Екологічна складова діяльності компанії тов сп "нібулон"Скачати 129.24 Kb.
Дата конвертації25.06.2020
Розмір129.24 Kb.

РОЗДІЛ 5

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ТОВ СП "НІБУЛОН"


Сьогодні першочерговим завданням як держав, так і коме­рційних компаній, яке висувається на перший план, є вимоги до безпеки, оскільки нас­лідками катастроф і серйозних аварій на морському або річковому транспорті є людсь­кі жертви, екологічні проблеми, величезні матеріальні втрати (матеріальні збитки, на­приклад, у результаті морських аварій складають близько 540 мли $ на рік).

На сучасному етапі розвитку безпеки на водному транспорті постало питання ефек­тивного фінансового забезпечення заходів з безпеки та оптимізації витрат на їхнє впровадження. Забезпечити повний захист морського та річкового транспорту від актів незаконного втручання неможливо, але суттєво знизити або виключити ризик людсь­ких жертв та значних матеріальних збитків - реальне завдання за умови відповідності витрат на безпеку рівню загрози та дотримання виконання стандартизованого (норма­тивного) рівня з безпеки.

Стандартизований (нормативний) рівень забезпечення заходів з безпеки на водному транспорті визначений чинним законодавством України, рекомендованою практикою та стандартами міжнародної організації перевізників, іншими міжнародними ор­ганізаціями. Сучасна система безпеки на водному транспорті не достатньо ефективна, оскільки більшість підприємств морського та річкового транспорту мають незадовіль­ний рівень технічного оснащення для реалізації заходів забезпечення безпеки судно­плавства. Незважаючи на постійне збільшення обсягів фінансування, кількості нерента­бельних та збиткових підприємств морського та річкового транспорту. Належне функ­ціонування системи безпеки судноплавства підприємств морського та річкового транс­порту залежить від ефективної роботи економічного механізму її забезпечення.

Сьогодні «НІБУЛОН» є успішним прикладом екологічно свідомого бізнесу в Україні. Екологічна складова у будівництві річкових терміналів та елеваторних комплексів компанії, крім очевидних переваг з точки зору логістики та організації виробництва, позитивним чином позначається на стані довкілля. Підприємство виділяє значні фінансові ресурси на охорону навколишнього природного середовища. Більше 114 млн.грн протягом 2009-2013 років НІБУЛОНом витрачено на охорону навколишнього середовища та сплату екологічних платежів до бюджетів різних рівнів.

У своїй багатоплановій діяльності «НІБУЛОН» неухильно дотримується одного з ключових принципів успішного бізнесу-збереження навколишнього середовища, небайдужого ставлення до проблем захисту довкілля. Компанія втілює власний екологічний стандарт, ціллю якого є популяризація на власному прикладі екологічно безпечного та відповідального бізнесу.

Мета діяльності підприємства – випуск конкурентоспроможної продукції, яка відповідає вимогам ринку та є екологічно чистою та безпечною для вживання людиною, що можна досягти тільки на основі розвитку, модернізації виробництва і підвищення рівня його екологічної безпеки.

Всі новозбудовані об’єкти ТОВ СП «НІБУЛОН» пройшли державну екологічну експертизу, основна мета якої, заборонити реалізацію проектів, які становлять підвищену екологічну небезпеку. За цієї мети на підприємстві постійно досліджуються наявні виробничі процеси для оцінки їх впливу на природне середовище та впровадження  сучасних екологічно безпечних технологій.

Енергія. Компанія веде активний пошук новітніх енергозберігаючих та екологічних розробок у технологічному процесі сушіння зернових культур. На елеваторних комплексах та перевантажувальних терміналах широко використовуються зерносушарки компанії «MATHEWS» (США), а на трьох із них встановлено та випробувано шість зерносушарок фірми «Cimbria Unigrain» (Данія).

Зерносушарки компанії «MATHEWS» за рахунок оснащення регульованими газовими горілками забезпечують максимальний ККД згорання газу на всіх рівнях робочої температури, що дозволяє значно скоротити витрати газу на сушінні однієї тонни зерна. Економія газу дозволяє також зменшити викиди продуктів згоряння: по чадному газу в 7-8 раз, окислам азоту в 2 рази. Таким чином, енергозбереження має ще й суттєвий природоохоронний ефект.

З метою підвищення ефективності та екологічної безпеки процесів сушіння на зерносушарках інженерами компанії за участю вітчизняних науковців та виробників обладнання ведеться удосконалення та експериментальні дослідження.

Вода. Водоспоживання виробничих підрозділів компанії більшою мірою автономне - від свердловин. Всього підприємством експлуатується 45 свердловин. Враховуючи, що підземні води є корисними копалинами загальнодержавного значення компанія з 2010 року активно займається вивченням надр: отримано 9 дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислового вивчення підземних вод. На зазначені цілі протягом 2010-2013 років витрачено 1 млн 177 тис. 266,57 грн. Впроваджуються заходи щодо захисту підземних вод від забруднення, основні з них - облаштування зони суворого санітарного режиму з огородженням, озелененням та відсутністю будь-якої діяльності.

Водовідведення на підприємствах здійснюється у водойму або фільтрацією в ґрунт, тому до технології очистки стічних вод приділяється особлива увага. Виробничі стічні води, що вміщують хімічні домішки, відсутні, тому для очищення господарсько-побутових стічних вод застосовується метод повної біологічної очистки, який реалізовано в очисних спорудах блочно-модульного типу «Biotal». Дощові стічні води збираються з території мережею дощової каналізації у відстійник накопичувач, після якого пропускаються через сепаратор типу «Oleopator», виробництва Чехії, де виділяються ймовірні нафтопродукти.

З метою впровадження прогресивних технологій, що забезпечують захист водного середовища від забруднення, на філії «Новоодеська» апробована та показала високі результати технологія очистки стоків фірми «Потенціал-4» на очисних установках «БРАВО», в яких біологічний метод очистки дооснащений ультрафільтраційним біореактором мембранного типу виробництва «МITSUBISHI RAYON». Метод мембранної ультрафільтрації знайшов широке використання в Європі, а в Україні використаний вперше. Очисні установки «БРАВО» встановлені на п'яти підрозділах, що збудовані у 2011 та 2012 роках.

Удосконалюється не тільки технологія очистки господарсько-побутових стічних вод, а й очистка поверхневих вод (дощових, поталих, поливно-мийних), для цього апробовані очисні споруди «ФЛОКФІЛ» компанії «Потенціал-4». Новизна методу полягає у застосуванні біологічних методів очистки для дощових вод, що пов'язане з виробничою направленістю підприємства.

Процес очищення зворотних вод є безреагентним, для окислювання нафтопродуктів в дощових, поталих та поливно-мийних стічних водах використовується екологічно чистий, нетоксичний препарат - біосорбент «Еконадін». Названі фактори виробляють осад, утворений під час роботи очисних споруд, екологічно безпечним для довкілля, що дозволяє використовувати його для удобрювання зелених декоративних насаджень.

Задля ефективної роботи очисних споруд компанія здійснює фінансування робіт з сервісного їх обслуговування, що виконує на договірних засадах автор технології «Потенціал-4». З 2010 року по 2013 рік стаття витрат компанії на сервісне обслуговування очисних споруд склала 91,3 тис. грн. Ефективність очистки господарсько-побутових та дощових стічних вод дозволяє в подальшому використовувати їх для поливу газонів.

Компанія «НІБУЛОН» одна з перших підтримала Всеукраїнську акцію «СТОП ФОСФАТИ» та з 2012 року використовує у своїх господарських цілях виключно безфосфатні пральні порошки, що мають складові рослинного походження і є біологічно розкладними, а значить - нешкідливими для довкілля.

Враховуючи, що перевантажувальні термінали будуються на березі водних об'єктів, суворо дотримується водоохоронний режим, встановлений для прибережних захисних смуг.

При будівництві флоту компанії приділяється особлива увага екологічній складовій. Несамохідні судна річка- море типу «ИВІ.» мають люкові закриття трюмів, що передбачають їх повну герметичність, чим забезпечується збереження цілісності вантажу та перешкоджання попадання йогоу воду при будь-яких, навіть аварійних, ситуаціях. Буксири типу «МІВІЛ.ОМ» та плавучий кран «Святий Ми-колай» збудовані у відповідності з вимогами Міжнародної конвенції щодо запобігання забруднення моря із суден «МARPOL 73/78», на підставі чого Регістром судноплавства України видані Міжнародні свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою, стічними водами, сміттям, атмосфери. Технічні можливості плавучого крану «Святий Миколай» дозволяють мінімізувати вплив на атмосферне повітря та водне середовище процесів перевантаження сільськогосподарської сировини: виліт стріли дозволяє занурювати грейфер з вантажем у трюмний простір та розкривати його на висоті не більш 1 м над пайолом або поверхнею раніше завантаженого вантажу, а щільність щеплення щелеп грейферу та навішені в зоні проносу грейфера на обидва борти пологи - уникнути просипання вантажу у воду.

Днопоглиблювальні роботи завжди супроводжуються екологічним моніторингом, що на договірних засадах виконують Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України в іхтіологічній частині, Миколаївська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», ДУ «Інститут гігієни та медичноїекологіїім. О.М.Марзєєва НАМН України», хіміко-технологічна лабораторія компанії «НІБУЛОН»-в частині визначення змін якісних показників поверхневих вод, ґрунтів днопоглиблення на вміст важких металів, хлорорганічних пестицидів, радіологічне забруднення, а також їх поживної цінності. За результатами моніторингу впроваджуються компенсаційні заходи рибному господарству та вирішується подальше поводження з вийнятими при днопоглибленні ґрунтами. В період 2009-2013 років на моніторинг витрачено 101 100 грн.

Транспорт. Для перевезення зернокультур компанією «НІБУЛОН» придбано 30 крупнотоннажних вантажівок типу «MAN», виробництва Німеччини, та «DAF», виробництва Нідерландів, при роботі двигунів викиди токсичних речовин відповідають європейським нормам Євро-3. Хіміко-технолоігчна лабораторія компанії «НІБУЛОН» відповідно до галузі атестації на регулярній основі проводить вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів на відповідність вимогам чинних законодавчих актів України. Для зменшення впливу потоків автомобільного транспорту на навколишнє середовище передбачається використання маршрутів руху зерновозів, узгоджених з міськими органами влади.

Викиди та відходи. Закрита технологія транспортування зернових вантажів з подвійним укриттям: транспортерної стрічки – коробами; технологічного обладнання в закритих спорудах – галереях та робочій вежі. Закрита технологія вивантаження зерна – пости розвантаження автомобільного та залізничного транспорту – оснащені секційними воротами, чим забезпечується локалізація залпового викиду пилу.

Уловлення пилу зернового, що виділяється при технологічних процесах, пов’язаних з пересипанням зерна: розвантаження автомобільного та залізничного транспорту, транспортування транспортерами та норіями, очищення та відвантаження на автомобільний, залізничний та річковий транспорт. Забруднене пилом повітря відводиться від вузлів перевантажень по системам повітропроводів та перед викидом в атмосферу очищується на пилоочисному устаткуванні. Зазначені системи, які називаються «аспіраційними», автоматично зблоковані з технологічним обладнанням та включаються перед початком технологічного процесу.

Очищення запиленого повітря в пилоочисному устаткуванні вищого світового рівня:

- фільтри фірм «Simatek» та «Cimbria Unigrain», виробництва Данії;

- фільтри фірми «Schmidt-Seeger», виробництва Німеччини.

Дане устаткування настільки високоефективне, що дозволяє знизити концентрацію пилу з 6000 мг/куб. м на вході до 20 мг/куб. м на виході (норма 50 мг/куб. м в Україні).

Зменшення висоти падіння зернової продукції (аспіраційних відходів) за рахунок оснащення постів відвантаження телескопічними пристроями «Cimbria Moduflex», виробництва Данія, що дозволяє виключити пилоутворення при відвантаженні на автомобільний та залізничний транспорт. На елеваторних комплексах компанії встановлено 80 одиниць такого обладнання.

Одним з найбільш вагомих критеріїв вибору обладнання для відвантаження зернових вантажів на річковий та морський транспорт є мінімізація впливу процесів відвантаження на навколишнє середовище.

За цими критеріями обрано два типи пристроїв:

- суднонавантажувальна машина «Telestak», виробництва Великої Британії, оснащена телескопічним рукавом з пилозахисною відбортовкою (юбкою) на вихідному отворі. Конструкція дозволяє зерну вільно «витікати» на дно трюму або на раніше навантажений штабель, що забезпечує мінімальну висоту падіння зерна, а, відповідно, – відсутність викиду пилу із трюму. Встановлена на всіх річкових терміналах компанії;

- пристрої видачі зерна фірми «NEUERO Industrietechnik Melle» SL 700, виробництва Німеччини, з системою пилогасіння у складі:

а) системи аспірації, в якій відсмоктується від вантажу надлишок запиленого повітря, утвореного при пересипанні вантажу в пристрій видачі зерна, та перед викидом у атмосферне повітря очищується в рукавному фільтрі «NEUERO» AJN-202;

б) насадки пилогасіння на випускному отворі труби, де знижується швидкість зернового потоку перед випуском у трюм судна, відповідно зменшується кількість пилу, що виноситься з труби разом з потоком повітря.На підприємстві впроваджено європейський підхід щодо роздільного збирання виробничих відходів з метою подальшої передачі їх ліцензованим організаціям для утилізації або повторного використання. Місця збирання відходів відповідають санітарним та екологічним стандартам.

Безпечна утилізація. Компанія «НІБУЛОН» приєдналася до екологічної ініціативи щодо створення системи збору та утилізації відпрацьованих батарейок та акумуляторів. В рамках даної програми на багатьох підприємствах, у навчальних закладах та державних організаціях по всій Україні відкриваються пункти прийому відпрацьованих елементів - задля їх подальшого безпечного транспортування та утилізації. Програма передбачає також підвищення екологічної освіченості громадян та ознайомлення їх з екологічними нормами Європейського союзу.

«НІБУЛОН» приєднався до екологічної ініціативи, розмістивши на своїх підприємствах у м. Миколаєві спеціальні безпечні контейнери. У своєму бізнесі компанія постійно спирається на сучасні європейські «зелені» стандарти і технології, виділяє значні фінансові ресурси на охорону навколишнього природного середовища, впроваджує технології ощадного енергоспоживання, а також використання екологічнихприродо-, енерго- і матеріало мінімізації, переробки і знищення відходів, тощо. Екологічну культуру компанії створюють та підтримують зокрема і самі співробітники. Відтак участь у програмі стала логічним продовження екологічних ініціатив і прикладом відповідального бізнесу.

Вибір майданчика під будівництво елеваторів часто супроводжується науковим моніторингом на наявність Червонокнижних видів рослин і тварин, що виконувався науковцями Херсонського державного університету, Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Полтавської обласної організації Українського товариства охорони природи. В період 2009- 2013 років на моніторинг витрачено 31300 грн

Будівництво доріг, будівель, підприємств має супроводжуватися відповідним зростанням зелених насаджень з метою збереження стану довкілля.

Однією із форм реалізації екологічного стандарту компанії є компенсаційні заходи (зокрема насадження) у місцях будівництва елеваторів та терміналів. У період з 2009 по травень 2013 року підприємством було висаджено понад 23 тис. одиниць зелених насаджень на загальну суму майже 705, 2 тис. грн, з них в якості компенсаційних заходів з відтворення зелених насаджень замість знесениху процесі будівництва на територіїмісцевих громад у Полтавській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях висаджено понад 22 тис. дерев на суму більше 678 тис. грн.

У квітні 2013 року своє продовження отримала співпраця компанії із громадою смт Козацьке (Херсонська область), коли на території філії та всього селища було висаджено 840 молодих саджанців: акації, дуба, берези, черемшини, катальпи, ялівця, туї, сосни, шовковиці, каштана та ін. Молоді дерева стали основою майбутнього парку відпочинку у Козацькому, що закладений поблизу будівлі селищної ради. До своєрідного „суботника" окрім колективу філії, долучились працівники Козацької селищної ради, місцеві жителі та школярі. В майбутньому молоді дерева слугуватимуть навколишньому середовищу зеленими „легенями".

«НІБУЛОН» ініціює догляд молодого парку в с. Шостаково, що висаджений компанією в квітні 2012 року в якості компенсаційного заходу на виконання розпорядження Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

В зв'язку з тим, що у перший рік з моменту висадки приживлюваність посадкового матеріалу склала 3 276 шт., «НІБУЛОН» у жовтні 2013 року здійснило відновлення їх кількість до запроектованих обсягів - було здійснено висадку дворічних саджанців горіха чорного в кількості 8 912 шт. на загальну суму понад 112 тис. грн.

Протягом 2012-2013 років на дані цілі компанією сплачено ДП «Миколаївське лісове господарство» майже 354 тис. грн.

Відтак компанією систематично здійснюються компенсаційні заходи в акваторіях вантажних причалів філій, а екологічна складова у будівництві річкових терміналів та елеваторних комплексів позитивним чином позначається на стані довкілля.

У планах компанії реалізувати значимі для України проекти із днопоглиблення лімітуючих ділянок суднового ходу в Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах й поліпшення судноплавних умов водних шляхів р. Південний Буг від м. Вознесенськ до м. Миколаїв.

Висновок: Сьогодні «НІБУЛОН», показуючи приклад екологічно свідомого бізнесу, систематично виділяє значні фінансові ресурси на охорону навколишнього природного середовища.Екологічна політика підприємства спрямована на забезпечення ефективного використання та відтворення природних ресурсів (поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, ґрунтів та ін.), охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництв. Керівництво і персонал підприємства повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження технологій з мінімальним впливом на довкілля.

Компанія втілює власну стратегію екологічного добробуту, що популяризує екологічно безпечний та відповідальний бізнес та має на меті збереження навколишнього середовища й небайдуже ставлення до проблем захисту довкілля.Свою роботу компанія будує у відповідності до світових стандартів екологічної культури. Ця складова бізнесу є запорукою поваги та підтримки компанії з боку української громади.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка