Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1дф та реквізити сплати податку на доходи фізичних осібСторінка3/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4

132

Внески на обов'язкове страхування, інші, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пп. 165.1.5 ПКУ)

Сума доходу у вигляді внесків на обов'язкове страхування платника податку

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Не оподатковується

133

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом (пп. 165.1.6 ПКУ)

Сума доходу у вигляді єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Не оподатковується

134

Страхові внески до Накопичувального фонду, обов'язкові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління

Сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління (пп. 165.1.7 ПКУ)

Суми доходу у вигляді страхових внесків до Накопичувального фонду та обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Не оподатковується

135

Кошти, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації

Сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку (пп. 165.1.8 ПКУ)

Сума доходу у вигляді коштів, що належать платнику податку, які перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Не оподатковується

136

Майно, надане роботодавцем безоплатно або у тимчасове користування в межах закону

Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах (пп. 165.1.9 ПКУ)

Дохід у вигляді вартості безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, мийних і знешкоджувальних засобів, а також спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах.

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Не оподатковується

137

Грошове або майнове забезпечення військовослужбовців строкової служби

Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у т. ч. осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.10 ПКУ)

Сума доходу у вигляді грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою

Фінансова структура відповідного органу

Код бюджетної класифікації: 11010200

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

138

Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна

 

Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну), протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів (пп. 165.1.12 ПКУ)

Дохід у вигляді вартості товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ніж ціна придбання таких товарів

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
що уповноважені продавцем здійснювати гарантійне обслуговування (заміну).

• Продавець товарівНе оподатковується

139

Кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя

Кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.13 ПКУ)

Сума доходу у вигляді коштів або майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу

 

Не оподатковується

140

Аліменти

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.14 ПКУ)

Сума доходу у вигляді аліментів, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Не оподатковується

141

Компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою

Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (пп. 165.1.16 ПКУ)

Сума доходу у вигляді коштів, отриманих платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою, або вартості такої компенсації, отриманої у негрошовій формі;

Особа, що здійснює такі виплати

Не оподатковується 

142

Дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 ПКУ)

Сума доходу у вигляді нарахованих дивідендів на номінальну вартість яких збільшується статутний фонд емітента

Емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює нарахування (виплату) на користь платника податку таких дивідендів (пп. 170.5.1 ПКУ)

Не оподатковується

143

Допомога на лікування та медичне обслуговування

 

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (пп. 165.1.19 ПКУ)

Сума доходу у вигляді коштів або вартості майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

 Не оподатковується

144

Вартість безоплатно наданого вугілля

Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (пп. 165.1.20 ПКУ)

Сума доходу у вигляді вартості вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:
• працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;
• пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах – не менше ніж 10 років для чоловіків і не менш як 7 років 6 місяців для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами, – не менше ніж 15 років для чоловіків і не менш як 12 років 6 місяців для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках – не менш як 20 років для чоловіків і не менш як 15 років для жінок;
• інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» I, II, III ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, коли вони користувалися цим правом до настання інвалідності;
• сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника

Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) (пп. 14.1.222 ПКУ)

Не оподатковується

145

Вартість підготовки чи перепідготовки платника податку

Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 ПКУ)

Сума доходу у вигляді сплати роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за підготовку чи перепідготовку фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов'язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

146
 

Допомога на поховання

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (пп. 165.1.22 ПКУ)

Сума доходу у вигляді коштів або вартості майна (послуг), що надаються як допомога на поховання

• Благодійна організація;
Пенсійний фонд України;
• територіальне управління з питань праці та соціального захисту населення;
• фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України;
• професійна спілка;
• роботодавець померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у т. ч. перед виходом на пенсію)

 В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


147

Майно, що надається дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування

Вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації) (пп. 165.1.23 ПКУ)

Сума доходу отримана у вигляді вартості одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації)

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що надають таку допомогу

Не оподатковується

148

Доходи від продажу сільськогосподарської продукції

Доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) (пп. 165.1.24 ПКУ)

Сума доходу отримана платником податку від відчуження безпосередньо ним сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що закуповують сільськогосподарську продукцію

В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

149

Доходи від вторинної сировини та побутових відходів

Сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за винятком брухту чорних та дорогоцінних металів (пп. 165.1.25 ПКУ)

Сума доходу, отримана за здану (продану) платником податку вторинну сировину та побутові відходи

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи, що закуповують вторинну сировину

Не оподатковується 

150

Сума стипендії

Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту (пп. 165.1.26 ПКУ)

Сума доходу у вигляді стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ (у 2012 році – 1500 грн.). Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставками 15 % (17 %), визначеними п. 167.1 ПКУ

Навчальний заклад, що виплачує таку стипендію

В окремих випадках не оподатковується
Код бюджетної класифікації: 11010100

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (сплачується (перераховується) на території міста Києва)  

151

Страхові виплати за договором іншим, ніж ДСЖ або НПС

Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента іншого, ніж довгострокове страхування життя (у т. ч. страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення (пп. 165.1.27 ПКУ)

Сума доходу у вигляді страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у т. ч. страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:
• під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі: дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
• викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;
• в разі страхового випадку – факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);
• під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);
• під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати

Страховик – резидент – суб’єкт господарювання, що нараховує (виплачує) страхові виплати виконують функції податкового агента, в частині повідомлення органу ДПС

Не оподатковується

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка