Форма н-5 затверджую (посада роботодавця або керівника органу, який призначив комісію) (підпис) (ініціали та прізвище) 20 р. М. П. АктСкачати 79.53 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір79.53 Kb.
Форма Н-5
ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(посада роботодавця або керівника органу, який

призначив комісію)

_________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.АКТ

(СПЕЦІАЛЬНОГО) РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ (АВАРІЇ),

ЩО СТАВСЯ (СТАЛАСЯ)

___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв.


на ________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________________________________________________________________

найменування органу, до сфери управління якого належить

__________________________________________________________________________________________

підприємство)
___________________________________________

(дата складення акта)_________________________________________

(місце складення акта)


Комісія, призначена наказом від ___ ____________ 20__ р. N ___

__________________________________________________________________________________________

(найменування органу, який утворив комісію)
у складі голови

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)__________________________

(посада, місце роботи)членів комісії:

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________


__________________________

(посада, місце роботи)

__________________________


за участю:

________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________


__________________________

(посада, місце роботи)

__________________________

провела у період з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р. (спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

_______________________________________________________________________________________

(місце події, кількість потерпілих,

_______________________________________________________________________________________

у тому числі із смертельним наслідком)


1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), стаж роботи - загальний, у тому

_______________________________________________________________________________________

числі на підприємстві, за професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки

_______________________________________________________________________________________

знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного огляду, професійного добору;

_______________________________________________________________________________________

наслідки нещасного випадку)

_______________________________________________________________________________________

(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні

_______________________________________________________________________________________

потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, ступінь

_______________________________________________________________________________________

родинного зв'язку, рід занять, - у разі нещасного випадку із смертельним наслідком)
2. Характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

_______________________________________________________________________________________

(стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), із

_______________________________________________________________________________________

зазначенням відомостей про проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта

_______________________________________________________________________________________

(устатковання) до настання нещасного випадку (аварії)

_______________________________________________________________________________________

(стан об'єкта (дільниці), устатковання (конструкцій) і матеріалів перед нещасним випадком

_______________________________________________________________________________________

(аварією); висновок про їх відповідність нормативним вимогам)

_______________________________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії) на підприємстві)

_______________________________________________________________________________________

(опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її недоліків (зазначаються тільки у разі

_______________________________________________________________________________________

групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)
3. Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

_______________________________________________________________________________________

(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного випадку (аварії), їх процесу

_______________________________________________________________________________________

з початку зміни із зазначенням керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та

_______________________________________________________________________________________

інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)

_______________________________________________________________________________________

(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які

_______________________________________________________________________________________

впливали на потерпілого, перелік машин, інструментів, устатковання, експлуатація яких

_______________________________________________________________________________________

призвела до нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій потерпілого або інших осіб,

_______________________________________________________________________________________

характеру аварії)

_______________________________________________________________________________________

(перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків нещасного випадку (аварії),

_______________________________________________________________________________________

надзвичайної ситуації або плану локалізації аварійних ситуацій)
4. Причини нещасного випадку (аварії)

_______________________________________________________________________________________

(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини нещасного випадку (аварії), включаючи

_______________________________________________________________________________________

перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих виробничих

_______________________________________________________________________________________

факторів, невідповідність засобів колективного, індивідуального та медичного захисту встановленим

_______________________________________________________________________________________

вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)

_______________________________________________________________________________________

(узагальнені результати перевірки стану охорони праці на підприємстві, проведеної органами

_______________________________________________________________________________________

державного нагляду за охороною праці та іншими органами - тільки у разі групового нещасного

_______________________________________________________________________________________

випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)
5. Заходи щодо усунення причин виникнення нещасного випадку (аварії)

_______________________________________________________________________________________

(заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного випадку і запобігання подібним

_______________________________________________________________________________________

випадкам)

_______________________________________________________________________________________

(заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності)
6. Висновок комісії

_______________________________________________________________________________________

(нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з виробництвом)

_______________________________________________________________________________________

(складається акт форми Н-1 або форми НПВ, карта форми П-5 - у разі

_______________________________________________________________________________________

гострого професійного захворювання (отруєння)

_______________________________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого підприємства або сторонніх осіб, дії

_______________________________________________________________________________________

або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог

_______________________________________________________________________________________

законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із зазначенням статей, розділів,

_______________________________________________________________________________________

пунктів)

_______________________________________________________________________________________

(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або бездіяльність яких призвели до

_______________________________________________________________________________________

нещасного випадку (аварії)

_______________________________________________________________________________________

(запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими або членами їх сімей чи особами,

_______________________________________________________________________________________

які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які

_______________________________________________________________________________________

виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх розв'язання відповідними органами,

_______________________________________________________________________________________

роз'яснення потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з

_______________________________________________________________________________________

настанням нещасного випадку)
7. Перелік матеріалів, що додаються


Голова комісії

______________________

(підпис)________________________

(ініціали та прізвище)Члени комісії

______________________

(підпис)


______________________

______________________________________________

(ініціали та прізвище)

________________________

________________________

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка