщо адміністрація виконує вимогу щодо організації роботи такого місця, то абсолютно логічно зробити його максимально зручним для відвідувачів.Так само за результатами експерименту встановлено, що у відділі роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації можна отримати завірену копію акту ОДА тільки склавши запит на інформацію у письмовому вигляді.

Відповіді на нього були вчасно (в межах 5ти робочих днів) надіслані поштою.

Отримані копії актів ОДА були завіреними не на кожній сторінці акту.

Офіційних текстів усіх актів для копіювання чи фотографування немає в наявності.Можливість отримати завірену копію акту є позитивним фактом і говорить про належне виконання вимог ЗУ “Про доступ до публічної інформації” в частині надання відповідей на запити, втім не належно в частині надання можливості робити копії та фотографувати документи.

Так само відсутність офіційних текстів не може вважатися виконанням вимоги щодо їх оприлюднення.
4. Отримання актів за допомогою надсилання запитів на інформацію

Вимоги чинного законодавства

П.1 ч.1 ст.3 Закону України “Про доступ до публічної інформації” встановлює, що право на доступ до публічної інформації гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

П.2 ч.1 ст 5 Закону України “Про доступ до публічної інформації” - “Доступ до інформації забезпечується шляхом: надання інформації за запитами на інформацію”.

Аналіз діяльності (бездіяльності) Чернівецької обласної державної адміністрації щодо підготовки відповіді на запити

Встановлені факти


Розпорядженням голови ЧОДА №375-р від 06.06.2012 затверджена електронна та поштова адреса, спеціальний номер телефону та телефаксу для подання запитів на інформацію.

Позитивний факт. За практичної точки зору доцільно визначати окремі адреси та номери телефонів для подання запитів.

З правової — належно виконанні вимоги законодавства.Однак на офіційному веб-сайті ні в розділі “Доступ до публічної інформації”, ні в розділі “Контакти”, ні в розділі “Звернення громадян” не зазначено на яку електронну скриньку, поштову адресу чи власноручно подавати запити на інформацію. Припускається, що закріплені адреси та номери не оприлюднені.

Повністю нівелює попередній пункт. Якщо запитувачі не володіють інформацією куди подавати запити, то закріплення окремих адрес і телефонів немає смислу та практичного застосування.


Практика експертів ГО ІПЦ “Наше право” надсилання електронних, подання поштою і безпосередньо письмових запитів на інформацію з проханням надати копії актів ОДА виявила декілька фактів:

1)майже всі запити задовольняють належно, вчасно і в повному обсязі;

2)на один запит, що стосувався надання переліку назв нерозміщених на веб-сайті актів, отримали відповідь, що незабаром акти будуть розміщені на офіційному веб-сайті і там можна буде з ними ознайомитись.

3)окремі електронні запити задовольнялись після повторного звернення.Вцілому робота організована добре, за винятком факту безпідставної відмови.

Відповідно до ч.2 ст.22 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем з загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.Звідси можна зробити висновок, що службовці не в повному обсязі виконують вимоги закону.IІІ. Експертні пропозиції за результатами громадської експертизи


 1. Експертні пропозиції щодо оприлюднення актів в офіційних друкованих виданнях:

  1. Розробити з залученням громадськості, винести на громадське обговорення (в порядку Постанови КМУ №996) та прийняти розпорядження голови Чернівецької облдержадміністрації про визначення порядку оприлюднення актів Чернівецької обласної державної адміністрації. Цей документ повинен регулювати порядок оприлюднення актів в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті, через спеціальне місце для роботи запитувачів з документами та ін., набуття чинності актами, відповідальних посадових осіб, та інші важливі питання, вирішення яких забезпечить належне, повне і вчасне оприлюднення актів ОДА, відповідно до чинного законодавства;

  2. Привести Регламент Чернівецької обласної державної адміністрації, затверджений Розпорядженням голови ОДА №546-р від 23.11.07 у відповідність до вимог чинного законодавства в частині оприлюднення (опублікування, розміщення на офіційному веб-сайті та ін.) розпоряджень голови та наказів керівників структурних підрозділів облдержадміністрації;

  3. Затвердити окремим розпорядженням голови ОДА офіційне друковане видання Чернівецької обласної державної адміністрації. Забезпечити опублікування у них актів, з обов’язковим посиланням, що це офіційний текст;

  4. Визначити структурний підрозділ, посадових осіб відповідальних за опублікування нормативних актів облдержадміністрації;

  5. Публікувати усі розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації, а також нормативні накази керівників структурних підрозділів;

  6. Надсилати безкоштовно по одному примірнику офіційного друкованого видання в центральні бібліотеки міста та області;

  7. Передбачити на опублікування актів облдержадміністрації відповідні кошти;

  8. Розмістити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформацію про те, де та яким чином можна ознайомитися з офіційними текстами актів облдержадміністрації.

 2. Експертні пропозиції щодо оприлюднення актів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації:

  1. Привести у відповідність до Закону України “Про доступ до публічної інформації” Регламент Чернівецької обласної державної адміністрації, затверджений Розпорядженням голови ОДА №546-р від 23.11.07 і Розпорядження голови Чернівецької ОДА №960-р від 28.12.2010 з метою організації роботи облдержадміністрації таким чином, щоб це забезпечувало повне і вчасне розміщення усіх розпоряджень голови та наказів структурних підрозділів облдержадміністрації. Для цього слід у цьому акті, в т.ч. закріпити нижченаведені пропозиції;

  2. Визначити відповідальний структурний підрозділ (посадові особи) за розміщення на офіційному веб-сайті розпоряджень голови ОДА, а також посадових осіб в кожному структурному підрозділі — за розміщення наказів керівників цих підрозділів;

  3. Розмістити усі прийняті розпорядження голови Чернівецької облдержадміністрації та накази керівників структурних підрозділів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, крім внутрішньо-організаційних. Вчасно розміщувати всі акти, що приймаються, а також назви внутрішньо-організаційних актів;

  4. Розробити та запровадити на офіційному веб-сайті спеціальну пошукову систему для актів облдержадміністрації за ключовими словами, датою або номером прийняття тощо;

  5. Розмістити на старій версії офіційного веб-сайту інформацію, що він вже не оновлюється, і дати посилання на на веб-адресу нової версії.

  6. Розмістити на офіційному веб-сайті ЧОДА де і яким чином можна ознайомитися / отримати офіційні тексти актів ЧОДА. Зокрема у кожному акті має зазначатися номер офіційного друкованого видання, де він опублікований. Загалом варто розмітити інформацію де можна ознайомитися з офіційними друкованими виданнями (наприклад, у бібліотеці), що можна звернутися з запитом на інформацію чи у спеціальне місце по роботі запитувачів з документами.

  7. Провести навчання, спрямовані на підвищення службової дисципліни працівників зобов’язаних розміщувати акти облдержадміністрації на офіційному веб-сайті, вжити інших заходів на розсуд керівництва адміністрації.

 3. Експертні пропозиції щодо організації спеціального місця для роботи запитувачів з документами:

  1. Розмістити інформацію про адресу спеціального місця по роботі запитувачів з документами, розпорядок роботи, час прийому громадян, повідомлення яку інформацію можна отримати, в якому порядку та як швидко на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, в офіційному друкованому виданні, на дошках оголошень тощо. Провести інструктаж для працівників служби охорони щодо розміщення спеціального місця по роботі запитувачів з документами та подання запитів на інформацію;

  2. Забезпечити для запитувачів можливість отримати належно завірені (на кожній сторінці) копії актів Чернівецької облдержадміністрації, робити з них копії, фотографувати у спеціальному місці для роботи запитувачів з документами.

 4. Експертні пропозиції щодо надання актів облдержадміністрації за запитами на інформацію:

  1. Провести навчання щодо застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації” для працівників відділу по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка