Доповідна записка про стан та перспективи виконання повноважень у наданні медичної допомоги матерям та дітям областіСкачати 96.54 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір96.54 Kb.
ТипПрограма
Доповідна записка

про стан та перспективи виконання повноважень у наданні медичної допомоги матерям та дітям області
Охорона здоров’я дітей та жінок визначені в Україні загальнонаціональним пріоритетом, що закріплено законодавчими актами.

Організація надання медичної допомоги дитячому та жіночому населенню в Сумській області визначена як пріоритетний напрямок роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, тому збереження життя та здоров’я жінок та дітей є основним завданням суспільства.

За рівнем народжуваності Сумська область віднесена до депресивних областей, так як показник народжуваності є одним з найнижчих в Україні.

Починаючи з 2002 року абсолютне число народжених в області зростало до 2013 року. Зокрема, у 2012 році в області народилося на 412 дітей більше, ніж у 2009 році. Загальний коефіцієнт народжуваності населення також збільшився з 9,1‰ у 2009 році до 9,7‰ у 2012 році. Але у 2013 році кількість народжених зменшилась, народилось 10 344 дітей, що на 682 дитини менше 2012 року, показник народжуваності становив 9,2‰, у 2014 році народилось майже на рівні 2013 року, показник народжуваності 9,2‰, Україна 2013 – 11,0‰, 2014 – 10,8‰.

Фінансування закладів охорони здоров’я, в яких надається допомога жінкам та дітям нижче за середній показник по обласним лікувально-профілактичним закладам.

З метою поліпшення репродуктивного здоров’я населення, як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни була затверджена обласна програма «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року».

В усіх районах області прийнята Програма на місцевому рівні та проводиться робота по впровадженню заходів Програми.

Програма не фінансується в повному об’ємі від затвердженого обсягу з жодного джерела фінансування.

Згідно дії заходів програми за 2013 рік в лікувально-профілактичні заклади області було придбано обладнання на суму 1024,1 тис. гривень, за 2014 рік на суму 2928,4 тис. гривень.

За 2014 рік за рахунок державного бюджету було отримано медикаментів на суму 244,1 тис. гривень.

За 9 місяців 2015 року за рахунок державного бюджету було отримано лікарських засобів для надання невідкладної допомоги та лікування дихальних розладів, контрацептивів на загальну суму 490,9 тис. гривень.

Протягом 9 місяців 2015 року з обласного бюджету було виділено для придбання обладнання 150 тис. гривень, за рахунок чого обласним клінічним перинатальним центром були придбані 2 компресори для апаратів штучної вентиляції легень на суму 149,9 тис. гривень.

В області впроваджено в дію Загальнодержавну програму, «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». Програма в цілому не фінансується, але заходи програми направлені на покращення медичного забезпечення дітей області, особливо дітей пільгових категорій.

Обласною дитячою клінічною лікарнею у 2014 році придбано медичне обладнання на суму 199,0 тис. гривень за кошти бюджету розвитку, в тому числі: стерилізатори паровий та повітряний, аквадистилятори, концентратор кисню медичний, пульсоксиметри, опромінювач бактерицидний. У 2015 році був придбаний апарат ультразвуковий діагностичний вартістю 2,3 млн. гривень.

Управлінням охорони здоров’я Медикаментозне забезпечення дітей області, хворих на рідкісні захворювання здійснюється з різних джерел фінансування.

Але можна зробити висновок, що з року в рік погіршується медикаментозне забезпечення важкохворих дітей з обласного та місцевого бюджетів.

У результаті проведеної інвентаризації встановлено, що матеріально-технічне забезпечення дитячих стаціонарів та відділень лікувально-профілактичних закладів області в цілому становить 28,6%.

Лікувально-профілактичні заклади по наданню перинатальної допомоги представлені: комунальним закладом Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр» (далі - КЗ СОР ОКПЦ) на 110 акушерських ліжок, Сумським пологовим будинком № 1 на 120 акушерських ліжок, Сумською обласною дитячою клінічною лікарнею, у складі якої функціонують 9 ліжок відділення інтенсивної терапії новонароджених і 50 ліжок відділення патології новонароджених та недоношених дітей, акушерськими відділеннями в 16 центральних районних лікарень (далі - ЦРЛ) на 295 ліжок, 7 жіночими консультаціями, 19 акушерсько-гінекологічними кабінетами, 30 ліжками гінекологічного відділення Сумської міської клінічної лікарні № 5, 6 медико-генетичними кабінетами, роботу яких координує обласний медико-генетичний центр (МГЦ при КЗ СОР ОКПЦ) та 19 кабінетами планування сім’ї під організаційно-консультативним керівництвом обласного Центру планування сім’ї (далі - ОЦПС).

Для надання перинатальної допомоги в області розгорнуто 525 акушерських ліжок, у тому числі 326 для вагітних та роділь, 199 – патології вагітних, забезпеченість ліжками становить 4,6 на 10 тис. населення, (Україна 2014 рік – 4,9 на 10 тис. населення).

Доля малопотужних пологових закладів з кількістю пологів менше 300 у Сумській області становить 55,8%, що збільшує рівень економічних витрат на одні пологи мінімум втричі порівняно з потужними пологовими будинками на 1000 пологів у рік і більше. Крім цього, ці заклади стають небезпечними для матерів та дітей.У 2014 році по пологовим стаціонарам області відбулось 10 126 пологів, на 1 тис. жінок фертильного віку – 37,0 (2013 рік – 36,3). За 9 місяців 2015 року в області відбулось 7448 пологів. У лікувальних закладах І рівня надання медичної допомоги відбулось 23,4% пологів, ІІ рівня – 44,2%, ІІІ рівня – 32,4%.

Показник материнської смертності в області за 2014 рік становить – 9,8 на 100 тис. народжених живими, Україна 2014 рік – 15,74 на 100 тис. народжених живими (2013 рік – 9,8 на 100 тис. народжених живими, Україна – 12,6 на 100 тис. народжених живими.

За 9 місяців 2015 року в області було 2 випадки материнської смертності (показник – 28,1 на 100 тис. народжених живими).

Показник перинатальної смертності за 9 місяців 2015 року становить 8,52%, (64 випадки, 9 місяців 2014 року – 64 випадки (8,22%)).

Мертвонароджень за 9 місяців 2015 року – 43 (5,72%), 9 місяців 2014 року – 45 (5,78%).

Випадків ранньої неонатальної смертності – 21 (2,81%), за 9 місяців 2014 року – 19 (2,45%).

Інтегрованим показником, який свідчить про стан соціально-економічного розвитку регіону в цілому, є показник малюкової смертності. Протягом останніх двох років показник стабільний і є нижчим за середній по державі: 2013 рік – 6,3 на 1000, 2014 рік – 6,7 на 1000, Україна 2013 – 7,9 на 1000, 2014 рік – 7,7 на 1000. За 9 місяців 2015 року в області померло 56 дітей до року, показник становить 7,5 на 1000.

Стабільно перевищує обласний рівень смертності дітей до року в таких районах: Тростянецький 2014 рік – 9,0 на 1000, 9 місяців 2015 року – 11,3 на 1000; Глухівський 2014 рік – 7,8 на 1000, 9 місяців 2015 року – 11,6 на 1000, Л-Долинський 2014 рік – 6,0 на 1000, 9 місяців 2015 року – 31,7 на 1000.

Питання попередження малюкової та материнської смертності знаходиться на особливому контролі управління охорони здоров’я. Кожний випадок смертності розглядається на профільних клініко – експертних комісіях управління охорони здоров'я, а також оголошується щомісячно на обласних селекторних нарадах.

Важливою медико-соціальною проблемою залишається рівень інвалідності дитячого населення.

Станом на 01.01.2015 в лікувально-профілактичних закладах області на обліку перебувало 3627 дітей-інвалідів віком до 18 років. Показник інвалідності становив 20,5 на 1000, 2013 рік – 19,5 на 1000, (Україна 2013 – 21,1 на 1000, 2014 – 19,9 на 1000), в тому числі вперше визнані інвалідами у 2014 році – 409 дітей, що становить 2,32 на 1000, 2013 рік – 2,11 на 1000, (Україна 2013 – 2,29 на 1000, 2014 рік – 2,14 на 1000).

Станом на 01.10.2015 кількість дітей-інвалідів в області становить 3242, показник 18,5 на 1000 (9 місяців 2014 року – 18,2 на 1000), вперше зареєстровано дітей-інвалідів 259, показник 1,4 на 1000, (9 місяців 2014 року – 1,7 на 1000).

Значно перевищують обласний рівень первинної інвалідності наступні райони: Буринський – 2,02 на 1000, Серединобудський – 2,44 на 1000, Лебединський – 1,98 на 1000.

Управлінням охорони здоров’я приділяється належна увага питанню надання медичної допомоги дітям пільгових категорій, в тому числі дітям-інвалідам. В управлінні створена та функціонує координаційна рада з контролю та управління якістю надання медичної допомоги, на засіданні якої два рази на рік заслуховуються проблемні питання в організації та наданні медичної допомоги дітям в розрізі кожного лікувально-профілактичного закладу області та питання профілактики первинного виходу на інвалідність серед дітей. За результатами проведених засідань розробляються заходи щодо профілактики та зниження рівня інвалідності.

Дуже важливим розділом роботи медичної мережі області є проведення профілактичних щеплень дітям. Показники охоплення профілактичними щепленнями дітей області мають тенденцію до погіршення, що пов’язано із недостатнім забезпеченням імунобіологічними препаратами. Загальна забезпеченість вакцинами в області становить 24% від потреби протягом звітного періоду 2015 року.

Вакцини придбані за кошти місцевого бюджету та кошти батьків у 2013-2014 роках та за 9 місяців 2015 року не можуть забезпечити якісну імунопрофілактику населення області.

Недостатнє виконання обсягів щеплень пов’язане з нерівномірністю централізованого постачання вакцин в область протягом року та накопиченням з 2010 року значної кількості не щеплених осіб.

Разом з тим, незадовільний стан охоплення дітей вакцинацією проти дифтерії, кашлюку, правця вже позначився на захворюваності кашлюком, яка за 9 місяців 2015 року зросла в 5 разів.

Виконання імунізації проти поліомієліту у 2014-2015 роках є надзвичайно критичним. На сьогодні у зв’язку з реєстрацією спалаху поліомієліту в Україні в області розпочато проведення І туру додаткової імунізації проти поліомієліту (всього їх заплановано 3 для дітей до 10 років), метою якого є припинення циркуляції вакциноспоріднених поліовірусів, які спричиняють захворювання на поліомієліт в умовах критичного охоплення дітей щепленнями. Проведення щеплень за календарем наразі залишається відкритим.

Згідно наказу управління охорони здоров'я проводиться щомісячний моніторинг стану забезпеченості імунобіологічними препаратами та охоплення щепленнями дітей області. Фахівцями управління охорони здоров'я протягом 2013-2015 років для медичної мережі області проведено 6 навчальних семінарів з питань імунопрофілактики.

Проблемним питанням протягом останніх років залишається проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню. За 2013 рік охоплення туберкулінодіагностикою становило – 854,4 на 1000 дитячого населення, за 2014 рік – 849,7 на 1000 дитячого населення, за 9 місяців 2015 року – 433,9 на 1000 дитячого населення, за 9 місяців 2014 року – 849,7 на 1000.

У результаті проведеної роботи медичними працівниками області вдалося зберегти на достатньому рівні більшість показників стану здоров'я жінок та дітей.У той же час в області існують проблемні питання надання медичної допомоги, що вимагають рішення:

  • В області не закінчена реорганізація перинатальної служби, а саме: структура обласного перинатального центру не відповідає нормативним документам, не створена мережа перинатальних центрів ІІ рівня, велика кількість малопотужних пологових стаціонарів (55,8%).

  • Не проведена реконструкція та укомплектування обласного перинатального центру.

  • Напружена ситуація з кадровим потенціалом акушер-гінекологів, неонатологів, анестезіологів, особливо в закладах І-ІІ рівня перинатальної допомоги.

  • Недостатня матеріально-технічна база акушерсько-гінекологічних закладів на всіх рівнях перинатальної допомоги.

  • Недостатнє фінансування Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації до 2015 року».

  • Обласна дитяча клінічна лікарня є єдиним в області закладом по наданню високоспеціалізованої допомоги дітям області, але станом на сьогодні є потреба перш за все покращення матеріально-технічної бази: придбання рентген апарата на 3 робочих місця, реанімаційного комплексу, наркозно-дихальної апаратури, комплекти (апарат ШВЛ та пульсоксиметр) для транспортування новонароджених.

  • Фахівці обох обласних закладів через недостатнє фінансування вже другий рік не здійснюються планово-консультативні виїзди в райони області для наближення спеціалізованої медичної допомоги жінкам та дітям області.

  • Через недостатнє фінансування мало виділяється коштів для організації повноцінного харчування дітям в стаціонарі. Середня вартість ліжко-дня на харчування за 9 місяців 2015 року становила 10,36 гривень (від 4,26 до 16,36 гривень).

  • Дуже гостро стоїть питання медикаментозного забезпечення дітей у стаціонарах. За бюджетні кошти забезпечується в повному обсязі тільки невідкладна допомога, інструментальне, лабораторне обстеження дітей. На жаль, більшість медикаментів, у тому числі і для лікування дітей першого року життя, дітей-інвалідів батьки купують за власні кошти, все частіше лабораторні обстеження проводяться в приватних лабораторіях через відсутність реактивів, досить часту несправність аналізаторів в державних закладах охорони здоров’я. Середня вартість одного ліжко-дня на медикаменти за 9 місяців 2015 року становила 8,68 гривень (від 1,66 до 33,25 гривень). Потребує відновлення програма по забезпеченню дороговартісними медикаментами дітей з орфанними захворюваннями (потреба на 2016 рік додається.);

  • В області на низькому рівні показники імунопрофілактики за рахунок недостатнього централізованого надходження імунобіологічних препаратів та закупівлі за кошти місцевих бюджетів туберкуліну для туберкулінодіагностики.

На сьогодні потребують капітального ремонту та придбання обладнання більшість дитячих лікувально-профілактичних закладів.

Виходячи з викладеного, слід зазначити, що залишаються проблемні питання в наданні медичної допомоги жінкам та дітям, що пов’язане з недостатнім фінансуванням особливо обласного перинатального центру та обласної дитячої клінічної лікарні та потребують вирішення як на обласному, так і на місцевому рівнях.
Каталог: images -> docs
images -> Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2015/2016 навчальному році В. М. Рибчинський, методист іппо чо
docs -> Першому заступникові голови Сумської обласної державної адміністрації
docs -> Голові Сумської обласної державної адміністрації
docs -> Закон україни про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I загальні положення із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
docs -> Публічне акціонерне товариство «апекс-банк»
docs -> Інформація про державну реєстрацію емітента; X в) банки, що обслуговують емітента; X г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
docs -> Виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації на
docs -> Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року 7 Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2015 рік 8 Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік 9
docs -> Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг 1 Місцезнаходження 89600, Закарпатська область, місто Мукачево, площа Духновича, б. 2 2
docs -> Додаток 18 до постанови Центральної виборчої комісії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка