Екологія спеціальність: екологія кваліфікаціяСкачати 146.93 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір146.93 Kb.
ЕКОЛОГІЯ

Спеціальність: ЕКОЛОГІЯ


Кваліфікація – 6.070800 бакалавр екології

Qualification – 6.070800 Bachelor of Environmental Science


Кваліфікація - 8.0702 магістр екології

Qualification – 8.0702 Master of Environmental Science


Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:


Біогеохімія

Biogeochemistry
Біохімія

Biochemistry
Вища математика. Основи математичного аналізу.

Higher Mathematics. Fundamentals of mathematical analysis.

Географія

Geography
Геоморфологія

Geomorphology
Екологічна хімія

Ecological Chemistry
Екологічне право

Environmental Law

Екологія людини

Human Ecology

Економіка природокористування

Economics of Natural Resources

Загальна біологія

General Biology
Загальна ботаніка

General Botany

Загальна генетика

General Genetics

Загальна геологія

General Geology

Загальна екологія

General Ecology

Загальна зоологія.

General Zoology

Загальна та неорганічна хімія

General and Inorganic Chemistry

Загальна фізика

General Physics
Інструментальні методи аналізу

Instrumental Methods of Analysis
Інформатика

Computer Science
Курсова робота.

Term Paper

Ландшафтна екологія

Landscape Ecology

Метеорологія і кліматологія

Meteorology and Climatology

Методи вимірювання параметрів довкілля

Environmental Measurements

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Methods of Dimension of Options of Environmental

Мікробіологія.

Microbiology

Моделювання та прогнозування стану довкілля

Environmental Modeling

Моніторинг навколишнього середовища

Environmental Monitoring

Моніторинг навколишнього середовища.

Environmental Monitoring

Нормування антропогенного навантаження на довкілля

Measuring of Human Impact on Ecosystems

Органічна хімія

Organic Chemistry
Основи геології з основами геоморфології

Fundamentals of Geology and Geomorphology

Основи грунтознавства

Fundamentals of Soil Science

Основи екологічного моніторингу

Principles of Ecological Monitoring

Основи інформатики.

Fundamentals of Computer Science

Основи кліматології

Fundamentals of Climatology

Основи природоохоронної діяльності

Introduction into Environmental Conservation and Recreation

Популяційна екологія

Ecology of Populations

Радіоекологія та радіобіологія

Радіоекологія з основами радіобіологіїRadioecology and Radiobiology
Управління природоохоронною діяльністю.

Environmental Management

Фізична та колоідна хімія

Physical and Colloid Chemistry

Хімія органічних сполук.

Organic Chemistry

Вибіркові навчальні дисципліни
Агроекологія

Agricultural Ecology

Аналітична хімія довкілля.

Environmental Analitic Chemistry

Антропогенне навантаження в екологічній системі

Human Impact on Ecological System

Біогеохімічні кругообіги
Біогеохімічні кругообіги.

Biogeochemist Circuit

Біофізика навколишнього середовища.

Environmental Biophysics

Геоінформаційні технології.

Geoinformation Technology

Геохімія техногенезу

Geochemistry of Techno-genesis

Екологічна біоіндикація
Екологічна біохімія.

Ecological Biochemistry

Екологічна генетика.

Ecological Genetics

Екологічна експертиза

Environmental Impact Assessment

Екологічна етика

Ecological Ethics

Екологічна політика

Основи екологічної політикиEcological Politics

Fundamentals of Environmental PolicyЕкологічна фізіологія

Ecological Physiology

Екологічні інформаційні технології.

Ecological Information Technology

Екологія водойм з основами гідробіології

Aquatic Ecology and Basics of Hydrobiology

Екологія людини

Ecology of Human Being

Екологія мікроорганізмів

Ecology of Microorganisms

Екологія моря з основами океанології

Ecology and Fundamentals of Oceanography

Екологія рослин

Ecology of Plants

Екологія тварин

Ecology of Animals

Заповідна справа

Protected Areas Management

Інформатика-1

Computer Science-1

Історія землі

Earth History
Квантова хімія

Quantum Chemistry

Метеорологія та кліматологія або наука про Землю

Meteorology and Climatology

Методика викладання екології

Teaching of Ecology
Моделювання екосистем

Ecosystems Modeling

Моніторинг важких металів.

Heavy Metals Monitoring

Навчально-науковий семінар з екології.

Study Scientific Seminar

Основи статистичного аналізу

Fundamentals of Statistical Analysis
Основи статистичного аналізу даних

Fundamentals of Statistical Data Analysis
Палеоекологія

Paleoecology
Практика природоохоронна, польова.

Environmental Practice

Промислова екологія

Industrial Ecology

Просторовий аналіз екосистем

Spatial Analysis of Ecosystems

Ресурси та охорона навколишнього середовища

Resources and Conservation
Саморганізація нерівноважних систем

Self-Organization in Chaotic Systems

Соціоекологія.

Socioecology

статистичний аналіз для прийняття рішень в екології

Statistical Analysis for Decission Making in Ecology

Сучасні проблеми екології

Current Problems in Ecology

Техноекологія

Technoecology

Управління природоохоронною діяльністю

Environmental Management

Урбоекологія

Urban EcologyПрактика

Дослідницька

Research Practice
Ознайомча.
Навчальна/Польова екологічна


Ecology in Practice: Laboratory Work/ Fieldwork

Педагогічна

Teaching Practice

МАГІСТЕРСЬКІ КУРСИ


Агроекологія

Agricultural Ecology

Англійська мова

English

Англійська мова-3

English-3

Біоми Землі.

/////////////////////////////////////////////////////////////

Геоботаніка.

Geobotany

Екологічна економіка

Environmental Economics

Екологічна епідеміологія

Environmental Epidemiolory

Екологічна етика

Environmental Ethics

Екологічна інженерія

Environmental Engineering

Екологічна конфліктологія.

Ecological Conflictology

Екологічна політика (практичні аспекти)

Environmental Policy-Making (Practical Aplication)

Екологічна політика (теоретичні аспекти)

Environmental Policy-Making (Theoretical Aspects)

Екологічна політика.

Ecological Policy

Екологічна хімія.

Ecological Chemistry

Екологічне законодавство України

Environmental Law in Ukraine

Екологічний аудит

Environmental Auditing

Екологічні інформаційні технології

Environmental Information Technologies

Екотоксикологія

Ecotoxicology

Загальна психологія

General Psychology

Математична екологія

Mathimatical Ecology

Математична екологія – 1

Mathematical Ecology I

Математична екологія – 2

Mathematical Ecology II

Математична екологія: моделювання.

Mathematical Ecology: modeling

Методи оцінки впливу на оточуюче середовище

Environmental Impact Assesment

Методи підтримки прийняття рішень в екологічній політиці

Decision Making Methods in Environmental Policy

Методика викладання екології

Teaching of Ecology

Методика наукових досліджень

Methods of Scientific Research

Міжнародне екологічне законодавство

International Environmental Law

Наукові основи природоохоронної діяльності

Scientific Foundations of Natural Recourses Conservation and Recreation

Наукові основи природоохоронної діяльності.

Scientific Fundamentals of Environmental Management

Науково-дослідний семінар

Research Seminar

Основи бізнесу.

Fundamentals of Business

Основи менеджменту

Fundamentals of Management

Основи протирадіаційного захисту.

Fundamentals of Radiation Safety

Охорона праці в галузі.

Protection of Labour Condition

Партнерство при вирішенні екологічних проблем

Collaborative Projects in Environmental Problems Solving

Педагогіка вищої освіти

Pedagogics of Postsecondary Education

Педагогічна практика

Pedagogical Internship

Практична радіоекологія з основами радіобіології.

Practical Radioecology with Fundamentals of Radiobiology

Проблеми екології

Problems of Ecology

Проблеми нормуваня антропогенного впливу на системи

Measuring of Human Impact on Ecosystems

Проектний цикл екологічних грантових програм.

Project Cycle of Ecological Grant Programs

Протирадіаційний захист

Radiation Protection

Профільна практика(екологічна).

Specialized Practice (ecological)

Статистичний аналіз для прийняття рішень в екології.

Statistical Analysis of Taking Decisions in Ecology

Сучасні проблеми екології людини

Current Problems of the Ecology of Human Being

Філософські проблеми екології

Philosophycal Aspects of Ecology

Хімія навколишнього середовища

Environmental Chemistry


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка