Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1дф та реквізити сплати податку на доходи фізичних осібСторінка2/4
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4

117

Заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 – 1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно до пп. «в» пп. 174.2.1 та п. 174.6 ПКУ (пп. 164.2.10 та пп. 165.1.15 ПКУ)

Суми доходу у вигляді повернутих грошових заощаджень

Нотаріус (пп. 174.4 ПКУ)

Не оподатковується

118

Кошти на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у т. ч. надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (пп. 164.2.11 та пп. 165.1.11 ПКУ)

Сума коштів надміру витрачена та не повернута вчасно, отримана платником податку:
• на відрядження;
під звіт

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
що видали суму на відрядження або під звіт

Код бюджетної класифікації: 11010100

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

119

Виплати з фонду фінансування будівництва

Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 164.2.13, пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Доходи, що становлять позитивну різницю між сумою коштів, отриманих платником податку внаслідок його відмови від участі в фонді фінансування будівництва, та сумою коштів, внесених платником податку до такого фонду, крім випадків, коли платник податку одночасно передає кошти, отримані з фонду фінансування будівництва, в управління тому самому управителю у той самий або інший фонд фінансування будівництва

Особа, що здійснює таку виплату

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 


120

Неустойки, штрафи або пеня

Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 164.2.14 ПКУ)

Суми доходу, які платники податку отримали від податкового агента як відшкодування матеріальної шкоди або немайнової (моральної) шкоди за рішенням суду

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи,
що сплачують неустойки, штрафи або пені (відшкодовують шкоду)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 


121
 

Страхові виплати (ДСЖ)

Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Сума доходу, у вигляді страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій)

• Страховик – резидент, стосовно довічної пенсії чи викупної суми;
• адміністратор недержавних пенсійних фондів;
• банк, стосовно доходу платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління (пп. 170.8.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


122

Пенсійні виплати (НПЗ)

Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 та 170.8.3 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Сума доходу у вигляді пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення

Адміністратор недержавних пенсійних фондів (пп. 170.8.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

123
 

Виплати з пенсійних вкладів (ПВ)

Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених пп. 170.8.2 ПКУ (пп. 164.2.15 та пп. 165.1.28 ПКУ)

Сума доходу, у вигляді страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу

• Страховик – резидент, стосовно довічної пенсії чи викупної суми;
• адміністратор недержавних пенсійних фондів;
• банк, стосовно доходу платника податку – вкладника за договором пенсійного вкладу або учасника фонду банківського управління (пп. 170.8.1 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 


124

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь будь-якою особою – резидентом (крім роботодавця – резидента) (пп. 164.2.16 ПКУ, крім пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ)

Сума доходу у вигляді пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена:
– особою-резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами;
– одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 


125

Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. «в» пп. 164.2.16 ПКУ)

Сума доходу у вигляді пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена:
• роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 % нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського управління, але не більш як сума, визначена абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків (у 2012 році – 1500 грн.)

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

 


126

Додаткове благо

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) (пп. 164.2.17 ПКУ)

Сума доходу, отримана платником податку як додаткове благо у вигляді:
• вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання;
вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку;
• суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку;
• суми безповоротної фінансової допомоги;
• суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності;
• вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку

• Роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


127

Інші доходи

Інші доходи (пп. 164.2.18 та пп. 165.1.49 ПКУ)

Зазначаються суми доходу, які не знайшли відображення під відповідними ознаками звіту за ф. № 1ДФ

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

128

Соціальні виплати з відповідних бюджетів

Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (пп. 165.1.1 ПКУ)

Суми доходу у вигляді адресних виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у т. ч. (але не виключно):

• Фонди загальнообов’язкового державного страхування; 
• роботодавець – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво);
• самозайнята особа, яка використовує найману працю фізичних осіб (пп. 14.1.222 ПКУ)

Не оподатковується

• сума грошової допомоги, яка надається згідно із законом членам сімей військовослужбовців чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов'язків;

Фонд соціального захисту інвалідів

• сума державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами чи іншим майном, сума Нобелівської чи Абелівської премій;

Місцевий орган самоврядування

• сума коштів з Державного бюджету України дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України та Академії мистецтв України як щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена-кореспондента;

• сума допомоги, яка виплачується (надається) жертвам нацистських переслідувань або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також особам, які мають звання «Праведник Миру»;

• сума допомоги, яка виплачується (надається) особам, визнаним репресованими та/або реабілітованими згідно із законом, або їх спадкоємцям з бюджетів або інших джерел, визначених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

• сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати;

• сума грошової компенсації за витрату часу, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України, яку отримують фізичні особи за ведення записів та подання відомостей відповідно до програм державних вибіркових обстежень, що проводяться органами державної статистики;

• сума грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення;

• сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

129

Доходи від цінних паперів Мінфіну

Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном (пп. 165.1.2 ПКУ)

Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном

Особа, що нараховує (виплачує) такі проценти

Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)

130

Сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи

Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 165.1.3 ПКУ)

Сума доходу у вигляді відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи

• Юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ);
• самозайнята особа;
• представництво нерезидента – юридичної особи

Не оподатковується

131

Виплати творчими спілками та іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами

Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ПКУ, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (пп. 165.1.4 ПКУ)

Сума доходу у вигляді виплат чи відшкодувань що здійснюються з урахуванням п. 170.7 ПКУ:

 

В окремих випадках не оподатковується


Код бюджетної класифікації: 11010400

Призначення платежу: Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (сплачується (перераховується) на території міста Києва)


• творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом;

Професійна або творча спілка

• Товариством Червоного Хреста України на користь отримувачів благодійної допомоги відповідно до закону;

Товариство Червоного Хреста України

•іншими неприбутковими організаціями (крім кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ) та благодійними фондами України, статус яких визначається відповідно до закону, на користь отримувачів таких виплат, крім будь-яких виплат або відшкодувань членам керівних органів таких організацій або фондів та пов'язаним з ними фізичним особам;

Неприбуткова організація або благодійний фонд

• сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Фінансова установа
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка