Доповнення №1 до тематичного плану науково-дослідних робіт, які виконуються в межах основного робочого часу викладачів, на 2016 рікСкачати 350.32 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір350.32 Kb.
ТипПротокол засідання
3 ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЗНУ

_________________ М.О. Фролов

«­­­____» _____________ 2016 року


Доповнення № 1

до тематичного плану

науково-дослідних робіт, які виконуються в межах

основного робочого часу викладачів, на 2016 рік


з/п

Назва НДР, П.І.Б. наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання

Підстава для виконання

роботи

Термін виконання

Виконавці

Очікувані результати в поточному році

1

2

3

4

5

6

І ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

1.

Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком підприємств.

Державний реєстраційний номер

0116U004855

Лепьохін О.В., к.е.н., доц.Протокол засідання кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами

№ 7 від 23.02.16.2016

-

2020Лепьохін О.В.,

Ібрагімов Е.Е.,

Іващенко О.В.,

Клименко С.Є.,

Северина С.В.,

Бондар Ю.О.,

Бехтер Л.А.


Розробка рекомендацій та методологічних засад щодо застосування проектно-орієнтованого підходу до управління розвитком підприємств. Наукові публікації, участь у конференціях, методичні розробки.

2.

.


Теоретичні та методологічні засади управління фінансово-економічною безпекою на мікро- та макрорівнях.

Державний реєстраційний номер

0116U004854

Лепьохін О.В., к.е.н., доц.Протокол засідання кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами

№ 7 від 23.02.16.2016

-

2020Лепьохін О.В.,

Ібрагімов Е.Е.,

Іващенко О.В.,

Клименко С.Є.,

Северина С.В.,

Бондар Ю.О.,

Бехтер Л.А.


Наукове обґрунтування теоретичних та методологічних засад управління фінансово-економічною безпекою на мікро- та макрорівнях. Наукові публікації, участь у конференціях, методичні розробки.3.

Дискурс-аналіз сучасних соціальних комунікацій: парадигмальні, медіакритичні та медіаосвітні аспекти.

Державний реєстраційний номер

0116U004857

Семенець О.О., д.філол.н., проф.
Протокол засідання кафедри соціальних комунікацій

№ 8 від 18.02.16.2016

2020Семенець О.О.,

Абрамова І.Г.,

Баранецька А.Д.,

Іванюха Т.В.,

Пирогова Х.М.,

Полякова Г.О.,

Усманова О.В.,

Чернявська Л.В.,

магістранти, студенти бакалаврату.


Концепція викладання дисциплін «Парадигми культури в медійній комунікації», «Арт-дискурси фахової комунікації», «Медіакультура».

Підготовка навчальних програм дисциплін, методичні розробки.

Проведення Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі».

Участь у загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Наукові публікації у фахових виданнях України та за кордоном.


4.

Історична пам'ять у фольклорі та літературі.

Державний реєстраційний номер

0116U004844

Павленко І.Я., д.філол.н., проф.Протокол засідання кафедри російської філології

№ 5 від 10.12.15.2016

2019Павленко І.Я.,

Муравін О.В.,

Темна О.В.,

Козленко Н.В.,

Бережний В.А.,

Шерстякова К.О.

Робота над кандидатськими дисертаціями: «Динаміка функціонування анекдоту на межі XX – XXI століть» - Бережний В.А.

«Русская богатырская сказка XVIII- нач. XIX вв. и былина: проблема памяти жанра» - Щедрін І.Л. Участь у всеукраїнській конференції «Література та історія». Поповнення матеріалами електронного наукового видання «Фольклор Запоріжжя». Підготовка та друк статей у «Віснику ЗНУ: філологічні науки». Всеукраїнські «Запорізькі єврейські читання» - Запоріжжя – виступи викладачів і студентів; редагування збірки.

Керівництво науковою студентською групою «Історична пам'ять у фольклорі та літературі», підготовка виступів студентів на конференціях, участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт,

у конкурсі стипендіальної програми «Завтра-ua», конференції «Молода наука». Продовження роботи над циклом передач «Легенди Запоріжжя» на ТРК «Запоріжжя». Підготовка наукових статей для публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз.5.

"Література та історія".

Державний реєстраційний номер

0116U004859

Горбач Н.В., к.філол.н., доц.
Протокол засідання кафедри української літератури

№ 7 від 29.01.16.
2016

2020Бакаленко І.М., Костецька Л.О.,

Кравченко В.О., Проценко О.А.,

Слижук О.А.,

Хом'як Т.В.,

Шевченко В.Ф., аспіранти,

студенти.

Підготовка фахових публікацій з проблеми. Проведення всеукраїнської наукової конференції "Література та історія".

Робота студентського наукового гуртка.

Проведення студентських наукових читань, участь у наукових конференціях,

підготовка та захист студентських кваліфікаційних робіт. Захист кандидатських дисертацій.

Видання навчальних та навчально-методичних посібників, впровадження отриманих результатів у навчальний процес, удосконалення навчальних і робочих програм з курсів історії української літератури.


6.

"Поетика художнього твору".

Державний реєстраційний номер

0116U004861

Хом'як Т.В., к.філол.н., проф.
Протокол засідання кафедри української літератури

№ 7 від 29.01.16.
2016

2020Горбач Н.В.,

Бакаленко І.М.,

Костецька Л.О.,

Кравченко В.О.,

Проценко О.А.,

Слижук О.А.,

Шевченко В.Ф.,

аспіранти,

студенти.Підготовка фахових публікацій з проблеми, видання колективної монографії. Проведення наукових конференцій та читань. Робота студентського наукового гуртка.

Участь у наукових конференціях. Підготовка та захист студентських кваліфікаційних робіт. Захист кандидатських дисертацій.

Студентські публікації. Навчальні посібники, методичні розробки.

Впровадження отриманих результатів у навчальний процес, удосконалення навчальних і робочих програм з курсів історії української літератури.7.

"Сучасні технології навчання української мови і літератури".

Державний реєстраційний номер

0116U004860

Слижук О.А., к.пед.н., доц.
Протокол засідання кафедри української літератури

№ 7 від 29.01.16.
2016

2020Слижук О.А.,

Бакаленко І.М.,

аспіранти,

студенти.

Підготовка фахових публікацій з проблеми, проведення студентських наукових читань. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Підготовка та захист студентських кваліфікаційних робіт,

студентські публікації.

Видання навчальних та навчально-методичних посібників,

впровадження отриманих результатів у навчальний процес.


8.

Механізми вдосконалення процесу управління інвестиційно – інноваційним розвитком регіону.

Державний реєстраційний номер

0116U004852

Череп А.В., д.е.н., проф.Протокол засідання кафедри фінансів та кредиту

№ 7 від 24.02.16.
2016

-

2020Череп А.В.,

Бугай В.З.,

Линенко А.В.,

Череп О.Г.,

Черняєв Т.Ю.,

Крилов Д.В., Корженевська В.М.,

Форостенко Д.О., Худолєй Л.В.


Розробка методологічних засад механізмів вдосконалення процесу управління інвестиційно – інноваційним розвитком регіону.


9.

Дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької області.

Державний реєстраційний номер

0116U004853

Череп А.В., д.е.н., проф.Протокол засідання кафедри фінансів та кредиту

№ 7 від 24.02.16.2016

-

2020Череп А.В.,Бугай В.З.,

Швець Ю.О.,

Кисільова І.Ю., Лясковець О.В.,

Речка К.М.,

Світлий Д.О.,

Кайнара Д.О.,

Бурка М.Г.,

Мацюк О.В.Розробка методологічних засад дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької області.


10.

Теоретичне обґрунтування, розробка та розвиток методів та моделей прийняття рішень в менеджменті персоналу підприємств та організацій регіону.

Державний реєстраційний номер

0116U004843

Гельман В.М., к.е.н., доц.Протокол засідання кафедри управління персоналом і маркетингу

№ 6 від 28.01.16.2016

2020Гельман В.М.,

Череп О.Г.,

Тимошик В.Ю.,

Терент`єва Н.В.Розробка науково-методичних підходів до управління персоналом з метою створення необхідних передумов для ефективного функціонування організаційних структур підприємств та організацій регіону.

Наукові публікації, участь у конференціях, методичні розробки.11.

Динаміка афіксальної деривації іменників pluralia tantum. Державний реєстраційний номер

0116U004842

Білоусенко П.І., д.філол.н., проф.


Протокол засідання кафедри української мови

№ 6 від 29.01.16.2016

2020Білоусенко П.І.,

Бойко Л.П.,

Сабліна С.В.,

Коваль О.Ю. (аспірант)Підготовка наукових статей, видання колективної монографії. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Підготовка та захист студентських кваліфікаційних робіт, підготовка студентських публікацій. Впровадження отриманих результатів у навчальний процес.

12.

Ономастика Нижньої Наддніпрянщини.

Державний реєстраційний номер

0116U004850

Ільченко І.І., к.філол.н., доц.Протокол засідання кафедри української мови

№ 6 від 29.01.16.2016

2020Ільченко І.І.,

Кравченко Ю.В.,

Бабич Д.В. (здобувач)


Наукові публікації, видання колективної монографії. Участь у наукових конференціях. Підготовка та захист студентських кваліфікаційних робіт, підготовка студентських публікацій. Впровадження отриманих результатів у навчальний процес.

13.

«Масова інформаційна діяльність як творчість».

Державний реєстраційний номер

0116U004851

Любченко Ю.В.,

кандидат наук із соціальних комунікацій


Протокол засідання кафедри журналістики

№ 2 від 02.09.15.2016

2020Синєокий О.В., Чабаненко М.В.,

Тернова А.І., Ботнер Ю.О.,

Безотосна Ю.В.,

Виговська Н.А.,

Рогова Т.А.


Підготовка доповідей для виступу на щорічній звітній конференції викладачів та студентів ЗНУ.

Участь у наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях з відповідними публікаціями у фахових виданнях. Наукові роботи для друку в фахових збірниках.14.

Соціально-філософська концептуалізація особливостей розвитку сучасного соціуму.

Державний реєстраційний номер

0116U004847

Кривега Л.Д., д.філософ.н., проф.Протокол засідання кафедри філософії

№ 8 від 17.02.16.2016

2020Кривега Л.Д.,

Таран В.О.,

Зубов В.О.,

Коляда В.І.,

Манжура В.І., Мегрелішвілі М.О., К.Ель Гуессаб., Гончаренко П.В.,

Гребінь С.М.Підготовка фахових публікацій з проблеми, підготовка наукових публікацій. Проведення студентських наукових читань, участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях,

підготовка та захист студентських кваліфікаційних робіт,

підготовка студентських публікацій.


15.

Стратегічне прогнозування транскордонних відносин і суб’єктність миротворення в умовах глобального конфлікту.

Державний реєстраційний номер

0116U004921

Лепський М.А., д.філософ.н., проф.Протокол засідання кафедри соціології

№ 9 від 22.02.16.2016

2018Лепський М.А., Скворець В.О., Кудінов І.О., Сорокіна О.С., Павленко І.О., Коваленко І.І.Розробка моделі діагностики та сценарування стратегічного прогнозування процесів миротворення та формулювання концепції стратегічного прогнозування процесів миротворення у транскордонних відносинах держав на основі єдності системного та синергетичного підходів у дослідженні нестійких, неврівноважених та невизначених систем, що зумовлено взаємодією суб’єктів війни, суб’єктів миру, суб’єктів миротворення, громадянського суспільства, політики та бізнесу. Проведення літньої школи, міжнародної конференції, круглих столів. Підготовка 20 тез у збірниках наукових праць, 2 англомовні тези.

16.

Формування інституційних засад публічного управління якістю соціальних послуг в умовах трансформації українського суспільства.

Державний реєстраційний номер

0116U004920

Бутченко Т.І., д.філософ.н., доц.
Протокол засідання кафедри соціальної філософії та управління

№ 8 від 04.03.16.2016

2019Бутченко Т.І.,

Глазунов В.В.,


Краснокутський О.В.,

Приймак О.М.,


Чайка І.Ю.,

Бойко Г.В.,


Хапілова В.П., Мірошніченко Г.О., Маліновська О.С.,

Маловічко О.В.,

Масюк О.П., Цапліна І.С., Приймак Ю.О.


Підготовка першого розділу монографії «Державне управління якістю соціального обслуговування».

Підготовка фахових публікацій з проблеми, підготовка наукових публікацій. Проведення студентських наукових читань, участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях,

підготовка та захист студентських кваліфікаційних робіт,

підготовка студентських публікацій.17.

Управління нерухомістю і територіями на засадах економіко-математичної моделі державно-громадського партнерства..

Державний реєстраційний номер

0116U006580

Горошкова Л.А., д.економ.н., доц.Протокол засідання кафедри менеджменту організацій та логістики № 9 від 13.05.16.2016

2018Волков В.П.,

аспіранти та студенти.
Розробка моделі і механізмів управління нерухомістю та територіями.

Наукові публікації, участь у конференціях.18.

Проектне управління складними соціально-економічними системами.

Державний реєстраційний номер

0116U006778

Волков В.П., д.техн.н., проф.Протокол засідання кафедри менеджменту організацій та логістики № 9 від 13.05.16.


2016

2018Горошкова Л.А.,

аспіранти та студенти.Розробка моделі і механізмів управління складними соціально-економічними системами. Наукові публікації, участь у конференціях.

ІІ Інформаційні та комунікаційні технології

ІІІ Енергетика та енергоефективність

1.

Розробка чисельного методу аналізу складних електричних систем по частинам.

Державний реєстраційний номер

0116U004862

Борю С.Ю., к.т.н., доц.Протокол засідання кафедри ІТ

№ 11 від 25.02.16.2016

-


2019

Єрмолаєв В.А.,

Борю С. Ю.,

Кеберле Н.Г., Ціммерман Г.А., Тодоріко О.О.


Розробка архітектури програми та алгоритм організації аналізу складних електричних систем по частинам. Наукові публікації.

2.

Розробка інструментальних засобів для скінченно-елементного аналізу напружено-деформівного стану конструкцій.

Державний реєстраційний номер

0116U004856

Решевська К.С., к.т.н., доц.Протокол засідання кафедри ІТ

№ 11 від 25.02.16.2016

-


2019

Бувайло Д.П., Матвіїшина Н.В., Пшенична О.С.

Розроблення інструментарію для аналізу розрахунків НДС, отриманих методом скінченних елементів. Наукові публікації.

3.

Квазістатичні контактні задачі про взаємодію пружних тіл при наявності тертя.

Державний реєстраційний номер

0116U008682

Стреляєв Ю.М.Протокол засідання кафедри математичного аналізу

№ 1 від 25.09.16.2016

-


2018

Стреляєв Ю.М.,

студенти.Апробація чисельного методу розв’язання контактних задач теорії пружності з урахуванням тертя та історії навантаження контактуючих тіл.


ІV Раціональне природокористування

1.

«Біологічне очищення стічної та природної води від ПАР і нафтопродуктів».

Державний реєстраційний номер

0116U004846

Рильський О.Ф., д.б.н., проф.Протокол засідання кафедри загальної та прикладної екології і зоології

№ 5 від 16.01.16.2016

2018Домбровський К.О., Дударєва Г.Ф., Костюченко Н.І., Крупєй К.С.,

Волошина О.М.Наукові рекомендації щодо використання адсорбційно-деструктивних властивостей нових штучних носіїв-наповнювачів в біофільтрах та відстійниках перед скидом очищеної води в р. Мокра Московка.

Наукові публікації.2.

«Біоіндикація забруднення довкілля ксенобіотиками». Державний реєстраційний номер

0116U004845

Рильський О.Ф., д.б.н., проф.


Протокол засідання кафедри загальної та прикладної екології і зоології

№ 5 від 16.01.16.2016

2018Маслова О.В., Капелюш Н.В.,

Горбань В.В.,

Воронова Н.В., Позмогова Н.В., Стрельченко В.І., Сущинський О.Д.


Наукові рекомендації щодо моніторингу біоіндикації забруднення довкілля ксенобіотиками та встановлення зв’язку між стоками і викидами забруднювачів та станом оточуючого середовища.


3.

Генетичні та фізіолого-біохімічні основи управління продуктивними процесами сільськогосподарських та декоративних рослин.

Державний реєстраційний номер

0116U004841

Лях В.О., д.б.н., проф.Протокол засідання кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин

№ 14 від 21.12.16.2016

2020Войтович О.М.,

Дубова О.В.,

Приступа І.В.,

Полякова І.О., Яковлєва-Носарь С.О.,

Левчук Г.М.,

Асистенти – Бойко О.А., Тоцький І.В.Встановити особливості прояву та успадкування кількісних ознак вегетативної сфери рослин роду лунарія. Встановити зв’язок між морфологією пластидного апарату та ознаками продуктивності льону олійного. Вивчити вплив добору толерантних до осмотичного стресу мікрогаметофітів на посухостійкість спорофітного покоління рослин соняшника. Встановити можливість використання лектинів для одержання віддалених гібридів у роді Linum L.

V Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

1.

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у сучасних соціально-економічних умовах.

Державний реєстраційний номер

0116U004849

Сватьєв А.В., д. пед. наук, проф.Протокол засідання кафедри олімпійського та професійного спорту

№ 6 від 18.01.16.2016

2020Сватьєв А.В.,

Царенко К.В.,

Надтока О.О.,

Микитів О.М.Наукові публікації. Навчальні посібники. Розробка методичних підходів щодо особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту Участь у конференціях. Наукові публікації, навчальні посібники.

2.

Сучасні технології підготовки спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації в олімпійських видах спорту.

Державний реєстраційний номер

0116U004848

Караулова С.І., канд наук з фіз. виховання і спорту, доц.Протокол засідання кафедри олімпійського та професійного спорту

№ 6 від 18.01.16.2016

2020Караулова С.І.,

Кокарев Б.В.,

Черненко О.Є.,

Клочко Л.І.
Розробка, апробація та впровадження у тренувальний процес програм підготовки спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації в олімпійських видах спорту. Участь у конференціях. Наукові публікації.3

Фізіко-хімічні передумови створення харчових добавок для продуктів харчування з прогнозованими властивостями.

Державний реєстраційний номер

0116U004858

Лашко Н.П., к.х.н., доц.Протокол засідання кафедри хімії

№ 6 від 19.01.16.2016

2020Лашко Н.П.,

Дерев’янко Н.П.., Красна Т.В.,

Урбаньська Д.С.


Створення моделі біополімерних матриць з гідрофільними та гідрофобними поверхнями.

Проведення порівняння сорбційної активності натуральних крохмалів та їх кріотестуратів. Розробка практичних рекомендацій щодо створення ефективних стійких харчових ароматизаторів на основі біополімерних матриць. Проведення патентного пошуку для визначення приорітетних напрямків у створенні харчових ароматизаторів на твердій основі. Участі в регіональних та міжнародних конференціях з доповідями про результати досліджень.

Опублікування статей по матеріалам досліджень в фахових та нефахових виданнях.


4

Психолого-педагогічні засади розвитку компетентності суб’єктів освітнього простору.

Державний реєстраційний номер

0116U004863

Шевченко Н.Ф., д. психол. н, проф.Протокол засідання кафедри педагогіки та психології

№ 7 від 29.01.20162016

2020Шевченко Н.Ф.;

Гура О.І., Локарєва Г.В., Голованова Т.П., Клопота Є.А., Козич І.В., Овсяннікова В.В., Іванова Л.С., Мосол Н.О., Кандиба М.О. Докторанти, аспіранти, здобувачі кафедри – Меняйло В.І., Грушко А.О., Адоньєва Ю.А., Романенко К.С., Чумакова А.А.Результати теоретичних та експериментальних досліджень можуть бути використані при розробці освітніх програм, навчальних курсів, методичного забезпечення процесу підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації.

Проректор з наукової роботи Г.М. Васильчук

Начальник науково-дослідної частини В.І. МеняйлоКниш Т.І.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка