Фонд Центральне представництво української еміграції в Німеччині (цпуен)Сторінка1/8
Дата конвертації06.05.2016
Розмір1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Український Вільний Університет

Фонд

Центральне представництво української еміграції в Німеччині (ЦПУЕН)

(1945-2004 рр.)

Оп. № . Статути і правильники.

Спр. № . Тексти Статутів ЦПУЕН: Машинопис, циклостиль, друк. 9.08.1947–6.04.1968. Авгсбург, Діллінген, Мюнхен. 15 док. 202 арк.

Статут Українського Допомогового Комітету — Центрального Представництва Української Еміграції в Німеччині. (Б. д.). 10 арк.

Об’єднання Української Еміграції в Німеччині (Ц.П.У.Е.), Центральний допомоговий Український Комітет: Статут. (Б. д.). 8 арк.

Статут Представництва Української Еміграції Українського Допомогового Комітету в Німеччині. (9.08.1947). 14 арк.

Статут Представництва Української Еміґрації — Українського Допомогового Комітету в Німеччині. (16.11.1947). 6 арк.

Statut Predstawnyctwa Ukrajinskoji Emigraciji Ukrajinskoho Dopomohowoho Komitetu w Nimeczczyni. (Б. д.). 22 арк.

Statut der Vertreutung der Ukrainishen Emigration des Ukrainischen Hilfskomitees in Deutschland (16.11.1947). 7 арк.

Статут Представництва Української Еміґрації — Українського Допомогового Комітету в Німеччині та Виборчий Правильник для виборів членів Місцевих (Повітових) і Обласних Рад та членів Головної Ради ЦПУЕ. (1948). 24 арк.

Статут Центрального Представництва Української Еміґрації в Німеччині (Ц.П.У.Е.Н.) затверджений на Загальних Зборах Делеґатів в Мюнхені дня 16 серпня 1953 р. (13.12.1954). 28 арк.

Satzung der Zentralvertretung der Ukrainischen emigration in Deutschland. (13.12.1954). 25 арк.

Satzung der Zentralverbandes Ausländischer Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland. e. V. (11.1960). 3 арк.

Satzung der Zentralvertretung der Ukrainischen emigration in Deutschland. e. V. (6.04.1968). 63 арк.

Satzung der Zentralvertretung der Ukrainischen emigration in Deutschland. e. V. (6.05.1989). 14 арк.

Satzung der Zentralverbandes Ausländischer Flüchtlinge in Deutschland. (Б. д.). 5 арк.

ZVUD — Satzung. (Б. д.). 35 арк.

Центральне Представництво Українців у Німеччині: Статут (Кінцева редакція). (Б. д.). 22 арк.Спр. № . Тексти Статутів ЦПУЕН: Машинопис. Б.д. 3 док. 64 арк.

Спр. № . Проекти змін до тексту Статуту ЦПУЕН: Машинопис, циклостиль, рукопис. 28.03.1946–16.11.1947. Діллінген, Мюнхен. 18 док. 146 арк.
Спр. № . Рамкові Статути Українського Табору: Машинопис, циклостиль. 27.05.1947–11.01.1949. 5 док. 31 арк.

Рамковий Статут Табору. (Б. д.). 5 арк.

Рамковий Тимчасовий Статут Українського Табору. (27.05.1947). 11 арк.

Рамковий Статут Табору /тимчасовий/. Таборовий Правильник. Інструкція до таборового Правильника. (Б. д.). 4 арк.

Рамковий Статут Українського Табору. (11.01.1949). 2 арк.

Provisional Skeleton Constittution of the Ukrainian Camp. (Б. д.). 9 арк.Спр. № . Статути інших установ при ЦПУЕН: Машинопис, циклостиль. 9.06.1946–6.03.1949. 8 док. 39 арк.

Статут Товариства „Об’єднання Українських Кооператорів” при Центральнім Представництві Української Еміграції. (9.06.1946). 6 арк.

Статут Головної Української Переселенчої Ради при ЦПУЕН в Німеччині. (19.11.1946). 8 арк.

Статут Українського Колонізаційного Кооперативного Товариства з відповідальністю паями. (2.05.1948). 7 арк.

Статут судівництва Української Еміграції в Німеччині. [6.03.1949]. 3 арк.

Статут Товариства „Академічний Комітет” при ЦПУЕ. (Б. д.). 5 арк.

Статут Української Шкільної Ради при ЦПУЕН. (Б. д.). 1 арк.

Statute of the Ukrainian cooperative-society for colonisation. (Б. д.). 4 арк.

Статут Українського шкільного товариства „Рідна Школа”. (2.03.1966). 5 арк.

Спр. № . Виборчі правильники: Машинопис, рукопис. 28.03.1946–16.11.1947. Авґсбурґ, Діллінген, Мюнхен. 11 док. 99 арк.

Виборчий правильник. (28.03.1946). 11 арк.

Dopownennia do wyborczoho prawylnyka CPUE. (28.11.1946). 1 арк.

Таборовий виборчий правильник. (27.05.1947). 15 арк.

Виборчий правильник для виборів членів Місцевих (Повітових) і Обласних Рад та членів Головної Ради ЦПУЕ. (16.11.1947). 17 арк.

Виборчий правильник для виборів членів Окружних і Таборових Рад. (Б. д.). 16 арк.

Виборчий правильник для вибору відпоручників на Загальні Збори Обласного Представництва Української Еміграції в Німеччині на Північно-Західню Німеччину та делеґатів до Головної Ради ПУЕН. (29.05.1953). 12 арк.

Виборчий правильник для переведення виборів органів Ц.П.У.Е.Н. (16.08.1953). 12 арк.

Правильник виборів делеґатів на Делеґатський З’їзд ЦПУН. (Б. д.). 8 арк.

Правильник для переведення виборів органів Ц.П.У.Е.Н. (Б. д.). 12 арк.

Проєкт Правильник для переведення виборів органів ЦПУЕН. (Б. д.). 2 арк.

Виборчий правильник посередніх виборів Представництв Української Еміграції в Німеччині. (Б. д.). 4 арк.

Виборчий правильник ЦПУЕН. (Б. д.). 14 арк.

Тимчасові вказівки для переведення виборів до МПУЕН, складені на основі виборчого правильника для виборів членів Головної Ради ЦПУЕН. (Б. д.). 5 арк.Спр. № . Проекти „Виборчих правильників посередніх виборів Представництв Української Еміграції в Німеччині”: Машинопис, циклостиль. (Б. д.). 5 док. 21 арк.

Спр. № . Інші правильники: Машинопис. 19.061946–23.09.1992. Авґсбурґ, Діллінґен, Мюнхен. 22 док. 72 арк.

Prawylnyk Hromadskoji Kontrolnnoji Rady pry CPUE. (19.06.1946). 2 арк.

Prawylnyk Rady Fizycznoji Kultury Ukrajinskoho Centralnoho Dopomohovoho Komitetu Centralnoho Predstawnyctwa Ukrajinskoji Emigraciji na Nimeczczynu. (25.09.1946). 2 арк.

Lagerwahlregulament. (27.05.1947). 13 арк.

Regulations for Camp Elections. (27.05.1947). 5 арк.

Правильник Міжзональної Президії Ц.П.У.Е. (16.11.1947). 1 арк.

Доповнення до правильників (Рада Фізичної Культури ЦПУЕ, УЦДК в Авгсбурзі). (12.08.1948). 1 арк.

Lagerwahlordnung. (26.01.1951). 4 арк.

Правильник Сесії Головної Ради ЦПУЕ в червні 1951 р. 3 арк.

Lagerordnung für Lager der Flüchtlingsverwaltung des Bayer. Staatsministrums des Innern vom 26. Januar 1951. 4 арк.

Правильник Фундації при Центральному Представництві Української Еміґрації в Німеччині для сприяння Українському генеральному консульстві в Мюнхені. (23.09.1992). 5 арк.

Правильник Ради Фізичної Культури У.Ц.Д.К., Ц.П.У.К. (Б. д.). 2 арк.

Правильник Управи ЦПУЕ. (Б. д.). 4 арк.

Проект „Правильника виборів делегатів на повітові з’їзди української еміграції в Німеччині”. (Б. д.). 9 арк.

Проект Правильника Головної Контрольної Комісії Центрального Представництва Української Еміґрації в Німеччині. (Б. д.). 1 арк.

Правильник Громадського Суду Ц.П.У.Е.Н.: Проект. (Б. д.). 4 арк.

Правильник діяльности Шкільної Ради при Головній Управі ЦПУЕН. (Б. д.). 1 арк.

Правильник „Пленуму” при Центральному Представництві Українців у Німеччині. (Б. д.). 2 арк.

Таборовий правильник. Інструкція до Таборового правильника. (Б. д.). 2 арк.

Prawylnyk Centralnoji Wyborczoji Komisiji pry CPUE. (Б. д.). 1 арк.

Projeky prawylnyka dla Mizzonalnoji Prezydiji CPUEN. (Б. д.). 1 арк.

Wyborczyj prawylnyk po wyboram delegatiw na Oblasnyj Zjizd U. E. (Б. д.). 5 арк.Спр. № . Інші документи: Машинопис, циклостиль, рукопис. 10.09.1947–17.11.1952. Авґсбурґ, Гекстер. 9 док. 29 арк.

Становище Президії до статуту, опрацьованого Кодифікаційною Комісією що був предметом обговорення на Засіданні Управи: Проект. (10.09.1947). 2 арк.

Фрагмент документа, щодо Статуту ЦПУЕ. [1947]. 2 арк.

Постанова Пленуму про зміну „Рамкового Тимчасового Статуту Українського Табору”. (23.07.1948). 1 арк.

Тимчасова інструкція про діяльність Українських Комітетів в міжнаціональних таборах. (14.06.1951). 2 арк.

Поправки до виборчого правильника для переведення виборів органів ПУЕН: Копія. (17.11.1952). 2 арк.

Поправки до статуту ПУЕН з червня 1951 р. затвердженого Гол. Радою ПУЕН: Копія. (17.11.1952). 2 арк.

Реґулямін членських загальних зборів місцевого представництва згідно з § 18 Г, а Статуту Центрального Представництва Українців в Німеччині. (Б. д.). 14 арк.

Схема ПУЕ за проектом статута ПУЕ. (Б. д.). 1 арк.

Instrukcija pro trudowi wzajemowidnosyny w taborach ukrajinskoji emihraciji. (Б. д.). 3 арк.Спр. № . Статути і Правильники ЦПУЕ на французьку зону: Машинопис, циклостиль. ..19. Ванген, Фішбах . 4 док. 11 арк.

Проєкт зміни Статута ЦПУЕ для потреб французької зони. (31.12.1947). 3 арк.

Обов’язуючі зміни Статута Ц.П.У.Е. для французької зони. (23.10.1948). 1 арк.

Виборчий правильник для французької зони. (23.10.1948). 4 арк.

Виборчий правильник для вибору таборових чи повітових ПУЕ на французькій зоні. (Б. д.). 3 арк.

Оп. № . Матеріали З’їздів Української Еміґрації.

Спр. № . Матеріали I З’їзду Української Еміґрації: Машинопис. 30–31.10.1945–1.04.1946. [Ашафенбурґ], Ґосляр. 6 док. 30 арк.

Протокол Першого З’їзду Обласних Представників Центрального Представництва Української Еміграції в Німеччині і Австрії. (30–31.10.1945). 6 арк.

Резолюції зїзду Відпоручників Обласних Представників Української Еміграції Німеччини в днях 30–31 жовтня 1945 р. 4 арк.

[Тези] Остаточна редакція [резолюції з’їзду?]. (1.04.1946). 2 арк.

Фрагмент [Протоколу? З’їзду]. (1.04.1946). 11 арк.

Протокол Других Загальних Зборів У.Д.К. в Ґослярі (30.12.1945). 6 арк.

До українських громадських Установ та громадських і наукових діячів. (7.01.1946). 1 арк.

Спр. № . Матеріали II З’їзду Української Еміґрації (Реґенсбурґ): Машинопис, рукопис. 16.04.1947–10.05.1947. Реґенсбурґ. 13 док. 113 арк.

Delehaty na zahalnyj Zjizd Ukrajinskoji Emihraciji. (16.04.1947). 1 арк.

Porjadok narad II Zahalnoho Zjizdu Ukrajinskoji Emigraciji, szczo widbudetsja w dniach 8.5.1947 roku w Regensburzi. [1947]. 4 арк.

Запрошення на участь в роботі II Загального З’їзду Української Еміграції. (2.05.1947). 1 арк.

Повновласть, уповажнює п. Ю. Павликовського бути представником на II-му Загальному З’їзді Української Еміграції. (7.05.1947). 1 арк.

Protokol II. Zjizdu Ukrajinskoji Emigraciji, szczo widbuwsia w Regensburzi w dnaich 8–10 trawnia 1947 roku. (11.05.1947). 42 арк.

Протокол II З’їзду Української Еміграції, який відбувся у Регенсбурзі в днях 8–10 травня 1947 р. (11.05.1947). 40 арк.

Резолюції Другого Українського Еміграційного З’їзду в справах організації праці і господарства української еміграції в Німеччині. [1947]. 5 арк.

Резолюції в справах переселення української еміграції, схвалені на II-му Загальному З’їзді Української Еміграції. (8–10.05.1947). 1 арк.

Резолюції в культурно-освітніх справах, схвалені II Загальним З’їздом Української Еміграції. (8–10.05.1947). 6 арк.

Резолюції в жіночих справах, схвалені II Загальним З’їздом Української Еміграції. (8–10.05.1947). 3 арк.

Rezoljuciji w sprawach Suspilnoji Oriky schwaleni II-ym Zjizdom Ukrajinskoji Emihraciji. (8–10.05.1947). 2 арк.

Резолюції що їх Підкомісія для справ переселення II З’їздові ЦПУЕ предложила. (19.05.1947). 6 арк.

Spysok Centralnych Czlensjkych Organizacij CPUE, jaki maly prawo riszajuczoho holosu na II. Zjizdi CPUE. (Б. д.). 1 арк.Спр. № . Матеріали II З’їзду Української Еміґрації (Діллінген): Машинопис, рукопис, ксерокопія. 29.10.1947–16.11.1947. Авґсбурґ, Діллінген, Мюнхен. 13 док. 92 арк.

Витяг з протоколу Засідання Надзвичайного пленуму УДО на Бритійську зону в Німеччині. (29–30.10.1947). 1 арк.

Лист ЦПУЕН у справі продовження II-го Загального З’їзду Української Еміграції. (9.10.1947). 1 лист. 1 арк.

Повновласть, уповажнює п. Ю. Павликовського бути представником на II-му З’їзді Української Еміграції. (10.11.1947). 2 арк.

Список делегатів приявних на II-му З’їзді Україн.[ської] Еміграції в Діллінгені в днях 14–15.XI.1947 р. [1947]. 4 арк.

Склад Управи ЦПУЕН, обраної на II Загальному З’їзді в Діллінгені в днях 14–16 листопада 1947 р. 1 арк.

Lysta spiwrobitnykiw CPUE, peredbaczenych do uczasty w II-mu Zahalnomu Zjizdi Ukrajinskoji Emihraciji w Dillingen. [1947]. 6 арк.

Lysta delehatiw na Zahalnyj Zjizd Ukrajinskoji Emihraciji w Dillingen. [1947]. 8 арк.

Lysta hostej na Zahalnyj Zjizd Ukrajinskoji Emihraciji w Dillingeni. [1947]. 6 арк.

[Звернення] до Секретаріяту II-го Загального З’їзду Делегатів Української Еміграції в Діллінгені. [1947]. 1 арк.

[Частина протоколу II з’їзду у Діллінгені]. [1947]. 10 арк.

[Протокол засідання] 2 дня з’їзду пополудні. (15.11.1947). 46 арк.

Проект резолюції Другого Українського Еміграційного З’їзду в справах організації праці і господарства української еміграції в Німеччині. [Листопад 1947]. 5 арк.

Комунікат в справі II-го Загального З’їзду Ц.П.У.Е. в Ділінґен. [1947]. 1 арк.Спр. № . Матеріали III З’їзду ЦПУЕН: Машинопис, рукопис, циклостиль. 19.11.1949–23.03.1950. Мюнхен, Новий Ульм. 4 док. 60 арк.

Лист-привітання з’їзду ЦПУЕН Союзом Українських Пластунів. 17.11.1949. 1 арк.

Інформація про з’їзд ЦПУЕН в днях 19–20.11.1949 р. 3 арк.

[Протокол засідання з’їзду]. Звіт з діяльності Головної Управи (проф. Вовчук). (Бракує 1–5 стор.). 1949. 55 арк.

Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung der Vertreter der Ukrainischen Emigration in Deutscland, die am 18 und 19 November 1949 in Neu-Ulm stattfand (23.03.1950). 1 арк.
Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Протоколи: Машинопис, рукопис. 9.08.1953–17.08.1953. 9 док. 57 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Звіти: Машинопис, рукопис. 23.07.1953–16.08.1953. 14 док. 79 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Резолюції з’їзду: Машинопис, рукопис. 14–16.08.1953. 3 док. 28 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Списки делегатів з’їзду: Машинопис, рукопис. 14–16.08.1953. 4 док. 11 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Уповноваження: Машинопис, рукопис. 12.08.1953–15.08.1953. 18 док. 18 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Листи, звернення: Машинопис, рукопис. 10.07.1953–17.12.1954. 14 док. 19 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Листи-привітання: Машинопис, рукопис. 14.07.1953–1.09.1953. 21 док. 21 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Різні документи: Машинопис, рукопис, друк. 10.07.1953–17.08.1953. 6 док. 13 арк.

Запрошення на З’їзд Української Еміґрації в Німеччині. (10.07.1953). 1 арк.

Запрошення на VII. З’їзд Української Еміграції в Німеччині. (14–16.08.1953). 3 арк.

Делеґатська картка на VII. З’їзд Української Еміґрації в Німеччині. (14–16.08.1953). 1 арк.

Порядок З’їзду Української Еміґрації в Німеччині. [1953]. 1 арк.

Об’єднаною лавою. Українці!: [Повідомлення про роботу З’їзду Української Еміґрації в Німеччині]: Друк. [Серпень 1953]. 3 арк.Заклик. Українці!: [Повідомлення про роботу З’їзду Української Еміґрації в Німеччині]: Машинопис. [Серпень 1953]. 4 арк.

Спр. № . Матеріали VII З’їзду ЦПУЕН. Різні документи: Машинопис, рукопис. 10.0.1953–21.10.1953. 11 док. 21 арк.
Спр. № . Матеріали VIII З’їзду ЦПУЕН. Протоколи: Машинопис. 17.12.1954–23.12.1956. Мюнхен. 3 док. 27 арк.

Спр. № . Матеріали VIII З’їзду ЦПУЕН. Звіти: Рукопис, машинопис. 22–23.02.1956. Мюнхен. 14 док. 85 арк.

Спр. № . Матеріали VIII З’їзду ЦПУЕН. Листи: Машинопис. 27.04.1956–22.12.1956. Мюнхен. 8 док. 8 арк.

Спр. № . Матеріали VIII З’їзду ЦПУЕН. Різні документи: Рукопис, машинопис. 23.02.1956–23.12.1956. Мюнхен. 12 док. 23 арк.
Спр. № . Матеріали IX З’їзду ЦПУЕН. Протоколи: Машинопис, рукопис. 24–25.06.1961. Мюнхен. 5 док. 21 арк.

Спр. № . Матеріали IX З’їзду ЦПУЕН. Звіти: Машинопис, рукопис. 24–25.06.1961. Мюнхен. 5 док. 40 арк.

Спр. № . Матеріали IX З’їзду ЦПУЕН. Різні документи: Машинопис, циклостиль, рукопис. 26.04.1961–23.07.1961. Ганновер, Мюнхен, Рим. 15 док. 22 арк.
Спр. № . Матеріали X З’їзду ЦПУЕН. Протоколи: Рукопис, машинопис. 3.03.1964 27.12.1964.

Мюнхен. 4 док. 25 арк.

Спр. № . Матеріали X З’їзду ЦПУЕН. Звіти: Рукопис, машинопис. 28.08.1962–26.12.1964. 5 док. 20 арк.

Спр. № . Матеріали X З’їзду ЦПУЕН. Резолюції: Рукопис, машинопис. 25.12.1964–27.12.1964. Білефельд, Мюнхен. 3 док. 13 арк.

Спр. № . Матеріали X З’їзду ЦПУЕН. Різні документи: Рукопис, машинопис, циклостиль. 26–31.01.1965ё. Мюнхен. 14 док. 22 арк.

Спр. № . Матеріали X З’їзду ЦПУЕН. Листи: Рукопис, машинопис. 1964. Мюнхен. 13 док. 13 арк.
Спр. № . Матеріали XI З’їзду ЦПУЕН. Протоколи: Машинопис, рукопис. 28.12.1967–6.04.1968. Білефельд, Дюссельдорф, Мюнхен. 9 док. 16 арк.

Спр. № . Матеріали XI З’їзду ЦПУЕН. Звіти: Машинопис, рукопис, циклостиль. 16.03.1968–5.04.1968. Ганновер, Мюнхен, Фельберт. 14 док. 74 арк.

Спр. № . Матеріали XI З’їзду ЦПУЕН. Вибори делегатів: Машинопис, рукопис, циклостиль. 27.01.1968–6.04.1968. Гамбурґ, Дорнштадт, Зеннеляґер, Кельн-Порц, Кемпен, Крефельд, Лінґен, Мюнхен,. 19 док. 36 арк.

Спр. № . Матеріали XI З’їзду ЦПУЕН. Різні документи: Машинопис, рукопис, циклостиль. 26.02.1968–7.04.1968. Дюссельдорф, Любек, Мюнхен. 18 док. 40 арк.

Спр. № . Матеріали XI З’їзду ЦПУЕН. Листи: Машинопис, рукопис. 31.03.1968–6.04.1968. Відень, Вінніпег, Дорнштадт, Лондон, Мюнхен, Нью-Йорк, Париж, Рим, Стокгольм, Торонто, Фельберт. 25 док. 25 арк.
Спр. № . Матеріали XII З’їзду ЦПУЕН: Машинопис. 1.05.1971. Мюнхен. 4 док. 30 арк.
Спр. № . Матеріали XIII З’їзду ЦПУЕН: Протоколи. Машинопис, рукопис. 26.09.1973–4.05.1974. Ганновер, Дюссельдорф, Ессен, Інґольштадт, Ляндсґут, Мюнхен, Новий Ульм, Розенгайм, Штутгарт. 15 док. 44 арк.

Спр. № . Матеріали XIII З’їзду ЦПУЕН. Звіти: Машинопис, циклостиль. 1974. Мюнхен. 4 док. 38 арк.

Спр. № . Матеріали XIII З’їзду ЦПУЕН. Різні документи: Машинопис, рукопис, циклостиль. 25.02.1974–19.04.1974. Бравншвайг, Ганновер, Гільдесгайм, Мюнхен. 14 док. 32 арк.

Спр. № . Матеріали XIII З’їзду ЦПУЕН. Листи: Машинопис, рукопис. 22.03.1974–3.05.1974. Білефельд, Гамбурґ, Дорнштадт, Дюссельдорф, Ессен, Лондон, Мангайм, Мюнхен, Нюрнберґ, Порц-Вестгофен, Регенсбурґ. 16 док. 40 арк.
Спр. № . Матеріали XV З’їзду ЦПУН. Протоколи: Машинопис. 7.03.1986–12.05.1983. Мюнхен. 5 док. 32 арк.

Спр. № . Матеріали XV З’їзду ЦПУН. Звіти: Машинопис. 2.04.1983. Мюнхен. 2 док. 44 арк.

Спр. № . Матеріали XV З’їзду ЦПУН. Різні документи: Машинопис. 10.02.1983–2.04.1983. Мюнхен. 18 док. 48 арк.

Спр. № . Матеріали XV З’їзду ЦПУН. Листи: Машинопис. 15.03.1983–7.06.1984. Гамбурґ, Лондон, Ляндсґут, Мюнхен, Нюрнберґ, . 14 док. 15 арк.
Спр. № . Матеріали XVI З’їзду ЦПУН. Протоколи: Машинопис. 7.03.1986–6.05.1989. Мюнхен. 4 док. 41 арк.

Спр. № . Матеріали XVI З’їзду ЦПУН. Звіти: Машинопис. 22.03.1983–5.05.1989. Мюнхен. 7 док. 68 арк.

Спр. № . Матеріали XVI З’їзду ЦПУН. Різні документи: Машинопис, рукопис. 6.06.1989. Мюнхен. 16 док. 40 арк.

Спр. № . Матеріали XVI З’їзду ЦПУН. Листи: Машинопис, рукопис. 6.03.1987–23.05.1989. Ганновер, Ессен, Мюнхен. 8 док. 9 арк.
Спр. № . Матеріали XVII З’їзду ЦПУН. Протоколи: Машинопис, рукопис. 1992. Мюнхен. 6 док. 42 арк.

Спр. № . Матеріали XVII З’їзду ЦПУН. Звіти: Машинопис. 1992. Мюнхен. 5 док. 24 арк.

Спр. № . Матеріали XVII З’їзду ЦПУН. Обіжники: Машинопис. 1991–21.12.1992. Мюнхен. 13 док. 34 арк.

Спр. № . Матеріали XVII З’їзду ЦПУН. Різні документи: Машинопис, Рукопис. 1992. Мюнхен. 13 док. 27 арк.

Спр. № . Матеріали XVII З’їзду ЦПУН. Листии: Машинопис, рукопис. 22.01.1992–27.11.1992. Бухарест, Ессен, Інґольштадт. Мюнхен, Новий Ульм. 27 док. 33 арк.

Спр. № . Матеріали XVII З’їзду ЦПУН. Інформації: Машинопис. 1992. Мюнхен. 18 док. 49 арк.
Спр. № . Матеріали XVIII З’їзду ЦПУН. Протоколи: Машинопис. 21.10.1995–5.11.1995. Мюнхен. 3 док. 8 арк.

Спр. № . Матеріали XVIII З’їзду ЦПУН. Звіти: Машинопис. 28.09.1995–28.11.1995. Мюнхен. 3 док. 15 арк.

Спр. № . Матеріали XVIII З’їзду ЦПУН. Листи: Машинопис. 14.09.1995–29.12.1995. Ганновер, Мюнхен. 14 док. 20 арк.

Спр. № . Матеріали XVIII З’їзду ЦПУН. Привітання: Машинопис. 4.10.1995–6.11.1998. Бонн, Брюсель, Варшава, Лондон, Мюнхен. 9 док. 10 арк.

Спр. № . Матеріали XVIII З’їзду ЦПУН. Делегати: Машинопис. 1995. Мюнхен. 11 док. 19 арк.

Спр. № . Матеріали XVIII З’їзду ЦПУН. Обіжники. Інформаційні документи: Машинопис. 1995. Мюнхен. 7 док. 35 арк.

Спр. № . Матеріали XVIII З’їзду ЦПУН. Різні документи: Машинопис. 1995. Мюнхен. 10 док. 17 арк.
Спр. № . Матеріали XIX З’їзду ЦПУН. Протоколи: Машинопис. 11.10.1998–3.11.1998. Мюнхен. 8 док. 20 арк.

Спр. № . Матеріали XIX З’їзду ЦПУН. Звіти: Машинопис. 6.11.1998–30.12.1998. Мюнхен. 9 док. 24 арк.

Спр. № . Матеріали XIX З’їзду ЦПУН. Делегати: Машинопис. 20.10.1998–6.02.1999. Мюнхен. 15 док. 24 арк.

Спр. № . Матеріали XIX З’їзду ЦПУН. Привітання: Машинопис. 18.10.1998–7.11.1998. Берлін, Брюссель, Бухарест, Дюссельдорф, Кошиці, Лондон, Любек, Мюнхен, Париж, Прага, Реґенсбурґ, Таллін, Фрайзінґ. 17 док. 26 арк.

Спр. № . Матеріали XIX З’їзду ЦПУН. Повідомлення: Машинопис. 6.09.1998–6.02.1999. Мюнхен. 11 док. 33 арк.

Спр. № . Матеріали XIX З’їзду ЦПУН. Контрольна Комісія: Машинопис. 31.07.1998–5.02.1999. Мюнхен. 21 док. 59 арк.

Спр. № . Матеріали XIX З’їзду ЦПУН. Різні документи: Машинопис. 2.11.1998–26.01.1999. Мюнхен. 8 док. 26 арк.
Спр. № . Матеріали XX З’їзду ЦПУН. Протоколи, звіти: Машинопис. 17.10.2001–28.10.2001. Мюнхен. 4 док. 31 арк.

Спр. № . Матеріали XX З’їзду ЦПУН. Делегати: Машинопис. 1.09.2001–16.10.2001. Гамбурґ, Ганновер, Дуйзбурґ, Ессен, Інґольштадт, Ляндсґут. 12 док. 12 арк.

Спр. № . Матеріали XX З’їзду ЦПУН. Повідомлення: Машинопис. 23.05.2001–4.12.2001. Мюнхен. 2 док. 4 арк.

Спр. № . Матеріали XX З’їзду ЦПУН. Листи: Машинопис. 11.12.2000–18.10.2001. Дюссельдорф, Любек, Мюнхен. 8 док. 24 арк.

Спр. № . Матеріали XX З’їзду ЦПУН. Різні документи: Машинопис. Б. д. Мюнхен. 1 док. 11 арк.
Спр. № . Матеріали XXI З’їзду ЦПУН. Протоколи: Машинопис. Б. д. 1 док. 7 арк.

Спр. № . Матеріали XXI З’їзду ЦПУН. Матеріали перевірки ЦПУЕН: Машинопис. 17.10.2001–1.06.2002. 9 док. 52 арк.

Спр. № . Матеріали XXI З’їзду ЦПУН. Повідомлення: Машинопис. 25.03.2002–7.09.2002. Мюнхен. 2 док. 11 арк.

Спр. № . Матеріали XXI З’їзду ЦПУН. Листи: Машинопис. 29.05.2002–11.06.2002. Ганновер, Мюнхен. 3 док. 9 арк.

Спр. № . Матеріали XXI З’їзду ЦПУН. Різні документи: Машинопис. 15.02.2002–15.07.2002. Гамбурґ, Інґольштадт, Мюнхен. 10 док. 12 арк.
Спр. № . Матеріали XXII З’їзду ЦПУН: Машинопис. 08.2004. 1 док. 1 арк.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка