Електронна поштаСкачати 192.67 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір192.67 Kb.
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

Національний центр підготовки Керівництву банків України

банківських працівників України Керівникам підрозділів

управління та підготовки

персоналу

Керівникам підрозділів

внутрішнього аудиту

№ 202/07-2008

29.09.2008
Національний центр підготовки банківських працівників України

(Ліцензія Міністерства Освіти України №363178 від 26.06.2007р.)
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА КУРСИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКЦІЇ

З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ,
що проводяться за програмою, рекомендованою

Національним банком України і складаються з циклу окремих семінарів

період проведення з 20 – 24 жовтня 2008р.
СТРУКТУРА КУРСУ:

20 жовтня, понеділок


ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ: СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В БАНКУ

(НА ПРИКЛАДІ ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»)
1. Позиція Банку на ринку за даними НБУ на 01 березня 2007р.

2. Служба внутрішнього аудиту – незалежна структура Банку:

2.1. Устав як відображення цілей та задач СВА

2.3. Функції та організаційна структура СВА

2.4. Забезпечення незалежності СВА

3. Етапи стандартного процесу аудиту:

3.1. Планування аудиту (критерії впливу на аудит, їх оцінка)

3.2. Проведення аудиту (AuditHandBook, збір інформації, Audit

Documentation Database)

3.3. Складання аудиторських звітів за допомогою Audit

Reporting Tool

3.4. Переваги системи Raiffeisen International Audit

Management System

3.5. Follow-up, як інструмент забезпечення виконання

аудиторських рекомендацій

3.6. Оцінка роботи аудиторів за допомогою управління

виконанням робіт (PM) та ключових показників діяльності

(KPI)


4. Проведення незалежної оцінки роботи внутрішнього аудита

(основні завдання та результати QAR).

5. Кроки до розвитку та вдосконалення інформаційних систем

служби, а також персоналу Служби внутрішнього аудиту


Лебединець Тетяна Леонідівна Головний аудитор ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Окремі питання внутрішнього аудиту інформаційних систем

1. АУДИТ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БАНКУ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Стратегія банку в сфері інформаційних технологій –запорука успіху бізнес стратегій банку. Мета і задачі стратегії, шляхи її реалізації.
2. АУДИТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ЗАГАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Засоби універсального контролю в середовище комп’ютерних систем. Види контролю. Розподіл повноважень та функцій користувачів.


3. АУДИТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ПРИКЛАДНИЙ КОНТРОЛЬ

Засоби та основні напрями прикладного контролю програмного забезпечення.


4. ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Аналіз ризиків банківської діяльності за умов недостатності або неефективності діючої системи внутрішнього контролю.


5. ЗЛОВЖИВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Взаємозв’язок розвитку інформаційних технологій з безпекою. Створення середовища контролю, як один із засобів попередження зловживань.


ШОПСЬКА Тетяна Петрівна - Начальник Управління внутрішнього аудиту Ощадбанку України, член Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів, Голова ревізійної комісії Інституту внутрішніх аудиторів України. Протягом тривалого часу співпрацювала в проекті Tacis по модулю “Внутрішній аудит”, “Операційні ризики банку”. Власні розробки: Модель ризиків банківської діяльності, методичні матеріали по проведенню внутрішнього аудиту окремих напрямків банківської діяльності; розроблена комплексна програма аудиту ефективності банківського менеджменту.
21 жовтня, вівторок
Аудит діяльності банку на картковому ринку
1. Загальні положення функціонування карткових платіжних систем.

1.1. Провідні міжнародні платіжні системи (МПС) світу та їх

карткові продукти

1.2. Концептуальні засади діяльності МПС

1.3. Структурно - функціональна модель карткового бізнесу

банку
2. Аудит організаційних аспектів карткового бізнесу банку.

2.1. Перевірка процесу набуття статусу членства у Міжнародних

платіжних системах (реєстрація договорів, отриманні

ліцензій на право користування брендами та здійснення

певних видів діяльності);

2.2. Оцінка конкурентної позиції банку на ринку платіжних

Карток;


2.3. Аналіз та оцінка виконання показників бізнес – плану, за

якими у банка наявні зобов’язання перед МПС щодо

розвитку карткового бізнесу;

2.4. Оцінка доцільності форми та обсягів гарантійне

забезпечення ризиків у МПС;

2.5. Оцінка організаційної структури карткового бізнесу та її

відповідність стратегічним намірам банку та вимогам МПС
3. Оцінка рівня технологічної оснащеності карткового бізнесу.

3.1. Функціональність процесингової системи та термінальної

мережі, обладнання для персоналізації платіжних карток,

бек-офіс карткової системи банку).

3.2. Дотримання вимог МПС щодо переходу на Чіп-технології.
4. Аналіз ефективності карткових проектів.

4.1. Оцінка окупності проектів з емісії платіжних карток;

4.2. Оцінка окупності банкоматного еквайрінгу;

4.3. Оцінка окупності торгового еквайрінгу;

4.4. Торговий еквайрінг в контексті останніх вимог чинного

законодавства;

4.5. Аналіз якості роботи термінальної мережі банку.
5. Дотримання вимог валютного законодавства за операціями з

платіжними картками.


6. Перевірка порядку організації та введення бухгалтерського

обліку операцій з платіжними картками. Розгляд проблемних

питань щодо оподаткування.
7. Організація та заходи по забезпеченню безпеки карткового

бізнесу.


7.1. Організація технологічного процесу. Розмежування

функцій;


7.2. Ефективність системи лімітування операцій;

7.3. Оцінка на відповідність вимог чинного законодавства та

правил МПС в частині моніторингу операцій з платіжними

картками;

7.4. Типи ризиків карткового бізнесу та заходи по їх

оптимізації;

7.5. Основні елементи системи внутрішнього контролю у сфері

карткового бізнесу.


ПОЛІЩУК Світлана Петрівна - Начальник Управління розрахунків банківськими картками Ощадного банку України
ПЕРЕВІРКА ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

1. Вимоги до відображення в обліку операцій з основними засобами

та нематеріальними активами.

2. Порядок визнання та класифікація основних засобів.

3. Порядок визнання та класифікація нематеріальних активів.

4. Вимоги до обліку інвестиційної нерухомості.

5. Вимоги до обліку необоротних активів, утримуваних для

продажу.


6. Амортизація необоротних активів банку.

7. Порядок обліку поліпшення необоротних активів та витрат на їх

утримання.

8. Переоцінка необоротних активів.

9. Зменшення корисності необоротних активів.
ЗНАЧКОВА Ольга Ярославна – заступник головного бухгалтера АКБ «Укрсоцбанк», к.ек.н.
22 жовтня, середа
АУДИТ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Аудит депозитів юридичних осіб.

1.1. Договір. Правильність оформлення договору.

1.2. Повнота комплектації депозитної справи.

1.3. Відповідність тарифам і правильність нарахування

відсотків.

1.4. Питання, пов'язані з рухом по депозитному рахунку.

2. Аудит депозитів фізичних осіб.

2.1. Договір. Правильність оформлення договору;

2.2. Повнота комплектації депозитної справи;

2.3. Правильність ідентифікації клієнта;

2.4. Довіреність. Питання, пов'язані з управлінням депозитним

рахунком за дорученням;

2.5. Відповідність тарифам і правильність нарахування

відсотків;

2.6. Питання особливих умов при поповненні внеску, вилученні

частини внеску і дострокового його розірвання. Процентна

ставка та її зміни.

3. Аудит операцій з депозитними сертифікатами

3.1. Договір. Правильність оформлення договору;

3.2. Повнота комплектації депозитної справи;

3.3. Правильність ідентифікації клієнта;

3.4. Моніторинг операцій з депозитними сертифікатами;

3.5. Дострокове розірвання договору по депозитному

сертифікату.

4. Тарифи і нарахування відсотків.

4.1. Затверджені банком тарифи;

4.2. Особливі умови для окремих клієнтів;

4.3. Зміна тарифів. Оформлення зміни тарифів;

4.4. Актуарний метод нарахування відсотків;

4.5. Нестандартні тарифи. Ризики в діяльності банку.

5. Бухгалтерський облік депозитних операцій.

5.1. Правильність бухгалтерського обліку;

5.2. Правильність математичного розрахунку. Методи

нарахування відсотків;

5.3. Перерахунок відсотків при зміні умов депозитного

Договору;

5.4. Ефективна процентна ставка.

6. Ефективність депозитних операцій та оцінка ризиків.

6.1. Середня процентна ставка по депозитах і процентна маржа

по депозитних операціях.

6.2. Оцінка рисок в діяльності банку при проведенні

депозитних операцій.

7. Фонд гарантування внесків фізичних осіб. Правильність

нарахування і перерахування внесків до Фонду гарантування

внесків фізичних осіб.

8. Питання і практичні ситуації, що виникають в процесі

проведення аудиту депозитних операцій.
Анкудович Ігор Григорович – Начальник Служби внутрішнього аудиту ВАТ «Іноваційно-промисловий банк»

АУДИТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

1. Поняття фінансового моніторингу.

2. Система фінансового моніторингу як відповідь на

“відмиванням” доходів, отриманих злочинним шляхом.

3. Огляд національного та міжнародного законодавства щодо

здійснення фінансового моніторингу.

4. Система фінансового моніторингу України.

5. Організація та здійснення процесу фінансового моніторингу у

банку.

6. Технологія взаємодії банку із Державним комітетом фінансового

моніторингу.

7. Застосування інформаційних систем для здійснення фінансового

моніторингу в банку.

8. Планування і виконання аудиторської перевірки

9. Ризики притаманні проведенню фінансового моніторингу в банку

10. Перевірки НБУ та інших органів державної влади

(повноваження, програми, строки, заходи)
ГОРІНОВ Олександр Сергійович – Директор управління операційних ризиків UniCredit Bank
23 жовтня, четвер
Внутрішній аудит банківських ризиків
1. Визначення та класифікація банківських ризиків відповідно до

документів Національного банку, Базельського комітету з

банківського нагляду, Міжнародних стандартів аудиту.

2. Аудит на відповідність та управлінський аудит - основні

складові аудиту банківських ризиків. Приклади відповідно до

конкретних типів ризиків.

3. Порядок взаємодії підрозділів внутрішнього аудиту та ризик-

менеджменту відповідно до принципів Базельського комітету

щодо удосконалення корпоративного управління в банках.

4. Особливості етапів проведення аудиту банківських ризиків:

планування, аудиторські процедури по суті, надання

рекомендацій, наступний контроль. Приклади.


ЖУЧКОВА Ірина Вікторівна – Генеральний директор АФ "Об'єднана аудиторська група", аудитор, МВА
Практика проведення аудиту кредитної діяльності
І. Мета проведення аудиту кредитної діяльності банку.

ІІ. Головні принципи (критерії) відбору кредитних справ до

перевірки (вибірка).

ІІІ. Програма аудиту:


1. Стан організації роботи з питань кредитної діяльності. Оцінка

стану внутрішнього контролю:

- Рівень комплектації кредитного підрозділу, оцінка рівня

навантаження працівників, розподілу обов’язків.

- Наявність у філії кредитних комітетів (рад, комісій) та

організація їх роботи. Оцінка їх роботи.

- Стан нормативного забезпечення.

- Стан контролю за роботою працівників та підпорядкованих

підрозділів.

2. Стан усунення порушень та недоліків, виявлених попереднім

аудитом та перевірками зовнішніх контролюючих органів. Оцінка

стану внутрішнього контролю.

- Аналіз прийнятих керівництвом рішень та вжитих заходів по

встановлених попередніми перевірками порушеннях

- Стан контролю по питаннях, за якими були встановлені

порушення та їх адекватність суттєвості порушень

3. Перевірка та оцінка діючого порядку аналізу матеріалів на

видачу кредитів. Оцінка стану внутрішнього контролю.

- Порядок оцінки фінансового стану та кредитоспроможності

позичальника

- Дотримання кредитними органами повноважень

- Обгрунтованість прийнятих рішень щодо видачі кредиту

4. Оцінка порядку видачі кредитів, прийняття забезпечення за

наданими кредитами. Стан внутрішнього контролю.

- Відповідність укладених договорів типовим формам

- Відповідність умов договорів прийнятим рішенням

- Перевірка порядку оцінки та оформлення забезпечення

- Перевірка діючого порядку та стану внутрішнього контролю за

обліком та зберіганням оригіналів договорів за кредитними

операціями

5. Порядок супроводження кредитів (кредитний моніторинг). Оцінка

стану внутрішнього контролю

- Стан дотримання умов договорів

- Перевірка цільового використання кредитних коштів, стану та

умов збереження заставленого майна

- Відображення заборгованості за наданими кредитами та

застави на відповідних балансових рахунках

- Обгрунтованість прийнятих рішень щодо пролонгації кредитів.

- Оцінка дій у разі погіршення фінансового стану

позичальника

- Перевірка правильності формування резерву для відшкодування

можливих втрат за кредитними операціями, стан внутрішнього

контролю

6. Перевірка роботи по погашенню прострочених боргів. Оцінка дій

керівництва та стану внутрішнього контролю:

- Повнота дій та своєчасність реагування. Ефективність

проведення роботи по погашенню прострочених боргів, у т.ч.

щодо претензійно-позовної роботи

- Стан визначення потенційно проблемних кредитів, наявність

фактів погашення проблемної заборгованості за рахунок

видачі нових кредитів

- Оцінка роботи та рівня взаємодії між підрозділами Банку при

проведенні заходів по стягненню прострочених боргів.

7. Стан бухгалтерського обліку кредитних операцій. Оцінка

звітності щодо її достовірності та порядку формування

(складання). Оцінка стану внутрішнього контролю.


ЦАРЕНКО Валерій Петрович - начальник служби внутрішнього аудиту ВАТ “СВЕДБАНК”
24 жовтня, п‘ятниця
Аудит системи захисту банківської таємниці
1. Поняття, правові ознаки та види інформації у банківський

установі. Структурування інформаційних ресурсів.

2. Інформація з обмеженим доступом та таємна інформація, що

зберігаються та використовуються у банківській установі.

Поняття та види інформації з обмеженим доступом.

- Поняття та види таємної інформації.

- Інформація про особу, як різновид інформації з обмеженим

доступом.

- Комерційна та державна таємниця у банківський установі.

Вимоги щодо зберігання та використання.

- Поняття банківської таємниці.

3. Вимоги міжнародного та українського законодавства щодо

захисту банківської таємниці.

4. Огляд вимог «Правил зберігання, захисту, використання та

розкриття банківської таємниці», затверджених Постановою

Правління НБУ № 267, від 14.07.2006.

5. Внутрішньобанківська система захисту банківської таємниці.

6. Класифікація інформації та застосування грифів обмеження

доступу до інформації.

7. Визначення відповідальних за захист банківської таємниці

осіб.

8. Визначення і застосування засобів захисту банківськоїтаємниці:

- Юридичні засоби захисту банківської таємниці;

- Технічні засоби захисту банківської таємниці;

- Технологічні засоби захисту банківської таємниці;

- Організаційні засоби захисту банківської таємниці.

9. Особливості надання інформації з обмеженим доступом та

таємної інформації контролюючим органам.

10. Порядок і умови проведення перевірок банківських установ

контролюючими органами.

11. Неправомірне розкриття банківської таємниці як різновид

операційного ризику (Базель II).

12. Захист банківської таємниці як система керування ризиками

(операційний, репутаційний, юридичний, концентраційний,

фінансовий).

13. Юридична відповідальність за неправомірне розкриття

банківської таємниці.

14. Проведення аудиту системи захисту банківської таємниці.
ГОРІНОВ Олександр Сергійович – Директор управління операційних ризиків UniCredit Bank
Роль внутрішнього аудиту в удосконаленні внутрішнього контролю та управлінні ризиками
1. Законодавче та нормативне регулювання внутрішнього аудиту та

систем ризик-менеджменту в банківській діяльності України.

Стан внутрішнього аудиту сьогодні в Україні.

2. Оцінка якості внутрішнього аудиту. Основні недоліки

організації та роботи внутрішнього аудиту.

3. Внутрішній аудит та система боротьби з шахрайством. Види

шахрайства. Фактори здійснення шахрайства.

4. Оцінка системи ризик орієнтованого внутрішнього контролю.

Процес оцінки ризику контролю. Оцінка системи ризик-

менеджменту.

5. Практичні поради з організації роботи внутрішніх аудиторів в

умовах недостатньої штатної чисельності.


ШПАКОВСЬКА Тетяна Леонідівна - Доцент Національного центру обліку та аудиту Державної Академії статистики, обліку та аудиту. Генеральний директор Аудиторської фірми "Блискор". Член Аудиторської Палати Київського регіонального відділення. Директор Всеукраїнського інституту внутрішніх аудиторів.
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Можлива як участь в цілому курсі, так і участь в окремих семінарах (днях). В залежності від того, скільки семінарів Ви захочете відвідати, їх вартість з урахуванням знижок буде наступною:

Вартість без Знижка Вартість з урахуванням

Урахування знижки знижки

1 день 1380 грн (ПДВ 230) грн (ПДВ )

2 дні 2760 грн (ПДВ 460) 10% 2484 грн (ПДВ 414)

3 дні 4140 грн (ПДВ 690) 15% 3519 грн (ПДВ 586,5)

4 дні 5520 грн (ПДВ 920) 20% 4416 грн (ПДВ 736)

5 днів 6900 грн (ПДВ 1150) 25% 5175 грн (ПДВ 862,5)

УВАГА! За умови реєстрації та оплати до 14 жовтня 2008р. Ви автоматично отримуєте знижку 5%. За умови участі двох і більше учасників від одного банку, ви отримуєте ДОДАТКОВУ ЗНИЖКУ 10%. Знижки сумуються

У вартість навчання включені витрати на фуршетно-буфетне обслуговування в перервах між заняттями, обіди і вартість методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів.
УЧАСНИКИ КУРСУ ОТРИМУЮТЬ СВІДОЦТВО ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Іногороднім учасникам семінару за попередніми замовленнями бронюються місця у готелі (оплата проживання не входить у вартість навчання).
ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВЯЗКОВА
Якщо ви хочете підчас семінару отримати відповіді на свої запитання, надішліть їх нам попередньо факсом або електронною поштою.
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НЦПБПУ:

НЦПБПУ є платником податку на прибуток на загальних підставах, р/р № 2600100938 у ВАТ “СЕБ БАНК”, м.Київ, МФО 300175, код ЄДРПОУ 22911699.


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).

Початок реєстрації – 9.30. Початок занять о 10.00.

ПРИ СОБІ НЕОБХІДНО МАТИ КОПІЮ ПЛАТІЖНОГО ДОРУЧЕННЯ ТА КОПІЮ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ


Ви завжди можете отримати більш детальну інформацію про навчальні заходи, які проводяться Центром, на нашому веб-сайті www.nctbpu.org.ua
Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18

(044) 253 07 02

(044) 502 61 91

(044) 502 86 53

(044) 253 24 56

(044) 253 04 57

(044) 253 84 89

Факс/автовідповідач (044) 253 02 33
e-mail: center@nctbpu.org.ua

NBU-mail: UOQC


Олександр Геєць,

Директор


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка