Г. В. Лисченко [та ін.]; [наук ред. Г. Д. Коваленко]; Нац акад наук України, ду "Ін-т геохімії навколиш середовища", Укр ядер т-во. Київ : Наукова думка, 2014. 326, [12] с рис., таблСторінка1/4
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 16.03.15 до 22.03.15 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. ВС58831 Екологічний ризик: методологія оцінювання та управління : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. В. Лисченко [та ін.] ; [наук. ред. Г. Д. Коваленко] ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища", Укр. ядер. т-во. - Київ : Наукова думка, 2014. - 326, [12] с. : рис., табл.


Фізико-математичні науки
2. РА413301 Базалєєв М. І. Розробка фізико-технологічних основ термографічного контролю і моніторингу стану матеріалів для оцінки ресурсу устаткування і споруджень ядерної енергетики методами інфрачервоної радіометрії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Базалєєв Микола Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. - Харків, 2015. - 36 с. : рис.
3. СТ7367 Аксонометричні проекції (ГОСТ 2.317-2011, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - III, II, 11 с. : рис. - (Національний стандарт України) (Єдина система конструкторської документації)
4. СО33509 Базовая ускорительная установка ННЦ ХФТИ по ядерной физике и физике высоких энергий. Физическое обснование : [монография] / И. С. Гук [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". - Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. - 226 с. : рис., табл.
5. ВА788915 Влох Р. О. Параметрична сингулярна оптика : монографія / Влох Р. О., Скаб І. П., Васильків Ю. В. ; Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха. - Львів : Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха, 2015. - 174 с. : рис., табл.
6. В355403/1 Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Ч. 1. - 2014. - 230 с. : рис., табл.
7. ВА788743 Загородний А. Г. Введение в физику плазмы : [монография : в 2 ч.] / А. Г. Загородний, О. К. Черемных ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н. Н. Боголюбова, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. - Киев : Наукова думка, 2014. - 694, [1] с. : рис.
8. СО33520 Лоренс Д. Энергия : учеб. пособие / Дебби и Ричард Лоренс ; [пер. с англ. Евгений и Екатерина Устинович] ; Христиан. науч.-апологет. центр. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 205 с. : ил. - (Божий Замысел)
9. ВА788789 Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : навч. посіб. до лаб. практикуму / [І. В. Луньов та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 99 с. : рис., табл.
10. ВС58851 Роганін О. М. Математика: базовий + поглиблений рівні : зб. тест. завдань для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання за оновл. специф. 2015 / Роганін О. М. ; за заг. ред. Є. П. Неліна. - Харків : Весна, 2015. - 175 с. - (ЗНО-2015)
11. СО33514 Химерик В. Г. Математика. "Проколы ВНО" : [пособие для подгот. в ВУЗ для "чайников", "самоваров" и эрудитов] / В. Химерик. - Киев : Гимназия № 153 им. А. С. Пушкина, 2013. - 295, [5] с. : рис., табл.
12. С11472/12 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 12: Hipparcos variability annex: light curves / comp.: Michel Grenon. - 1997. - Pag. var. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
13. С11472/13 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 13: Identification charts and identification tables / comp.: Michel Grenon (charts) & Hans Schrijver (tables). - 1997. - Pag. var. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
14. /14 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 14: Millenium star atlas: (0h - 7h) / comp. by Roger W. Sinnott. - 1997. - 516 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
15. С11472/15 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 15: Millenium star atlas: (8h - 15h) / comp. by Roger W. Sinnott. - 1997. - 517-1032 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
16. /1 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 1: Introduction and guide to the data / comp.: M. A. C. Perryman. - 1997. - XLIV, 542 p. : fig. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
17. С11472/2 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 2: The Hipparcos satellite operations / comp.: K. S. O'Flaherty. - 1997. - XIV, 404 p. : fig. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
18. С11472/3 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 3: Construction of the Hipparcos catalogue / comp.: F. van Leeuwen, L. Lindegren & F. Mignard. - 1997. - XIV, 524 p. : fig. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
19. С11472/4 The Hipparcos and Tycho catalogues. Vol. 4: Construction of the Tycho catalogue / comp.: U. Bastian, E. Høg. - 1997. - XII, 299 p. : fig. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
20. С11472/10 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 10: Hipparcos double and multiple Systems Annex and Solar system objects / comp.: Hans Schrijver. - 1997. - Pag. var. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
21. С11472/11 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 11: Hipparcos variability annex: periodic and unsolved variables and spectral types / comp.: Hans Schrijver. - 1997. - Pag. var. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
22. С11472/16 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 16: Millenium star atlas: (16h - 23h) / comp. by Roger W. Sinnott. - 1997. - 1033-1548 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
23. С11472/5 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 5: The Hipparcos catalogue: (0h - 3h: 1 - 18677) / comp.: Hans Schrijver. - 1997. - 385 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
24. С11472/6 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 6: The Hipparcos catalogue:(4h - 8h: 18601 - 44180) / comp.: Hans Schrijver. - 1997. - 376-887 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
25. С11472/7 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 7: The Hipparcos catalogue: (9h - 13h: 44101 - 68389) / comp.: Hans Schrijver. - 1997. - 888-1373 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
26. С11472/8 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 8: The Hipparcos catalogue: (14h - 18h: 68301 - 93276) / comp.: Hans Schrijver. - 1997. - 1374-1873 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)
27. С11472/9 The Hipparcos and Tycho сatalogues. Vol. 9: The Hipparcos catalogue: (19h - 23h: 93201 - 118322) / comp.: Hans Schrijver. - 1997. - 1874-2377 p. - (ESA SP 1200, ISSN 0379-6566)


Хімічні науки
28. РА413252 Цизорик Н. М. Циклофункціоналізація амідів алкенілкарбонових кислот арилсульфенілхлоридами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Цизорик Назар Михайлович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.


Науки про Землю
29. РА413269 Настюк М. Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
30. ВС58850 Надтока О. Ф. Географія : зб. тест. завдань для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання за оновл. специф. 2015 / Надтока О. Ф. - Харків : Весна, 2015. - 95, [1] с. : іл. - (ЗНО-2015)
31. ВА788860 Сасько Н. Ф. Строительная классификация грунтов от "Днепровской ассоциации - К" как периодическая система грунтов / Сасько Н. Ф., Федосенко В. О., Сасько Ф. А. - Киев : Информавтодор, 2014. - 279 с. : рис., табл.
32. ВС58830 Цимбал Ю. С. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з осадових порід західної частини Українського щита : [монографія] / Ю. С. Цимбал ; Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ : Наукова думка, 2014. - 206, [16] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
33. ІС14817 Geoparks of Taiwan / Forestry bureau, Council of agriculture, Executive yuan, Dep. of geography, Nat. Taiwan univ. ; [ed.: Jiun-Chuan Lin, Shew-Jiuan Su, Alexander Koh]. - [Taipei] : [s. n.], 2013. - 88 p. : phot.
34. ІС14818 Top 10 landscapes in Taiwan / Forestry bureau, Council of agriculture, Executive Yuan, Dep. of geography, Nat. Taiwan univ. - [Taipei] : [s. n.], [2013]. - [94] p. : phot.


Біологічні науки
35. С11477/2 Землянських, Ігор Наші птахи. Кн. 2. - 2006. - 47, [1] с. : кольор. іл.
36. ВС58832 Кононова С. В. Теленомины Палеарктики (Hymenoptera, Scelionidae) подсемейство Telenominae : [монография] / С. В. Кононова ; [отв. ред. В. И. Монченко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. - Киев : Наукова думка, 2014. - 484, [2] с. : рис. - (Проект "Наукова книга")
37. Р127585 Скільський І. В. Вони підлягають охороні. Тварини з Червоної книги України в національному природному парку "Хотинський" / [І. В. Скільський, Н. А. Смірнов, В. П. Коржик ; авт. фот.: Н. А. Смірнов та ін.] ; [Нац. природ. парк "Хотинський"]. - Чернівці : ДрукАрт, [2012]. - 34, [2] с. : іл. кольор.
38. ВА788908 Станков В. М. Как не схватить инфаркт и жить долго. Критический взгляд. Обратная связь / В. М. Станков. - Одесса : Экология, 2014. - 277, [1] с. : ил.
39. ВА788740 Фізіологічні та біотехнологічні основи відтворення тварин : навч. посіб. / А. А. Замазій [та ін.] ; за заг. ред. д-рів вет. наук, проф. А. А. Замазій [та ін.]. - Суми : Мрія, 2014. - 214, [8] с. : іл., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
40. РА413250 Лозинська В. М. Метод управління трафіком в процесі встановлення ТЕ-тунелів з використанням лінійних Max-plus моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лозинська Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
41. РА413271 Макутоніна Л. В. Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Макутоніна Лідія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 19 с. : табл.
42. РА413270 Мантула О. В. Методи та моделі багатовимірного прогнозування візуальної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мантула Олена Вадимівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с.
43. РА413228 Міщенко М. В. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування пристроїв на мікросмужкових лініях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Міщенко Марина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
44. РА413272 Мордвінов Р. І. Моделі, методи та засоби дослідження режимів роботи блокових симетричних шифрів по критеріям стійкість - складність : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мордвінов Руслан Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 18 с. : табл.
45. РА413245 Нитребич О. О. Моделі та методи оцінювання надійності програмного забезпечення з урахуванням його архітектури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Нитребич Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
46. РА413278 Рудакова Г. В. Моделі та методи керування організаційно-технічними системами в критичних режимах функціонування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Рудакова Ганна Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 47 с. : рис.
47. РА413238 Терендій О. В. Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи опрацювання діагностичних даних з інтелектуалізованим інтерфейсом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Терендій Ольга Володимирівна ; Укр. акад. друкарства. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
48. РА413264 Чернокрилюк В. В. Підвищення ефективності роботи теплогенераторів малої потужності на різних видах палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Чернокрилюк Володимир Васильович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2015. - 19 с. : рис., табл.
49. ВА788776 Благодарний М. П. Теоретичні основи експлуатації мехатронних комплексів : навч. посіб. / М. П. Благодарний, І. П. Внуков ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 175 с. : рис., табл.
50. ВА788920 Будівництво та монтаж волоконно-оптичних систем передачі : підручник / О. В. Бондаренко [та ін.] ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Каф. волокон.-оптич. ліній зв'язку. - Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2014. - 227 с. : рис., табл.
51. ВА788768 Васильева И. К. Математическое моделирование в геоинформационных системах : учеб. пособие / И. К. Васильева, А. В. Попов, П. Е. Ельцов ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2014. - 99 с. : рис., табл.
52. СТ7398/2 Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Ч. 2: ДСТУ 4367-2:2014. Методи випробовування та вимоги (IEC 61034-2:2005, MOD). - 2014. - V, 8 с. : рис., табл.
53. СТ7395/3 Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру : ДСТУ ISO/IEC TR 14143-3:2013. Верифікація методів вимірювання функційного розміру (ISO/IEC TR 14143-3:2003, IDT). - 2014. - VI, 16 с.
54. СТ7397/1-1 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Ч. 1-1: ДСТУ 4237-1-1:2014. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання (IEC 60332-1-1:2004, MOD). - 2014. - IV, 5 с.
55. СТ7397/1-2 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Ч. 1-2: ДСТУ 4237-1-2:2014. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум'ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт (IEC 60332-1-2:2004, MOD). - 2014. - IV, 10 с. : рис., табл.
56. СТ7397/2-2 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Ч. 2-2: ДСТУ 4237-2-2:2014. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Метод випробування полум'ям дифузійного типу (IEC 60332-2-2:2004, MOD). - 2014. - IV, 15 с. : рис.
57. СТ7397/2-1 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів : ДСТУ 4237-2-1:2014. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Устатковання (IEC 60332-2-1:2004, MOD). - 2014. - IV, 6 с. : рис.
58. В354925/2 Волосюк, Валерий Константинович Методы оптимальной обработки сигналов в пассивных радиометрических устройствах и системах. Ч. 2. - 2014. - 209 с.
59. ВА788777 Гумен О. М. Комп'ютерне моделювання технічних об'єктів : навч. посіб. / Гумен О. М., Лясковська С. Є., Малець І. О. ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 179 с. : рис.
60. СТ7396/1 Ізолятори для повітряних ліній на номінальну напругу понад 1000 В. Ч. 1: ДСТУ IEC 60383-1:2009. Елементи керамічних і скляних ізоляторів для систем змінного струму. Методи випробування та критерії приймання (IEC 60383-1:1993, IDT). - 2014. - VIII, 37 с. : рис., табл.
61. СТ7379 Ізолятори керамічні та скляні опорні для зовнішніх і внутрішніх систем на номінальну напругу понад 1000 В. Випробування (IEC 60168:2001, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - V, 32 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
62. ВА788786 Кириченко В. В. Расчет на прочность элементов нетрадиционных энергоустановок : учеб. пособие / В. В. Кириченко, А. В. Кондратьев, К. Д. Стэнилэ ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2014. - 155 с. : рис.
63. ВА788787 Корнійчук В. І. Основи комп'ютерної арифметики : навч. посіб. / В. І. Корнійчук, В. П. Тарасенко, О. В. Тарасенко-Клятченко. - Київ : Корнійчук, 2014. - 168 с. : рис., табл.
64. ВА788729 Коротєєва Т. О. Алгоритми та структури даних : навч. посіб. / Т. О. Коротєєва ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 279 с. : рис., табл.
65. СТ7393/7 Котли опалювальні. Ч. 7: ДСТУ EN 303-7:2013. Котли газові центрального опалення номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1000 кВт, оснащені пальниками із примусовою тягою (EN 303-7:2006, IDT). - 2014. - IV, 43 с. : рис., табл.
66. ВС58845 Кошовий М. Д. Надійність обчислювальних систем : підруч. для студентів напряму підгот. "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" ВНЗ / М. Д. Кошовий, В. І. Шевченко ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2014. - 68 с. : рис., табл.
67. ВА788746 Мацевитый Ю. М. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений : [монография] / Ю. М. Мацевитый, А. П. Слесаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного. - Киев : Наукова думка, 2014. - 292, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
68. ВА788774 Міюшкович Ю. Г. Проектування систем засобами AllFusion Modeling Suite : навч. посіб. / Ю. Г. Міюшкович, Р. С. Марцишин, Л. С. Сікора ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 155 с. : рис., табл.
69. СТ7392 Настанова щодо зварювання сталевих конструкцій котлоагрегатів. - Київ : Мінрегіон України, 2014. - III, 79 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
70. СО33513 Палагин А. В. Толковый словарь по инженерии знаний : инженерия знаний : 3140 терминов / Палагин А. В., Петренко Н. Г., Габидулин И. А. - Киев : Сталь, 2014. - 291 с. : табл.
71. ВА788885 Перекрест А. Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посіб. / А. Л. Перекрест, О. П. Чорний, Г. О. Гаврилець ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук : Щербатих О. В., 2015. - 143 с. : рис., табл.
72. СТ7381 Посуд для готування їжі. Скороварки для побутового використання (EN 12778:2002, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - V, 17 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
73. ВА788879 Сухацький Р. П. Історія радіоелектроніки в Україні (1950 - 1980-ті роки) : монографія / Р. П. Сухацький ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 283 с. : іл.
74. СО33512 Умовні графічні позначення на електричних схемах : довід. по умов. графіч. позначенням на електр. схемах у курс. та диплом. проектуванні для студентів техн. спец. / В. Ю. Кучерук [та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф., Заслуж. працівника сфери послуг України Л. В. Коломійця ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. - Одеса : ПЛУТОН, 2015. - 112 с. : рис., табл.
75. СТ7394/1 Шини та ободи для землерийних машин. Ч. 1: ДСТУ ISO 4250-1:2009. Познаки та розміри шин (ISO 4250-1:2006, IDT). - 2014. - IV, 17 с. : табл.
76. ВС58829 García-Dils Vega Ó. La electrotecnia y las bases de la electrónica : apuntes de clase / Óscar García-Dils Vega ; Univ. Nacional Politécnica de Odessa, Centro de Estudios Ucraniano-Español. - Odessa : Bahva, 2014. - 95 p. : il.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
77. РА413230 Роман В. І. Підвищення точності ультразвукових витратомірів в умовах спотворень структури потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Роман Віталій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис.
78. В355587/1 Вамболь, Алексей Александрович Вторичная переработка пластмасс. Ч. 1. - 2014. - 87 с. : рис., табл.
79. СТ7382 Вугілля. Елементний аналіз (ISO 17247:2006, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 5 с. : табл. - (Національний стандарт України)
80. СТ7383 Вугілля. Технічний аналіз (ISO 17246:2010, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 3 с. : табл. - (Національний стандарт України)
81. ВА788747 Довгань А. І. Ми обираємо здорове харчування : навч.-метод. посіб. навч. курсу за вибором для 8(9) кл. ЗНЗ / [Довгань А. І., Овчарук О. В., Пужайчереда Л. М. ; заг. ред. Овчарук О. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ : Середняк Т. К., 2014. - 109 с.
82. ВС58840 Страви нашвидкуруч : легко приготувати, зручно користуватись / [упоряд. Карпенко Ю. М.]. - Київ : Глорія, 2015. - 223, [1] с. : кольор. іл.
83. СТ7385 Фарби та лаки. Перевіряння та готування проб для випробування (ISO 1513:2010, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)
84. СТ7386 Фарби та лаки. Терміни та визначення понять (ISO 4618:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 51 с. - (Національний стандарт України)
85. СТ7387 Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб (ISO 15528:2000, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. - IV, 10 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
86. СТ7390 Шини для вантажних автомобілів і автобусів. Методи вимірювання обводу кочення шини. Нові шини під навантагою (ISO 9112:2008, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2014. - IV, 7 с. - (Національний стандарт України)
87. СТ7394/2 Шини та ободи для землерийних машин. Ч. 2: ДСТУ ISO 4250-2:2009. Навантаги і внутрішні тиски (ISO 4250-2:2006, IDT). - 2014. - IV, 23 с. : табл.
88. СТ7394/3 Шини та ободи для землерийних машин. Ч. 3: ДСТУ ISO 4250-3:2008. Ободи (ISO 4250-3:2006, IDT). - 2014. - IV, 12 с. : рис., табл.
89. ІВ219879 Sobucki W. Konserwacja papieru. Zagadnienia chemiczne / Władysław Sobucki. - Warszawa : Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego, Bibl. Narodowa, 2013. - 216 s. : rys., fot.


Соціологія. Демографія
90. РА413282 Голубенко Т. О. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Голубенко Тетяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 25 с.
91. РА413246 Полтавець Л. Л. Статистичний аналіз та прогнозування використання енергетичних ресурсів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Полтавець Людмила Леонідівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
92. ВА788931 Бобровська О. Ю. Корпоративне управління соціальним розвитком територіальних громад : монографія / О. Ю. Бобровська, І. В. Шумік ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. - 231 с. : рис., табл.
93. ВС58835 Голлоб Р. Зростаємо у демократії : плани уроків для поч. рівня з питань демократ. громадянства та прав людини : [навч. посіб.] / Рольф Голлоб, Вільтруд Вайдінгер ; ред.: Рольф Голлоб, Петер Крапф, Вільтруд Вайдінгер ; [пер. з англ. та адапт. О. В. Овчарук ; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова]. - Київ : Основа : Вид. Ради Європи, 2011. - 161 с. : рис., табл. - (Із серії "Освіта для демократичного громадянства та Освіта з прав людини у шкільній практиці" : навч. приклади, поняття, методи та моделі ; т. 2)
94. ВА788758 Карпенко О. Г. Теорія і практика професійного становлення соціального працівника : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Г. Карпенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. - Київ : Слово, 2014. - 190, [1] с.
95. ВС58828 Навчаємо демократії : базові матеріали з питань освіти для демократ. громадянства та прав людини для вчителів / Рольф Голлоб [та ін.] ; ред.: Рольф Голлоб, Петер Крапф, Вільтруд Вайдінгер ; [пер. з англ. та адапт. Л. І. Паращенко ; заг. ред. укр. версії Н. Г. Протасова]. - Київ : Основа : Вид. Ради Європи, 2011. - 161 с. : рис., табл. - (Із серії "Освіта для демократичного громадянства та Освіта з прав людини у шкільній практиці" : навч. приклади, поняття, методи та моделі ; т. 1)
96. ВА788889 Радзієвський В. О. Базові резонансні субкультури сучасної України : монографія / Віталій Радзієвський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Логос, 2014. - 661 с.
97. ВА788875 Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: д-р філос. наук, проф. М. П. Лукашевич, д-р соціол. наук, проф. М. В. Туленков. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. - 351 с. : рис., табл.
98. ІВ219854 Sandal J.-U. The social entrepreneur pyramid: with a Nordic perspective on social entrepreneurship / Jan-U. Sandal ; [transl.: Monica French]. - Oslo : [s. n.], 2010. - 56 p. - (Skrifter utgivna av ekonomisk-historiska föreningen i Lund ; vol. 78)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка