Екзаменаційний банк тестових завдань Крок 2 Стоматологія Медичний профіль – хірургічна стоматологіяСторінка1/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір4.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Екзаменаційний банк тестових завдань Крок 2 Стоматологія

Медичний профіль – хірургічна стоматологія

12 Хвора 42 років скаржиться на поганий загальний стан. Температура тіла $41^0С$, відмічається блювота, тошнота, задишка. На обличчі виражене почервоніння шкіри з чіткими у вигляді язиків полум"я . Піднижньощелепові лімфатичні вузли збільшені. Поставте діагноз.

A. *Рожа (бешиха).

B. Стрептодермія

C. Флебіт лицевої вени.

D. Вовчук шкіри

E. Сибірська язва.

70 Хворий звернувся зі скаргами на біль та важкість у правій половині обличчя, виділення слизу із носа. Під час огляду встановлено: набряк правої щоки, зруйнований 16 зуб. Перкусія його різко болюча. На Ro-грамі виявляється затемнення правої гайморової пазухи. Якому захворюванню відповідає такий клінічний перебіг?

A. * Гострий одонтогенний гайморит зправа

B. Гострий ріногенний гайморит зправа

C. Хронічний одонтогенний гайморит.

D. Кіста правої верхньощелепної пазухи.

E. Гострий етмоідіт.

71 Чоловік 35 років, звернувся до лікаря стоматологу з приводу видалення 26 зубу. Під час проведення туберальної анестезії з"явилося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкриття рота. Чим обумовлений такий стан?

A. * Травмою судин.

B. Травмою м'язів під час проведення анестезії.

C. Травмою нервових стовбурів

D. Нестерпністю хворим анестетіку.

E. Анафілактичним шоком

72 У чоловіка 30 років на шкірі крил носа з`явился набряк і гіперемія, які розповсюдилися до шкіри верхньої губи і щоки. Під час обстеження виявлена тріщина по нижньо-зовнішньому краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, червоно-синючного кольору, малюнок згладжений, температура місцево підвищена. Ділянка ураження має чіткі межі, неправильної форми. Встановіть діагноз.

A. *Рожисте запалення.

B. Актиномікоз шкіри.

C. Туберкульоз шкіри.

D. Рак шкіри.

E. Тромбофлебіт лицевої вени.

73 Хворий скаржиться на біль та припухлість у піднижньощелепній ділянці ліворуч, біль під час їжі. При огляді встановлено: рот відкриває вільно у повному обсязі, слизова оболонка під`язикового валику зліва гіперемійована, з вивідного протоку піднижньощелепної слинної залози виділяється гній. На Ro- грамі зліва в піднижньощелепній ділянці ліворуч виявляється тінь овальної форми. Встановіть попередній діагноз.

A. * Калькульозний сіалоаденіт.

B. Хронічний інтерстіціальний паротит.

C. Остеома нижней челюсти

D. Опухоль поднижнечелюстной железы

E. Острый поднижнечелюстной сиалоаденит

96 Больной 19 лет на протяжении трех дней жалуется на боль и отечность мягких тканей в области нижней челюсти слева, повышение температуры до 39, озноб. Объективно: Перкуссия 36 и рядом стоящих интактных З5 и 37 зубов резко болезненна. Слизистая оболочка альвеолярного отростка на уровне указанных зубов отечна, гиперемирована с обеих сторон. Положительный симптом Венсана. Определите предположительный диагноз.

A. *Острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

B. Одонтогенная флегмона левой поднижнечелюстной области

C. Обострившийся хронический периодонтит 36 зуба

D. Острый гнойный периостит нижней челюсти от З6

E. Хронический одонтогенный остеомиелит

99 Больной, 72 лет, обратился с жалобами на наличие опухолевидного образования на боковой поверхности носа, которое появилось 4 года назад. В последние месяцы стало заметно увеличиваться, образуются корки, после снятия которых образуется кровоточащая эрозия. Инфильтрация подлежащих тканей отсутствует. Каков предварительный

A. * Базальноклеточный рак

B. Папиллома

C. Плоскоклеточный ороговевающий рак

D. Плоскоклеточный неороговевающий рак

E. Кератоакантома

100 Больной, 35 лет, обратился с жалобами на наличие припухлости в области нижней челюсти, подвижность зубов, боль, которая беспокоит преимущественно по ночам. Опухоль заметил 2 месяца назад, неделю назад появилось онемение нижней губы. Объективно: опухоль неподвижна, плотной консистенции, слизистая оболочка над ней бледная. На рентгенограмме: видны участки уплотнения кости с нечеткими границами и наличие костных игл, расположенных перпендикулярно к поверхности челюсти. О каком заболевании можно думать?

A. * Саркома нижней челюсти

B. Рак нижней челюсти

C. Остеобластокластома нижней челюсти

D. Амелобластома

E. Обострение хронического остеомиелита

112 Хворий К., 30 років, звернувся у стомат. поліклініку з приводу видалення 36. З анамнезу виявлено, що пацієнт страждає гемофілією. Попередне видалення супроводжувалось довготривалою кровотечею. Яка тактика

A. *Провести втручання в стаціонарі з до і післяопераційною підготовкою.

B. Необхідна предопераційна підготовка в умовах поліклініки

C. Післяопераційне лікування не є необхідністю.

D. Провести видалення амбулаторно з подальшими рекомендаціями.

E. Провести видалення під наглядом гематолога в поліклініці

113 Хворий Д., 30 років звернувся в ООД зі скаргами на наявність новоутвору на нижній щелепі справа, рухомість зубів, інтенсивні болі. В анамнезі – два місяці тому травма, після чого з’явилась болюча припухлість, яка дуже швидко збільшувалась. Об’єктивно: асиметрия облича за рахунок припухлості нижньої щелепи справа. Пальпаторно пухлина не рухома, щільно-елестичної консистенції, проростає в навколишні тканини. На рентгенограмі дефект кісткової тканини неправильної форми з нерівними контурами. Поставте діагноз.

A. *Остеосаркома.

B. Остеома.

C. Фіброзна дисплазія.

D. Хондрома.

E. Рак нижньої щелепи.

114 Хворий В, скаржиться на біль в білявушній ділянці справа, припухлість, сухість в роті. Вважає себе хворим протягом 2 років. На основі гістологічного дослідження поставлено діагноз: плоскоклітинний рак правої білявушної залози. Який метод лікування данної патології дасть найкращі результати?

A. *Передопераційна телегамотерапія і радикальне видалення пухлини разом із залозою.

B. Телегамотерапія в ділянці пухлини та регіональних лімфовузлів

C. Радикальне видалення пухлини.

D. Введення цитостатиків в систему зовнішньоїсонної артерії

E. Симптоматична терапія.

115 Хворий Д., 15 років звернулась з скаргами на тупий ниючий біль в ділянці нижньої щелепи зліва, відчуття жару, рухомість інтактних зубів, деформація щелепи, загальна слабість, температура тіла до $39^0С$, лейкоцитоз, збільшене ШОЕ, збільшені регіонарні лімфатичні вузли. На рентгенограмі деструктивні зміни в ділянці тіла нижньої щелепи без періостальної реакції. З анамнезу встановлено, що дані симптоми виникали неодноразово. Який найбільш імовірний діагноз.

A. *Саркома Юінга.

B. Рак нижньої щелепи.

C. Остеоміеліт нижньої щелепи.

D. Періостит нижньої щелепи.

E. Актіномикоз нижньої щелепи.

116 Хворий С., 34 роки потрапив в автотранспортну пригоду. Свідомість не втрачав. Скарги на головну біль, головокружіння, загальну слабість тошноту. Через 12 годин після травми з’явився “симптом окулярів” який не виходить за границі кругового м’яза ока. Для якого перелому характерний данний симптом.

A. *Перелом кісток основи черепа.

B. Перелом верхньої щелепи Ле – Фор ІІ

C. Перелом кісток носа.

D. Двобічний перелом виличних кісток.

E. Перелом лобних кісток.

74 Женщина 37 лет жалуется на наличие свища в области пра_вой половине нижней челюсти со скудным кровянисто-гнойным отделяемым. При обследовании установлено, что свищ связан с телом нижней челюсти на уровне 45. Коронки 45 изменена в цвете, разрушена на 1/3. На рентгенограмме альвеолярного отростка на уровне верхушки корня 45 обнаружен очаг деструкции кости с неровными контурами. Какой диагноз можно предположить?

A. *Мигрирующая гранулема лица

B. Хронический одонтогенный остеомиелит нижней челюсти

C. Пиогенная гранулема лица

D. Нагноившаяся атерома щеки

E. Хронический надчелюстной лимфаденит

75 У больного 45 лет для устранения тотального дефекта носа выб_рана методика: радикальная ринопластика по Ф.М.Хитрову. Какое соотношение ширины к длине кожной ленты нужно соблю_дать при формировании круглого стебля В.П.Филатова на передне-боковой поверхности туловища?

A. * 1:2

B. 1:3

C. 1:4

D. 1:5

E. 1:6

76 Больная 66 лет жалуется на боль в левой околоушно - жевательной области, прогрессирующую асимметрию лица, которую заметила 2-3 месяца назад. Больная пониженного питания, бледна. Отмечается парез мимических мышц лица слева. Впереди мочки уха инфильтрат без четких границ, размером 4х5 см. Кожа над ним цианотичного цвета, напряжена, спаяна с подлежащими тканями. Из протока левой околоушной слюнной железы слюны получить не удалось. На обзорной рентгенограмме нижней челюсти нарушений структуры кости не отмечается. Укажите наиболее вероятный диагноз?

A. *Аденокарцинома

B. Актиномикоз левой околоушно-жевательной области

C. Псевдопаротит Герценберга

D. Смешанная опухоль левой околоушной слюнной железы

E. Обострившийся хронический паротит

77 Больной 54 лет обратился с жалобами на наличие отухолевидного образования в области нижней губы, которое появилось 1-1,5 месяца назад. Объективно: на красной кайме нижней губы справа опухолевидное образование округлой формы диаметром до 1 см. с валикообразными краями, приподнятыми над уровнем красной каймы. В центре образования - корочка бурого цвета, после удаления которой в центре образования отмечается воронкообразное углубление. Не кровоточит. Безболезненное. Регионарные лимфоузлы не увеличены. Укажите предположительный диагноз.

A. *Кератоакантома.

B. Рак нижней губы.

C. Папиллома нижней губы.

D. Фиброма нижней губы

E. Узелковый /бородавчатый/ предрак.

117 Хворий А., 42 роки звернувся до хірурга стоматолога зі скаргами на припухлість та іррадіюючу біль в підщелеповій слинній залозі справа, відчуття збільшення залози, яке з’являється під час прийому їжі. Обєктивно: підщелепова слинна залоза збільшена, болюча при пальпації, вивідний протік пальпується в вигляді тяжа. Слина з протока залози не виділяється. Для якого захворювання характерна дана симптоматика?

A. *Калькульозний сіалоаденіт.

B. Гострий сіалоаденіт.

C. Склерозуючий сіалоаденіт.

D. Кіста слинної залози.

E. Сіалоз.

118 Хворий С., звернувся до стоматолога після автокатастрофи із скаргами на біль в ділянці основи носа, носові кровотечі. Об’єктивно: ніс деформований. Пальпаторно відмічається болючість стінки носа, рухомість носових кісток. Носові ходи заповнені кров’яними згустками. Який можимо поставити попередній діагноз ?

A. *Перелом кісток носа.

B. Лефор І.

C. Лефор ІІ.

D. Лефор ІІІ.

E. Перелом скулової кістки.

119 Під час видалення кореня 38 зуба елеватором Леклюза лікар проштовхнув корінь у прищелепові м’які тканини. Корінь розташувався під слизовою оболонкою альвеолярної частини щелепи і чітко пропальповується пальцем. Якої тактики має дотримуватись лікар у даному випадку ?

A. * Подальші дії лікар має визначити тільки після рентгенологічного обстеження хворого.

B. Намагатися видалити корінь через комірку зуба.

C. Видалити корінь через підщелеповий оперативний доступ.

D. Розтин м’яких тканин над коренем та видалення кореня.

E. Залишити корінь в м’яких тканинах.

120 Хвора М., з’явилася на прийом через 2 дні після видалення 37 зуба. В ділянці комірки 37 зуба спостерігаються запальні явища (біль, набряк м’яких тканин, гіперемія слизової, збільшення та болючість регіонарних лімфовузлів) На рентгенограмі у бічній проекції відзначається наявність уламка кореня в комірці зуба, що видалявся. Коли показане оперативне втручання для видалення уламка кореня ?

A. *Через 7 – 10 днів коли стихнуть запальні явища.

B. Уламок видалити як умога швидше.

C. Непотрібне оперативне втручання, тому що уламок корення самовільно виштовхнеться грануляційною

D. Через 2 місяці коли навколо уламка значно атрофується кістка.

E. Провести атипове видалення кореня під загальним знеболенням.

121 Хворий С., 42 роки, звернувся із скаргами на тупий біль в правому СНЩС, головний біль, клацання в суглобі при рухах нижньої щелепи, погіршення слуху, шуму в ухах, біль в завушній ділянці. При об’єктивному обстеженні при пальпації привушної ділянки та в зовнішньому слуховому проході виникає біль. При відкриванні та закриванні рота визначається S – подібне відхилення нижньої щелепи, клацання. На рентгенограмі: асиметрія розміщення суглобової головки Визначте найбільш ймовірний діагноз.

A. *Синдром больової дисфункції скронево – нижньощелепового суглобу.

B. Артрозо-артрит

C. Гострий артрит СНЩС.

D. Артроз СНЩС.

E. Хронічний артрит.

122 У пораненого на полі бою виявлено нескрізну рану лівої щоки забруднену радіоактивними речьовинами. На рану накладена асептична пов’язка із індивідуального перев’язачного пакету, застосована знеболююча і антибактеріальна терапія. На якому етапі медичної евакуації слід замінити пов’язку?

A. *На кожному етапі евакуації.

B. На медичному пункті батальону.

C. На медичному пункті полку.

D. На окремому медичному батальоні.

E. Коли пов’язка в незадовільному стані.

123 Больной жалуется на наличие опухолевидного образования на коже лица в области подбородка. Какое обезболивание нужно провести при оперативном вмешательстве?

A. * Инфильтрационое

B. Мандибулярная анестезия

C. Ментальная анестезия

D. Аппликационная анестезия

E. Наркоз

124 Больной, 24 лет, жалуется незначительное ограничение открывания рта, боль при глотании. После клинического и рентгенологического обследования врач поставил диагноз: перикоронит 38, и принял решение об удалении зуба. Выберите соответствующую анестезию и инструментарий.

A. * Мандибулярная анестезия, прямой элеватор, щипцы, изогнутые по плоскости

B. Торусальная анестезия, прямой элеватор

C. Торусальная анестезия, прямой и угловой элеватор

D. Анестезия по Берше-Дубову, прямой элеватор

E. Мандибулярная анестезия, клювовидные щипцы с шипами на щечках

147 У девушки, 18 лет, во время лечения периодонтита 46 на рентгенограмме выявлено наличие тени округлой формы, по плотности приближающейся к плотности зуба, окруженной полоской просветления. Был поставлен диагноз: твердая одонтома. Определите план действий врача?

A. * Удаление опухоли при появлении функциональных или косметических нарушений

B. Экстренное удаление опухоли

C. Удаление опухоли в плановом порядке

D. Удаление опухоли с резекцией прилежащей кости

E. Наблюдение в динамике

148 Мужчина, 60 лет, обратился с жалобами на колющие боли у корня языка справа, появляющиеся во время приема пищи, особенно кислой. Объективно: припухлость в правой подчелюстной области. Пальпаторно определяется увеличенная плотная поднижнечелюстная слюнная железа. Устье выводного протока правой подчелюстной слюнной железы расширено, из него выделяется слизисто-гнойный секрет. Какой диагноз можно предположить?

A. * Слюннокаменная болезнь подчелюстной слюнной железы

B. Каклькулезный сиалоденит подъязычной слюнной железы

C. Острый гнойный лимфаденит

D. Острый сиалодохит

E. Аденофлегмона правой подчелюстной области

166 Больной, 49 лет, обратился с жалобами на постоянную боль в области нижней челюсти, иррадиирующую в ухо, припухлость мягких тканей, повышение температуры тела до 39,0. Объективно: припухлость в подчелюстной области, кожа в цвете не изменена. Слизистая альвеолярного отростка в области 45, 46 зубов гиперемирована и отечна с оральной и вестибулярной стороны. Коронки 45, 46 разрушены полностью, пожвижны. Симптом Венсана. Поставьте диагноз?

A. * Острый остеомиелит нижней челюсти

B. Флегмона подчелюстной области

C. Обострение хронического остеомиелита нижней челюсти

D. Острый серозный периостит нижней челюсти

E. Острый гнойный периостит нижней челюсти

174 Яке лікування треба провести при клінічній стадії раку язика T3N1M0

A. *Комбіноване

B. Хірургічне лікування

C. Хіміотерапія

D. Променева терапія

E. Імунотерапія

175 Назвіть механізм виникнення стенотичної асфіксії.

A. *Постравматичний набряк верхніх дихальних шляхів

B. Попадання в бронхи крові, блювотних мас

C. Зміщення дозаду кореня язика

D. Поранення м’якого піднебіння

E. Обтурація верхніх дихальних шляхів кров’яним згустками

176 Що відноситься до тимчасової іммобілізації відламків нижньої щелепи?

A. *Міжщелепове лігатурне зв’язування зубів

B. Гладка шина-скоба

C. Стрічкова шина Васильєва

D. Шина Гунінга-Порта

E. Шина Вебера

177 Яку анестезію необхідно виконати для видалення кореня 24 зуба

A. *Інфраорбітальну, палатинальну

B. Туберальну, палатинальну

C. Центральну провідникову

D. Інфраорбітальну, інфільтраційну в перехідну згортку

E. Туберальну, інфраорбітальну

179 Які із постійних зубів не мають побічних антагоністів?

A. *Нижні медіальні різці та верхні зуби мудрості

B. Верхні 2, 3-ті моляри та верхні зуби мудрості

C. Нижні ікла та верхні 3-ті моляри

D. Верхні ікла та 3-ті молярі

E. Нижні зуби мудрості мудрості та медіальні різці

180 Яка правильна тактика лікування при проліферативних формах хронічного одонтогенного гаймориту?

A. *Видалення причинного зуба, радикальна гайморотомія

B. Видалення причинного зуба, антибіотикотерапія

C. Пункція верхньощелепової пазухи, промивання антисептиками

D. Видалення причинного зуба, пункція верхньощелепової пазухи

E. Видалення причинного зуба, фізіотерапія

181 Які клітини є характерними для актиномікозу при мікроскопічному дослідженні патологічних тканин?

A. *Ксантомні клітини

B. Гіганські клітини Пирогова-Лангханса

C. Онкоцитоподібні клітини

D. Повні (тучні) клітини

E. Зірчасті епітеліальні клітини

182 Яке із перерахованих захворювань найчастіше ускладнюється тромбофлебітом лицевих вен?

A. *Фурункул верхньої губи

B. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи

C. Гострий остеомієліт верхньої щелепи

D. Гострий гнійний гайморит

E. Флегмона крило-піднебінної ямки

183 До якої групи передракових станів належить ерозивна лейкоплакія?

A. *Факультативні передракові стани з більшою потенційною злоякісністю

B. Облігатні передракові стани

C. I стадія раку слизової оболонки

D. Факультативні передракові стани з меншою потенційною злоякісністю

E. Cancer in Situ

200 Хвора К. скаржиться на новоутворення в правій нижньощелепній ділянці, яке виникає під час їжі і супроводжується приступами гострого болю, болю при ковтанні. Через 2-3 години новоутворення поступово зменшується і зникає. На рентгенограмі дна порожнини рота є рентгенконтрасна тінь продовгуватої форми розміром 0,5 х 0,2 см, розташована паралельно тілу нижньої щелепи в проєкції 45 та 44 зубів. Поставте вірний діагноз.

A. *слинокам’яна хвороба

B. сіалоаденіт

C. аденома слинної залози

D. Набряк Квінке

E. лімфаденіт піднижньощелепної ділянки

201 Чоловік, 43 роки, звернувся до лікаря зі скаргами на болісне ковтання, обмежене відкривання рота. 3 дні тому почав боліти зруйнований 37 зуб, наступного дня з’явився біль при ковтанні, ще через день почалося обмеження відкривання рота. Об’єктивно : невелика припухлість в лівій підщелепній ділянці, м’яка. Пальпується збільшений лімфатичний вузел. Рот відкривається на 1,5 см. Спостерігається набряк лівої піднебінної дужки та бокової стінки глотки. 37 зуб зрйунований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкусія слабко болісна. Поставте діагноз:

A. *Одонтогенна навкологлоткова флегмона

B. Одонтогенна крило-щелепна флегмона

C. Одонтогенна підщелепна флегмона

D. Перитонзилярний абсцес

E. Гострий підщелепний лімфаденіт

202 Жінка, 40 років, звернулась зі скаргами на припухлість лівої підщелепної ділянки, яка з’явилась 3 дні тому, на підвищення температури тіла 37,4 С. Об’єктивно : в лівій підщелепній ділянці спостерігається набряк м’яких тканин, шкіра в кольорі не змінена. Пальпаторно відмічається вузел щільно-еластичної консистенції, малоболісний, рухливий, круглої форми с гладкою поверхнею, розмірами 2,0 x 1,5 см. Відкривання рота вільне, слизова оболонка порожнини рота без видимих змін, коронка 36 зуба зруйнована на 2/3 частини, перкусія болісна. Поставте

A. *Одонтогенний гострий серозний лімфаденіт підщелепної ділянки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка